Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat

piątek, 24 października 2014, godz. 22.50

Moja wielce umiłowana córko, słońce jest jednym z najdonioślejszych znaków, jeżeli chodzi o ujawnianie się boskiej interwencji. Kiedy ujrzycie zmiany na słońcu, kiedy wyda się ono większe, będzie dłużej świecić i to niezgodnie z porą roku — to wiedzcie, że przybliża się czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat, że jego aktywność jest niezwykła. Naukowcy nie będą w stanie wskazać przyczyny nagłych zmian na słońcu i niezwykłego zachowania tej gwiazdy, która przynosi wam światło. Bez światła słonecznego ziemia pogrążyłaby się w ciemności. Tak więc w miarę jak mnożą się grzechy człowieka i w miarę jak grzech jest przyswajany jako część ludzkiej natury, ziemię będzie pokrywał duch ciemności. Podczas gdy świat będzie pokrywał grzech, słońce będzie powoli traciło swój blask i stawało się przymglone. Skoro człowiek nie odczuwa miłości dla innych i staje się coraz bardziej obojętny na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy — ciemniejszy w duchu, ciemniejszy za dnia.

Będę nadal przewodził Bożym dzieciom aż do tego momentu. Pokażę wam drogę do Mojego Królestwa, a wy ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać podczas tej drogi, ponieważ wyraźnie ujrzycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.

Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie spowijać ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia nieboskłon nagle pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie uwierzyli, że jest to możliwe. Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.

Nie miejcie obaw przed przygotowaniem, jakie jest potrzebne, aby każdy z was był gotowy na spotkanie ze Mną. Musicie dopilnować, żebyście byli na Mnie dobrze przygotowani, ponieważ będzie to dzień, w którym wręczę wam Klucze do Mojego Królestwa i odbędą się wspaniałe uroczystości. Zło w Moim nadchodzącym, Nowym Świecie nie będzie już istnieć, a sprawiedliwi połączą się ze Mną i ze wszystkimi aniołami i świętymi.

Musicie spoglądać na tę misję tak, jakbyście znajdowali się w podróży. Każdy odcinek waszej podróży niesie ze sobą nowe odkrycia — sposobności, przy okazji których nauczycie się, co jest potrzebne, aby przygotować się do kolejnego etapu. Wraz z każdą pokonaną przeszkodą będziecie się stawali silniejsi. Nawet najsłabsi pośród was ukończą tę podróż, ponieważ Ja będę wam towarzyszył na każdym jej kroku i niedługo się ona zakończy.

Radujcie się, gdyż Moje Królestwo czeka, i pozostało już niewiele czasu.

Wasz Jezus

* Por. :  Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem 13 maja 2014

 

O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie jest przedmiotem kpin

czwartek, 23 października 2014, godz. 15.14

Moja wielce umiłowana córko, wraz z każdym dobrym uczynkiem i wraz z każdym aktem miłosierdzia moce diabła ulegają osłabieniu. Wraz z każdą modlitwą i z każdym cierpieniem, ofiarowanymi za dusze tych pogrążonych w ciemności, złe postępki i nienawiść są wykorzeniane. Wiedzcie, że dobre uczynki, które są podejmowane przez tych dotkniętych Duchem Świętym, niwelują na świecie wpływ szatana.

Powstańcie, wy wszyscy, którzy zaakceptowaliście Prawdę zawartą w Księdze Objawienia, i módlcie się o zbawienie wszystkich Bożych dzieci. Proście, proście, proście, a Ja wam odpowiem, gdy modlicie się za tych, których intencją jest zniszczenie wszelkiej wiary we Mnie, Jezusa Chrystusa.

O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie, Moja Boskość i Moja Obietnica, że przyjdę ponownie, są przedmiotem kpin. Jak zamknięte są ich umysły na Miłość, którą mam w Moim Sercu dla grzeszników, nie wyłączając tych, którzy Mnie zdradzają. Jakże łatwo dyrygować jest tymi, którzy są pozbawieni Ducha Świętego. Biada tym, którzy przeciwstawią się Darowi Ducha Świętego, który jest wydobywającą się ze Mnie — obecną we wszystkich rzeczach — siłą życiową. O, jakże spragnieni jesteście wy, którzy się Mnie wypieracie. Woda nigdy nie ugasi waszego pragnienia i nadejdzie dzień, kiedy będziecie Mnie błagać o Źródło Życia. Dopóki ten dzień nie nadejdzie — jeżeli Mnie nie poprosicie, by ze Mnie zaczerpnąć nie będzie w was żadnego życia.

Przyjdźcie — poproście Mnie, abym was oświecił. Pozwólcie, aby ogień Ducha Świętego pochłonął wasze dusze. Jeżeli przyjdziecie do Mnie w pełnym zaufaniu i pokorze, napełnię was Moją Obecnością, a gdy Mnie uznacie, dam wam życie, za którym tak tęsknicie. Dopiero wtedy zapanuje w waszych sercach pokój.

Wasz Jezus

Przyjmijcie Prawdę przekazaną wam w Księdze Objawienia

wtorek, 21 października 2014, godz. 23.40

Moja wielce umiłowana córko, proroctwa przekazywane Bożym dzieciom budziły już od zawsze strach w ludzkich sercach. Działo się tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga, oraz z powodu zadowolenia, jakie człowiek odczuwał w swoim naturalnym, ziemskim otoczeniu. Łatwiej bowiem było zaakceptować niedoskonałe życie, niż wierzyć w życie, istniejące w świecie nadprzyrodzonym.

Bóg nie wysyłał Swoich proroków, aby straszyć Swoje dzieci. Wysyłał ich, aby ich ostrzec o niebezpieczeństwach, jakie przyczyniają się do powstania głębokiej przepaści pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Gdy owa przepaść stawała się tak wielka, że większość dusz odrzucała Boga, wtedy Bóg zawsze ingerował, aby je ocalić. Bóg zawsze interweniował poprzez Swoich proroków, i to dzięki Swoim prorokom Bóg był w stanie pouczać Swoje dzieci o drogach Pańskich. Bez proroków Bożych człowiekowi nie mogłaby być ofiarowana Prawda. Niech żaden człowiek nie rozrywa na strzępy tego, co Bóg dał Swojemu ludowi poprzez Słowo, które zostało spisane.

Człowiek nie jest ani na tyle prawy, aby zmieniać Słowo Boże, ani nie jest w stanie zmieniać znaczenia Słowa, ani nie ma prawa tego robić. Jeżeli człowiek bierze Słowo Boże i celowo je źle interpretuje, by wyrządzić innym krzywdę, to jest to ciężkim grzechem. Było wielu takich, którzy usiłowali zmienić znaczenie Słowa, ale im się to nie udało. Jednak są tacy, którzy stworzyli wersje Słowa, które różnią się od całkowitej Prawdy, a ludzie nie okazali w tej kwestii mądrości. Nie pociągnę tych dusz za to do odpowiedzialności, ponieważ oni używali Słowa Bożego jedynie w celu oddawania Bogu chwały.

Kiedy przyszedłem, aby nauczać Prawdy, bano się Mnie. Wszystkich proroków przede Mną także się bano. Oni, tak samo jak i Ja,zostali znienawidzeni za przynoszenie ludzkości Prawdy poprzez głoszenie Słowa. Księga Objawienia, przekazana Janowi Ewangeliście z Mocy Ducha Świętego, została zlekceważona przez Moje Chrześcijańskie Kościoły. Do rzadkości należy, aby o niej dyskutowano, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją jako nieistotną.

Teraz nadszedł czas, aby Prawda została ostatecznie ogłoszona i aby człowiek dokonał wyboru. Przyjmijcie Prawdę, przekazaną wam w Księdze Objawienia, i przygotujcie się, tak aby wszystko było na właściwym miejscu i abyście sprawili Mi tego Wielkiego Dnia radość. Lub też zlekceważcie Słowo i Moją Obietnicę, że ponownie przyjdę. Lub też pozostańcie głusi na Moje Prośby — jednak pamiętajcie, że przyjdę jak złodziej, nocą, i tylko ci, którzy Mnie przywitają i zaakceptują Moje Miłosierdzie, będą Moimi.

Ostrzegam was tylko dlatego, że was kocham. Gdyby nie Moja Miłość, wygnałbym ludzkość na dziką pustynię, tak niewdzięczne są jej dusze.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju

niedziela, 19 października 2014, godz. 20.40

Moje drogie dziecko, Ja jestem twoją Matką, Królową Nieba. Obsypuję szczególnymi łaskami tych wszystkich, którzy Mnie wzywają, abym za nimi orędowała u mojego Syna, aby was chronił. Całe Niebo modli się w obecnym czasie za ludzkość, tak aby przejście do nowego świata, który będzie bez końca, było łagodne. Największym pragnieniem Mojego Syna jest dosięgnąć serca każdego z grzeszników — aby zedrzeć pajęczyny zamętu, które pokrywają ich dusze. I aby przyciągnąć nawet tych o kamiennych sercach do wnętrza Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Mój Syn nigdy nie poddaje się w swoim dążeniu, by dotknąć każdego serca. Nie poszukuje nigdy zemsty na tych, którzy Go obrażają oraz nigdy nie faworyzuje jednej duszy bardziej niż innej. Kocha każdego, nawet Swoich największych wrogów, i tak będzie zawsze. Nie wolno wam oddalać się od mojego Syna, jeżeli cierpicie w tym życiu; jeżeli utraciliście bliską osobę w tragicznych okolicznościach; czy też jeżeli jesteście ofiarą okropnych niesprawiedliwości. Bóg jest Dawcą Życia. On je daje i odbiera. Tylko jeżeli przepełniona złymi duchami dusza kogoś morduje, Bóg każe tej duszy drogo zapłacić.

Tak długo, jak długo istnieje grzech, zło trwać będzie na ziemi. Tylko jeżeli grzech zostanie przepędzony, zło się rozproszy. Dzieci, proszę was, abyście były cierpliwe. Proszę was, abyście tak często, jak jest to tylko możliwe, spędzały czas na modlitwie. Proszę was, abyście nadal odmawiali Najświętszy Różaniec dla ochrony waszych rodzin, waszych narodów i waszych krajów. Nigdy wcześniej Mój Różaniec nie był tak potężny, jak w tych czasach, a wy otrzymacie wspaniałe łaski, jeżeli będziecie go odmawiać, a szczególnie odmawiać na głos oraz w grupach.

Wszystkie Plany Boże na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa są zakończone. Proszę was, abyście poprzez wasze modlitwy pomagali przygotować drogę poszukiwania pokuty dla wszystkich grzeszników, aby mogli radować się życiem wiecznym w nadchodzącym świecie bez końca. Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają

sobota, 18 października 2014, godz. 14.20

Moja wielce umiłowana córko, diabeł zapanował nad sercami wielu, którzy we Mnie wierzą, ponieważ zbyt łatwym uczynili oni dla niego dostęp do swoich dusz.

Szatan kusi dusze za pomocą zmysłów, a także poprzez grzech pychy. Ci, którzy wierzą, że ich inteligencja oraz ich wiedza na temat Świętego Słowa Bożego daje im prawo, by osądzać innych w Moje Imię, ogromnie Mnie obrażają. Pełni są pychy, a ich miłość własna oznacza, że wierzą, że mają prawo, aby pogardzać innymi oraz w Moje Imię pryskać jadem. Uważajcie na tych, którzy przeklinają innych, a następnie twierdzą, że są ode Mnie, ponieważ oni złorzeczą. W dniu, w którym powrócę, dusze te będą kulić się ze strachu i zakrywać swoje oczy przed Światłem, które będzie ich oślepiało.

Zawsze ufajcie w Moje Miłosierdzie, gdyż Ja zawsze przebaczę tym, którzy staną przede Mną prawdziwie skruszeni w swoich duszach ze względu na wszystko, co powiedzieli, uczynili i czego dokonali, a co Mnie obraziło. Lękajcie się jednak Mojej Sprawiedliwości, bo ona będzie przerażająca. I za to nikogo nie będę przepraszał. Wiedzcie, że pyszni i potężni, którzy z powodu ich złego wpływu utracili dla Mnie dusze, za którymi tak tęsknię, poprzez ich nikczemny wpływ, który wywarli na innych, będą cierpieć. Będą oni trząść się ze strachu przed Moim tronem, ale nadal będą ze Mną się kłócić i bronić swoich złych dróg, błędnie wierząc, że Ja dam im wiarę.

Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają. Błogosławieni, którzy przeżywają swoje życie w miłości do innych i naśladują Moje Nauki, nawet jeżeli im to sprawia ból. Wyniosę sprawiedliwych, ale zmiażdżę podłych, którzy odwracają się od Słowa Bożego. Każdy, kto zadaje innym ból — zwłaszcza w Moje Imię — będzie musiał zdać Mi rachunek w Dniu Ostatecznym.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów

piątek, 17 października 2014, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, proszę, módlcie się za te lojalne wobec Mojego Syna, wyświęcone sługi, gdy te przyszłe wydarzenia będą następować. Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów i zesłanych w niełasce na odludzie. W Kościele Mojego Syna będą się szerzyły tumult i zamieszanie, ale zdrajcy powstaną w wielkiej liczbie, a wielu za nimi podąży. Inne kościoły chrześcijańskie przybliżą się to tego na nowo zaadaptowanego kościoła i właśnie wtedy wszystko będzie gotowe, aby powstała nowa światowa religia. Dla wielu, którzy pragną zmiany, ta nowa forma kościoła z początku wydawać się będzie świeżym powiewem. Potem stanie się jasne, że służy ona wyłącznie tym, którzy chcą zmiany Praw Bożych, aby dopasować je do swojego grzesznego życia. Kościół ten utraci całą wiarę. Będzie on posiadał wszystkie pozory nowego, odnowionego kościoła Bożego, ale wszystkie symbole, które przeznaczone są oddawaniu chwały mojemu Synowi, niczym takim nie będą.

I kiedy ten czas nastanie, zostanie ogłoszony nowy, Jeden Światowy Kościół, i będzie on postrzegany jako wielka instytucja humanitarna. Będzie on nieodłącznie związany ze światem polityki i biznesu. Następnie przyłączą się do niego ci, którzy nigdy nie należeli do jakiegokolwiek wyznania. O, jak będą się oni cieszyć, każdy bowiem grzech zostanie uniewinniony i przez to wielu ludzi dozna ulgi, bo będą mogli żyć swoim życiem, tak jak im się spodoba. Już dłużej nie będą się musieli martwić, że obrażają Boga, ponieważ nie będą traktowali grzechu jako czegoś, czym trzeba byłoby sobie zaprzątać myśli.

Ten nowy kościół — aby zyskać na wiarygodności — będzie lansował dzieła humanitarne i charytatywne, a cały świat będzie go oklaskiwał. Niedługo potem nie będzie się już robiło różnicy pomiędzy nim a światowymi sojuszami politycznymi i organizacjami biznesowymi, poświęconymi filantropii.

W międzyczasie prawdziwy Kościół mojego Syna — taki, jakim on Go stworzył — pozostanie przy życiu, ale będzie osłabiony. Jednak ta liczebnie mała reszta kościoła nigdy się nie podda, nawet kiedy antychryst przejmie Kościół.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wyświęceni słudzy mojego Syna pokonali swój strach i powstali, aby głosić Prawdę, nawet gdyby ich głosy miały zostać zagłuszone przez tych, którzy zdradzą mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację

czwartek, 16 października 2014, godz. 19.10

Moja wielce umiłowana córko, niedobór pokarmu, który stanowi pożywienie dla ciała, to jest okropne utrapienie. Ale niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i dezorientację. Jeżeli dusza odsuwa się ode Mnie na dystans, będzie się ona błąkać i poszukiwać wszelkiego rodzaju spełnienia. Podąży ona do krańców ziemi w poszukiwaniu duchowego spokoju i ulgi, ale nic nie wypełni tej pustki, nic — poza Mną.

Jeżeli Ja karmię czyjąś duszę Moją Łaską, to dusza ta będzie pełna Mojej Miłości i Obecności. I chociaż Moja Obecność w czyjejś duszy ściąga na nią ziejące jadowitością, złe duchy, które będą robiły wszystko, co w ich mocy, aby ją rozdrażnić, to dusza ta nie będzie się tym przejmować. Moja Miłość jest wszystkim, czego potrzebujecie, aby czuć się spełnionym, a Mój Pokój, który was napełnia, nie jest z tego świata. Towarzyszą mu wielkie Błogosławieństwa, a dusze, które zyskują ten pokój, nigdy go tak łatwo nie odpuszczą, raz go doświadczywszy.

Jeżeli ktoś posuwa się do nadzwyczajnych kroków, aby się Mnie wyprzeć, oszukuje tylko samego siebie. Wyprzeć się Mnie jest waszym wolnym wyborem. Dlaczego jednak okazujecie Mi nienawiść, skoro nie wierzycie, że Ja istnieję? Wołam do tych z was, którzy są nękani plagą walk duchowych, aby usłyszeli Mój Głos, kiedy teraz was wzywam. Jeżeli się Mnie wypieracie, to zachowujcie milczenie. Nie możecie się Mnie wypierać, a po chwili Mnie przeklinać, ponieważ, jeżeli tak postępujecie, zaprzeczacie samemu sobie. Nie możecie bowiem nienawidzić kogoś, kto nie istnieje. Jeżeli odczuwacie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, to przecież wiecie, że ma ona swoje źródło, tak samo jak ma je miłość. Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi od szatana. W dniu, w którym sobie uświadomicie, że zło pleni się i sieje ferment jak wąż, odwijając się z kłębka, wtedy się przekonacie, że jest ono realnym bytem. Dopiero wtedy ostatecznie zaakceptujecie, że diabeł istnieje. Powodem, dla którego on, szatan, jest tak przebiegły, jest to, że nie leży w jego interesie, aby dać się rozpoznać. Gdyby dał się wam rozpoznać, byłoby niemożliwe, żebyście nie uwierzyli w Boga.

Otwórzcie oczy i rozpoznajcie zło jako to, czym ono jest. Wiedzcie, że jeżeli się Mnie wypieracie, diabeł będzie was wykorzystywał, aby rozniecać nienawiść wobec tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane

wtorek, 14 października 2014, godz. 18.15

Moja wielce umiłowana córko, wypełni się wszystko, co objawiłem światu poprzez te orędzia. Niestety wielu z tych, którzy znają te orędzia, nadal będzie tłumić Moje Słowo. Inni — ci, którzy w te orędzia nie są wtajemniczeni — będą przeciwstawiać się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych Ewangeliach.

Wzywam was wszystkich, którzy kroczycie ze Mną po tej ziemi, i proszę was, zaufajcie Mi. Żyjcie według Mojego Słowa, a nie umrzecie. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Prawdą, a Ja wyleję wspaniałe Łaski na was i na tych, których imiona przede Mną wymieniacie. Kiedy świat pogrąży się w ciemności — kiedy wszędzie wybuchną wojny, a choroby i głód dopadną ludzkość — staniecie się świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy zawierzą się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podźwignę tych, których serca mogą być przytłoczone, i przyniosę pokój i ukojenie duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę uczynić lżejszym wasze brzemię. Jedynie Ja mogę pokonać waszych wrogów, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swojego własnego pożytku. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie Mi sprowadzić dusze tych, którzy Mnie odrzucają, którzy nie chcą Mnie przyjąć i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż Ja otwieram dla nich Moje Miłosierdzie.

Musicie nadal posługiwać się modlitwami, które zostały wam dane. Bądźcie blisko Mnie, bo kiedy to czynicie, dana jest wam wszelka ochrona przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, bo Ja zawsze pozostanę przy was. Będę was pocieszał. Obetrę każdą łzę, a za niedługo obejmę was i waszych najbliższych Moimi Kochającymi Ramionami.

Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane i są dostępne dla tych wszystkich, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Ale Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju także tych, których imiona nie są w niej wymienione, jeżeli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.

Wasz umiłowany Jezus

Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia

niedziela, 12 października 2014, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich Bożych dzieci — każdego jednego z was, niezależnie od płci, wieku czy wyznania. Jestem Obrońcą Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie przemoże. Pozostanie on nienaruszony, chociaż wielu Mnie porzuci.

Ci, którzy Mnie porzucają, którzy zmieniają Słowo Boże, nie mogą powiedzieć, że są z Mojego Kościoła, bo Ja nie mogę bronić kościoła, który nie mówi Prawdy. Prawdziwa próba waszej wiary już się rozpoczęła i wkrótce będziecie zdezorientowani, nie wiedząc, dokąd macie się zwrócić. Zapewniam was, że chociaż Jestem miłosierny, to nigdy nie będę stał bezczynnie, pozwalając zdrajcom na bezczeszczenie Mojego Ciała. Będą mogli oni posunąć się tylko do pewnych granic, zanim — jak grzmot — nie stanie się słyszalna interwencja Bożej Ręki.

Musicie skupić się na Mnie i zaakceptować, że Ten Ucisk się nasilił i że musicie stać się świadkami wszystkich tych przepowiedzianych rzeczy. Tylko wtedy, kiedy proroctwa od Początku przekazywane Światu, staną się oczywiste, człowiek w pełni zrozumie, że Mój Czas prawie nieomal już nadszedł. Nigdy nie wolno się wam Mnie obawiać, bo Moja Miłość i Miłosierdzie są przeogromne. Bójcie się jedynie tych, którzy nie przychodzą ode Mnie, ponieważ to zły duch nimi kieruje, by czynili te okropne rzeczy. Już dzięki samej modlitwie możecie dopomóc w zadośćuczynieniu za ich grzechy i poprzez ten tak szczodrobliwy akt rozproszyć swąd szatana. Jego wyziewy pochłaniają w obecnym czasie świat, jednak zdać sobie sprawę z Jego obecności jest sprawą trudniejszą, niż moglibyście sobie wyobrazić. Jego oddziaływanie jest zawsze ukryte za maską troski, za humanitarnymi czynami i przejawia się w najbardziej nieoczekiwany, ale pełen respektu sposób. Człowiek, który jest pobłogosławiony darem rozeznania, zrozumie, jak działa szatan. Rozpozna on jego dokonania bez względu na to, jak starannie zawoalowane będą one prezentowane światu, który jest ślepy na Prawdę.

Wkrótce Mój Głos przebudzi w ludzkich sercach ich duchowość; poczucie tego, kim oni są; zrozumienie, do kogo przynależą; oraz świadomość Życia Wiecznego, które im przyniosę. Wiedzcie, że kiedy to przebudzenie się rozpocznie, Moc Bożą będzie się odczuwać tak, jakby Boża Sprawiedliwość wydobywała się z popiołów i kiedy Światło odrodzi na nowo życie na ugorach, jakie w zdewastowanym stanie pozostawił po sobie diabeł. Mój Głos zostanie usłyszany i wielu będzie w szoku, kiedy nastanie ów dzień. Mój głos zadudni jak grzmot i każdy prawy człowiek w akcie uwielbienia odda hołd Bogu. Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia. To są ci, którzy powinni być ostatnimi ze względu na to, w jaki sposób Mnie potraktowali. A jednak oni jako pierwsi zostaną przywołani do Mojego Królestwa. Sprawiedliwi przybędą jako ostatni. Nikczemnicy zostaną pominięci.

Aż do ostatniej sekundy będzie robione wszystko, co możliwe, i ci, którzy będą wołać o Moje Miłosierdzie, otrzymają je. Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich nieprawości

niedziela, 12 października 2014, godz. 18.40

Moja najdroższa córko, nadejdzie wiele zmian, jako że przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, tak aby mogły się radować, kiedy ów Dzień nadejdzie i rozpocznie się świat bez końca. Moje Obietnice zawsze się wypełniają i wszystko dobrze się skończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej duszy żyjącej na świecie, tak aby ludzka rasa, w Moich Oczach, zjednoczyła się w jedno. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwości tego świata spotka nagły koniec, a światło Mojego Królestwa zajaśnieje nad wami. Gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość, wówczas zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy — pomimo Mojej Interwencji — będą trzymali się diabła, zostaną przegnani. Wtedy nie będą już wylewane łzy i ostatnia część Mojego Przymierza zostanie sfinalizowana.

Powstańcie, Moje dzieci, wznieście wasze serca w nadziei i zaufaniu. Zainterweniuję na wiele sposobów, aby nie dopuścić, żeby zniszczyły was niecne postępki, oszukańcze zdrady i herezja. Mój Czas nastał i Moi wrogowie zostaną powaleni, gdyż Ja walczę o to, aby nadać wszystkiemu właściwy porządek, tak aby wszyscy byli przygotowani. Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszelkich nieprawości, a Ja podniosę cichych i pokornych oraz tych o czułych sercach, aby zajęli swoje miejsca w Nowym Niebie i w Nowej Ziemi.

Nigdy nie traćcie nadziei, bo wszelka Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moi maleńcy, i znajdźcie pocieszenie w bezwarunkowej Miłości, jaką was obdarzam. Zaufajcie Mi, a cała chwała będzie należeć do was.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Boża Opatrzność zawsze zwycięży

sobota, 11 października 2014, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, każdy powinien dostrzec Potęgę Boga we wszystkim, co się w tych czasach dzieje. Potęga Boga jest nieograniczona i żaden człowiek nie może ujarzmić Boga ani Woli Bożej. Żaden z Moich wrogów nie może się chełpić, że jest większy od Boga, bo Bóg może, za jednym tchnieniem, wylać na świat Swoją Sprawiedliwość. Bóg, który jest cierpliwy, bezstronny, sprawiedliwy i pełny bezwarunkowej Miłości do wszystkich Swoich dzieci — włącznie z tymi najbardziej nikczemnymi pośród nich — dokona odwetu za spowodowaną złym wpływem diabła, niegodziwość człowieka.

Przeklęci są ci, którzy powstają przeciwko Bogu w buncie przeciwko Świętemu Słowu. Zostaną oni ukarani w Boskim Czasie, po tym jak zostanie im dana każda możliwa szansa, aby odmienić swoje drogi. Ci, którzy czczą zło i bestię, zostaną porażeni piorunem, tak samo jak wtedy, kiedy Lucyfer — porażony jak gromem z jasnego nieba — został wrzucony do piekielnej czeluści.

Skoro Moi wrogowie krzywdzą innych, usiłują ich zabić i okaleczyć, aby zdobyć nad słabymi władzę — to ucierpią straszliwą karę. Skoro czciciele diabła dopuszczają się wszelkiego rodzaju ludobójstwa na niewinnych — to będą płonąć w piekle i zostaną powstrzymani właśnie wtedy, kiedy będą przekonani, że odnieśli sukces.

Boża Opatrzność zawsze zwycięży, bo nie ma potężniejszej Mocy niż Moc Tego, Który stworzył wszystko z niczego.

Wasz Jezus

 

Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

sobota, 11 października 2014, godz. 1.00

Moja wielce umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja miłość jest żarliwa i opiekuńcza. Jest ona czysta i przymyka oko na wiele waszych przewinień — z powodu Mojego głębokiego umiłowania grzeszników.

Zanurzam dusze w Moim Współczuciu i nie ma niczego, czego bym dla nich nie zrobił, tak abym mógł każdego zjednoczyć jako jedność we Mnie. Wylewam Łzy — w obecnym zaś czasie wielkimi strumieniami — ze względu na to, w jaki sposób Boże dzieci są ranione, wykorzystywane, torturowane, upokarzane i zabijane przez wrogów Tego, Który stworzył świat. Ci, którzy powodują takie cierpienia, znajdują się całkowicie pod wpływem złych duchów, które zatruwają ich umysły kłamstwami, nienawiścią i pozbawiają ich szacunku do ludzkiego życia. Nigdy, ani przez jedną minutę, człowiek nie może twierdzić, że postępuje on w Imię Boże, jeżeli pozbawia życia jakąś inną istotę ludzką. Ci, którzy wywołują wojny i przyczyniają się do ludobójstwa pod jakąkolwiek postacią i którzy mówią, że działają dla Chwały Bożej, oszukują nie tylko samych siebie, ale i tych, których rekrutują, aby realizowali ich nikczemne zamierzenia.

Moja Miłość jest tak potężna, że jeżeli będziecie modlili się za te nędzne, zagubione dusze — które wierzą, że zabijać innych w Imię Boże to jest dobra rzecz i że przyniesie im to zaszczyt — to Ja okażę im Moje Miłosierdzie, budząc w nich Ducha Prawdy. Nie dopuśćcie do tego, aby wasze serca stały się przytłoczone. Wręcz przeciwnie, wiedzcie, że te napawające przerażeniem, najbardziej haniebne czyny, które są popełniane przez tych, którzy niszczą życie, spotkają się z Boską Sprawiedliwością i że Ja tej zgrozie położę kres.

W oka mgnieniu uniosę tych o ciepłych i czułych sercach — wszystkich was uniosę do Mojego Najświętszego Serca i was ocalę, taka jest bowiem Moja Miłość do was. Moi umiłowani wyznawcy, nie będziecie musieli znosić bólu śmierci fizycznej. To wam obiecuję — o ile Mi pomożecie, dzięki waszym modlitwom, ocalić dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Przebaczenia i Miłosierdzia.

Dopomóżcie Mi w tym wielkim przedsięwzięciu, a wkrótce zostaniecie napełnieni światłością Chwały Mojego Nowego Królestwa. Tutaj będziecie żyć na zawsze, bez światowych trosk. Miłość do Mnie, do Mojego Ojca, do waszych rodzin i przyjaciół będzie królować wszędzie na świecie, który nie będzie miał końca.

Idźcie w pokoju, by kochać i Mi służyć.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem

piątek, 10 października 2014, godz. 13.10

Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie Mojego Syna było doniosłe pod wieloma względami. To nie tylko rękoma rzymskich żołnierzy został On zabity, ale i z rozkazu tych, którzy twierdzili, że są oddanymi naśladowcami Słowa Bożego.

Jego biczowanie, prześladowanie i śmierć miały miejsce pod kierunkiem tych, którzy przewodzili wiernym w Świątyni Boga. Odrzucili oni wszystko to, o czym wiedzieli, że jest Prawdą, ponieważ odmówili akceptacji faktu, że mój Syn, Jezus Chrystus, był Mesjaszem. Wszelkie pochodzące od Boga Prawo zostało otwarcie zlekceważone, gdyż egzekucja mojego Syna spotkała się z ich zadowoleniem.

Zanim nadejdzie Dzień Pański, oni powtórzą Jego Ukrzyżowanie. Ubiczują Go, zdradzając Jego Święte Słowo. Będą prześladować tych, którzy pozostaną wobec Niego lojalni, a następnie zbezczeszczą Jego Ciało. Nie uda im się wprawdzie Go zabić, bo Jego Ciało — Jego Kościół — nie może umrzeć i nie upadnie aż do końca; jego stan będzie jednak mizerny.

W tym czasie nie wolno zapominać, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Śmierć nie ma żadnej władzy nad Bogiem. Życie — raz dane — nigdy nie może się skończyć. Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem i dzięki Zmartwychwstaniu Mojego Syna człowiek posiądzie także Życie Wieczne ciała i duszy. Życie posiądą więc Ci, którzy ufają Chrystusowi i pozostają Mu wierni. Tylko ci, którzy całkowicie Go odrzucą, życia nie posiądą.

Radujcie się, skoro wiecie, że was wszystkich, którzy trzymacie się Świętego Słowa Bożego, oczekuje cudowne życie, śmierć bowiem nigdy was nie zniszczy.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał

czwartek, 9 października 2014, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja jestem spragniony miłości ludzi i jak oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rasy ludzkiej.

Szatan, ze swoimi przebiegłymi, podstępnymi metodami, naumyślnie wywołał na świecie podziały. To, że pozostaje on w ukryciu, daje mu wielką władzę nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ nasuwa tym o małej wierze wątpliwości co do Mojego Istnienia. Przekonuje on innych, którzy we Mnie nie wierzą, że człowiek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Jego uspokajający wpływ — podczas kiedy kusi człowieka — przekonuje tych, do których uzyskuje on dostęp, że to, co złe, jest dobre, a to, co dobre, jest złe. Przedstawia on miłość jako pożądanie; nienawiść jako rodzaj pragnienia; a zawiść i zazdrość jako usprawiedliwienie dla niszczenia życia jakiejś innej osoby.

Każda idea, każde pragnienie, każda tęsknota i każda żądza, które zasiewa on w ludzkich duszach, prowadzą je do grzechu. Tak wielkie skażenie ludzkości w obecnym czasie oznacza, że czysta miłość, która pochodzi od Boga, została wymieniona na pożądanie. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie przedstawiane w sercach grzeszników jako będące dobrą rzeczą. Grzech zawsze jest usprawiedliwiany przez grzeszników, którzy ulegają diabłu. Grzech — raz usprawiedliwiony — jest następnie gloryfikowany, dopóty nie będzie on uchodził za coś wspaniałego  i wartego uznania.

Biada człowiekowi, który ośmieli się rzucić wyzwanie tym, którzy wychwalają grzech. Grzesznicy, którzy z wielką radością obejmują grzech, będą wpływać na innych, aby robili to samo. Dzisiaj wpływ diabła można zauważyć wszędzie. I podczas kiedy wcześniej grzeszne akty były starannie ukrywane, to obecnie nie mają oni żadnego wstydu i prezentują je przed światem. Wszystko to, co jest dla Mnie odrażające, jest przyjmowane z wielką ochotą. Zło jest przedstawiane jako dobro, a wszystko, co jest dobre i zgodne z Prawami Bożymi — uznawane jest za złe. Kiedy diabeł zabiera się do dzieła, to wszystko będzie przedstawiane w odwrotnej kolejności i będzie przeciwwagą tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że kiedy się głosi, że Moje Słowo jest fałszywe, to wpływ diabła osiągnął swój zenit.

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał. Niebo i Ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się miejscem zamieszkania dla tych, którzy wielbią diabła, oraz wszystkich tych, którzy od niego pochodzą. Wyziewy, dobywające się z jego złych i nikczemnych szlaków, poraziły zarazem tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.

Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Zachowujcie Moje Słowo i módlcie się — nie za siebie, ale za tych, którzy zawiązali pakt z diabłem. Oni potrzebują waszych modlitw rano, w południe i wieczorem.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

Krucjata Modlitwy (170)

O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

 

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza,
w miarę jak nasila się moje prześladowanie
i kiedy moim jedynym grzechem
jest podtrzymywanie Prawdy —
Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę,
aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły,
kiedy walczę, aby bronić Twojego Nauczania
przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj
w tym krytycznym dla mnie czasie
i obdarz mnie wszystkim,
czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie
Świętych Sakramentów
i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała
i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen.

Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty

środa, 8 października 2014, godz. 21.10

Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć.

Pytam teraz — kto pomiędzy Moimi wyświęconymi sługami okaże się wystarczająco silny, aby podtrzymać Prawdę?

Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie Prawdy — Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę, aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, kiedy walczę, aby obronić Twoje Nauczanie przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj w tym krytycznym dla mnie czasie i obdarz mnie wszystkim, czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie Świętych Sakramentów i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen. 

Wasz Jezus

Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu

środa, 8 października 2014, godz. 20.45

Moja wielce umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Bożym Prawom, będą z tego powodu ogromnie cierpieć.

Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym brzuchu, gdyż każda możliwa zniewaga Mojej Boskości i Praw, jakie ustanowił Mój Przedwieczny Ojciec, zostanie w niego rzucona. Wielu z Moich sług — zamkniętych za bramami tego pozłacanego więzienia — będzie zmuszonych do przełknięcia herezji. Ale nie tylko to — będą oni zmuszeni, by jej nauczać i przekonywać niewinnych, że w dzisiejszym świecie to na nowo spisane Słowo Boże jest do przyjęcia.

Gniew Mojego Ojca osiągnął w tym obecnym czasie stan oburzenia, bo Kościół — zmieniony nie do poznania — bardzo szybko przygotuje nowe rytuały, nowe przepisy i praktyki, tak że nic nie będzie przypominać Kościoła zbudowanego przeze Mnie.

Wszystkie te rzeczy zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, jako że szatan testuje wiarę tych, którzy są ode Mnie. Biada tym, którzy Mnie zdradzą, gdyż zabiorą ze sobą dusze tych, których imiona były zarezerwowane dla Mnie. Będę o te dusze walczył. Ukarzę tych Moich wrogów, ponieważ odwołując się do oszustwa i przebiegłości, zwiedli oni dusze i Mi je odebrali. Za te grzechy będą dla Mnie utraceni.

Kościół wypłynął z Moich Lędźwi. Dałem wam Moje Ciało poprzez śmierć i stało się Ono Moim Kościołem. Teraz zostanie on pohańbiony i Moje Ciało zostanie na nowo ukrzyżowane. Moi wrogowie nie odczują ani odrobiny wstydu, gdyż ich wybujałe ambicje i samozadowolenie nie mają ze Mną nic wspólnego.

Jakże łatwo jest zwieść tych, których wiara jest słaba. Jakże łatwo będzie zwieść te dusze o silnej wierze, będą one bowiem się bać bronić Prawdy. To jedynie reszta i ci prawdziwie posłuszni wobec Mojego Słowa będą tymi, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim stanie się tak, że Mój Kościół nigdy nie umrze.

Wasz Jezus

Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga

środa, 8 października 2014, godz.  20.25

Moja wielce umiłowana córko, jakże oziębłe stały się ludzkie serca. Jakże mało troszczą się ludzie o potrzeby innych czy w ogóle o dar życia. Dopuścili oni, aby ich serca uległy zepsuciu, nie są bowiem już w stanie sprawić, aby prawdziwa miłość władała w ich duszach. Gdy tylko miłość osłabnie i za mało jest miłości bliźniego w zakresie zaspokajania wzajemnych potrzeb, to wynikiem tego nie będzie nic innego, jak niesprawiedliwość.

Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga. Serca tych, którzy niegdyś Mnie kochali, a którzy już dłużej we Mnie nie wierzą, zamienią się w kamień. Jeżeli zaprzestaniecie wzajemnie się miłować, staniecie się jałowi i nie będziecie mieli spokoju. To, że będzie wam brakowało miłości, doprowadzi was do akceptacji wszelkich rodzajów zachowań, które dla Mnie są odrażające. Wszystko, co jest dla Mnie ważne, zostanie przez was odrzucone. Wszelkie życie, dane ludzkości za sprawą Bożej Mocy, zostanie naruszone, a w wielu wypadkach przez was zniszczone. Szacunek dla Bożych Praw i dla ludzkiego życia nie odgrywa dla was już żadnej roli. Wasze przywiązanie do tego wszystkiego, co ziemskie, i do światowych dóbr, co jest tego następstwem, nie przyniesie wam satysfakcji.

Jeżeli wasze serca staną się nieczułe wobec Boga, ludzkość ogromnie ucierpi. Jeżeli zło ma taką władzę, że wypiera miłość, którą kiedyś świat miał dla Mnie, Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że ten czas prawie już nadszedł.

Porzućcie wasze kapryśne i szaleńcze uganianie się za przyjemnościami. Nie próbujcie zmieniać Praw Bożych, aby dopasować je do waszego grzesznego życia. Proście, proście, proście o Moją Interwencję, abym mógł pokazać wam drogę. Jeżeli nie zawrócicie na ścieżkę wiodącą do Życia Wiecznego, która została wyżłobiona dla każdego dziecka Bożego, to nigdy nie staniecie się częścią Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony

poniedziałek, 6 październik 2014, godz. 13.55

Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga nie może nigdy zostać spisanych na nowo, ponieważ byłoby to bluźnierstwo. Człowiek nie może nigdy fałszować Słowa i nadejdzie taki dzień, gdy Gniew Boga spadnie na ludzkość, kiedy to człowiek uzna Dziesięć Przykazań za błędne. Gdy to nastąpi, to wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie więcej szanowane i ludzkość zostanie wprowadzona w ciężki błąd.

Żadnemu człowiekowi ani też żadnemu wyświęconemu słudze nie zostało przyznane prawo, aby obalić Dziesięć Przykazań czy Słowo Boże. Nie ma nic, czym można by wytłumaczyć zaprzeczanie Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony ludzi. Potem wszystkich, którzy dadzą się nabrać na to, będące tego następstwem oszustwo, zaślepi mrok. Duch Święty nigdy nie może oświecać tych, którzy zaprzeczają Słowu czy zatwierdzają grzech. Jeżeli Duch Święty nie będzie dłużej obecny i Słowo zostanie tak dopasowane, aby dogadzało egoistycznym potrzebom człowieka, to wówczas wszelkie nowe prawa — w Oczach Bożych — będą bez żadnego znaczenia.

Wrogowie Boga szybko ruszą, aby obalić Prawdę i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy zagorzale bronić będą Prawdy, będą przeklinani za to, że o niej mówią. Ci zaś, którzy wypowiadać będą bluźnierstwa oraz głosić, że są one Prawdą, będą oklaskiwani. Zły duch zagnieździ się w sercach tych, którzy pobłądzą, i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni w stanie stanąć przed Moim Synem i określić siebie jako niemających uszczerbku, bo odmawiają oni uznania Prawdy, przekazanej im dzięki Miłosierdziu Bożemu.

Wkrótce zostanie ogłoszone, że Bóg jest Miłosierny wobec grzeszników — bez względu na to, co oni nie robią, by Go obrazić. Tak też jest w istocie, ale jeżeli oni Go obrażają, afiszując się przed Nim z wszelkimi obrzydliwościami i herezjami, a następnie głoszą, że są one akceptowane przez Boga, to On ze wstrętem się od nich odwróci.

Człowiek jest tak pełen swoich własnych pragnień, odpowiadających jego grzesznemu życiu, że ogłosi on bezprawne czyny za pożądane w Oczach Bożych. Równać się to będzie kłamstwu. Ale jeżeli ośmielą się oni zaprezentować te kłamstwa przed Bożymi ołtarzami, to dusze te zostaną przegnane. Jeżeli dopuścicie do tego, abyście zostali wprowadzeni w ciężki błąd, to narazicie swoje dusze na poważne niebezpieczeństwo.

Proszę was, abyście przypominali sobie Dziesięć Przykazań tak często, jak możecie. Dzięki temu będziecie wiedzieć, co jest od was wymagane, aby prawdziwie służyć Bogu.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem w roku 2010

piątek, 3 października 2014, godz. 15.10

Moja wielce umiłowana córko, zważ teraz na Moją Obietnicę. Przyjdę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci wszyscy, którzy zaakceptują Łaskę Boga, kiedy Ja wyleję Swoje Miłosierdzie nad całym światem, staną się częścią Mojego Królestwa.

Dałem ludziom każdy możliwy znak, każde ostrzeżenie oraz każdą Łaskę, aby przygotować ich dusze. Niektórzy usłyszeli Słowo Boże — tak jak jest ono ustanowione w Świętych Ewangeliach — i wzięli je sobie do serca. Inni usłyszeli i dostrzegli Prawdę, ale odmówili jej przyjęcia. Nadejdzie niebawem dzień, kiedy cała Prawda i dowód na to, Kim Ja Jestem, zostanie objawiona, a grzesznicy otrzymają jednakową ilość czasu, aby podjąć swoją własną decyzję, zgodnie z ich własną wolną wolą. Nikt z was nie zostanie zmuszony, aby zaakceptować Moje Miłosierdzie, bo tylko wy sami możecie podjąć tę decyzję. Inni odmówią stania się świadkami Prawdy, nawet jeżeli wyraźnie ją ujrzą. Niestety, będą oni zgubieni. Inni będą zwlekali ze ślubowaniem lojalności wobec Mnie, ale czasu po Ostrzeżeniu będzie mało.

Przychodzę teraz, aby wam powiedzieć o wydarzeniach, które ujawnią przed wami znaki tych czasów, jak i znak Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach widoczne będą sztormy, a będą trwały one całymi tygodniami. Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam powiedziałem w roku 2010*. Ręka Boga — w Swojej Boskiej Sprawiedliwości — będzie widoczna, kiedy dopuści On, aby pokusy zostały postawione przed tymi, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy te i wszystkie inne proroctwa się wypełnią — Ja będę czekał. A potem nastąpi Ostrzeżenie. Nadejdzie ono na niedługo przed Wielkim Dniem, kiedy Moja Obietnica, że ponownie przyjdę, ostatecznie się wypełni.

Musicie ufać w Moją Dobroć, Moją Miłość i Moje Miłosierdzie. Jeżeli tak jest, będziecie wystarczająco silni, aby stawić czoła każdej próbie; i zniewagom, które będą w was ciskane w Moje Imię; i będzie wam towarzyszyć łaska, aby pozostać wiernym Mojemu Świętemu Słowu.

Trwajcie w pokoju i nadziei, bo Moja Miłość do was i wasza miłość do Mnie zniszczy zło, które objęło w posiadanie dusze tych, którzy się ode Mnie oddzieli.

Wasz Jezus

* Por.: Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców 26 listopada 2010

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie 19 czerwca 2012

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je przyjmiecie 17 października 2012

Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego planu opieki zdrowotnej 14 listopada 2012

Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera 15 listopada 2012

Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

czwartek, 2 października 2014, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem — Prawdą — ale nadejdzie dzień, kiedy zwieszą swoje głowy ze wstydu i z powodu wyrzutów sumienia, jakich doświadczą, kiedy staną przede Mną.

Za dni Noego byli wyśmiewani — on i ci wybrani, aby mu dopomóc w przygotowaniu ludzi na dzień Sprawiedliwości Bożej. Szydzono z nich, prześladowano ich i podejmowano wszelkie wysiłki, aby zdyskredytować polecenia przekazane Noemu przez Boga. Posłuszny do ostatka, Noe błagał o miłosierdzie dla ich dusz. Usilnie nalegał, aby wraz z nim szukali schronienia, ale został zlekceważony. I tak też będzie aż do Wielkiego Dnia Pańskiego. Jedynie reszta będzie gotowa, aby Mnie powitać wraz z tymi wszystkimi, którzy w swoich sercach przyjmą Moje Miłosierdzie podczas Ostrzeżenia.

Proszę wszystkich — którzy wierzą we Mnie i w Moją Obietnicę, że przyjdę ponownie w wielkiej chwale — aby modlili się za tych, którzy pogardzają tą misją, ponieważ, choć został im udzielony Dar Prawdy, oni woleli odrzucić Mi go z powrotem w Twarz. Wszyscy ci o pełnych ciepła i czułych sercach, i o potulnych duszach, zostaną przyciągnięci w Moje Ramiona, bez względu na to, za którą wiarą czy którym wyznaniem podążają, ponieważ oni są ode Mnie. Tym, którzy nie znają Słowa Bożego, zostanie okazane wielkie miłosierdzie, a ci, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia, także będą przebywali w Moich Ramionach. Sięgnę po wszystkie dusze, których serca są pełne ciepła i które okazują miłość i miłosierdzie swoim braciom i siostrom.

Największa bitwa rozegra się, kiedy dotrę do arogantów i pyszałków, którym brakuje prawdziwej miłości i którzy są pozbawieni wielkoduszności. Usilnie nalegam, abyście właśnie za te dusze się modlili. Jednak najbardziej was proszę, abyście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy z pełną świadomością zaprzedali swoje dusze diabłu. Oni bowiem nie przyjdą do Mnie z własnej wolnej woli i mogą zostać uratowani jedynie dzięki tym, którzy, cierpiąc jako dusze wybrane, sami siebie Mi poświęcili, oraz dzięki waszym własnym ofiarom. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby ocalić wszystkich grzeszników.

Krucjata Modlitwy (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Najdroższy Jezu, za sprawą Twojego Współczucia i Miłosierdzia

błagam Cię o ocalenie tych, którzy Ciebie odrzucają;

którzy przeczą Twojemu Istnieniu;

którzy celowo przeciwstawiają się Twojemu Świętemu Słowu i których zgorzkniałe serca zatruły ich dusze na Światło i Prawdę Twojej Boskości.

Zmiłuj się nad wszystkim grzesznikami.

Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i pomóż mi, abym — na mój własny sposób i poprzez moje osobiste ofiary — przygarnął do Twoich Miłujących Ramion tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Składam Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, moje uczynki i poprzez wypowiadane przeze mnie słowa będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak umiem.

Amen.

Pójdźcie, wy wszyscy, i zgromadźcie się na modlitwie, bo wkrótce ujrzycie, jak świat stanie się świadkiem Sprawiedliwości Bożej. To z powodu niegodziwości człowieka, jego rozkapryszenia i jego nienawiści wobec swoich współbraci, Bóg powstrzyma dalszą dewastację, która jest przeciwko rasie ludzkiej aranżowana na wszelkie możliwe sposoby.

Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki. Jeżeli sprzeciwicie się Bogu — będziecie za to cierpieć. Ale jeżeli — poprzez nadużycie — władzy na ogromną skalę próbujecie wyrządzić krzywdę ludzkości, to zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli ani chwili czasu, aby ubiegać się o Boże Miłosierdzie.

Wasz Jezus

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka

środa, 1 października 2014, godz. 21.15

Moja wielce umiłowana córko, jest tak, że wśród tych, którzy mówią, że Mi służą, panoszy się zdrada w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Nawet ci, którzy twierdzą, że są Moimi lojalnymi sługami, opuścili Mnie, a ich wiara jest właściwie tylko odblaskiem tego, czym była ona poprzednio. To, co zaczęło się jako miłość i współczucie dla Mnie, zostało zredukowane do ułamka tego, czym było wcześniej, a zostało to spowodowane wieloma rzeczami.

Tak wiele pogardy spotkało Mój Kościół z powodu upadłych w jego podwojach dusz — dusz, które zostały doprowadzone do ciężkiego grzechu. Wielu Moich niewinnych, wyświęconych sług cierpi z powodu grzechów innych, i przyniosło im to wiele wstydu. Potem, kiedy Prawa Boże zostały zepchnięte na margines i zaledwie o nich wspominano, wielu zapomniało, że Przykazania Boże muszą za wszelką cenę zostać podtrzymane. Skoro Moi wyświęceni słudzy przestali nauczać Prawdy i odebrali znaczenie temu, aby zająć stanowisko w sprawie istnienia grzechu, to czy dzieci Boże mogą okazać w tej kwestii więcej mądrości? Moi wyświęceni słudzy mają moralny obowiązek, aby podtrzymywać Słowo Boże i przestrzegać Boże dzieci przed niebezpieczeństwem grzechu. Ale oni podjęli decyzję, aby tego nie robić. Wielu boi się głosić Prawdę z obawy, że będą prześladowani przez tych, którzy przypiszą im winę za grzechy innych.

W czasie Mojego pobytu na ziemi nigdy się nie wahałem prawić kazań na temat kary, która spotka człowieka — chyba że poszukuje on Bożego przebaczenia za swoje grzechy. Ale to nie strach przed karą Bożą powinien być powodem do unikania grzechu, lecz jedynie to, abyś ty — grzesznik — mógł zostać zbawiony. Grzech jest czymś, z czym musicie żyć, ale nigdy nie wolno wam go zaakceptować. Musicie z nim walczyć, gdyż Ja pragnę ocalić wasze dusze. Dlaczego miałbym sobie nie życzyć ocalenia waszych dusz za wszelką cenę? Czyż nie cierpiałem za was i nie umarłem okrutną śmiercią na Krzyżu, abyście zostali odkupieni w Oczach Bożych? Dlaczego więc Moi wyświęceni słudzy nie nauczają, że poszukiwanie życia wiecznego jest absolutną koniecznością? Jeżeli nie poszukujecie Życia Wiecznego, to go nie znajdziecie.

Obowiązkiem tych wszystkich, którzy Mi służą, jest dopomaganie w ocaleniu człowieka od wiecznego potępienia. Prawda jest ukrywana już tak długo, że wiele dusz popadło w samozadowolenie i zostało dla Mnie utraconych. Wiedzcie, że w dniu ostatecznym wyślę najpierw Moich Aniołów, i ludzie zostaną podzieleni na dwie połowy: Tych, którzy popełniali okrucieństwa, i tych, którzy są ode Mnie. Proszę was, Moi wyświęceni słudzy, abyście mówili Prawdę, bo jeżeli tego nie robicie, to utracicie dla Mnie wiele dusz, a tego Ja wam nigdy nie wybaczę.

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (168) O Dar Bożej Miłości

Krucjata Modlitwy (168)

O Dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze,

O Przedwieczny,

O Najwyższy Boże,

Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, wybacz mi, że ranię innych,
i wybacz mi każdą niesprawiedliwość,
która spowodowała cierpienie
któregokolwiek z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, tak abym
serdecznie Ciebie powitał w Mojej duszy,
i oczyść mnie z wszelkiej nienawiści,
którą być może odczuwam wobec kogoś innego.

Dopomóż mi przebaczyć Moim wrogom
i rozsiewać nasiona Twojej Miłości wszędzie,
dokąd bym się nie udał, i pomiędzy tymi,
których spotykam każdego dnia.

Ofiaruj mi, Drogi Ojcze,
Dar Wytrwałości i Dar Ufności,
abym mógł podtrzymać Twoje Święte Słowo,
zachowując dzięki temu przy życiu
w tym pogrążonym w mroku świecie
płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

Amen.

Bóg Ojciec: Moja Miłość pokona zło i nienawiść

poniedziałek, 29 września 2014, godz. 20.50

Moja najdroższa córko, jeżeli Moja Miłość jest przez was przyjmowana, to może ona obrodzić wspaniałymi owocami. Lecz kiedy jest ona przez człowieka odrzucana, rezultatem tego będzie wyjałowienie. Bez Mojej Miłości nie ma żadnego życia, żadnej radości, żadnego pokoju. Kiedy Moja Miłość staje się odczuwalna dla człowieka, to w duszy tego, kto otrzymał ten Dar, wzbudza ona wielki zachwyt, podziw i uczucie głębokiej wdzięczności.

Moje drogie dziecko, jeżeli w jakiejkolwiek formie doświadczacie miłości ze strony innego człowieka, to jest to Moja Miłość, którą wy odczuwacie. Może ona pochodzić jedynie ode Mnie, bo to Ja jestem Miłością. Miłość jest darem i musicie ją przygarnąć, gdy tylko poruszy ona wasze serce. Wy — którzy przyjmujecie Moją Miłość — wiedzcie, że Ja udzielę wam więcej z tego Daru, jeżeli dzielicie się nim z tymi, którym to dobro nie zostało okazane.

Moja Miłość pokona zło i nienawiść. Miłość wypiera nienawiść, gdyż diabeł – ten cierń w ludzkim ciele – jest do niej niezdolny. Jeżeli mówicie, że Mnie kochacie, to musicie uparcie walczyć o to, aby żaden rodzaj nienawiści nie plamił waszej duszy. Jeżeli Mnie kochacie, to przebaczycie swoim wrogom, gdyż postrzegacie ich tak, jak Ja ich postrzegam. Wymaga to od was wytrwałości i dyscypliny, które zapobiegną temu, abyście kogoś słownie lub cieleśnie ranili.

Kiedy zezwolicie na to, aby Moja Miłość płynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwać całkowity pokój i wolność. A to dlatego, że nie będziecie przejawiali żadnej złej woli, żadnego gniewu, żadnej chęci odwetu czy urazy wobec jakiegoś innego z Moich dzieci. Taki jest Dar Mojej Miłości w swojej najczystszej postaci. Przyjmijcie Go ode Mnie, odmawiając tę modlitwę:

Krucjata Modlitwy (168) O Dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze,

O Przedwieczny,

O Najwyższy Boże,

Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, wybacz mi, że ranię innych, i wybacz mi każdą niesprawiedliwość, która spowodowała cierpienie któregokolwiek z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, tak abym serdecznie Ciebie powitał w Mojej duszy, i oczyść mnie z wszelkiej nienawiści, którą być może odczuwam wobec kogoś innego.

Dopomóż mi przebaczyć Moim wrogom i rozsiewać nasiona Twojej Miłości wszędzie, dokąd bym się nie udał, i pomiędzy tymi, których spotykam każdego dnia.

Ofiaruj mi, Drogi Ojcze, Dar Wytrwałości i Dar Ufności, abym mógł podtrzymać Twoje Święte Słowo, zachowując dzięki temu przy życiu w tym pogrążonym w mroku świecie płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

Amen.

Dzieci, proszę, znajdujcie pocieszenie w tym, że kocham was wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jakich grzechów się dopuściliście, i niezależnie od tego, czy Mnie przeklinacie Mnie, czy nie. Moja Miłość do was jest bezwarunkowa.

Niemniej jednak muszę oddzielić tych, którzy usiłują zaślepić Moje dzieci na dotyczącą ich zbawienia Prawdę, od tych, którzy są ode Mnie. Gdybym nie zainterweniował, wielu zostałoby dla Mnie utraconych, a Ja nie zgadzam się na to, aby dusze złożyć w ofierze tym, którzy — bez względu na wszelki wysiłek z Mojej strony — odrzucą Mnie w dniu ostatecznym.

Proszę was, abyście we Mnie złożyli całe swoje zaufanie oraz trzymali przy sobie Moją Pieczęć Ochrony* w jakiejkolwiek formie. Walka już się rozpoczęła i Ja dam upust sprawiedliwości, karząc tych, którzy próbują zniszczyć Moje dzieci.

Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Ja Jestem początkiem i końcem. Wszyscy, którzy do Mnie przychodzą, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was w bezpieczne miejsce i do chwalebnego życia, w jedności z Moją Wolą. Objawię Mój Nowy Raj w Moim Własnym Czasie i chciałbym, żebyście okazali tu cierpliwość. Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Troszczcie się o swoje rodziny tak, jak przedtem. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach tak, jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda — Prawdziwe Słowo Boże — nigdy nie się zmienia, gdyż Prawdą Jestem Ja. A Ja nigdy nie mogę się zmienić — to nigdy nie może się stać.

Kocham was. Błogosławię was. Jesteście przeze Mnie chronieni.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

*Pieczęć Ochrony” to „Pieczęć Boga Żywego”, proszę porównać z innymi orędziami na ten temat. Prosimy wpisać w naszej wyszukiwarce słowa „Pieczęć Boga Żywego” i kliknąć na klawisz „Enter”.

Cały czas uparcie trwajcie przy Prawdzie, bo bez niej będziecie żyć w kłamstwie

niedziela, 28 września 2014, godz. 18.15

Moja wielce umiłowana córko, Słowo Boże, jakie Bóg ustanowił, oraz Słowo podyktowane Moim Świętym Apostołom, stało się fundamentem, na którym został zbudowany Mój Kościół — Moje Mistyczne Ciało.

Odwieczne Słowo jest fundamentem, na którym wspiera się Kościół — a nie na odwrót. Słowo Boże jest Wieczne — wyryte w kamieniu. Jest ono podstawą Prawdy. Nie można zachwiać fundamentem Mojego Kościoła, ale można przeinaczyć i zmodyfikować postawiony na nim gmach. Jeżeli jednak gmach ten zostanie przebudowany, to fundamenty mogą nie wytrzymać, o ile przebudowa ta będzie odbiegała od pierwotnie zaplanowanej konstrukcji budynku.

Do Słowa Bożego w żadnym wypadku nie wolno wnosić poprawek, bo ono nigdy się nie zmienia. No bo jakże by mogło? Bóg nie mówił jakiejś jednej rzeczy, mając na myśli coś innego. Kościół musi być na usługach Słowa Bożego. Słowo Boże nie podporządkowuje się tym członkom Mojego Kościoła, którzy mają odmienne przeczucia. Jeżeli ośmielicie się manipulować Słowem, to zdradzicie Mnie, Jezusa Chrystusa. To Ja Jestem Kościołem. To Moje Ciało jest Kościołem i wszystko, co bierze we Mnie początek — jest święte. Tak długo, jak długo Prawda jest przez was — Moje wyświęcone sługi — podtrzymywana, tak długo Mnie reprezentujecie. Tak długo, jak długo Mi ufacie i Mnie czcicie, oraz pilnujecie, żeby w Moim Kościele wprowadzone były w życie właściwe procedury, tak długo możecie mówić, że jesteście Moi.

Kiedy Bóg, poprzez Moc Ducha Świętego, dyktował Ewangelie, Słowo mogło zostać wyrażone przy użyciu odmiennych zwrotów językowych, ale, tak czy owak, pozostało ono tym samym. Kiedy Bóg mówił przez proroków i Moich apostołów — pobłogosławionych Darem Ducha Świętego — język ten był jasny, prosty i wiarygodny. Ta sama prawda jest aktualna i dzisiaj — kiedy Bóg mówi przez Swoich proroków. Jest to język jasny, prosty i wiarygodny, gdyż pochodzi on od Boga. Słowa wypowiedziane przeze Mnie, waszego Odkupiciela, są naprawdę zgodne z Moim Świętym Słowem, zawartym w Piśmie Świętym, gdyż pochodzą one z tej samej Ręki. Dlatego strzeżcie się każdego, kto oferuje wam nową wersję Prawdy, która jest trudna do zrozumienia i trudna do naśladowania oraz niejasna. Jeżeli Prawda jest zmanipulowana, to powstaje z niej fałszywa doktryna. Będzie ona wyszczerbiona, nielogiczna i będzie stanowić przeciwieństwo Świętego Słowa Boga.

Kiedy wam się powie, że Bóg — z powodu Swojego Miłosierdzia — zaakceptuje grzech, to wiedzcie, że jest to kłamstwo. Bóg zaakceptuje pełną skruchy duszę, ale nigdy nie grzech, gdyż jest to niemożliwe.

Cały czas uparcie trwajcie przy Prawdzie, bo bez niej będziecie żyć w kłamstwie.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Grzech jest rzeczywistością. Istnieje on i nadal będzie istniał, aż do Powtórnego Przyjścia Chrystusa

sobota, 27 września 2014, godz. 19.20

Moje drogie dzieci, jak złamane jest moje serce w tych okropnych czasach, w których człowiek wyniósł siebie samego, aby sprzeciwić się Bogu na tak wiele sposobów.

Na całym świecie pogardza się Bożym Prawem, ponieważ grzech nie jest już dłużej uznawany za coś złego. Wręcz przeciwnie, jest on usprawiedliwiany przy każdej okazji, tak iż człowiek nie potrafi już dłużej rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. Gdy akceptujecie grzech we wszelkich jego przejawach i głosicie, że nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji, to nigdy nie będziecie zadowoleni. Grzech, jeżeli jest on uznawany jedynie za ludzką słabość, powoduje jeszcze większy i bardziej poważny grzech, aż w końcu doprowadzi to do duchowych ciemności i oddzielenia od Boga. Pozostawi to w waszej duszy pustkę, która stanie się rodzajem apatii, z której ciężko jest się wydobyć.

Ciemność pochodzi od złego ducha. Światło pochodzi od Boga. Grzech sprowadza ciemność i, o ile nie uznacie grzechu i nie poszukacie pojednania, będzie on się rozrastał i ropiał, aż zdławi ducha. Nic na tym świecie nie przyniesie duszy — ani nie może przynieść — wytęsknionego ukojenia. Jedynie pojednanie duszy z Bogiem może ją uwolnić od tego dławiącego uścisku.

Grzech jest rzeczywistością. Istnieje on i nadal będzie istniał, aż do Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Boże Dzieci, które rozumieją, czym jest Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Niego, wiedzą, że człowiek musi prosić Boga o przebaczenie za każdym jednym razem, gdy zgrzeszy. To nie jest źle, że człowiek ciągle zwraca się do Boga i błaga Go wciąż na nowo o Jego Przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby pozostać z Nim w jedności. W ten sposób otrzymacie wiele Łask i dojrzejecie, i będziecie przebywać w Bożym Świetle.

Człowiek musi zaakceptować, że jest słaby z powodu istnienia grzechu. Musi on zaakceptować, że grzech może go odseparować od Boga. Jeżeli nie zaakceptuje tego faktu, wtedy twierdzi, że jest równy Bogu. Bez wiary w istnienie grzechu człowiek nie może służyć Bogu. To właśnie wtedy rozdział pomiędzy duszą a jej Stworzycielem staje się większy, aż w końcu nie ma już żadnej komunikacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Pragnieniem szatana jest schwytanie dusz i zapobieżenie ich zbawieniu. Dopóki człowiek nie zaakceptuje, jak ważne jest uznanie Prawa Bożego, będzie się Boga wypierał.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Piękno człowieka, stworzonego na Obraz Boga Żywego, jest nie do opisania

środa, 24 września 2014, godz. 15.05

Moja wielce umiłowana córko, właśnie tak jak Moja Umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby zapowiedzieć Przyjście Mesjasza, tak i jest ona powołana, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Została ona wyniesiona do najwyższej Hierarchii w Niebie i przez Mojego Przedwiecznego Ojca przyznane jej zostały wielkie moce. Niemniej jednak ona nadal jest taka, jaka była wtedy, jaka jest teraz i jaką będzie zawsze — pokorną służebnicą Boga. Ona służy Mu w Jego Planie wzniesienia człowieka to stanu doskonałości, w jakim miał się on znajdować.

Piękno człowieka, stworzonego na Obraz Boga Żywego, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta czy dziecko na tej ziemi nie może równać się z tym, co Bóg stworzył, kiedy powołał do życia Adama i Ewę. Grzech stał się ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wtedy to ów stan doskonałości uległ zniszczeniu. Splamiony grzechem człowiek nigdy nie odzyska tego doskonałego stanu, jak długo wąż i ci, którzy go wielbią, nie zostaną przegnani. Dopóki nie nadejdzie ów dzień, piękno ludzkiego ciała i duszy będzie przyćmione.

Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami i oni także muszą okazywać miłość Stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny zajęła miejsce wszystkiego, co Bóg stworzył, i nie spocznie On nigdy, dopóki nie odzyska dusz Swoich dzieci. Bóg zezwala na wiele cierpienia, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie wypływają z nienawiści, pochodzącej od tego, dla którego Bóg miał najwyższy szacunek — byłego Archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej, stał się on przyczyną bólu Mojego Ojca — największego wyobrażalnego bólu. I dzisiaj, tak jak i wtedy, jego postępowanie jest takie same.

Lojalni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka stworzyli więź, która nigdy nie może ulec zerwaniu. I cokolwiek nakaże Mój Ojciec — jest to wykonywane przez Elitę Jego Hierarchii. Nigdy nie okazuje się Mu sprzeciwu. To, czego pragnie Mój Ojciec, jest zawsze właściwą i najskuteczniejszą drogą. Jest to metoda, dzięki której rasa ludzka może zostać wyratowana od przekleństwa diabła. Jest to Jego prawo. Nikt i nigdy się nie odważy przeciwko Niemu oponować. W Jego Finałowym Planie, w ostatniej jego fazie — w której doprowadzi On do samego końca Swój Plan Zbawienia – zainterweniuje On na wiele sposobów.

To ostatnie nadane Mojej Matce przez jej Przedwiecznego Ojca miano — „Matka Zbawienia” — nie jest żadnym przypadkiem. Została ona posłana, aby ostrzec świat i przygotować go na ostateczny, zaciekły szturm diabła na ludzką rasę. Jej zostało przydzielone to zadanie, a Ja was proszę, abyście to zaakceptowali i odpowiedzieli na jej wezwanie do nieustannej modlitwy.

Trójca Święta przyniesie wiele Błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią misję z Nieba – Misję Zbawienia. Przyjmijcie z wdzięcznością, że taka łaska z miłością i łaskawością serca została okazana ludzkości.

Wasz Umiłowany Jezus

Łatwo jest mówić, że jesteście chrześcijanami, jeżeli się was nie wzywa, żeby to udowodnić

wtorek, 23 września 2014, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, kiedy tak próbuję dotrzeć do wszystkich Bożych dzieci, w tym do wyznawców wszystkich religii, do niewierzących i do chrześcijan — to wielu, wskutek Mojego Wołania, nawróci się na chrześcijaństwo. Dojdzie do tego dzięki Łasce Bożej, poprzez Moc Ducha Świętego.

W międzyczasie wielu mających dobre intencje chrześcijan i oddani Mi wyznawcy staną przed próbami, którym będą musieli stawić czoła, a które okażą się bardzo trudne. Ja pytam ich teraz: Kto pośród was jest tak silny, że stanie u Mego Boku i dochowa posłuszeństwa Prawdzie, bez Mojej obecnej interwencji ? Wielu z was, tych o dobrych sercach, pozostanie Mi wiernym, ale jedynie w ramach waszych własnych grup. I jeżeli tylko będzie panowała pomiędzy wami zgoda, to łatwiej wam będzie Mi służyć. Lecz gdy tylko natkniecie się na sprzeciw z zewnątrz — a natkniecie się nań kiedyś ze strony moich wrogów, którzy będą usiłowali przeciągnąć was na stronę fałszywej doktryny — nie będzie to dla was łatwe.

Kiedy będziecie krytykowani za naśladowanie prawdziwego Słowa Bożego, wielu z was okaże się zbyt słabymi, aby Go bronić. Gdy tylko napotkacie sprzeciw ze strony waszych chrześcijańskich współbraci i gdy zostaniecie przymuszeni do zaakceptowania na nowo przerobionej, fałszywej „biblii” — przeniknie was bolesne uczucie. Wtedy wasza wiara zostanie prawdziwie wypróbowana. Będziecie mieli dwa wyjścia. Albo wierzyć w Prawdę — taką, jaka została ustanowiona przez Boga i za którą zostało przelane wiele krwi, aby pojednać człowieka z Jego Stwórcą. Albo — zaakceptować rozcieńczoną wersję Mojego Słowa, nasączoną tym, co niezgodne jest z Prawdą.

Wybór tej pierwszej opcji przyniesie wam wiele bólu, zmartwień i cierpienia, ponieważ za to, że pozostajecie Mi wierni, będziecie u innych w pogardzie. Ale wybierając opcję drugą — kiedy to być może spadnie na was wiele pochwał, kiedy zostaniecie zaakceptowani przez wam podobnych, a Moich wrogów — pogrążycie się w ciemności i wasza dusza znajdzie się w niebezpieczeństwie.

Łatwo jest mówić, że jesteście chrześcijanami, jeżeli się was nie wzywa, żeby to udowodnić. Ale jeżeli spotkacie się z pogardą, drwinami, jeżeli zrobi się z was pośmiewisko albo oczerni was w Moje Imię, to niektórzy z was nie będą wystarczająco mocni, aby wytrzymać te próby. Wielu z was Mnie opuści i odejdzie z powodu lęku przed opinią publiczną. Wielu z was Mnie zdradzi. Wielu z was odwróci się plecami, ponieważ za bardzo będziecie się wstydzić nieść Mój Krzyż.

Nigdy nie wierzcie, że łatwo jest być Moim wyznawcą, bo tak nie jest. Niemniej jednak nadejdzie czas, kiedy wasza wiara zostanie poddana rozstrzygającej próbie — i wtedy będę wiedział, kto jest Mój, a kto nie.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

Krucjata Modlitwy (167)

Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę —
za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa —
chroń nieustannie moją rodzinę od złego.

Daj nam siłę, aby wznieść się
ponad złe intencje
i aby pozostać zjednanymi
w naszej miłości do Ciebie
i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu,
które może się stać naszym udziałem,
i podtrzymaj przy życiu miłość,
którą się obdarzamy,
abyśmy trwali w jedności z Jezusem.

Błogosław naszym rodzinom
i obdarz nas Darem Miłości,
nawet w czasach niezgody.

Umacniaj naszą miłość,
tak abyśmy mogli z innymi
dzielić radość
obecną wśród naszych rodzin
i aby Twoja Miłość mogła zostać
udostępniona całemu światu.

Amen.

Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną

niedziela, 21 września 2014, godz. 17.45

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin i Moim Pragnieniem w tym czasie jest błogosławić każdej rodzinie — małej, średniej czy dużej. Gdy miłość jest obecna w rodzinach, to oznacza to, że Panowanie Boga jest podtrzymane, wtedy bowiem wszystkie Jego dzieci należą do Niego. Bo to On stworzył każde jedno z nich.

Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną, gdyż właśnie w takich warunkach Jego Miłość rozkwita w naturalny sposób. Miłość w rodzinach, które są zjednoczone, owocuje wielkimi łaskami, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg wykorzystuje miłość w rodzinie, aby rozpostrzeć jej skrzydła, tak aby każdy z członków miłującej się rodziny pomagał szerzyć tę miłość, gdziekolwiek by się nie udał. I podobnie, gdy komórka rodzinna się rozpada, będzie to miało bezpośredni wpływ na wasze wspólnoty, społeczeństwa i na wasze narody.

Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, zapragnął On Swojej Własnej rodziny, którą obsypał obficie wszystkimi Swoimi Darami. Będzie On zawsze dążył do tego, aby chronić rodziny, ponieważ rodzina jest miejscem, gdzie miłość po raz pierwszy odkrywana jest przez śmiertelnika. Jeżeli miłość kwitnie w rodzinach, to będzie ona także kwitnąć w ich narodach. Ponieważ wzajemna miłość rozwija się w rodzinie, to rodzina — dokładnie z tego powodu — atakowana jest przez szatana. Szatan będzie wykorzystywał wszelki możliwy wpływ, aby skazić ludzi, tak aby usprawiedliwiali wszystko, co przyczynia się do rozbicia komórki rodzinnej. Będzie on zapobiegał formowaniu się rodzin oraz będzie próbował je powstrzymać przed ponownym zjednoczeniem, gdyby to było Wolą Boga.

Rodzina — zrodzona z miłości Bożej — zawsze będzie atakowana przez diabła. Aby chronić swoją rodzinę przed diabłem, odmawiajcie proszę tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę — za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — chroń nieustannie moją rodzinę od złego.

Daj nam siłę, aby wznieść się ponad złe intencje i aby pozostać zjednanymi w naszej miłości do Ciebie i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu, które może się stać naszym udziałem, i podtrzymaj przy życiu miłość, którą się obdarzamy, abyśmy trwali w jedności z Jezusem.

Błogosław naszym rodzinom i obdarz nas Darem Miłości, nawet w czasach niezgody.

Umacniaj naszą miłość, tak abyśmy mogli z innymi dzielić radość obecną wśród naszych rodzin i aby Twoja Miłość mogła zostać udostępniona całemu światu. Amen.

Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego jednego z was na Swoje Podobieństwo, tak aby mógł on założyć doskonałą rodzinę. Bądźcie wdzięczni za swoje rodziny, bo jest to jeden z największych Darów, jakimi Bóg obdarował rasę ludzką. Kiedy cierpienie na tej ziemi dobiegnie końca i gdy zostanie zniesiona nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość ze Sobą w jedno. Staniecie się na nowo pełnią i Jego Rodzina posiądzie Życie Wieczne.

Wasz Jezus

Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem

sobota, 20 września 2014, godz. 16.38

Moja wielce umiłowana córko, wiedz, że Ja czerpię wielką siłę z ludzkiej słabości. Moja Moc jest największa, kiedy dotykam dusz słabych, bo wtedy mogę je tak uformować, że pozwala Mi to, aby w nich działać.

Ci z was, którzy jesteście słabi, musicie Mnie prosić, abym ofiarował wam Dar zaufania. Miejcie do Mnie zaufanie, Moje drogie maleństwa — wtedy wszelka Moc jest Moja. Nie mogę jednak na Swój użytek formować dusz tych, którzy są pełni pychy, wyniosłości i arogancji, ponieważ nie staną się oni w Moich Oczach pokorni. Pycha (duma) jest barierą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, gdyż człowiek przepełniony pychą wierzy, że jego głos ma większą wagę niż Mój. Tak właśnie zawsze już było. I dzisiaj nie jest inaczej. Proszę was wszystkich, abyście modlili się za te dusze, które Mnie błędnie rozumieją i które odczuwają potrzebę, aby ogłosić, co Moje Słowo rzeczywiście znaczy według ich własnej interpretacji.

Jeżeli ktoś przeklina innego człowieka, a potem mówi, że „to jest to, czego Bóg by chciał, kiedy broni się Jego Słowa”, albo jeżeli legitymuje on złe postępowanie i mówi, że jest to dobra rzecz w Moich Oczach, to powinien on wiedzieć: Jeżeli Mnie kochacie, to nigdy nie zejdziecie ze ścieżki miłości, której was nauczałem, ani z drogi, na której musicie Mnie naśladować. Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem. Więc i wy musicie tak postępować, jak Ja postępowałem.

Przygarnijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to sprzeciwicie się Mojej Woli, a wasze uczynki będą jedynie podporządkowane waszemu mniemaniu co do tego, Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście ode Mnie, skoro głosicie coś przeciwnego do tego, czego Ja nauczałem. Nigdy nie patrzcie z góry na tych, co do których jesteście przekonani, że są w Moich Oczach grzesznikami. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, bo nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który sam siebie ogłosi Synem Człowieczym

piątek, 19 września 2014, godz. 13.14

Moje drogie dziecko, zostało przepowiedziane, że w tym czasie powstanie wielu fałszywych proroków i że będą oni rozpowszechniali kłamstwa co do Słowa Bożego.

Powstaną ich setki tysięcy i uzyskają oni aprobatę od tych, którzy twierdzą, że reprezentują sługi mojego Syna. Będą oni nauczać w małych, jak i w dużych grupach, a poznacie ich z powodu ich fałszywych proroctw, które objawią światu. Będą oni brani za bardzo świętych ludzi, a niektórzy powiedzą, że posiadają wielkie moce, uzdrawiające ciało, jak i duszę. Niektórzy z nich będą nosić szaty świętych mężów i będą oni promować nowy mszał, który będzie odchodził od Prawdy. Wielu ludzi będzie zdezorientowanych ich nauczaniem, jako że będą oni mieszać swoje fałszywe twierdzenia z Prawdą. Jednym z ich celów będzie uchodzić za przygotowujących świat na Powtórne Przyjście Chrystusa i wzbudzą oni pomiędzy wyznawcami mojego Syna wielką nadzieję na nadejście tego wydarzenia. Ale to nie na powitanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będą oni przygotowywać Boże dzieci. Nie. Na powitanie antychrysta.

Będą oni popełniać poważne błędy w odniesieniu do Apokalipsy, ponieważ wypaczą treść tej Świętej Księgi. Niewielu rozpozna, że karmieni są kłamstwami, a największe kłamstwo, jakie będą głosić, będzie następujące: Powiedzą, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, da Siebie Samego wkrótce poznać światu. Że On przyjdzie w ciele. Że będzie chodził pomiędzy Swoim ludem i że wskrzesi ich dnia ostatniego. To jednak nigdy nie mogłoby się wydarzyć, ponieważ mój Syn, który przyszedł w ciele za pierwszym razem, poprzez Swoje Narodziny, w żadnym wypadku nie przyjdzie w ciele przy Swoim Powtórnym Przyjściu.

Strzeżcie się człowieka, który sam siebie ogłosi Synem Człowieczym, a który będzie przyzywał was ku sobie, bo nie będzie on pochodził od Boga. Mój Syn przyjdzie w obłokach — tak samo jak opuścił ziemię podczas Swojego Wniebowstąpienia, tak też i będzie w dniu ostatecznym.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia