Miesięczne archiwum: listopad 2010

Pogoń za bogactwami

Orędzie nr 24 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 30 listopada 2010, godz. 12.00

Moja kochana córko, skup się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Przechodzisz teraz pewien okres zmian, od czasu kiedy otrzymałaś pierwsze orędzie. Proszę, zrozum, że te przesłania pochodzą ode Mnie i nie miej już wątpliwości. To ci pozwoli skupić się na pracy, do której zostałaś wezwana.

Jeżeli chodzi o sprawy, które teraz się dzieją na świecie, to staje się to coraz bardziej jasne, dzień po dniu — to, co złe światowe rządy chcą zaprowadzić. Organizacja Narodów Zjednoczonych, jeden z wielu frontów tego nowego światowego ładu, chce stłumić wszelkie Moje nauki i użyją wszystkich dostępnych środków, aby to uczynić.

Nie lękaj się, ponieważ Moi wyznawcy będą twardo walczyć i nie zaprą się Mnie zwłaszcza w tych krajach, które są Mi poświęcone i które mają gorącą i niezachwianą wiarę. Nie wycofają się. Źli będą bezsilni wobec tych, którzy włożyli wiele wysiłku w prowadzenie swoich dzieci w światłości.

Zostało ci to już powiedziane, że gniew Mojego Ojca wkrótce się ukaże, skoro człowiek coraz bardziej usiłuje się Mnie wypierać.

Świat wygląda tak samo. Ludzie wyglądają tak samo. Świat telewizji ze swoim różowo zabarwionym urokiem wygląda tak samo. Ludzie chowają głowy w piasek. Myślą, że świat będzie tak dalej trwał. Niestety są w błędzie. Moim obowiązkiem wobec Moich dzieci jest ich uratowanie. Nie pozwolić wam być wsysanymi do próżni obietnic, pustych marzeń i fałszywych ambicji. To są uciechy, którym jesteście poddani od wielu lat. Przez te obietnice zostaliście przekonani, bez własnej winy, że należy iść tą ścieżką samozadowolenia. Zdobywania dla siebie i nagradzania siebie. Mówiono wam, aby być numerem jeden bez względu na koszty. Wy z waszymi ambicjami, pragnący bogactw dla was i waszych dzieci, chcący być lepszymi niż wasi bracia i siostry i z ciągłym, nieustającym pościgiem za samoakceptacją, zostaliście oszukani.

Moje dzieci były karmione tymi ambicjami, ich blaskiem i powabem przez kusiciela. Wiele Moich dzieci będzie się śmiało z tego przesłania i powiedzą, że to nieprawda. Niestety, kusiciel istnieje i wiele Moich dzieci tego nie akceptuje.

On jest przebiegły i ukrywa się za rzeczami, ludźmi, czynami i pociągającymi podnietami. Jego czarujący wdzięk przejawia się dziś w tym, że gdy spytacie kogoś, czego by pragnął — pieniędzy czy szansy, aby pojednać się z zagubioną rodziną — to wybrałby pieniądze. Zapytajcie innych, czy zdradziliby swojego brata czy siostrę za dobro materialne, a odpowiedź będzie, że tak. Zapytajcie małe dziecko, czy nie chciałoby zamienić swojego zwykłego życia na życie pełne cudów i ekscytacji, a odpowiedź będzie: tak.

Dlaczego zatem Moje dzieci nie mogą zrozumieć tego, że kiedy wielka nagroda jest im dawana, to oni chcą wciąż więcej i więcej. Bogaty człowiek, który coś zdobędzie raz, będzie ciągle chciał więcej. Powodem tego jest to, że dar szatana pozostawia uczucie pustki wewnątrz, którego nie rozumiecie. Więc usiłujecie nadal zdobywać więcej i zazwyczaj odbywa się to kosztem waszego bliźniego. Żaden człowiek nie zdobywa wielkiej fortuny, nie spotykając na swojej drodze ludzi, którzy są w jakimś stopniu cierpiący. Żaden człowiek nie osiąga sławy, jeżeli ktoś inny nie musi się bez niej obyć. Człowiek, który nie dzieli się swoimi bogactwami, jest zgubiony. Człowiek, który nie ma nic, stara się dzielić z innymi bardziej niż ludzie, którzy żyją w materialnym komforcie.

Moje nauki nie mogą być lekceważone

Dlaczego Moje dzieci ignorują te nauki, głoszone przez Moich apostołów, odkąd powstał Nowy Testament? Dlaczego nie rozważają doktryny, jaka jest w nich zawarta? Czy wierzą, że zostały one spisane po to, aby ludzie ich nie słuchali? Te nauki się nie zmieniły, odkąd opuściłem ziemię. Są tutaj z jednego powodu. Możecie zmienić ich interpretację, osłabić ich wydźwięk, dodać nowe znaczenie albo wykreślić jakieś części, ale jedna rzecz pozostanie. Pozostanie prawda. Prawda pozostanie zawsze ta sama. Nie może być zmieniona, tak aby dopasować ją do ludzkości. Rozważcie to. Usiądźcie i usłyszcie. Nie możecie tak postępować i spodziewać się, że wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca. Wielu z was usprawiedliwia bogactwo i sławę i przypisuje to szczęściu. To, czego sobie nie uświadamiacie, to jest to, że wielu z was zaprzedało w międzyczasie swoje dusze złemu.

Niektóre z Moich dzieci wiedzą, że popełniły ten ciężki grzech, ale nic sobie z tego nie robią. Inni naprawdę sądzą, że po prostu robią jak najlepiej dla siebie i swoich rodzin, ale muszą zrozumieć, że bezpieczeństwo finansowe jest akceptowalne. Pogoń za luksusem i bogactwem nie jest.

Prawda jest taka, że wielka ilość bogactw została zdobyta przez grzech. Bogactwo, które być może zostało zdobyte uczciwie, doprowadzi z kolei jednak do grzechu.

Pomimo nauk Kościoła Mojego Ojca, na całym świecie ludzie wciąż nie przyjmują Mojego nauczania. Bogaci, którzy walczą o dobra materialne, mają jednego boga. Biedni, którzy walczą o bogactwa, mają jednego boga. Ci bogowie są jednym. Pieniędzmi. Pieniądze są bezużyteczne, jeżeli są zdobywane w nieuczciwy sposób.

Pieniądze, dobra materialne i wszystkie inne rzeczy zdobywane przez tych, uważających się za bogatych, muszą być dzielone z tymi, którzy są w potrzebie. Pieniądze, dawane na cele charytatywne, są bez znaczenia, jeżeli ludzie szukają chwały i uwagi.

Bądźcie pewni, że kiedy zło, które jest teraz planowane, zostawi was z pustymi kieszeniami, to wtedy zdacie sobie sprawę, jak mało warte są pieniądze. Kiedy ta zła organizacja przejmie kontrolę nad waszymi pieniędzmi i nie będziecie mogli ich dotknąć bez przystania na ich warunki, to wtedy ostatecznie sobie uświadomicie, że potrzebujecie innej drogi do szczęścia.

Wasze pieniądze będą bezwartościowe. Będziecie musieli wtedy przetrwać, jak w dżungli. Ci, którzy mają instynkt przeżycia, będą mieli łatwiej niż ci, którzy nigdy nie musieli pracować ze zgiętymi kolanami. Nasiona do uprawiania waszego jedzenia będą znaczyły więcej niż milion dolarów. Zwyczajny owoc będzie miał większą wartość niż samochód. Ponieważ kiedy jesteście pozbawieni wszystkiego, wzywacie swojego Stwórcę. I tylko wtedy wiecie to, że jedynie liczy się miłość w sercu. Bo bez miłości nie możecie wzrastać ani wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Pomyślcie teraz. Bądźcie ostrożni w waszej pogoni za dobrami. Zatrzymajcie się, zanim nie jest za późno. Dzielcie się i podążajcie Moją drogą. To jest twarda lekcja dla Moich dzieci, które mają poczucie niepewności.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Prześladowanie prawdziwych wizjonerów

Orędzie nr 23 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 29 listopada 2010, godz. 12.48

Moja córko, napisz to, aby ostrzec świat przed prześladowaniem, zadawanym Moim wybranym duszom, posłanym na świat, aby dzielić się prawdą i ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy i prorocy są tymi, którzy zostaną bezpośrednio odrzuceni przez fałszywych proroków. Te Moje piękne dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą cierpieć w jedności ze Mną odrzucenie, jakie cierpiałem z rąk ludzkości.

Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną i z Mojego powodu, są prawdziwymi prorokami. To są dusze, które będą dręczone, wzgardzone i potępione bezpośrednio z Mojego powodu. Będą także odrzuceni przez Mój własny Kościół, ale nie przez wszystkie Moje wyświęcone sługi. Moi oddani naśladowcy, którzy podążają wiernie za Moimi naukami, też będą kuszeni, aby ich odrzucić, aż do czasu kiedy prawda powoli ich oświeci.

Od samego początku, kiedy posyłałem proroków na świat z Mego Miłosierdzia, aby przypominać wam Moje nauki, bardzo niewielu z nich wierzono. Wielu było wzgardzonych i postrzeganych jako ci z wybujałą wyobraźnią, depresją, albo potępianych jako niosących zamęt. Większość tych proroków było onieśmielonych, kiedy doświadczali po raz pierwszy boskiej obecności. Wielu z nich wątpiło w te mistyczne przeżycia przez jakiś czas, zanim zaakceptowali ich autentyczność. Powoli odsłaniali innym to, co ich spotkało. Zajmowało im to czas, aby to wszystko przyjąć.

Wszystkie Moje wybrane dusze po zaakceptowaniu Mojego wezwania były zniechęcane do ujawniania tych przesłań czy Moich poleceń, nawet przez Moje wyświęcone sługi: zakonnice, księży, biskupów i kardynałów. (Prorocy) czuli respekt przed nimi i w swoich sercach wiedzieli, że na pytania im zadane będzie ciężko odpowiedzieć. Wielu wezwanych nie wyjawiło orędzi, jakie otrzymywali, i przy udziale modlitwy i osobistego cierpienia wykonywali swoje obowiązki wobec Mnie.

Innym, którzy ujawniali przesłania, tak jak byli poinstruowani przez Moją Błogosławioną Matkę czy przeze Mnie, też nie wierzono. Dopiero poprzez Boskie manifestacje, które stawały się dowodem, wierzono tym prorokom.

Wzywam wszystkich Moich naśladowców, aby się wsłuchali w swoje serca. Popatrzcie na przesłania, szerzone przez Moich drogocennych wizjonerów i proroków. Te przesłania są wam dawane z czystej miłości, aby prowadzić was i ocalić wasze dusze. Taki jest ich cel. Jeżeli zdecydujecie, że nie są one boskiego pochodzenia, to módlcie się o prowadzenie. Jeżeli uznacie, że są, to wtedy módlcie się za Moich wizjonerów, aby byli wysłuchani.

Teraz pozwólcie Mi powiedzieć o oznakach tego, kiedy Moi prawdziwi wizjonerzy są prześladowani. Naśladowcy kusiciela, widząc ich światło, wezmą ich na swój cel, ale używając do tego środków, których okrucieństwo zapiera dech w piersiach. Nie tylko będą ich dręczyć przez wyśmiewanie, ale posuną się daleko, aby ich zdyskredytować, z powodu Mego Imienia. Ból, jaki zadają Moim uczniom, jest niczym w porównaniu do tego, co czuję Ja.

Moje cierpienie osiągnęło taki stan w ostatnich czasach, że na nowo przeżywam straszne męki, które przechodziłem, kiedy umierałem za wasze grzechy. Wszystkie grzechy całej ludzkości. Włączając grzechy tych, którzy dręczą Mnie i Moich wizjonerów, morderców, ludzi, którzy się publicznie Mnie zapierają i chwalą się tym, i za całe zło dzisiejszego świata.

Proszę, słuchajcie Moich wizjonerów. Będziecie czuć w sercach, kiedy usłyszycie prawdę. Proszę, nie wpadajcie w pułapkę tych, którzy prześladowali wizjonerów Mojej Błogosławionej Matki, takich jak Św. Bernadettę czy Moje małe dzieci z Fatimy. Byli traktowani z najwyższą pogardą, zwłaszcza przez Moje wyświęcone sługi. To oni zadają Mi największy ból, bo Moje boskie objawienia są dawane ludzkości z Mojej miłości. Moje Serce cierpi bardziej, kiedy nie wierzą w nadprzyrodzony świat ani nie rozpoznają go, kiedy jest im objawiany.

Proszę, módlcie się za Moich wizjonerów, zwłaszcza za tych, których przesłania nie mogą być odrzucone z powodu miłości i ostrzeżeń, jakie zawierają. Bo to są Moi prawdziwi wizjonerzy. Rozpoznacie ich po obrazach, pomówieniach, cierpieniach i zniewagach, jakie otrzymują z rąk Moich dzieci.

Kiedy popatrzycie na zniewagi im zadawane i na kłamstwa, jakie są szerzone na ich temat w taki poniżający sposób, to wtedy się zapytacie: Skoro ten człowiek jest tak dotąd dręczony i nie wierzy się mu, to dlaczego cały czas trwają te zniewagi? Wtedy będziecie znać odpowiedź. Proście Ducha Św. o prowadzenie w rozróżnianiu Moich prawdziwych proroków i wizjonerów od reszty, która was chce zwieść.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz

Orędzie nr 22 z serii Ostrzeżenie

piątek, 26 listopada 2010, 15.00

Moja najdroższa i ukochana córko,  Święta Trójca jednoczy się z Tobą jako z tą, która boską Prawdę ukaże każdej duszy na świecie tak szybko, jak to możliwe.

Ty, Moja córko, współodczuwasz w swoim sercu wraz ze Mną ból i cierpienie za całą ludzkość. Ich utracona wiara głęboko cię smuci i rodzi strach o ich przyszłość.

Moi ukochani lojalni i oddani wyznawcy jednoczą się teraz na całym świecie poprzez więzy potężnej miłości, walczącej o ocalenie dusz przed potępieniem.

Oni, moje dzieci światła, pochodzą ze wszystkich narodów. Rozpoznają się one natychmiast — niezależnie od ich rasy, koloru skóry czy pochodzenia. Ja ich prowadzę, tak aby ta armia miłości pomogła wzmocnić wiarę ludzkości na tym etapie dziejów.

Nigdy wcześniej nie ujawniłem swojej obecności aż tak wyraźnie w sercach wierzących. Oni odczuwają cierpienie, które Ja znoszę, kiedy jestem świadkiem zła,  które sprawia ból Mojemu sercu, a które to zło wypływa nawet z tych, których uważacie za dobrych i troskliwych. Miłość samych siebie niszczy Moje dzieci.

Egoizm i brak uwagi dla tych, którzy są wokół oraz dla słabych i złamanych, pozostawia plamę hańby, którą trudno zmazać. Okrucieństwo, które człowiek okazuje swojemu bliźniemu, kierując się zasadą przyjemności i samozadowolenia, osiągnęło nienotowany dotąd poziom. Obsesja na punkcie swych własnych potrzeb jest grzechem w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca.

Tak wiele jest fałszywych wymówek, czynionych w imię poczucia własnej wartości.  Są one kompletnie nieakceptowalne i wbrew Mojemu nauczaniu. Kochajcie siebie wzajemnie. Traktujcie innych tak, jak sami chcielibyście być traktowani. Myślcie o potrzebach innych ludzi, zanim pomyślicie o swoich. Występujcie w obronie praw człowieka waszych braci i sióstr, gdy stają się oni ofiarą niesprawiedliwości innych ludzi. Nigdy, przenigdy nie usprawiedliwiajcie karania choćby jednej osoby dla korzyści majątkowych. Okazujcie miłość i troskę nawet swoim wrogom. Nie jest to łatwe zadanie z powodu niepewności, wiążącej się z troską o byt i dobra materialne, którą odczuwają Moje dzieci. Objawy egoistycznej obsesji bogactwa, atrakcyjności oraz tak zwanego sukcesu, które to uważane są przez wielu ludzi jako naturalne przymioty ludzkiej natury, powodują ogromne zamieszanie i chaos.

Ta idea, dla której odbywa się indoktrynacja ludzi, by na pierwszym miejscu stawiali swoje potrzeby w imię swojego poczucia wartości, ma miejsce już od długiego czasu. Wartości te wpajane są ludzkiej psychice. Ta filozofia jest jeszcze wzmacniana poprzez środki masowego przekazu. Kiedy moje dzieci prawie codziennie słyszą to przesłanie w telewizji, w mediach, w kinach oraz za pośrednictwem muzyki i internetu, uznają to przesłanie za ważne.

Wierzenia te są bardzo popularne i trudno je odrzucić, gdyż oferują samozadowolenie. Pomimo tych fałszywych obietnic, są jednak kłamstwem, które Moje dzieci przyjmują. Kłamstwem, które zostało zaszczepione przez zwodziciela — szatana.

Ten niepokój, który to ludzie odczuwają wkrótce po tym, jak kogoś wykorzystają, jest dla nich trudny do zrozumienia. One, moje dzieci, po tym, gdy dostaną pożądaną przez siebie rzecz, nie są szczęśliwe. Poszukują dalej, coraz więcej i więcej tego samego, wciąż nie mogąc zaspokoić swojego apetytu, ale to na nic. Nie mogą w pełni zaspokoić siebie. Są pozbawione prawdziwej radości, naturalnego zadowolenia i nie rozumieją tej pustki, którą czują w środku.

Jeżeli umieszczasz siebie przed innymi, to jest to egoistyczne. Jeżeli niesprawiedliwie wykorzystujesz kogoś, kto jest słabszy, to jest to grzeszne. Jeżeli niszczysz czyjąś zdolność do godnego życia i pozbawiasz go prawa, by dostatecznie nakarmił swoją rodzinę, to bardzo Mnie to obraża. Cierpię wraz z tymi duszami. Wyrządzając krzywdę twojemu bliźniemu, krzywdzisz Mnie. Jeżeli ranisz swojego bliźniego złośliwymi uwagami, jesteś winny zadawania bólu Mojemu sercu.

Kiedy człowiek każe przemocą drugiego człowieka, cierpię ból Mojej męki na krzyżu. Doświadczam jej na nowo. Odczuwam ból, gdy wyrządzacie drugiemu cielesną krzywdę. Jeżeli jesteście mordercami, to jesteście winni Mojego ostatecznego upokorzenia podczas przybicia Mnie do krzyża.

Dzieci, wiedzcie jedno. Grzech zaprowadzi was do piekła. Jest to przerażające dla tych wierzących, którzy widzą we Mnie Miłosiernego Sędziego. Moja obietnica bezgranicznego miłosierdzia, którego udzielę wam wszystkim i każdemu z osobna, jeżeli tylko okażecie skruchę, jest ciągle aktualna. Ale jak mogę zbawić tych, którzy nie dostrzegą błędów swojego zagmatwanego życia?

Ważne jest głoszenie prawdy o Moim nauczaniu. Jest to dlatego tak ważne, gdyż jest wokół tak wiele przyjemnych rzeczy, które przyciągają i rozpraszają Moje dzieci, że będzie im wyjątkowo trudno rozpoznać słowo Boga. Wielu nie będzie znało nauczania Boga słowami proroków lub poprzez Pismo Święte. Wielu po prostu nie chce Go znać. Wielu nie będzie chciało słuchać, nawet jeżeli słowo będzie przekazywane przez Moich proroków i wizjonerów obecnych czasów, którym dane będą wyraźne znaki, aby wszyscy mogli je ujrzeć. Dlatego to od wierzących zależeć będzie, czy będą modlić się za innych. Teraz potrzebne są specjalne modlitwy. Poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, bardzo mocną modlitwę daną Mojej ukochanej siostrze Faustynie, nawróci się wielu ludzi.

Kiedy to się stanie, proszę, by wszystkie Moje dzieci zjednoczyły się w grupach modlitewnych, tak abyście ciągle modliły się i wspierały przewodnictwem te Moje marnotrawne dzieci — a waszych braci i siostry.

W Moje imię i w imię Świętej Trójcy ponaglam Moje ukochane dzieci, by połączyły siły w zjednoczeniu z Moim sercem i pomogły Mi zbawić ich dusze. Kocham ich tak mocno, że płaczę za nimi smutnymi i gorzkimi łzami przerażenia. Nie chcę ich stracić.

Pomóżcie Mi,  Moi jaśniejący blaskiem wyznawcy, ponownie zjednoczyć te zatracone dusze z Moją rodziną, tak aby również one doświadczyły prawdziwego Raju, do którego tak desperacko dążą.

Wyciągnijcie do nich rękę. Rozmawiajcie z nimi. Słuchajcie ich. Okazujcie im troskę, nawet jeżeli odrzucają wam ją w twarz z pogardą. Okazujcie cierpliwość. A ponad tym wszystkim sprawcie, by oni wszyscy poczuli Moją miłość dla nich przez was.

Będzie im trudno was zbyć, nawet gdy będą z was kpili. Poprzez waszą modlitwę możecie zbawić i zbawicie ich dusze.

Pozdrawiam was, Moi drodzy wyznawcy. Mam łzy w oczach, gdy widzę miłość i oddanie, które okazujecie Mnie, Mojej Najświętszej Matce oraz Świętej Trójcy.

My i wszyscy aniołowie i święci w Niebie radujemy się, że odpowiadasz teraz na nasze wołanie. A więc idź i pracuj w imię Mojego Przedwiecznego Ojca. Przyprowadź mi z powrotem moją owczarnię.

Wasz oddany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Apokalipsa

Orędzie nr 21 z serii Ostrzeżenie

piątek, 26 listopada 2010, godz. 12.00

Moja ukochana córko, dziś jest dzień, w którym Moje serce jest złamane niepokojem i głębokim nieszczęściem, którym dotknięty jest świat. Patrzę i rozpaczam, gdy narody powstają z nienawiści ku sobie. Wiele smutku swoje źródło ma również w świadomości, że mimo poznania tych zapowiedzi duża część ludzkości nie zmądrzeje.

Módlcie się za Rosję, aby została poświęcona Najświętszej Maryi Pannie

Oni ciągle nie rozumieją, że te wydarzenia zostały przepowiedziane w Objawieniu Świętego Jana. Tak więc wielu będzie teraz cierpieć z powodu braku wiary. Módlcie się, by Rosja w końcu uległa i pozwoliła na uświęcenie w imię Najświętszej Maryi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, by to nastąpiło. Bo tylko przez modlitwę może się to dokonać. Jeżeli to się stanie, miliony ludzi zostaną ocalone. Bowiem zagrożenie jest takie, że siły komunizmu powstaną wraz z szatanem-wężem i połączą się, pozostawiając was, dzieci, bezbronnymi.

Patrzcie, z jaką prędkością narody powstają do walki ze sobą. Szybkość, z jaką następują po sobie w świecie wydarzenia, spowoduje wiele zamieszania, gdy ukażą się w całej swojej mocy.

Moi naśladowcy muszą Mnie słuchać. Grupy modlitewne będą kluczowymi w szerzeniu nawrócenia i zmniejszaniu siły tych okropnych wydarzeń. Nawet ci z was, którzy są zadowoleni ze swojego życia i którzy myślą, że nigdy niczego im nie braknie, nie będziecie mogli już dłużej ignorować tych wydarzeń. Musicie słuchać Mnie teraz i zaakceptować, że te wydarzenia, które zostały już zapowiedziane w Apokalipsie, właśnie nadchodzą.

Weźcie się za ręce w modlitwie. Jeżeli macie w sercach choćby małą iskierkę miłości dla Mnie, poproście Mnie, bym was objął i rozpalił, i umocnił w was wiarę we Mnie.

Będę walczyć za każdego z was

Będę walczyć do samego końca, by zbliżyć was wszystkich do Mojego serca, kimkolwiek jesteś, Moje dziecko, czy dzieckiem, czy nastolatkiem, młodym człowiekiem, w średnim wieku, czy też starcem — w Moich oczach wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście Moją cenną i ukochaną rodziną — wy wszyscy i każdy z was z osobna. Nikt nie jest odrzucony. Nawet ci, którzy nie przyjmują tego, że istnieję. Nawet ci, którzy wiedzą, że istnieję, ale Mnie nienawidzą. Ja ciągle was kocham. Moja miłość jest żarliwa ponad wasze zrozumienie i zrobię wszystko, co w Mojej mocy, by odnaleźć was i przyprowadzić do Mnie. Nie oddam szatanowi waszych dusz łatwo.

Proszę, zwróćcie się do Mnie

Proszę, zwróćcie się do Mnie, nieważne ile w was wątpliwości — i pozwólcie Mi napełnić wasze serca Boską Miłością. Jedno tylko odczucie tej miłości pomoże wam przygotować się do Życia Wiecznego w Raju ze Mną, Moim Ojcem Przedwiecznym i z waszymi braćmi i siostrami. To jest wasze dziedzictwo, wasze prawowite dziedzictwo.

Nie zmarnujcie tej szansy na zbawienie. Gdy wasze ziemskie życie dobiegnie końca, będziecie mieć tylko dwie opcje w wieczności. Niebo w Raju lub Piekło z szatanem, który zabierze was z sobą poprzez grzechy, którymi kusi was na ziemi. Otwórzcie swoje oczy teraz. Pamiętajcie, że śmierć na ziemi może przyjść niespodziewanie, wtedy, gdy najmniej się jej spodziewacie.

Przez to przesłanie błagam, byście dostrzegli prawdę przed dniem Sądu Ostatecznego. Zawsze pamiętajcie, że was kocham. Niezależnie od tego, jak ciężko grzeszyliście. Kiedy zwrócicie się i poprosicie o wybaczenie z głębi waszego serca, przebaczę wam. Nawet w ostatniej chwili waszego życia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców

Orędzie nr 20 z serii Ostrzeżenie

piątek, 26 listopada 2010, godz. 3.00

Moja ukochana córko, wkrótce otrzymasz wsparcie od kierownika duchowego. Ale pamiętaj, wielu moich naśladowców jest powoływanych przeze Mnie, ale nie wszyscy odpowiadają na to powołanie. Jak wiesz, nie mogę ingerować w wolną wolę, która jest Moim darem dla człowieka. Bez względu na wszystko ważne jest, by kontynuować tę pilną pracę, aby Moje dzieci usłyszały i zostały ocalone.

Znaki

Nie łudź się, zmiany się szykują i niedługo będzie tyle znaków, że tylko nieliczni na tej ziemi ich nie dostrzegą. Znaki, o których mówię, jak te, które są podawane przez moją ukochaną Matkę wizjonerom w Europie. Wielu ludzi, którzy otwierają swoje umysły i uwalniają swoje spętane dusze, zrozumie, że te przekazy pochodzą z Niebios. Kiedy Moje dzieci ujrzą cudowne znaki, które będą widoczne, zrozumieją prawdę.

Nie zwracaj uwagi na pogardę, wyśmiewanie i nienawiść, jaka powstanie, gdy ludzie będą czytać treść tego rękopisu. To samo spotkało Moich apostołów, którzy, dzięki darom Ducha Św., prowadzili swoją działalność. Ty także, Moja córko, otrzymujesz ten dar. Nigdy go nie odrzucaj ani w to nie wątp. To jest realne i ty to teraz wiesz. Twe wątpliwości w końcu zaczęły maleć.

Tak, jak powiedziałem, ześlę ci pomoc. Moja obietnica zaczyna się teraz ujawniać. Ukażę Ci także przyszłe wydarzenia, które musisz ujawnić wszystkim, także niewierzącym. Nie ma znaczenia, że na początku nie uwierzą. Jak tylko wydarzenia zaczną się spełniać, nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko przyznać rację.

Plan zaaranżowania wojny

Jest podstępny plan, już realizowany przez światowe siły, plan wywołania wojny w celu zmniejszenia światowej populacji. Módl się, proś o zmniejszenie poziomu szkód, jakie ci źli ludzie chcą spowodować na Ziemi. Ich niemądra lojalność wobec oszusta powoduje, że poprzez szatańskie moce, jakie otrzymują będąc pod jego wpływem, są zdeterminowani, aby przeprowadzić swój plan za wszelką cenę.

Plany usunięcia Papieża Benedykta

Także są w toku plany przejęcia kontroli nad kościołami i różnymi wyznaniami, łącznie z Kościołem Katolickim. Mój Papież, Mój ukochany Benedykt, jest otoczony przez tych, którzy planują jego upadek. Inni światowi przywódcy, nieświadomi sił ukrytych w ich własnych szeregach, też mają być wzięci na cel i kilku z nich ma być obalonych.

Moje dzieci, obudźcie się i walczcie. To jest bardzo realna wojna, niepodobna do żadnej widzianej na ziemi. To jest wojna o ciebie, o każde z Moich dzieci. Ty jesteś celem. Problem w tym, że nie widzisz przeciwnika. Ci tchórze nie mają odwagi, aby się otwarcie ujawnić.

Potajemne spotkania

Mający obsesję na punkcie siebie samych, spotykają się potajemnie, żyjąc wśród was. Są rozsiani we wszystkich warstwach społecznych. Znajdziesz ich nie tylko na rządowych korytarzach, ale także w wymiarze sprawiedliwości, policji, świecie biznesu, edukacji i wojsku.

Nigdy nie pozwól tym ludziom dyktować ci, jak się masz modlić. Obserwuj, jak będą próbować kierować twoim życiem, i zacznij się przygotowywać na to, co idzie za nimi.

Ostrzeżenie przed globalnymi szczepieniami

Po pierwsze módlcie się we wspólnotach. Módlcie się za tych, którzy są gorliwymi pomocnikami szatana. Modlitwa pomoże zażegnać niektóre z tych katastrof. Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia; będzie się wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi.

Magazynowana żywność

Nie polegajcie na dostawcach żywności. Przygotowujcie pożywienie teraz na przyszłość. Zacznijcie teraz zbierać i sadzić każdy dla siebie. Magazynujcie żywność, jak gdyby miała nadejść wojna. Ci, którzy tak uczynią, będą mieć czyste sumienie. Modlitwa i ofiara umocnią wasze dusze i ocalą was przed złymi ludźmi i ich wpływami. Nigdy nie pozwólcie im kontrolować waszych umysłów lub przekonań poprzez narzucanie czy wprowadzanie praw, mających na celu zniszczenie rodziny. Będą usiłować podzielić rodziny poprzez zachęcanie do rozwodów i wyzwolenia seksualnego oraz wyzwolenia od religii.

Morderstwo światowych liderów

Będą podsycać nienawiść między narodami, mordować przywódców poprzez skryte zabójstwa i zabierać ludziom wolność poprzez zmuszanie ich do zawierzenia się dyktaturze.

Gniew Boży zostanie wkrótce ukazany, bo nie będzie On tolerować dłużej ich niegodziwości, chyba że ci ludzie, podążający za tymi szatańskimi organizacjami, odwrócą się od tego zła. Módlcie się za nich.

Bądźcie ostrożni, baczcie na ludzi w swoich krajach, na których głosujecie. Zwróćcie uwagę na słowa, w jakich się wam przedstawiają. Słuchajcie tych, którzy próbują was ostrzegać. Usilnie pragnę, abyście się modlili za tych, którzy tak nie czynią, aby się nawrócili i też mogli być uratowani.

Te wydarzenia, o których mówię, zaczną się spełniać wkrótce. Trzymajcie się razem, miejcie w pogotowiu wasze własne dostawy jedzenia, uprawiajcie wasze własne warzywa i inne potrzebne do życia składniki. To jest wojna przeciwko wam, ale nie będzie to tak wyglądać. Bądźcie czujni.

Kościoły będą zamykane

Tym wszystkim, którzy zbierają się na odwagę i wracają do Kościoła, mówię, aby się nie bali modlić i okazywać swojej wiary otwarcie. Dla tych, którzy lekceważą Mój Kościół: Kiedy tylko ten dar, który służy wam do otwartego wyznawania wiary, zostanie wam zabrany, wtedy w końcu prawda na was zstąpi. I to spowoduje w was złość.

Moja córko, powiedz Moim ludziom, żeby się nie trwożyli. Moi naśladowcy będą ocaleni i uniesieni ze Mną na obłoki, aby oczekiwać nowego Raju na ziemi. Będą się radować Moim Nowym Rajem i ponownie się połączą ze swoimi rodzinami w Życiu Wiecznym. Muszą pozostać silni, modlić się i okazywać miłość jeden drugiemu. Módlcie się, módlcie się zwłaszcza za zagubione, oszukane dusze, które nie mają pojęcia, jak ich obecne zachowanie wpływa na ich przyszłość w następnym życiu.

Dusze letnie

Módlcie się także za Moje pozostałe dzieci, te o obojętnych duszach. Oni muszą powrócić do Mnie. Dzieci, dla wzajemnej miłości nie wahajcie się ostrzegać tych ludzi i mówić im o prawdzie. Pokażcie im znaczenie modlitwy poprzez świadectwo, tak aby i oni nie byli zgubieni.

Bądźcie mocni. Nigdy nie poddawajcie się armii kusiciela. Nigdy. Walczcie o to, w co wierzycie. Chrońcie swoje rodziny. Wróćcie do Mnie. Proście o Moje Boskie Miłosierdzie każdego dnia. Chrześcijanie, módlcie się na Różańcu. Pozwólcie Mojej Matce przyprowadzić się do Mnie poprzez Jej wstawiennictwo.

Moje dzieci. Płaczę nad wami wszystkimi i potrzebuję mMoich naśladowców, aby się zjednoczyli ze Mną przeciwko Złu. Waszą odpowiedzią niech będzie modlitwa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz

Orędzie nr 20 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 26 listopada 2010, 00.00

Moja najdroższa i ukochana córko,  Święta Trójca jednoczy się z Tobą, jako z tą, która boską Prawdę ukaże każdej duszy na świecie, tak szybko jak to możliwe.

Ty, moja córko wraz ze Mną  współodczuwasz w swoim sercu ból i cierpienie za całą ludzkość. Ich utracona wiara głęboko cię smuci i rodzi strach o ich przyszłość.

Moi ukochani lojalni i oddani wyznawcy jednoczą się teraz na całym świecie, poprzez więzy potężnej miłości walczącej o ocalenie dusz przed potępieniem.

Oni, moje dzieci światła, pochodzą ze wszystkich narodów. Rozpoznają się one natychmiast niezależnie od ich rasy, koloru skóry, czy pochodzenia. Ja ich prowadzę tak aby ta armia miłości pomogła wzmocnić wiarę ludzkości na tym etapie dziejów.

Nigdy wcześniej nie ujawniłem swojej obecności aż tak wyraźnie w sercach wierzących. Oni odczuwają cierpienie, które Ja znoszę kiedy jestem świadkiem zła,  które sprawia ból Mojemu sercu, a które to zło wypływa nawet z tych, których uważacie za dobrych i troskliwych. Miłość samych siebie niszczy moje dzieci.

Egoizm i brak uwagi dla tych, którzy są wokół oraz dla słabych i złamanych pozostawia plamę hańby, którą trudno zmazać. Okrucieństwo, które człowiek okazuje swojemu bliźniemu, kierując się zasadą przyjemności i samozadowolenia, osiągnęło nienotowany dotąd poziom. Obsesja na punkcie swych własnych potrzeb jest grzechem w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca.

Tak wiele jest fałszywych wymówek, czynionych w imię poczucia własnej wartości.  Są one kompletnie nieakceptowalne i wbrew mojemu nauczaniu. Kochajcie siebie wzajemnie. Traktujcie innych w sposób w jaki sami chcielibyście być traktowani. Myślcie o potrzebach innych ludzi zanim pomyślicie o swoich. Wystąpcie w obronie praw człowieka waszych braci i sióstr gdy stają się oni ofiarą niesprawiedliwości innych ludzi. Nigdy, przenigdy nie usprawiedliwiajcie karania choćby jednej osoby dla korzyści majątkowych. Okazujcie miłość i troskę nawet swoim wrogom. Nie jest to łatwe zadanie z powodu niepewności wiążącej się z troską o byt i dobra materialne, którą odczuwają Moje dzieci. Objawy egoistycznej obsesji bogactwa, atrakcyjności oraz tak zwanego sukcesu, które to uważane są przez wielu ludzi jako naturalne przymioty ludzkiej natury, powodują ogromne zamieszanie i chaos.

Ta idea dla której odbywa się indoktrynacja ludzi by na pierwszym miejscu stawiali swoje potrzeby w imię swojego poczucia wartości ma miejsce już od długiego czasu. Wartości te wpajane są do ludzkiej psychiki. Ta filozofia zostaje jeszcze wzmacniana poprzez środki masowego przekazu. Kiedy moje dzieci prawie codziennie słyszą to przesłanie w telewizji, w mediach, w kinach oraz za pośrednictwem muzyki i internetu, uznają to przesłanie za ważne.

Wierzenia te są bardzo popularne i trudno je odrzucić, gdyż oferują samozadowolenie.  Pomimo tych fałszywych obietnic, są jednak kłamstwem, które Moje dzieci przyjmują. Kłamstwem, które zostało zaszczepione przez zwodziciela– szatana.

Ten niepokój, który to ludzie odczuwają wkrótce po tym jak wykorzystają kogoś, jest dla nich trudny do zrozumienia. One, moje dzieci, po tym gdy dostaną pożądaną przez siebie rzecz, nie są szczęśliwe. Poszukują dalej, coraz więcej i więcej tego samego wciąż nie mogąc zaspokoić swojego apetytu, ale to na nic. Nie mogą w pełni zaspokoić siebie.Są pozbawione prawdziwej radości, naturalnego zadowolenia i nie rozumieją tej pustki, którą czują w środku.

Jeżeli umieszczasz siebie przed innymi, to jest to egoistyczne. Jeżeli niesprawiedliwie wykorzystujesz kogoś kto jest słabszy, to jest to grzeszne. Jeżeli niszczysz czyjąś zdolność do godnego życia i pozbawiasz go prawa by dostatecznie nakarmił swoją rodzinę, to bardzo Mnie to obraża. Cierpię wraz z tymi duszami.Wyrządzając krzywdę twojemu bliźniemu, krzywdzisz Mnie. Jeżeli ranisz swojego bliźniego złośliwymi uwagami, jesteś winny zadawania bólu Mojemu sercu.

Kiedy człowiek każe przemocą drugiego człowieka, cierpię ból Mojej męki na krzyżu. Doświadczam jej na nowo. Odczuwam ból, gdy wyrządzacie drugiemu cielesną krzywdę. Jeżeli jesteście mordercami, to jesteście winni Mojego ostatecznego upokorzenia podczas przybicia Mnie do krzyża

Dzieci, wiedzcie jedno. Grzech zaprowadzi was do piekła. Jest to przerażające dla tych wierzących, którzy widzą we Mnie Miłosiernego Sędziego. Moja obietnica bezgranicznego miłosierdzia, którego udzielę wam wszystkim i każdemu z osobna jeżeli tylko okażecie skruchę jest ciągle aktualna. Ale jak mogę zbawić tych, którzy nie dostrzegą błędów swojego zagmatwanego życia?

Ważne jest głoszenie prawdy o moim nauczaniu. Jest to dlatego tak ważne, gdyż jest wokół tak wiele przyjemnych rzeczy, które przyciągają i rozpraszają Moje dzieci, ze będzie im wyjątkowo trudno rozpoznać słowo Boga. Wielu nie będzie znało nauczania Boga słowami proroków, lub poprzez Pismo Święte. Wielu po prostu nie chce Go znać. Wielu nie będzie chciało słuchać, nawet jeżeli słowo będzie przekazywane przez Moich proroków i wizjonerów obecnych czasów, którym dane będą wyraźne znaki aby wszyscy mogli je ujrzeć. Dlatego to od wierzących zależeć będzie czy będą modlić się za innych. Teraz potrzebne są specjalne modlitwy. Poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, bardzo mocną modlitwę daną Mojej ukochanej siostrze Faustynie nawróci się wielu ludzi.

Kiedy to się stanie proszę by wszystkie Moje dzieci zjednoczyły się w grupach modlitewnych, tak abyście ciągle modliły się i wspierały przewodnictwem te moje marnotrawne dzieci– a waszych braci i siostry.

W Moje imię i w imię Świętej Trójcy ponaglam Moje ukochane dzieci by połączyły siły w zjednoczeniu z Moim sercem i pomogły Mi zbawić ich dusze. Kocham ich tak mocno, że płaczę za nimi smutnymi i gorzkimi łzami przerażenia. Nie chcę ich stracić.

Pomóżcie Mi,  Moi jaśniejący blaskiem wyznawcy, ponownie zjednoczyć te zatracone dusze z Moją rodziną, tak aby również one doświadczyły prawdziwego Raju, do którego tak desperacko dążą.

Wyciągnijcie do nich rękę. Rozmawiajcie z nimi. Słuchajcie ich. Okazujcie im troskę nawet jeżeli odrzucają wam ją w twarz z pogardą. Okazujcie cierpliwość. A ponad to wszystko, sprawcie by oni wszyscy poczuli Moją miłość dla nich przez was.

Będzie im trudno was zbyć, nawet gdy będą z was kpili. Poprzez waszą modlitwę możecie zbawić i zbawicie ich dusze.

Pozdrawiam was Moi drodzy wyznawcy Mam łzy w oczach gdy widzę miłość i oddanie, które okazujecie Mi, Mojej Najświętszej Matce oraz Świętej Trójcy.

My i wszyscy aniołowie i święci w Niebie radujemy się, że odpowiadasz teraz na nasze wołanie. A więc idź i pracuj w imię Mojego Przedwiecznego Ojca. Przyprowadź mi z powrotem moją owczarnię.

Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus.

Droga do duchowej doskonałości

Orędzie nr 19 z serii Ostrzeżenie

środa, 24 listopada 2010, godz. 2.30

Napisz to, Moja kochana córko. Czasami nawet najgorliwsi Moi wyznawcy tracą wiarę. Taki czas jest istotny dla nich, bo testuje ich wierność i mogą powrócić do Mnie jeszcze silniejsi. Nie bój się, bo jest to próba, jaką dopuszczam na Moje dzieci, aby przez nią przechodziły i rosły w siłę.

Nie jest łatwo utrzymywać waszą wiarę we Mnie, Moje dzieci, ponieważ jest tyle różnych przeszkód, które blokują wasz rozwój duchowy. Czasami będziecie czuć zupełną pustkę w duszy. To może sprawiać w was poruszenie i niepokój, bo czujecie się samotni bez Mojego wsparcia.

Moi wierni czciciele muszą to zrozumieć, że pomimo samotności, jaką wtedy odczuwają, Ja nigdy nie jestem daleko od nich. Wszystkie takie stany waszej duszy mają jeden cel — umocnienie waszej wiary tak, abyście upewnili się, że pokonaliście kolejny stopień na drodze do duchowej doskonałości. Jest to długa droga i może zabierać dużo czasu, aby wchodzić na kolejne stopnie doskonałości. Każdy kolejny stopień wprowadza was w nowe doświadczenia, dzięki którym możecie otrzymywać łaski, aby doskonalić swoje dusze, tak aby móc kiedyś wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Zdobywając kolejne szczyty, zyskujecie nową świadomość, jakiej od was wymagam. Czasami wydaje się wam to trudne i niesprawiedliwe, ale każdy kolejny krok na drodze ku Mnie sprawia, że stajecie się bardziej biegli w rozumieniu prawd płynących z Moich nauk.

Jedni pokonują tę drogę szybko, innym zajmuje to więcej czasu. Niektórzy z Moich wiernych naśladowców mogą tracić odwagę i cofać się w tył — jeden, dwa, nawet trzy kroki. To jest naturalne. Niektórzy z tych, co szybko pokonują kolejne stopnie na duchowej drodze, mogą nabrać przekonania, że pojęli  już wszystkie duchowe sprawy, ale jest to pokusa złego, aby tkwili w takim fałszywym przekonaniu. Wszystkie dary, jakie nosicie w sobie, pochodzą ode Mnie. Zostały wam dane, Moi wierni uczniowie, z bezgranicznej miłości do was. Nie możecie nigdy zakładać, że to, iż wasza wiara jest mocna, to wasza zasługa. Tak, może być ona silna dzięki waszej pokorze serca. Ale także to jest Moim darem. Aby osiągnąć najwyższe stopnie doskonałości, musicie zachowywać pokorę w waszej miłości ku Mnie. Zawsze bądźcie cnotliwi.

Bądźcie pewni w swojej wierze, bo to Mi się podoba. Ale nie wpadajcie w taką pułapkę, że poznaliście już wszystkie tajemnice Królestwa Bożego. Ponieważ jako ludzie rodzicie się z grzechem pierworodnym, dopiero z czasem poznacie te rzeczy, Moje dzieci.

Starajcie się akceptować nawet próby, jakie na was zsyłam, traktując je jako dar ode Mnie. Wszystkie Moje dary wylewam na was, aby umocnić was w miłości ku Mnie.

Jestem bardzo dumny z tych wszystkich Moich dzieci, które wierzą we Mnie i okazują Mi szacunek. Mogę je wtedy umacniać, tak aby osiągnęły pełnię chwały w Królestwie Mojego Ojca. Musicie dążyć do tego, aby osiągnąć tę chwałę, chwałę w idealnym połączeniu ze Mną.

Aby to osiągnąć, Moje dzieci, trzeba odrobiny czasu i cierpliwości, zanim zostaniecie poprowadzeni do zupełnego oddania Mi swoich dusz. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią Mojego mistycznego ciała na wieczność. Poddajcie się, Moje dzieci, Mojej czystej miłości, a nie będziecie się musieli lękać ani patrzeć w tył, bo będziecie bezpieczni w Moich ramionach.

Bądźcie mocni, Moje wierne dzieci, nawet w obliczu zagrożeń, bo Ja nigdy nie opuszczę Moich oddanych czcicieli. Nigdy.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną

Orędzie nr 18 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 23 listopada 2010, godz. 3.00

Moja córko, cierpisz z powodu pracy, którą wykonujesz dla Mnie. Ciemność, którą odczuwasz, pochodzi od zwodziciela, który cały czas atakuje za pomocą innych ludzi, tych, których znasz, za pomocą jego ciemności. Pomimo twoich odczuć rozpaczy jesteś przecież chroniona. On, zwodziciel, tak jak ci powiedziałem, nie skrzywdzi żadnej duszy. Musisz w dalszym ciągu modlić się Najświętszym Różańcem dla ciągłej ochrony od dręczenia. Poprzez modlitwę tego pełnego mocy uwielbienia Różańca Mojej Najświętszej Matki, zobaczysz różnicę.

Praca, którą pragniesz dla mnie ukończyć, nie jest łatwa, ale musisz pozostać silna, Moja córko. Dlatego  ta praca, gdy zostanie pokazana światu, przyniesie pokój i zadowolenie Moich dzieci.

One, Moje dzieci, kiedy zrozumieją prawdę, dostrzegą, że nie są odrzucone i zapomniane przez Stworzyciela. Pociecha, której doświadczą dzięki tej wiedzy, którą dam im w tej książce, przyciągnie ich bliżej Mnie.

Plan przyszłej wojny

Nie obawiaj się, Moja córko, jesteś bezpieczna, mimo że czujesz się bezsilna i niepewna. Cały świat, włączając w to twój własny kraj, w niedługim czasie doświadczy więcej bólu z powodu globalnej kontroli, która uczyni ludzi bezsilnymi. Dlatego więc tak ważne jest, by przygotować się teraz.

Powiedziałem ci już wcześniej, że musisz powiedzieć Moim dzieciom, aby zaczęły przygotowywać się teraz, zanim rozpocznie się przerażająca globalna wojna. Wojna, o której mówię, jest już przygotowywana przez czerwonego smoka. Smok, nowa siła świata, już obmyśla plan i zniszczy miasta na zachodzie. Czas się zbliża. Módlcie się, módlcie się o nawrócenie, gdyż to zło nie może zostać zatrzymane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości modlitw, by je powstrzymać. Módlcie się o te dusze, które zginą podczas tego konfliktu nuklearnego.

Trzy lata, zanim  spisek wyjdzie na jaw

Módlcie się za te dusze teraz. Ponieważ globalna siła delikatnie przejmuje kontrolę, okazując fałszywe miłosierdzie. Oni, Moja droga córko, mają na celu kontrolę twojej wolności — jak żyć, jeść i modlić się. Dlatego też Moje dzieci muszą dążyć do tego, by stać się samowystarczalne. Uprawiajcie wasze jedzenie. Znajdźcie schronienia, gdzie będziecie mogli oddawać hołd waszemu Boskiemu Zbawicielowi. Po prostu bądźcie silni. Nie opowiadajcie ludziom wokół, dlaczego to robicie. To potrwa tylko 3 lata, zanim ukażą się waszym oczom znaki tego spisku. Ale wtedy wasze plany nabiorą kształtów i potwierdzą to, co kwestionowaliście i czasem uważaliście za dziwne. Uprawiajcie już teraz wasze własne jedzenie. Kupujcie teraz nasiona, które nie będą dostępne w sprzedaży w przyszłości. To nakarmi waszą rodzinę, gdy przyjdzie globalny głód.

Idźcie teraz i przygotujcie się.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia

Orędzie nr 17 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 2.00

Moja ukochana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi słowami, z całkowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja miłość ku tobie jest mocna. Taka sama jest twoja miłość ku Mnie. Teraz odczuwasz, że jestem blisko twojego serca. Stanowisz teraz Jedno ze Mną. Ja, Mój Przedwieczny Ojciec, Duch Święty, Święta Trójca, radujemy się z twojej odpowiedzi na Nasze wezwanie. My oraz wszyscy aniołowie i święci kroczymy przy tobie każdego dnia, aby Cię chronić w tym  świętym dziele.

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi się prowadzić, aby dać ludzkości szansę, by ta ostatecznie pojęła prawdę, zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To wielkie Ostrzeżenie, ostatni dar miłosierdzia i miłości dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.

Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do Mnie, swojego sprawiedliwego sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie.

Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim zdążą poprosić o przebaczenie.

I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnieniu oka swoje podłe grzechy. Będą chcieli się ukryć, ale nie będzie gdzie. Uchylając się przed tym, albo zaakceptują to, co widzą, i poproszą od razu o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, ale nie poproszą o Miłosierdzie.

I jeszcze będą tacy, którzy widząc swoje grzechy, będą się chcieli wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom, popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczą prawdzie i odwrócą się w kierunku ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia

Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeżeli naprawdę czują skruchę i pragną przyjść i żyć ze Mną na nowej ziemi, gdzie Niebo i Ziemia się połączą, to dlaczego nie proszą o przebaczenie? Nie odmówię nikomu Mojego sprawiedliwego miłosierdzia, jeżeli ktoś okaże skruchę. Jak dotąd, owładnięci wyścigiem za swoimi egoistycznymi celami, nie mogą pojąć konsekwencji.

Obudźcie się teraz wszyscy. Przyjmijcie to, że zmiany, jakich będziecie świadkami, dokonywane przez złe działania ludzi, to znaki, które były i są przepowiadane i które poprzedzą Mój powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi poprowadzić się do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy proszę was jeszcze raz, powróćcie do Mnie, zanim minie czas. Pozwólcie Mi trzymać was w Moich ramionach. Pozwólcie Mojej miłości przeniknąć wasz umysł, ciało i duszę. Otwórzcie serca i pozwólcie Mi was zaprowadzić do Mojego Raju na Ziemi, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego teraz, kiedy prawda jest odsłaniana, chcielibyście wybierać inną drogę, skazaną z góry donikąd?

Moje Serce ciężko wzdycha ze smutku i troski, kiedy myślę o Moich dzieciach, które nie chcą zaakceptować prawdy Moich obietnic. Powtarzam jeszcze raz, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Poproście, abym powrócił do waszych serc. Daję tę obietnicę nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wystarczy, abyście wypowiedzieli jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam swoją obecność, mówiąc:

„Jezu, czuję się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją miłość i ukaż mi prawdę, abym mógł być ocalony.”

Moje ostrzegające słowa nie są groźbami. To wydarzenie jest znane od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Dlaczego myślicie, że to się nie może zdarzyć? Prawda leży w Piśmie Świętym. Będę działać jako wasz Zbawiciel, aż do ostatniej minuty, zanim przyjdę jako Sprawiedliwy Sędzia, tak że wprowadzę Moje dzieci do Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieki.

Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na wieki. Moja rodzina doświadczy radości Boskich Niebios, od której żaden człowiek by się  nie odwrócił, gdyby doświadczył choć namiastki tego czystego szczęścia w Królestwie Mojego Ojca.

Módlcie się o przebaczenie, abyście mogli wejść do Królestwa Mojego Ojca w chwale, gdzie wy i wasi ukochani zostaniecie zaproszeni do światła czystej miłości.

Będę walczył, aby znów was odzyskać

Umarłem za was wszystkich i będę walczył do ostatniego momentu, aby z powrotem was odzyskać, pomimo mroku zła w świecie.

Proszę, pozwólcie mi jeszcze raz wam pokazać, jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją rękę, połóżcie głowę na Moim ramieniu, a wasza delikatna dusza stanie w płomieniach miłości, którą zapomnieliście.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie w walce ze złem

Orędzie nr 16 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 21 listopada 2010, godz.15.00

Wzywam wszystkie Moje kościoły na całym świecie, by usłyszały Moje wołanie. Wy wszyscy, Moje dzieci i moi naśladowcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem waszych kościołów oraz za nauczaniem Boga, Stwórcy ludzkości. To, co robicie, jest dobre. Jednak wielu z was interpretuje nauczanie Mojego Przedwiecznego Ojca na różne sposoby. Różnice spowodowane są różną interpretacją słów proroków od początku czasów.

Wielu proroków interpretowało nauczanie Boga zależnie od tego, w jaki sposób otrzymali przesłanie. Niektóre słowa Moich proroków zostały sfałszowane. Wszyscy Moi prorocy otrzymali Prawdę. Nie wszyscy jednak prorocy zdołali sprawić, by ich naśladowcy pozostali na ścieżce prowadzącej do Życia Wiecznego.

Wszystkie drogi prowadzą do Boga, Stworzyciela ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Jego nauczanie na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy dojdzie do tej dezorientacji, bądźcie pewni, że jedyne wyjście to uproszczenie waszej wiary. Po prostu wierzcie w waszego Stworzyciela i czcijcie go.

Wzywam wszystkie kościoły, religie i wyznania na całym świecie do modlitwy za ludzkość i za niewierzących — natychmiast. Miłość do Boga nie ma nic wspólnego z niszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma prawa w Moje imię lub w imię Mojego Przedwiecznego Ojca odbierać życia. Zamiast tego, w obliczu zła, które szybko wokół was narasta, zbierzcie się i zjednoczcie się w miłości do waszego Stwórcy.

Moje dzieci, pozwólcie, bym wam przypomniał Prawo Boże. Dziesięć Przykazań danych wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca najbardziej Świętemu i oddanemu prorokowi, Mojżeszowi. Zasady te powstały, by instruować dzieci Boga, w jak sposób mają mu oddawać cześć i po to, by zaprowadzić je do prawdy. Tak wielu ludzi obecnie o tym zapomniało. A ci, którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają to,  co te przykazania naprawdę znaczą. Ci, którzy nie rozumieją Dziesięciu Przykazań, interpretują je w sposób daleki od prawdy. Do nich mówię: Proszę, przeczytajcie Dziesięć Przykazań i wypełniajcie je lub ryzykujcie gniew Boga. Ich znaczenie nie może być osłabione przez fałszywą miłość, fałszywe miłosierdzie lub po prostu przez usprawiedliwianie grzechu w obliczu tego, co wam powiedziano.

Pierwsze przykazanie mówi wam, byście czcili jedynie Jednego Stworzyciela, Mojego Przedwiecznego Ojca i byście unikali bałwochwalstwa. Tymczasem okazuje się, że pierwsze przykazanie zostało przez was odrzucone na rzecz fałszywych bogów. Poprzez fałszywych bogów niekoniecznie mam na myśli ludzi na wysokich stanowiskach lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa, abyście wy, Moje dzieci, upadły im w zachwycie do stóp. Chociaż i to jest zniewaga i dotkliwa obelga w oczach Boga. Bałwochwalstwo, które mam na myśli, odnosi się do miłości człowieka do władzy i pieniędzy, które to mogą doprowadzić Moje dzieci do pustej rozpaczy. Rozpaczy, która prowadzi do złamania kolejnego prawa, przez grzech samouwielbienia. Pragnienie, by podążać w życiu swoją własną drogą, kosztem waszej duszy, doprowadzi do waszej zguby. Miłość do samego siebie nie jest miłością. To próżność. Mimo to stało się to dziś ważną doktryną. Pod pozorem fałszywego miłosierdzia wywyższacie siebie, a odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi do waszej zguby. Jeżeli stawiacie siebie przed innymi ludźmi, to będziecie za to cierpieć. To Przykazanie nie może być przenigdy złamane. Ludzkie rozumowanie, które przyzwyczajone jest do usprawiedliwiania grzechu, jest niedorzeczne.

Obsesja na punkcie sławnych ludzi

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciągnięci w otchłań bałwochwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, którzy są uwielbiani przez Moje młode dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze diabłu, czym publicznie się szczycą.

Ich hipnotyczne przesłanie, poprzez muzykę i słowa, przekonuje Moje dzieci, że to jest prawdziwa ścieżka, którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zrobią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one również są wtedy wciągnięte w odwieczną ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego, by wznieść się na  te same wyżyny, co ci, którzy podążają za wezwaniem zwodziciela do zabawy.

Przyjdźcie teraz, wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz kochający Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

Nawrócenie

Orędzie nr 15 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 21 listopada 2010, godz. 1.30

Dzisiaj, Moja córko, przynoszę przesłanie nadziei i pokoju dla tych wszystkich Moich dzieci, które mogą odczuwać, że te orędzia są naszpikowane strachem. Nie lękajcie się, nawet wy, którym z trudem przychodzi wierzyć we Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca i Ducha Świętego. Wiele z was, Moich drogich dzieci, chce wierzyć, ale poprzez wasze rozumowanie i logikę, i to, że chcecie wyjaśniać wszystkie rzeczy za pomocą racjonalnego rozumowania, przychodzi wam z trudem wierzyć w rzeczy nadprzyrodzone.

Nie lękajcie się. Poprzez modlitwę, nawet raz dziennie, i prośby do Mojego Najświętszego Serca, aby wylać na was Moją miłość, poczujecie się inaczej. Wielu z was, których wiara jest płytka, zazdrości tym z głęboką wiarą. Musicie zrozumieć, że Ja kocham was wszystkich. Tak jak u rodzica, każdy z was zajmuje głębokie, specjalne miejsce w Moim Sercu. Nigdy nie sądźcie, że nie jesteście warci Mojej miłości.

Czy nie ukochałem was do tego stopnia, że dobrowolnie oddałem za was Moje życie, w nadziei, że dostaniecie drugą szansę, aby powrócić do Mnie?

Dzieci, zawsze będzie wywierana na was presja za to, że wyrażacie swoją wiarę w swojego Boskiego Stworzyciela. Kiedy to się dzieje, pamiętajcie, że człowiek zawsze będzie musiał to znosić, z powodu miłości do Mnie. Nigdy nie pozwólcie, żeby wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, wyblakła lub pozostawała w ukryciu z powodu tych, którzy patrzą na was z politowaniem.

Tak, wiele z Moich dzieci, pod wpływem ludzkiego rozumowania i logiki, celowo złożonych w ich zamkniętych duszach, będzie kwestionować wasze przekonania.

Obrażając was, będą dodatkowo czuć się zakłopotani przez waszą wiarę i chociaż nie przyznają tego publicznie, będą czuć dziwną zazdrość. To uczucie wynika ze świadomości, która spada na nich, że wewnątrz ich dusz jest pustka. Bez względu na to, jak uporczywie będą patrzeć wewnątrz siebie, nie będą mogli tego zrozumieć. Tymczasem wy, wierzący, będziecie odczuwać pogardę, płynącą z zakłopotanych oczu tych ze słabą wiarą; lub bez wiary.

Nigdy nie czujcie się zawstydzeni, aby przyznawać się do miłości, jaką macie w swych sercach do Mojego Przedwiecznego Ojca. Otwarcie głoście swoją wiarę. Odziejcie się w miłość do Mnie i dumnie ją noście, aby inni to zobaczyli. W ten sposób dajecie przykład.

Nigdy nie próbujcie zbyt usilnie, poprzez logiczne rozumowanie, narzucać waszych przekonań niewierzącym, w agresywny sposób. Zamiast tego pokazujcie swoim braciom i siostrom miłość nawet wtedy, gdy wiecie, że potrzebują prowadzenia. Kiedy zobaczą, że w taki prosty, szczery sposób wyrażacie swoją miłość do Mnie, z radością w sercu, zaczną się dziwić.

Poprzez wasze prowadzenie innych, wasz przykład miłości, szacunku i dobrych uczynków zostaną pociągnięci do światła. Wielu na początku nie zrozumie, dlaczego się tak dzieje. Ale z czasem, a zwłaszcza przez moc waszych modlitw zaczną kroczyć ku Mnie.

Nalegam, abyście się modlili za nawrócenie dusz. To dotyczy tych ludzi, którzy są wam osobiście znani, którzy według was potrzebują modlitw, przez trudności, jakie napotykają w swoim życiu. Proście także za te biedne dzieci, stracone dla Mnie przez ciemność, która je zaślepia, i nie znających prawdy. Módlcie się specjalnie, ze współczuciem i miłością za tych, którzy aktywnie kroczą ścieżką kusiciela. Oni bardziej niż ktokolwiek potrzebują waszych modlitw.

Uświadom wszystkich, którzy mają z tobą kontakt, że każdy może być zbawiony, nawet jeszcze w momencie umierania, jeżeli będzie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Proszę, przekaż to każdemu. Nalegaj, jeżeli jesteś na tyle śmiała, aby ludzie to przeczytali i pamiętali, bo jeżeli naprawdę będą odmawiać Koronkę, nawet wydając ostatni oddech, mogą i będą przeze Mnie ocaleni.

Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie

Nie czujcie się obrażeni, kiedy niewierzący będą się z was wyśmiewać, widząc was modlących się. Nie wstydźcie się krzyży, które nosicie dla ochrony. Nie ukrywajcie tych symboli waszej miłości ku Mnie, waszemu Boskiemu Zbawcy, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu czy Duchowi Świętemu. Poprzez dumne noszenie tych oznak świętej czci poprowadzicie innych do Mnie. Pomimo zewnętrznej pogardy, jaką ci ludzie będą do was żywić, w środku będą wam zazdrościć waszej wiary. Wielu z nich będzie czuć wewnętrzną pustkę z powodu braku wiary. Modlitwa, Moje dzieci, pomoże Mi zwyciężyć w ich duszach. Odmówcie za nich tę modlitwę:

„Mój drogi Panie, wznoszę ręce i proszę Cię, aby mój kochany brat/siostra został wzięty w Twe czułe ramiona. Pobłogosław ich swoją najświętszą krwią i daj im łaskę potrzebną, aby mogli otrzymać ducha Twojej miłości, aby poprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”

Kiedy wy, moi wierzący, jesteście otwarcie wyzywani przez innych z powodu waszej wiary, najpierw mówcie to: Jestem naśladowcą Chrystusa, który cierpiał śmierć z rąk niewierzących. Dlatego też, jako naśladowca Chrystusa, zawsze będę cierpiał obelgi od innych z powodu mojej miłości do Niego. To jest krzyż, który niosę i jestem dumny z tego powodu. On, mój Zbawca, umarł nie tylko za moje grzechy, ale także za wasze.

Kiedy z dumą będą się chełpić, że są agnostykami czy ateistami, zapytajcie się ich, czy nie czuliby się inaczej, gdyby wiedzieli, że ich życie na ziemi dobiega końca. Wtedy dajcie im taką poradę. Na swoim łożu śmierci pamiętajcie o modlitwie do Bożego Miłosierdzia, nawet jeżeli jesteście nadal niepewni. Otwórzcie swoje serca i proście mojego Przedwiecznego Ojca o przebaczenie. Pamiętajcie Moją obietnicę. Jako sędzia i jako wasz Zbawca przebaczę wszystko, aż do ostatniego oddechu Moich dzieci na ziemi. Powiedz im, aby modlili się tak mocno, aby mogli otworzyć serca chociaż raz.

Modlitwa zbliża wszystkie Moje dzieci do Mojego Królestwa na ziemi, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Moc modlitwy będzie naprawdę zrozumiana, kiedy Moje dzieci otworzą serca i zawołają. Proście, a jeżeli to będzie Wolą Bożą, wasza modlitwa zostanie wysłuchana.

Nie odmawiajcie waszym dzieciom Sakramentu Chrztu

Na koniec — módlcie się za małe dzieci, waszych synów i córki, i za młodzież świata. Każde z nich zasługuje, aby pokazać mu prawdę. Nie ukazano im prawdy Bożej miłości ani nie byli prowadzeni przez rodziców, na skutek duchowej ciemności, która istnieje na świecie już od dwóch ostatnich dekad. Nawet jeżeli wasza własna wiara jest słaba, to nie wymigujcie się od rodzicielskiego obowiązku dania dzieciom dostępu do sakramentów, zwłaszcza do Chrztu. Nigdy nie bierzcie na siebie odmawiania własnemu dziecku tego najważniejszego sakramentu. Wielu rodziców, którzy w swej dumie nie ustępują w wygłaszaniu swoich poglądów i niewiary, niszczą dusze swoich dzieci. Dajcie swoim dzieciom dar sakramentów. Z czasem albo wam za to podziękują, albo się Mnie zaprą. To będzie zależało od nich. Wypierajcie się Mnie, jeżeli musicie, ale nie kradnijcie dusz Moich dzieci. Możecie być ich rodzicami na ziemi, ale one są dziećmi Mojego Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela i Stwórcy wszystkiego. Nie próbujcie ciągnąć ich ze sobą w ciemność. Zapamiętajcie jeszcze raz, że pomimo waszych własnych poglądów, Ja kocham was wszystkich.

Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia

Jezus Chrystus

Syn Przedwiecznego Ojca

Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem

Orędzie nr 14 z serii Ostrzeżenie

sobota, 20 listopada 2010, godz. 07.20

Moja córko, powiedz Moim Dzieciom, że wąż wyrusza do ataku. Nie możecie dopuścić, aby wpaść w jego złowrogą pułapkę, z której nie ma wyjścia. On, wąż, ma wiele oblicz. Jego wyznawcy poddani będą praniu mózgów z obietnicą władzy i wspaniałości za to, że teraz wspólnie spiskują, by przygotować na całym świecie szereg wydarzeń, które spowodują ogromny smutek, ból i przerażenie.
Moje Dzieci nie staną się przez to mądrzejsze. Te Dzieci, którym okazana została Prawda i które są prowadzone przeze Mnie, mają odważne dusze. Będą desperacko próbować ostrzec świat przed tymi strasznymi grupami, rozdzielonymi we wszystkich kierunkach, ale mającymi przed sobą jeden cel. Zawiązane w każdym kraju, obecne wśród autorytetów na wszystkich szczeblach, spiskują w tajemnicy. Są też niewinni członkowie, część tego złego ugrupowania, którzy nie rozpoznają prawdziwych realiów. Zamiast tego omijają je, spełniając swe dobre czyny bez zrozumienia działań złego, którego przedstawiciele, seniorzy, w tajemnicy depczą prawo.

Nie popełnijcie błędu. Ci seniorzy są wiernymi zwolennikami szatana i angażują się w rytuały czci, na widok których innym ludziom zabrakłoby tchu ze zgrozy wobec obscenicznej, szatańskiej adoracji oraz lojalności wobec obietnic diabła, który jest trzonem ich organizacji.

Słuchajcie Mnie ci, którym słowa Moich dzielnych dusz wydają się zabawne. Odrzucenie zrozumienia Prawdy i słuchania tych odważnych głosów kosztować będzie wasze życie, waszą wiarę i zniszczy podstawy waszej egzystencji, gdyż spisek tych ludzi w celu objęcia kontroli trwa już bardzo długo.
Ich dzieła są oczywiste w wielu, wielu krajach, ale są one zaplanowane w taki sposób, że te Dzieci, które zajęte będą swymi codziennymi sprawami, nie zauważą, co się dzieje.

Wąż wyrusza teraz do ataku

Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.

On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

Nie są to żadne teorie spiskowe

Ostrzeżenie Moje i Moich ukochanych Dzieci traktowane będą jako teorie spiskowe. Niestety, one nimi nie są. Sytuacja ta, Moja córko, nie powstała wcale nagle. Grupa ta — i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która spiskuje od wieków i knuje plany — zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.

Szatańskie relikwie

Okazują szacunek obscenicznym relikwiom i znakowi, którego wąż pożąda.

Jest to — nie lekceważcie tego — wpływowa i przerażająca Grupa. Są tak potężni, że będzie trudno uwolnić się z ich szponów, gdy od nich zależeć będą wasze środki do życia, pożywienie i pieniądze.

Moje Dzieci, wielu, wielu ludzi u władzy, w rządzie, w bankach, w przemyśle spożywczym i organizacjach charytatywnych nie wie, co się dzieje, ani nie będą tego wiedzieć do końca Wielkiego Ucisku,  którego proces się rozpoczyna. Później zobaczycie pojawienie się Zwierzęcia, które będzie wprowadzać szybką zmianę tak, że będziecie musieli walczyć jak nigdy dotąd, aby się ukryć przed jego dyktaturą. Skoro tylko Zwierzę i jego wyznawcy obejmą kontrolą wasze pieniądze, przejmą pod kontrolę wszystko oprócz jednej rzeczy. Nie mogą i nie wolno im nigdy próbować kradzieży waszych dusz. Ale dokładnie to jest to, co usiłują uczynić.

Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, wątpiący w prawdziwość tego przesłania, które zostało wysłane do was z powodu pragnienia udzielenia wam pomocy, poprowadzenia i ujawnienia Prawdy. Jeśli nie wierzycie w to przesłanie, modlę się — przez modlitwy, których będę żądał od Moich wiernych — abyście zobaczyli Światło. Błagam was, abyście się pilnowali i uważali na znaki bestii, głodnych tej złej mocy, które toczą ślinę przy planowaniu i fałszywej sławie, którą zyskają.
Nie popełnijcie błędu poddania pod kontrolę waszych zdolności do zarabiania pieniędzy. Dostęp do nich nie będzie wystarczający. Nie, oni będą chcieć od was dużo, dużo więcej.
Będą chcieć kontrolować, co jecie, pijecie i gdzie mieszkacie. Ażeby się przed tym ochronić, musicie teraz przedsięwziąć następujące działania.

Znajdźcie schronienie

Proszę, znajdźcie schronienie jako grupy wiernych. Ja wam poślę Światło, które pomoże wam przetrwać. Rozpocznijcie uprawę własnego pożywienia. Zgromadźcie te środki spożywcze, które możecie i odłóżcie je na później. Rozpocznijcie już planowanie tak, jakbyście czekali na nadchodzącą burzę. Wiedzcie, że nastanie ciemność w takim wymiarze, że musicie być przygotowani, aby ją przeżyć. Słuchajcie proroków. Nie popełnijcie tego samego błędu, kiedy Mój naród nie chciał słuchać Mojego proroka Noego. Ludzie odwrócili się od niego i wzbraniali się go słuchać. Zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, jedli i śmiali się, nie zwracając w ogóle uwagi na oczekujący ich, straszny los. Powstańcie teraz. Dla orientacji zwróćcie się do Mojego Ojca Przedwiecznego, Najwyższego Boga.

Przygotujcie swoje rodziny na nadciągającą ciemność, której nie możecie zgłębić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o odwagę, ażeby nie zaakceptować znaku złego zwierzęcia.

Przy pomocy swej podłej armii spróbuje on dodać wam to, co początkowo będzie złowrogą pieczęcią identyfikacyjną. Pieczęć ta przedstawiana będzie jako coś dobrego i niezbędnego dla was w celu podjęcia pieniędzy, dokonania zakupu żywności, w podróży, w waszych mieszkaniach i transakcjach handlowych. Będzie to kontrola totalna. Wy sami i wasi prawdziwi polityczni przywódcy będziecie bezsilni. Apeluję do mediów, do wszystkich, którzy nie są zakażeni przez tę złą Grupę, aby patrzeć i widzieć, co się dzieje. Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie.

Moje dzieci, obawiajcie się tej Grupy i wiedzcie, że ona jest tu naprawdę i że prawdziwe są zarzuty w stosunku do niej, pochodzące od tych odważnych ludzi, którzy próbują ją ujawnić.

Ci spośród was, którzy uważają, że takie przesłanie z Bożego źródła ma charakter sensacji, niech przemyślą to raz jeszcze. Wróćcie do źródła i czytajcie Pismo Święte. Słowa zawarte w Księdze Zaufania Mojego Ojca są prawdziwe. Relacjonują one wydarzenia z czasów starożytnych. Dostarczają prawdę, aby prowadzić was do Boga. Słowa Moich proroków wtedy i dzisiaj pokazują całą prawdę o przyszłym życiu. Ostrzeżenie, zawarte w Księdze Jana (Apokalipsie — przyp.tł.) — choć wielu ludzi uważa dziś, że trudno jest je rozszyfrować — bazuje na wydarzeniach, które będą się dokonywać teraz. Księga Objawienia przepowiada dokładnie szereg zdarzeń, które wywołane będą przez szatana, gdy zbliży się Czas Ostateczny.

On zna prawdę, wie, że jego dni są policzone. Ale mówi Moim biednym Dzieciom, które go czczą, że oczekuje je raj, inny, ale bardziej kuszący niż ten obiecany przez Boga. Dlatego też w swojej ostatniej walce z Moim Wiecznym Ojcem będzie robił wszystko, ażeby wykraść dusze i to możliwie jak najwięcej, zanim zstąpi gniew Mojego Ojca.

On, szatan, spieszy się. Wy znajdźcie szybko inny sposób. Brońcie przed nim wasze rodziny i módlcie się tak, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich.

Odnówcie teraz swoją wiarę, a wówczas, gdy na ziemi zapadną trzy dni ciemności, jako Moi wyznawcy z łatwością oświetlicie wasze domy.

Straszliwa ciemność, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić, jest czarniejsza niż noc.

Niewierzący i ci, którzy wychwalają zwierzę: W tym momencie poznacie Prawdę, ponieważ nie unikniecie ciemności, która nastąpi. Powstańcie teraz, Moje Dzieci, i walczcie. Planujcie dla ocalenia waszych ciał i dusz, gdyż złe czyny tych ludzi ujawniają się przed waszymi oczami.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Przesłanie do agnostyków i ateistów

Orędzie nr 13 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 18 listopada 2010, godz. 21.00

Dla tych, co twierdzą, że we Mnie nie wierzą, mam następujące słowa. Zadajcie sobie pytanie: Czy pamiętacie czas, kiedy naprawdę wierzyliście w Boga? Powróćcie myślami do czasu, kiedy byliście dziećmi. Nieważne, jakiego wyznania byli wasi rodzice. Czy wierzyliście wtedy? Co się zmieniło? Czy to był wpływ innych, że przestaliście wierzyć? Czy powiedzieli wam, że jest jakieś racjonalne wytłumaczenie waszego istnienia?

Od samego początku trudno jest zaakceptować Moim dzieciom fakt, że istnieje jeszcze inny rodzaj egzystencji niż ten. Ale popatrzcie na te wszystkie cuda stworzenia, jakich dokonuje Mój Przedwieczny Ojciec: słońce, księżyc, morze, rzeki, rośliny, zwierzęta — i odpowiedzcie, skąd to wszystko pochodzi. Czy naprawdę wierzycie, że to ewoluowało z jakiejś podrzędnej formy życia? Uważajcie na kłamstwa, rozsiewane przez tak zwane wróżki, które istnieją w ruchu New Age. Są one prowadzone do tego, w co wierzą, że jest prawdą, w ekscytujące życie obiecywane im w nowej erze. Ta era, na wiarę w którą są oni naprowadzani, to Nowy Raj — wizja Ziemi jako chwalebnego centrum wszechświata, kontrolowanego przez człowieka. To fałszywa doktryna. Wielu ludzi, nawet wierzących w Boga, daje się uwieść tej wizji i mylą ją z Bożą doktryną Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Są prowadzeni przez demony. Jedni to wiedzą, inni nie. Módlcie się, aby poznali prawdę, aby nie kroczyli tą błędną ścieżką, prowadzącą donikąd.

Ateistom mówię: kocham was bez względu na to, jak mnie obrażacie. W waszych wysiłkach, aby wszystko wyjaśniać rozumowo, widać po prostu inny rodzaj wiary — wiary w to, że człowiek ma wszystko pod kontrolą. Tak nie jest. Moje kochane dzieci, o które walczę, są zachęcane, aby podążać za szatanem, zwodzicielem i wrogiem ludzkości. Zapytajcie ateistę, który robi wszystko, aby piętnować wiarę w Boga, dlaczego to robi?

Czy nie wystarczy, aby po prostu we Mnie nie wierzyć? Dlaczego ci ludzie kłamią? Wiele grup ateistów ma swoje agendy, służące do sprowadzania Moich dzieci na złą drogę. Ich wiara, że Ja nie istnieję, to po prostu inny rodzaj religii. Religii, która wychwala potęgę rozumu, inteligencję i pychę. Naśladują w tym szatana. W swojej ślepocie podążają za innym rodzajem wiary — uwielbieniem Ciemności, gdzie nie istnieje miłość.

Tak zapalczywi, tak dumni ze swych przekonań są ateiści, że nie rozumieją, że ich postawa to religia — religia kusiciela, który śmieje się z ich głupoty.

Ateiści, posłuchajcie Mnie ostatni raz. Powróćcie do czytania Pisma Świętego. Popatrzcie na Księgę Jana i rozważcie tę prawdę, która się teraz realizuje. Nie wydaje się wam to prawdą, skoro jesteście świadkami tych zdarzeń dzień po dniu?

Czy nie widzicie, że Moje słowo, Moje proroctwo, przepowiedziane dawno temu, może być prawdą? Otwórzcie oczy i powiedźcie mi jeszcze raz:

„Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, daj mi znak swojej miłości. Otwórz moje serce na Twoje prowadzenie. Jeżeli jesteś, daj mi odczuć Twoją miłość, abym poznał prawdę. Módl się za mnie.”

Wzywam was i jeszcze raz wam powtarzam. Miłość nie jest wytworem człowieka. Nie zobaczysz tego, ale możesz to odczuć. Miłość pochodzi od Przedwiecznego Ojca, to dar dla ludzkości. Nie pochodzi od ciemności. Ciemność, jaką odczuwacie, jest pozbawiona miłości. Bez prawdziwej miłości nie możecie poczuć ani zobaczyć światła. Ani przyszłości. Ja jestem Światłem, Ja jestem przyszłością. Wciąż przynoszę wam życie i chwałę. Zwróćcie się do Mnie o pomoc. Zróbcie to, a Ja odpowiem i obejmę was Moimi ramionami.

Moje łzy radości ocalą was, odkąd staniecie się na nowo Moimi ukochanymi dziećmi. Przyjdźcie do Mnie teraz, a spotkamy się w Niebie.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Odrzućcie wszelkie wątpliwości

Orędzie nr 12 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 16 listopada 2010, godz. 23.00

Napisz to, Moja córko. Można się spodziewać, że pojawią się u ciebie wątpliwości. Tak, jesteś kuszona, aby to, że zostałaś wybrana, wywołało pychę, ale on, zwodziciel, nigdy cię nie zdobędzie i nie zabierze Mi ciebie. Moja ukochana córko, jesteś silniejsza niż myślisz, ponieważ bardzo niewiele wybranych dusz byłoby w stanie podołać tej świętej prośbie w sposób, w jaki ty to robisz. Sposób, w jaki Ja komunikuję się z tobą, wymaga odwagi, by podjąć to wyzwanie. Nie uciekłaś i nie stchórzyłaś. Wiedziałaś od samego początku, że jest to Boskie Słowo od Najwyższej i Najświętszej Władzy.

Wkrótce doświadczysz wyjątkowego oświecenia, które odsunie wszelkie wątpliwości. Kiedy to nastąpi, twój umysł bardziej się otworzy i otrzymasz wyjątkowe łaski, które muszą być ci podarowane, by wypełniła cię odwaga i determinacja, potrzebne do tego, by to proroctwo się wypełniło.

Tak, Moja córko, ku twojemu ogromnemu zaskoczeniu zostałaś wybrana, by wypełnić proroctwa zawarte w Objawieniu Świętego Jana i przygotować ludzkość na Oczyszczenie, które wkrótce się rozpocznie. Jak tylko strach, wahanie i niepewność cię opuszczą, Moja ukochana córko, powstaniesz i wypełnisz to wyjątkowe zadanie, o które cię proszę. Będziesz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00, by ocalić dusze. Musisz w dalszym ciągu odmawiać Różaniec, podarowany światu przez Moją wspaniałą Matkę, która będzie pracować wraz ze Mną, by przygotować Moje Ponowne Przyjście na ziemię.

Wiele dusz jest wobec Mnie straconych i coraz więcej jest codziennie porywanych przez złego. One nie mogą być Mi odebrane. Proszę, pomóżcie Mi ocalić ich biedne dusze. Odrzućcie wszelkie wątpliwości. Pamiętajcie jedynie o swoim zadaniu. Pomóżcie otworzyć ich oczy, by umożliwić im uratowanie siebie w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca. Jeżeli tylko będziecie mieć na myśli jedynie ostateczny rezultat, zrozumiecie, dlaczego jest to ważne i dlaczego wzywam was z czystej Miłości, którą mam dla wszystkich Moich dzieci w Moim sercu.

Pomyśl o tym w ten sposób. Miłość oddanego rodzica jest bezgraniczna. Jeżeli dziecko oddala się i wchodzi na ścieżkę potępienia, to rozpacz i cierpienie odczuwane przez rodzica są jak miecz przeszywający serce. Każdy rodzic, który kocha swoje dzieci, będzie usiłował walczyć o nie do samego końca. Nigdy się nie podda. Nigdy. Tak właśnie jest ze Mną. Zrobię wszystko, co w Mojej Boskiej Mocy, bez ingerowania w wolną wolę człowieka, by zwrócić ich serca z powrotem do Mojego Świętego Serca. Ty, Moja córko, Mi w tym pomożesz.

Nie potrzebuję ci przypominać o potrzebie posłuszeństwa i całkowitego oddania Mojej osobie. To jest twoje powołanie. Podnieś teraz swój miecz. Musisz walczyć ramię w ramię ze swoim Boskim Zbawicielem w jednej ostatecznej próbie uratowania wszystkich Moich dzieci przed Dniem Sądu.

Idź teraz w pokoju i miłości, i przyjmij dziś Moje Ciało.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ostrzeżenie dla Duchowieństwa

Orędzie nr 11 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 16 listopada 2010, godz. 9.55

Moja córko, zostałaś wczoraj odrzucona, kiedy ludzie próbowali zasiać w tobie wątpliwości. Cierpiałaś z tego powodu. Nie rozpaczaj, Moje słowo zostanie usłyszane. Będziesz musiała zmierzyć się z przeciwnościami, które sprawią, że poczujesz się zniechęcona swoją pracą.

Moja córko, prowadzę cię. Musisz o tym pamiętać i nigdy nie zapominaj o Mojej obietnicy. Zrobiłem to, o co Mnie prosiłaś, możesz spać spokojnie. Jesteś teraz silniejsza. Nie czujesz  tego?

Musisz bardzo uważać, z kim rozmawiasz. Moi wyznawcy lub ci, którzy się za nich mają, nie zawsze są tymi, kim wydają się być. Musisz robić to, co podpowiada ci serce.

Świat może ci się wydawać taki sam jak zawsze, ale jest zmiana, i ona dokonuje się właśnie teraz. Ta zmiana prowadzi ludzkość do ciemności, która ich spowije jak mgła i zasłoni ich miłość do Mnie.

Dlaczego Moje dzieci ciągle muszą poddawać prawdę w wątpliwość? One nie wypełniają Mojego nauczania, a mimo to został im podarowany dar przez Moich apostołów, którzy przez miłość do Mnie i przez moc Ducha Świętego dali światu ten wyjątkowy dar. Dar prawdy, która była nauczana i docierała do Moich dzieci w każdym zakątku świata. Przez wieki wiele Moich dzieci podążało za tym apostolskim przewodnictwem.

Inni, pomimo że znali prawdę, postanowili ją zafałszować i zmienić tak, aby pasowała do ich własnych możliwości, pragnień, żądz oraz pogoni za władzą. Wtedy to Moi wyznawcy nie mogli rozróżnić pomiędzy prawdą Bożego słowa i fałszerstwem rozpowszechnianym przez tych, którzy zbłądzili. To jest sposób, w jaki pracuje zwodziciel. Powoduje on zamieszanie, rozpacz i poczucie beznadziei i robi to od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Ale słuchajcie Mnie teraz. On nie dostanie Mojej córki. Prowadzenie Niebios za pośrednictwem Moich proroków ponownie zaszczepi w Moich dzieciach wiarę.

Poproś Moje dzieci, by były czujne wobec zmian, które dokonują się na świecie. Poproś je, by otworzyły swe serca, swe oczy i umysły, aby były świadome kłamstw rozpowszechnianych przez szatana. Od niego pochodzi pajęczyna obietnic stworzona po to, by Moje dzieci odczuwały pociąg do cudów tego świata. Te cuda i fałszywa chwała są puste.

Kiedy tylko ich pustka zostaje ujawniona, okazuje się, że nie mają do zaoferowania prawdziwego pocieszenia ani też nie ukazują miłości.

Siły zła rosną w siłę, Moje dziecko. Są zaplanowane przez szatana, za pomocą jego armii złych wyznawców. Ci wyznawcy, poprzez chciwość i samouwielbienie, podążają za nim w uległym uwielbieniu i zostaną zaprowadzeni do fałszywego raju. Jego obiecany raj to nic innego jak czarna ciemność i do czasu, gdy Moje dzieci to odkryją, ich czas odkupienia już przeminie.

Modlitwa o Wybawienie i Ratunek

Wszystkie Moje dzieci muszą, nawet jeżeli miałyby to zrobić tylko dla miłości, którą mają dla swoich rodzin, obudzić się w obliczu tego zła, jeżeli chcą ocalić siebie nawzajem. Moja miłość ich poprowadzi, jeżeli teraz się do Mnie zwrócą. Niech nigdy nie boją się zwrócić do Mnie tymi słowami:

„O, mój Panie, poprowadź mnie do Twojego Królestwa i ochraniaj mnie przed  ciemnością, która ogarnęła moją duszę. Wysłuchaj mnie teraz, o Święte Serce, i przez Twoją dobroć niech rozbłyśnie blask Twojej miłości i opieki.”

Wszystkie Moje dzieci, które pomodlą się w ten sposób, zostaną wysłuchane. Bóg odpowie na błaganie o ratunek dla nich i tych, których oni kochają. Z pomocą Moich wizjonerów prowadziłem Moją Najświętszą Matkę i skrupulatnie próbowałem wysłać ostrzeżenie światu. Wielu, wielu moich wizjonerów było na początku odrzuconych, jednakże w końcu zostali uznani. Tym razem jednak nie będą sobie mogli pozwolić na zwłokę w przekazaniu tych orędzi Mojemu ludowi.

Strzeżcie się fałszywych proroków

Bądźcie czujni wobec fałszywych proroków.

Muszę jednak ostrzec Moje dzieci, aby były czujne wobec fałszywych proroków. Wielu prawdziwych wizjonerów zostało bowiem zwiedzionych. Wizjonerzy, którzy są prawdziwi, otrzymają łaski, z których będzie promieniować Moja prawda w taki sposób, że towarzyszyć im będą niezwykłe znaki i cuda, którym nie będzie można zaprzeczyć.

Moje serce jest złamane, kiedy widzę sposób, w jaki wielu z nich zostało odrzuconych przez Moich wyświęconych uczniów. Ci sami uczniowie, których posłałem, by uczyli Moje dzieci, nie potrafią wykonać swojego zadania. Muszą się teraz zwrócić do Mnie o to, bym ich poprowadził, i modlić się o łaski potrzebne, by prowadzić Mój lud.

Moi wyświęceni słudzy są bardzo wyjątkowi i ci, którzy otrzymali Święcenia, muszą wysłuchać Mojej prośby. Macie teraz względem Mnie powinność. Odnówcie wasze śluby. Wierzcie i idźcie za tym, co podaje Moje święte orędzie. Bądźcie silni, gdyż wszyscy jesteście teraz wzywani, by dawać świadectwo prawdzie objawionej w Księdze Objawienia i zrozumieć to, że właśnie nadszedł czas. Przygotujcie się teraz na to Wielkie Wydarzenie, nie odrzucajcie Mnie i nie odwracajcie się do Mnie plecami. Nauczajcie z siłą i przekonaniem. Nie osłabiajcie znaczenia Mojego nauczania i nie mówcie Moim wiernym, że wszystko będzie dobrze. To nie jest posłanie, do którego zostaliście powołani. Waszym obowiązkiem wobec Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, jest przekazanie Mojej owczarni prawdy.

Moje dzieci nie mogą słyszeć, że wszystkie zostaną zbawione. To nie jest prawdą, ponieważ jedynie ci, którzy zabiegają o Moje wybaczenie i poddają się Mnie i Mojemu nauczaniu, będą zbawieni.

Dlaczego nie słuchacie Mojego nauczania zawartego w Piśmie? Dlaczego stosujecie wymówki? Dlaczego zwodzicie Moje dzieci i przekonujecie je, że Bóg przebaczy wszystkim? Mój Przedwieczny Ojciec wybaczy jedynie tym, którzy wierzą we Mnie, okazują skruchę i żałują za grzechy.

Czy Moja śmierć na krzyżu nie nauczyła was niczego? Umarłem, by ocalić ludzkość od zła szatana. A tymczasem wy, mylnie rozumiejąc tolerancję, nauczacie Moje dzieci kłamstwa. Padliście ofiarą nacisków ludzkości, by kamuflować Święte doktryny, do głoszenia których zostaliście powołani.

Czy wy nie macie wstydu? Jesteście tak pochłonięci przez zbytki tego świata, a które ziemia ma do zaoferowania, że wierzycie w fałszywe dogmaty, narzucone wam przez tak popularną tolerancję, którą szatan rozplenił wśród Moich dzieci. Te biedne, zagubione dzieci potrzebują kierownictwa. Muszą też rozróżniać pomiędzy ludzką interpretacją, a boską obietnicą uczynioną przeze Mnie.

Dlaczego Moje dzieci nie miałyby uwierzyć w Boską interwencję? Dlaczego to bagatelizujecie, kiedy zostaje wam to ukazane? Moi księża, usłyszcie Moją prośbę. Módlcie się, aby Moje orędzie zostało wysłuchane.

Wiadomość dla biskupów

Moim biskupom mówię tak. Odłóżcie swoje szaty, odwróćcie się od bogactw, które wam polecono. Dążcie do skromności i pokory, które są od was wymagane. Wypełnijcie Moją wolę natychmiast lub zmierzcie się z konsekwencjami. Macie powinność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. Jak ślepi się staliście. Znaki są wam teraz dawane przez wizjonerów, nawet znaki na niebie, a wy zawiedliście i nawet nie zwracaliście na nie uwagi. Zamiast tego siedzicie w swoich zamkach i uśmiechacie się szyderczo. Za to właśnie wasze grzechy nie będą wam odpuszczone.

Grzechy Moich wyświęconych uczniów, tych, którzy zdecydowali się iść Moją drogą,  bardzo mnie obrażają. Otwórzcie wasze oczy, wasze serca i powróćcie do nauczania Mojej Świętej Księgi.

Wiadomość dla kardynałów

Moim kardynałom mówię tak. Jak wysoko się wznieśliście, że zapomnieliście o sakramentach i prawdzie Mojego nauczania, by prowadzić Moją owczarnię. Zejdźcie teraz na ziemię i idźcie tam, gdzie was zaprowadzę. Nie zwracajcie uwagi na fałsz, który opanował ludzkość. I nie wyrzekajcie się Mnie.

Proszę was, byście się modlili za Mojego ukochanego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, Moi uczniowie, jesteście zwodzeni przez zwodziciela. Dał się poznać w Moim Kościele i wychodzi teraz jego zło. Ci z was, którzy mają oczy, niech patrzą przed siebie i za siebie, gdyż on porwie waszą duszę, jeśli dacie się zwieść.

Proszę, módlcie się teraz za was wszystkich. Błagajcie, bym wami kierował. Błagajcie o wybaczenie i pozwólcie Mi na nowo was prowadzić.

Jeżeli ktoś z was poddaje w wątpliwość te zalecenia, niech teraz posłucha. Dlaczego nie miałbym mówić do was w taki sposób? Za pośrednictwem Moich apostołów, którzy z pomocą Ducha Świętego dali światu Moje słowo, które żyje od tamtego czasu, nauczyłem was wszystkiego. Czas jest bliski. Całe życie modliliście się o to, bym was prowadził. Teraz ponaglam was, byście wysłuchali Mojej prośby.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Globalna władza, antychryst i znamię Bestii

Orędzie nr 10 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 15 listopada 2010, godz. 11.00

Jesteście teraz w trakcie pojmowania prawdy i akceptowania Mojego orędzia. Zapisz to, Moja córko. Szybkość, z jaką proroctwa się spełniają, zaczyna być dla wszystkich dostrzegalna. Obserwujcie zmiany, które staną się widoczne, w tym stan Mojego kościoła jako jeden z pierwszych znaków. Wtedy to zwodziciel sprowadzi na manowce Moich wyznawców.

Drugi znak będzie widzialny, gdy wielu z was nie będzie już prowadzonych przez swój kraj. Dotyczy to materialnej kontroli oraz armii. Moje dzieci, ich przywódcy i wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za troszczenie się o swoich ludzi, całkowicie stracą kontrolę. Będą oni jak łódź bez steru. Ta łódź, którą sterują, będzie płynąć nie znając celu, i będą zagubieni.

Moje dzieci, musicie się teraz usilnie modlić o rozluźnienie ucisku, który te złe grupy będą na was wywierać. Oni nie przynależą do Bożego Królestwa i poprzez podstępne oszustwo nie zdacie sobie sprawy, że stoi za tym potężna siła, która skrzętnie dba o to, by się nie ujawnić.

Wy, Moje dzieci, nie będziecie mądrzejsze. Będziecie uważać, że żyjecie w ciężkich czasach, ale ta fasada jest skonstruowana w taki sposób, byście tak myśleli. Powstańcie teraz, Moje dzieci.

Znamię Bestii

Nie przyjmujcie znamienia. Im więcej z was go nie przyjmie, tym będziecie silniejsi liczebnie. Ten znak — znamię bestii, będzie waszym upadkiem. Nie jest on tym, na co wygląda. Zgadzając się na jego przyjęcie, będziecie się coraz bardziej oddalać.

Strzeżcie się Planu napędzanego przez zwodziciela, który dąży do usunięcia wszystkich znaków obecności Mojego Przedwiecznego Ojca i nauk Pisma Świętego z waszego życia. Będziecie świadkami, jak będzie to wprowadzane w szkołach, uniwersytetach, szpitalach i konstytucjach waszych krajów. Największą obrzydliwością, która sprawia Mi ogromny ból, jest zniesienie nauk Pisma Świętego dla tych, którzy praktykują adorowanie Mnie, ich Boskiego Zbawiciela. Niebawem ujrzycie, że Moje słowo oraz nauczanie prawdy będzie zniesione i karalne.

Wy, moje umiłowane dzieci, będziecie wiele cierpieć w Moim imieniu. Odpowiedzialne za to są siły zła, które prowadzi szatan. Znaleźć je można wszędzie, szczególnie u tych przywódców, na których polegacie, aby przetrwać. Dzieci, nie obawiajcie się o siebie. Martwcie się raczej o te biedne dusze wprowadzone w błąd, które są tak bardzo dotknięte przez zwodziciela, że trudno jest je od niego odciągnąć. Ci ludzie nie są godni zaufania. Uważajcie na to, jak się z nimi porozumiewacie. Będą trzymać was w ucisku, ponieważ będą wszystko kontrolować. Będzie wam trudno z nimi walczyć, ponieważ będą oni mieć kontrolę nawet nad waszymi bankami, własnościami, waszymi podatkami i pożywieniem, którego potrzebujecie do przeżycia.

Jednakże nie będzie to trwało długo, gdyż ich dni są policzone. Jeśli będą nadal trwali w niewoli zła, pogrążą się w końcu w otchłań takiego terroru, że opisanie tego losu byłoby zbyt przerażające i człowiek opadłby martwy jak kamień, gdyby ujrzał choćby minutę z tych udręk, które będą musieli oni znosić.

Bitwa niebawem się zacznie, wtedy gdy ręka mojego Przedwiecznego Ojca szybko opadnie jako kara za ich grzechy, której świadkami niedługo będziemy na tej ziemi. Grzechy, za które Ja umarłem. Kto poświadcza i zmawia się z tą złowrogą, acz zdyscyplinowaną armią zniszczenia, nie jest dzieckiem Bożym. Ta zła armia, wypełniona demonami z czeluści piekielnych, dopuszcza się złych czynów na taką skalę, że niewinni ludzie nie są w stanie tego pojąć.

Nie jest Moim zamiarem straszenie Moich dzieci, ale prawda zostanie ujawniona w swoim czasie. Powstańcie teraz, Moje dzieci. Walczcie z siłami zła, zanim one zniszczą was. Wystrzegajcie się Globalnej władzy w każdym kształcie, wielkości, formie czy kodzie. Przypatrujcie się uważnie waszym przywódcom oraz tym, którzy kontrolują dostęp do pieniędzy, które zapewniają wam środki do przetrwania. Musicie teraz robić zapasy żywności.

Nie otrzymaliście tej wiadomości w sposób, jaki odzwierciedla Moje nauczanie, ale wysłuchajcie Mnie teraz. Te proroctwa zostały przepowiedziane. Moje dzieci muszą słuchać uważnie. Duch ciemności rośnie w siłę, a wy, Moi wyznawcy, musicie pozostać silni. Utrzymujcie waszą żywą wiarę we Mnie poprzez modlitwę. Wszyscy Moi wyznawcy powinni modlić się codziennie koronką do Bożego Miłosierdzia. Umocni to ich dusze i pomoże im znaleźć łaskę w momencie śmierci.

Moje dzieci, nie pozwólcie, by Moje orędzie was wystraszyło. Moi wyznawcy, mają wobec Mnie teraz powinność. Pozwólcie Mi to powiedzieć. Pamiętajcie, że zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym, jak tylko zaakceptujecie Moje słowo. Nie obawiajcie się, ponieważ zostaliście wybrani. Wy, Moja armio wyznawców, doprowadzicie do porażki złego. Aby to osiągnąć, musicie się modlić.

Przychodzę z orędziem czystej miłości. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że doświadczycie Raju, gdy Niebo i Ziemia się połączą? Nie macie czego się obawiać, Moi wyznawcy, będziecie podniesieni z ciałem, duszą i umysłem do królestw Niebiańskiej Hierarchii. Zobaczycie swoich bliskich. Tych waszych bliskich, którzy znaleźli łaskę u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Czyńcie tak, jak wam polecam. Módlcie się, rozmawiajcie ze Mną, kochajcie Mnie, miejcie ufność we Mnie. W zamian dam wam siłę. Módlcie się o ochronę na Najświętszym Różańcu, danym wam z błogosławieństwem przez Moją umiłowaną Matkę. Ta modlitwa musi być odmawiana, by z jednej strony pomóc ochronić was przed wpływem złego. Z drugiej strony musicie prosić o ochronę przed ludźmi, z którymi macie kontakt, by nie mogli was zanieczyścić bądź rozproszyć waszej wiary we Mnie, którą nosicie w sercu.

Módlcie się za moich wizjonerów i proroków, aby byli chronieni. Módlcie się za Moje umiłowane sługi, tych świętych pobożnych pracowników posłanych przeze Mnie, by was prowadzić. Oni, podobnie jak Moi wyznawcy, cierpią udręki od złego. On nigdy nie przestanie próbować zamknąć wam oczu na prawdę i użyje każdej przebiegłej taktyki, by przekonać was, że wiara jest fałszywa. Usłyszcie Mnie. On, zwodziciel, będzie używał logiki i rozumowania, wyrażonych w delikatny i łagodny sposób, by przekonać was, że wnosi nadzieję w wasze życia. Będzie próbował poprzez antychrysta sprawić, żebyście uwierzyli, że to on jest wybrańcem.

Antychryst

Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Czuwajcie. Będzie on widziany jako wysłannik miłości, pokoju i harmonii na świecie. Ludzie padną na kolana i będą go adorować. Okaże on wam swoją moc i wielu pomyśli, że pochodzi ona z Boskiego źródła. Jednak tak nie jest. Będzie was prowadził w sposób, który będzie się niekiedy wydawał dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie pochodzi on ze światła. Jego dumna i pompatyczna postawa będzie skrywana za czystym złem. Będzie kroczył dumnie i okazywał to, co będzie się wydawać prawdziwym współczuciem i miłością dla wszystkich. Pod tą fasadą jednak jest on pełen nienawiści do was, Moje dzieci. Śmieje się on za zamkniętymi drzwiami.

Moje dzieci, oszuka was on straszliwie. Będzie wyglądał na potężnego, pewnego siebie, dowcipnego, opiekuńczego, kochającego i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego przystojna twarz spodoba się wszystkim, jednak wkrótce się on zmieni.

Będzie siał spustoszenie na świecie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą widoczne dla wszystkich. Zniszczy on waszą niepodległość i będzie pomocny we wprowadzeniu Znaku — Znaku Bestii. Wy, Moje dzieci, będziecie musiały być silne. Nie przyjmujcie Znaku, ponieważ jeśli go przyjmiecie, znajdziecie się pod jego złym, hipnotycznym oddziaływaniem.

Wielu odda życie za wiarę we Mnie. Nie bójcie się, ponieważ jeśli cierpicie dla Mnie, we Mnie i ze Mną, jesteście wybrani. Módlcie się, módlcie się, by nie poddać się jego rządom terroru. Powstańcie i walczcie dla Mnie.

Nie pozwólcie antychrystowi, aby poprzez swój przekonujący i zwodzicielski urok pozyskał wasze dusze. Pozwólcie, abym trzymał was w Moich rękach, tulił was Moją Łaską teraz, by dać wam siłę do walki o prawdę. Moja miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi, gdyż bylibyście wtedy także straceni dla Mnie. Będzie trudno, jednak pomoc będzie dana Moim dzieciom na wiele, wiele sposobów, aby ulżyć waszym cierpieniom. Idźcie teraz i módlcie się o Moje Miłosierdzie Boże i przygotujcie się na finalną bitwę.

Jezus Chrystus

Król Ludzkości

Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

Powtórne Przyjście

Orędzie nr 9 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 15 listopada 2010, godz. 3.00

Dziękuję ci, Moja córko, za pozostanie w Mojej prawdzie i zrozumienie tego, że Moja rozmowa z tobą jest prawdziwa. Poczujesz Mojego ducha w twoim ciele, gdy przyjdę, by odkryć przed tobą Moje Boskie Przesłanie, potrzebne ludzkości, by mogła zrozumieć obecne czasy. Przynoszę dzieciom Mojego Ojca przesłanie pełne miłości i czułości. Te orędzia mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie wyznawcom Boga, że muszą oni paść na kolana i zrozumieć Prawdę Objawienia Świętego Jana.

Nadszedł czas Mojego Ponownego Przyjścia, którego znaki już są ukazywane tym, którzy znają proroctwa ogłoszone tak dawno temu. Spójrzcie, i co teraz widzicie? Znaki są już widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, na jak przerażający upadek jest narażony. Podłe kłamstwo, wprowadzane i przyjmowane przez niczego nieświadome Rządy, kryje się niedostrzegalnie pod przykrywką ratunku.

Słuchajcie Mnie teraz, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by się pojawić. Bądźcie czujni, otwórzcie swe oczy i serca na prawdę — lub zginiecie. Nie obawiajcie się, Moi ukochani wyznawcy, bo poprowadzicie Moją owczarnię do Świętej Adoracji Mojego Przedwiecznego Ojca. Pokarm życia będzie obfity dla tych wierzących podczas dni ciemności, które nastąpią. Trzymajcie się razem, kochajcie się wzajemnie. Dawajcie sobie wzajemnie siłę, byście mogli połączyć wszystkie rasy, wyznania oraz wierzących wszędzie na świecie i poprowadzić ich do Królestwa Mojego Ojca.

Waszym zadaniem będzie pokazać miłość Boga, dobroć, miłość, nadzieję i prawdę o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość. Poprzez wspólną modlitwę, odrzucenie zewnętrznej skorupy dumy i nieśmiałości, staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomoże nawrócić niewierzących. To są ludzie, z których wielu, nie z własnej winy, nie wie o Mojej miłości. Być może kochają siebie wzajemnie, ale nie rozumieją, skąd ta miłość pochodzi. Prowadźcie ich, Moje Boże dzieci, w kierunku światłości.

Jestem Chlebem i jestem Światłością. Moja Światłość zapewni wam wszystkim bezpieczeństwo. Apeluję, byście byli hojni sercem i duszą i pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie prowadzić ich przez dawanie im przykładu i pokazać tym duszom, jak zbliżyć się do Mnie. Po drodze muszą być zachęcani delikatnie, aczkolwiek stanowczo. Ważne jest, by ich obudzić z ich uśpienia, nieświadomości, zanim nie będzie za późno.

Moje dzieci, czyż nie rozumiecie nauczania Księgi Mojego Ojca? Księga, która ukazuje znak Mojego ponownego przyjścia na ziemię, musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie kłamie przez proroków. Nie zaprzecza sobie. Teraz są wam ukazywane zapowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny będziecie podniesieni wraz ze Mną w mgnieniu oka.

Proszę, proszę, módlcie się o to, bym was prowadził. Wierzący, przygotujcie się teraz, by walczyć w Moje imię i powstać przeciwko Antychrystowi. Ludzie będą się z was śmiali, kiedy im przypomnicie przepowiednie zawarte w Ewangelii Świętego Jana. Za wasze poglądy i za wasz niepokój będziecie oskarżani i łajani z drwiącymi uśmieszkami rozbawienia. Ignorujcie to, gdyż macie teraz wobec Mnie obowiązek. Módlcie się, módlcie się i nakłaniajcie niewierzących, by przyjęli nauczanie. Nie bójcie się. Tym wszystkim z was, a jest ich wielu, którzy boją się o swoją  przyszłość i przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć, że kiedy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka wraz ze Mną wyniesieni na Niebiosa. Wtedy otrzymacie dar Życia Wiecznego, kiedy to Niebo i Ziemia  złączą się w jedno. To właśnie miałem na myśli mówiąc o Nowym Raju. Będzie to czas wielkiej chwały, miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

Pozostańcie silni. Musicie przetrzymać ten krótki czas udręki. Ale dzięki wierze będziecie mocni. Pamiętajcie, że kocham was wszystkich. Odwzajemniajcie Moją miłość i pomóżcie mi ocalić tak wiele dusz, jak to tylko możliwe.

Jesteście Moją potężną armią i nadszedł czas, by przygotować się do walki. Wszystkich was poprowadzę do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Znak końca czasów — Chwała powróci na ziemię

Orędzie nr 8 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 14 listopada 2010, godz. 23.00

Moja droga córko, nie obwiniaj się za wątpliwości, które cię dzisiaj nachodziły. To jest naturalne. Twoje rozumienie rzeczy duchowych nie jest tak duże, jak powinno być, ale się nie martw.

Poprowadzę cię i zrozumiesz w swoim czasie cel twojej misji. Musisz pozostać silna i posłuszna Mi w swojej pracy. To jest trudne zadanie i będzie cię wyczerpywać emocjonalnie. Posyłam ci kierownika duchowego, aby pomógł ci poradzić sobie z tym zadaniem, które jest tak wielkie. Bez tego dzieła więcej dusz będzie zatraconych. Moja córko, zostałaś powołana do wykonania tego dzieła.

Prowadzę twego kierownika duchowego. Będzie umiał odróżnić prawdę, kiedy będziesz z nim mówić. W ciągu ostatnich dwóch dni odbierałaś grzechy ludzkości w sposób inny niż dotychczas — czy zauważyłaś różnicę? Czy nie czułaś  się dziwnie, kiedy patrzyłaś na Moje dzieci? Widziałaś je w innym świetle, prawda? To jest moc Ducha Świętego, którą cię pobłogosławiłem.

Miłość, jaką czułaś w sercu do Moich dzieci, i ksiądz, którego ujrzałaś w czasie dzisiejszej Mszy, są darami Ducha Świętego dla ciebie. Będziesz widzieć, słyszeć i czuć grzechy ludzkie w takim stopniu, że poczujesz ból, jaki Ja czuję. Będziesz także widzieć miłość, jaką Ja mam dla Moich dzieci, poprzez swoje oczy, które odzwierciedlają Moje Serce.

Nie lękaj się tych darów, Moje dziecko. Nie myśl, że nie podołasz temu zadaniu. Siła, jaką ci daję poprzez Moje łaski, umocni cię i nigdy już nie będziesz spoglądać  wstecz ani nie będziesz tego chciała.

Czujesz się teraz słaba. To jest reakcja na moją Boską moc, przepływającą przez twoje ciało. Ten żar to miłość, jaką mam ku tobie. Nie płacz, Moje dziecko. Jak dotąd jesteś nadzwyczaj mocna, chociaż minęło tylko kilka dni, odkąd pierwszy raz przemówiłem do ciebie. Nie, Moje dziecko, to nie jest twoja wyobraźnia.

Ci, którzy oddają swe dusze szatanowi

Teraz napisz to. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła, szerzonego przez diabła, który wciąż zwodzi Moje kochane dzieci. Zostali owładnięci przez niego do tego stopnia, że zachowują się jak zwierzęta w ludzkiej postaci. Jak wiele jest biednych dusz, karmionych nieczystością, chciwością i pychą. W swojej bucie wierzą, że mają prawdziwą władzę, władzę obiecaną przez szatana. Wiele z tych dzieci samych się oddało złemu i jeszcze się szczycą tym faktem.

Wiele z Moich dzieci jest kuszonych różnymi bogactwami, jakie on im obiecuje. Nie, oni nie są zawstydzeni tym faktem, że należą do niego. Obietnice, jakie im składa, pochodzą z jego czystej nienawiści. Szatan nienawidzi ludzi. Okłamuje Moje dzieci i wmawia, że może im dać wszystko, ale to jest kłamstwo. Ci, którzy idą za nim i jego pustymi obietnicami, nie będą mogli być ocaleni.

Módlcie się za Moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale wysłuchaj tego. Ci, którzy są letni w swojej wierze i którzy nie podążają otwarcie za szatanem, też muszą się mieć na baczności. Oni, nie wyłączając moich wyznawców i niektórych Moich wyświęconych sług, Biskupów i Kardynałów, drwią z wiary Moich dzieci. Zatraciła się ich duchowość, podążają za bogactwami tego świata, które zagłuszają Boskie dary, jakie w nich złożyłem.

Kościół zszedł ze swojej drogi i stacza się w ciemność. To, moje dziecko, zostało przepowiedziane i jest to znak Czasów Ostatecznych. To są czasy, kiedy nastanie ostatni papież, a świat zatraci się pod błędnym przewodnictwem Fałszywego Proroka.

To, jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście, zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygotować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na ziemię. Moje dzieci zostaną uwolnione spod władzy Złego, który zostanie usunięty. Ważne jest to, że nie zabierze ze sobą do piekła Moich dzieci.

Moje słowa muszą być mocne, aby Moje dzieci je usłyszały. To z wielkiej miłości daję wam to Ostrzeżenie. Przyjdę jako Sędzia, nie jako Zbawca. Dzięki modlitwom Mojej Kochanej Matki i Moich czcicieli na całym świecie Dzień Sądu był odkładany w czasie. Tym razem tak nie będzie.

Nikt nie pozna daty Mojego Powtórnego Przyjścia

Ani ty, ani inne Moje dzieci nie poznają daty. To nie może być objawione. Dlatego tak ważne jest, aby Moje dzieci były przygotowane. Ci, którzy nie będą przygotowani, nie będą mogli powiedzieć, że nie znali prawdy. Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, wszyscy poznają prawdę. Jeżeli się wyspowiadają i przyznają do swoich grzechów, otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeżeli nie, zostaną potępieni. W tym czasie zakończy się czas Mojego Miłosierdzia.

Idź teraz, Moje dziecko. Przygotuj te słowa, aby świat je usłyszał. Powiedz Moim dzieciom, wierzącym, żeby się nie lękali. Powiedz im, aby się modlili za niewierzących. Powiedz niewierzącym, aby wrócili do Mnie. Zrób, co możliwe, aby otworzyć ich serca.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych

Ostrzeżenie przed Piekłem i obietnica Raju

Orędzie nr 7 z serii Ostrzeżenie

sobota, 13 listopada 2010, godz. 3.00

Moja kochana córko, przechodzisz teraz straszne prześladowanie, które dopuściłem, aby uwolnić twoją duszę z udręki Piekła. Teraz jesteś wolna i twój duch umożliwi ci rozpowszechnić Moje słowa, tak aby ludzkość mogła być uwolniona od cierpienia, które ją czeka, jeżeli będzie na tyle nierozsądna, aby ulec złemu.

Ty, Moja córko, byłaś wybrana od samego początku. Cały czas czynię cię mocniejszą. Jak myślisz, jaką będziesz za tydzień, rok, dwa lata? Wojownikiem, dzielnym aż do końca. Będziesz pracować ze Mną, aby oczyszczać dusze Moich drogich dzieci, dla których żywię głębokie i pełne miłości współczucie. Miłość wypływa z Moich żył jak rzeka. Moje współczucie nigdy się nie zmniejsza mimo tego, że ludzie wybierają inną drogę życia.

Ocalę ich z udręk piekielnych

Powiedz ludziom, Moja córko, że uratuję ich przed męką piekielną. Muszę ich przyprowadzić do Siebie, ludzi zagubionych i nieszczęśliwych. Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości. Tak będzie w Moim Nowym Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Czy ludzie o tym nie wiedzą? Czy nigdy nie słyszeli Mojej obietnicy? Obietnicy wiecznego życia, w którym wszyscy, którzy zwrócą się do Mnie, zostaną wzięci z ciałem, duszą i umysłem do Nowej Ziemi i Nowego Nieba, które połączą się na nowo i staną się tak dawno obiecanym Rajem dla dzieci Mojego Ojca.

Uwierzcie Mi, błagam was. Pomyślcie. Jeżeli nigdy nie czytaliście Pisma Świętego, zadajcie sobie proste pytanie. Kiedy czujecie miłość w swoim sercu, jak myślicie, skąd ona pochodzi? To jest uczucie, które czyni was łagodnymi, pokornymi, stęsknionymi i wolnymi od wszelkiego egoizmu. Taką właśnie miłość obiecuję tym, którzy zwracają się do Mnie.

Jak światowe ambicje czynią was próżnymi

Wiem, Moje dziecko, jak ciężko wam wierzyć w inny świat, jeżeli żyjecie na tym świecie. Pamiętajcie, że ten świat został stworzony przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Następnie został zanieczyszczony przez działania kusiciela. Szatan jest bardzo przebiegły. Moje dzieci, z pewnością musicie wiedzieć, że światowe żądze was nie zaspokajają. Czujecie pustkę, której nie możecie wyjaśnić ani zrozumieć, czy tak nie jest? A następnie chcecie więcej i więcej. Ale w końcu dalej nie czujecie się zaspokojeni. Dlaczego tak jest? Czy zapytaliście waszego serca, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.

Bóg stworzył ludzkość, która następnie została zwiedziona przez szatana. Szatan istnieje w tym pięknym świecie, który Mój Przedwieczny Ojciec stworzył z czystej miłości. Niestety,  będzie istniał aż do Mojego Powtórnego Przyjścia. Wtedy zostanie ukazany we wszystkich kłamstwach i podstępach, które manifestował w Moich dzieciach. Wtedy będzie za późno dla wielu z Moich dzieci, włączając w to tych, którzy nie są pewni, jeśli idzie o ich wiarę w Boskie stworzenie świata.

Nie odrzucajcie Mnie

Słuchajcie! Ja Jestem Jezus Chrystus, Zbawiciel, posłany, aby dać wam drugą szansę wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Usłyszcie teraz Moją obietnicę. Słuchajcie Mego głosu, przekazywanego przez dzisiejszych wizjonerów i proroków, i zrozumcie, że wszystkie Moje dzieci są równe w oczach Mojego Ojca.

Ci, którzy idą za Nim, są błogosławieni, ci, co nie wierzą i nie chcą słuchać, cierpią wewnętrzne udręki. Bóg stworzył świat. On nie powstał z niczego. Człowiek nie mógł go uczynić ani żadna nauka nigdy nie wyjaśni tego cudu. Boskie siły nadprzyrodzone nigdy nie zostaną naprawdę zrozumiane, dopóki wszystkie dzieci Boga nie poddadzą się w umyśle, ciele i duszy czystej miłości, którą Ja daję.

Proszę, błagam was wszystkich, nie odrzucajcie swojego Stwórcy. Nie słuchajcie kłamstw, które wam wmawia kusiciel poprzez masonerię, Iluminatów, fałszywych proroków, dziwaczne i fałszywe kulty, które rozwijają się przez głupotę człowieka.

Szatan naprawdę istnieje

Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święty człowiek pada łupem bezustannych pokus złego. Problem w tym, że ci, którzy szukają uciech, nie wierzą, że on istnieje. Niektórzy z nich wiedzą, że on istnieje i to oni właśnie sprawiają Mi największy ból.

Rany otwierane na nowo i jątrzone

Cierpię w takim stopniu, że rany zadane Mi w czasie strasznego krzyżowania, któremu się poddałem, są otwierane na nowo i jątrzone. Pozostawiają Mnie w stanie najwyższej agonii Mojego Ciała, Duszy i Bóstwa. Mimo to nigdy nie przestanę was kochać.

Wołam do was z Niebios i w Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca, który stworzył każdego z was: bądźcie wytrwali. Odrzućcie szatana. Uwierzcie, że on istnieje. Zaakceptujcie to. Otwórzcie oczy. Czy nie widzicie zamętu, jaki on sieje w waszym życiu? Czy jesteście ślepi?

Przesłanie dla możnych tego świata

Bogaczom mówię, aby się zatrzymali, pomyśleli: czy przyjemnie jest wam żyć według własnych przykazań? Czy czujecie się dobrze? Czy  wyrzekliście się Mnie na rzecz światowych uciech? Te właśnie uciechy i przyjemności pozostawią pustkę w waszym sercu. Czujecie wewnątrz, że to nie jest w porządku. Mimo to pragniecie więcej tej pustki i poddajecie się kusicielowi, który w zamian za swoje obietnice zażąda waszej duszy.

Przesłanie dla podążających za Iluminatami

Błagam was, zwłaszcza Moje dzieci, które zostały zwerbowane przez Iluminatów i inne złe organizacje. Będąc tam jesteście narażeni na wieczne potępienie. Czy nie rozumiecie, że to, co zostało wam obiecane w zamian za waszą duszę, to kłamstwo? Podstępne i przerażające kłamstwo. Nigdy nie otrzymacie darów, obiecanych przez złowieszczego posłańca piekieł. Jako wasz Zbawiciel z krzyża, skoro oddałem Moje życie, żeby was ocalić, proszę, pozwólcie Mi siebie uratować. Kocham Moje dzieci. Płaczę i błagam was ostatni raz, nie odrzucajcie Mnie na rzecz kusiciela.

Przebaczę wszystkim, którzy się wyspowiadają

Nie mogę łamać waszej wolnej woli, bo jest ona jednym z darów danym wam, kiedy byliście rodzeni w Światłości Boga. Przyjdę, jak mówią pisma bardzo szybko — szybciej niż ktokolwiek może to pojąć. Świat wpadnie w ciemność i rozpacz. Mimo to przebaczę wszystkim i każdemu Memu dziecku z osobna, każdemu kto — kiedy ujrzy swoje grzechy, bez względu jak one są wielkie — wyspowiada się. Dostąpicie Raju ciałem i duszą, kiedy Niebo i Ziemia staną się Jednym, gdzie wszyscy będziecie żyć wiecznie, razem ze swoją rodziną, na wieki wieków.

Obietnice Raju

Żadnej choroby, fizjologicznych uszczerbków, żadnego grzechu — tylko Miłość. To jest obietnica Mojego Raju. Nikt niczego nie będzie pragnąć. Wszyscy będą żyć w harmonii, radości i miłości.

Rzeczywistość Piekła

Nie odrzucajcie tego życia na rzecz życia obiecywanego wam przez szatana. Jesteście okłamywani. Jeżeli podążacie tą drogą, która nie jest Moją, Jezusa Chrystusa, Waszego Zbawiciela, wtedy jesteście na drodze do wiecznego potępienia. Będziecie krzyczeć z przerażenia, kiedy uświadomicie sobie wasz błąd. Wtedy będziecie błagać o miłosierdzie, łkać, rwać włosy z głowy. Ale ponieważ macie wolną wolę, dar od Ojca, ona nie może wam zostać zabrana. Kiedy wybierzecie tę fałszywą drogę, będziecie cierpieć wieczne potępienie. To jest bardzo realne. Największym przekleństwem będzie to, że istnieje Bóg. Że Ja, wasz Zbawca, Jezus Chrystus, naprawdę istnieję. I nie będzie już wtedy jak się uratować.

Wasze rodziny będą mogły na was patrzeć z drugiej strony. Kiedy to się wydarzy i uświadomicie sobie tę straszną prawdę, będzie już za późno. Zapamiętajcie te słowa. Największym przekleństwem będzie to, że będziecie wiedzieć, że już nigdy nie ujrzycie Boga. To będzie największa udręka, która będzie trwać wiecznie pośród ogni piekielnych, gdzie ból nigdy nie ustaje ani się nie zmniejsza.  Zamiast radować się w Raju, obiecanym wam, skończycie w Piekle przez kłamstwa szatana. Piekło to rzeczywistość i znaczy ono: wieczne cierpienie.

Proszę was wszystkich, którzy nie wierzycie. Mówię do was, proszę was o modlitwę do Mego Najświętszego Serca. Proście o Moje Boskie Miłosierdzie każdego dnia o 15.00. Odpowiem na każdą waszą prośbę z miłością, którą natychmiast poczujecie. Trzymajcie Mnie za rękę, dzieci. Nie puszczajcie jej. Kocham was wszystkich tak bardzo, że dałem Moje życie za każdego z was, abyście byli uratowani.

Tym razem przyjdę jako Sędzia. Tak bardzo was kocham, że nie mogę naruszać daru wolnej woli, którą otrzymaliście od Mojego ukochanego Ojca. Mam nadzieję, że przez moich współczesnych wizjonerów i proroków w końcu Mnie usłyszycie. Prawda jest drogą, pamiętajcie o wiecznym Zbawieniu i nowym początku, kiedy Niebo powróci na Ziemię.

Kłamstwa szatana

Kłamstwa, bez względu na to, jak są uwodzicielskie, są tylko kłamstwami. Wymyślone, aby skraść ukochane dusze, które nie mogą być uwolnione przez Mojego Ojca, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz Boski Zbawiciel,

Jezus Chrystus

Ta księga odmieni życie wielu i zbawi dusze

Ta księga odmieni życie wielu i zbawi dusze

Orędzie nr 6 z serii Ostrzeżenie

piątek, 12 listopada 2010, godz. 15.00

Naprzód, czyń, co jest potrzebne, aby ludzie ujrzeli i usłyszeli Moje Boskie orędzia. Ufam ci, droga córko, użyj wszelkich środków, które uważasz za dobre, aby ludzie czytali te orędzia. Musisz włożyć całą swoją energię, aby napisać tę księgę. Ta księga* odmieni życie wielu i zbawi dusze. Tak, księga ta jest tym, co zostało przepowiedziane. Ty jesteś skrybą, Ja jestem Autorem.

Nie czuj się zaskoczona czy onieśmielona, gdyż jest to święta rzecz, a ty zostałaś wybrana do tego dzieła. Zabierze ci to trzy miesiące. Chcę, abyś opublikowała to na całym świecie. Ma być to dzieło wielkie, pełne mocy i czytane przez miliony, tak jak Pismo Święte.

Moja córko, możesz to opublikować pod tytułem  ’in conversation with the secret prophet’, może tak być. Czemu się lękasz, Moje dziecko. Jesteś prowadzona z Wysoka. Musisz być dzielna. Zaufaj Mi. Poddaj się Mi. Poprowadzę twoją dłoń i twoje kroki na tej drodze. Później skieruję jeszcze następne Moje słowa do ciebie.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

* Księga ta, do której odnoszą się słowa Jezusa, jest pierwszą częścią orędzi zaprezentowanych światu w lutym 2011 roku.

Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce

Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce

Orędzie nr 5 z serii Ostrzeżenie

piątek, 12 listopada 2010, godz. 3.00

Napisz to, moja córko. Czas upływa. Nie lekceważ Mojej prośby, aby opublikować Moje ostrzeżenie dla ludzkości. Teraz jest potrzeba skruchy. Moje dzieci muszą usłyszeć Moje wołanie. Moja córko, najpierw komunikuj się z grupami chrześcijańskimi, aby rozpowszechnić Moje prośby.

Bądź silna. Wybrałem cię do tego dzieła, aby moje wołanie o nawrócenie mogło być szybko usłyszane. Pisz książkę i rozpowszechniaj Moje słowa poprzez współczesne środki, jak internet i inne media.  Ponieważ Moja prośba jest pilna, podtrzymam twoją rękę, abyś mogła zrozumieć przesłanie.

Jesteś silniejsza niż myślisz. Módl się więcej do Mojego Miłosierdzia. Nie lękaj się. Dlaczego jesteś taka przerażona. Wieczne życie, kiedy Niebo i Ziemia się połączą, jest już na wyciągnięcie ręki. To jest to, do czego człowiek od zawsze dążył. Nie daj się ogłupić atrakcjom, które proponuje świat. Nie można ich porównywać z tym, co czeka w Królestwie Mojego Ojca. Otrzymasz wsparcie, jak tylko te rzeczy zaczną się ujawniać.

Te kilka ostatnich dni było dla ciebie przytłaczających, ale zaakceptowałaś w swoim sercu to, o co cię proszę. To jest trudne i być może nieco przerażające dla ciebie, aby to wszystko pojąć, ale ważne, abyś Mi ufała.

Trwaj przy Mnie w swoim sercu i oprzyj się o Mnie. Oddaj wszystkie swoje wątpliwości, a twoje zadanie stanie się łatwiejsze. Musisz przypominać ludziom o obietnicach i odnoś się do Mojego pisanego słowa. Oprzyj się na zapiskach, aby to miało sens. Nigdy nie bój się zwracać ludziom uwagi, jak ich grzechy ranią Moje Najświętsze Serce i przeszywają duszę Mojego Przedwiecznego Ojca.

My, Moja Matka i wszyscy święci podtrzymamy twoją rękę i umocnimy cię. Otrzymasz praktyczną pomoc i wsparcie w twojej pracy.

Strzeż się tych, którzy będą czynić przeszkody, aby opóźnić rozpowszechnianie tych słów. Módl się za nich i idź naprzód. Wiem, że jesteś zmęczona, ale Moja prośba musi zostać wysłuchana szybko.

Teraz odpocznij, Moje dziecko. Pracujesz dobrze, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawaj.

Wasz ukochany Zbawiciel,

Jezus Chrystus

Drugie orędzie od Dziewicy Maryi

Drugie orędzie od Dziewicy Maryi

Orędzie nr 4 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 11 listopada 2010, godz. 00.20

Jesteś silnym, nadzwyczajnym dzieckiem Bożym.
Zawsze będę z Tobą pracować, bowiem Ty widziałaś tu na ziemi obie strony życia. Ty, moje dziecko, masz pojąć, co to jest dzieło Boże. Bądź błogosławiona, moja umiłowana. Dziękuje Ci.

Moje kochane dziecko, tobie jest dana Łaska Boża dla twojej pracy. W momencie, gdy Duch Święty nawiedził twoją duszę, była ona gotowa do pracy. Moja bezwarunkowa miłość do ciebie sprawi, że będziesz silniejsza niż w minionych dniach.

Proszę, nie martw się, negatywne emocje mogą cię tylko powstrzymywać. Módl się każdego dnia do Mnie, Twojej Wiecznej Matki. Nigdy cię nie opuszczę, nie zostawię cię w pracy samej. Ty, moje kochane dziecko, otrzymałaś bardzo szczególny dar, teraz wiesz, w jaki sposób masz go używać.
Moje dziecko, rozumiem, że do tej chwili jest to dla Ciebie związane z obawą. Bądź zawsze pewna, ja jestem z tobą na każdym etapie twojej drogi.

Pokój niech będzie z tobą. Zawsze będę obecna w twoim sercu. Błogosławię cię, moje dziecko, i dziękuje ci za twoją odpowiedź.

Maryja — Matka pokoju i nadziei

Ludzkość stoi w obliczu Ostatecznego Oczyszczenia

Ludzkość stoi w obliczu Ostatecznego Oczyszczenia

Orędzie nr 3 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 11 listopada 2010, godz. 00.20

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Ty i Ja będziemy pracować ramię w ramię, by przygotować świat na czasy, które czekają ludzkość, gdyż ziemia stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia.

Ważne jest, że to oczyszczenie się dokona, gdyż bez niego nie może być życia wiecznego dla Moich dzieci. Na Moje dzieci, a zwłaszcza na Moich wyznawców czekają trudności, dlatego że to jest część walki o dusze, która musi być rozegrana.

Odpręż się. Pozwól, Moja córko, swojemu sercu poczuć Moją miłość. Przyjmij ten dar ode Mnie. Być może jesteś tym zaskoczona, ale jestem twoją rodziną. Jesteś w domu wraz ze Mną, w Moim Królestwie. Masz teraz zadanie do wykonania. Weź Mnie za rękę, a poprowadzę twój umysł, tak abyś przyprowadziła Moje dzieci z powrotem do Mojego Świętego Serca. A teraz Moje dziecko, odpoczywaj.

Twój kochający Jezus Chrystus

Twój kochający Zbawiciel

Pierwsze Orędzie otrzymane od Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

Pierwsze Orędzie otrzymane od Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

Orędzie nr 2 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 9 listopada 2010, godz. 3.00

Zważcie, że nachodzi dla was czas, aby światu przekazać, że wszystkich, którzy Mnie odrzucają, spotka sprawiedliwość. Ale Moje Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy idą drogą prawdy o Moim cierpieniu na krzyżu, nie zna granic.

Niech się radują ci moi wyznawcy, którzy przezwyciężają pokusy, z jakimi są codziennie konfrontowani. Inni, którzy od Moich nauk odwracają się plecami, są ślepi na moją obietnicę, którą złożyłem, kiedy umarłem za wasze grzechy na krzyżu. Pogrąża mnie to w głębokim bólu i czuję się bezdusznie pozostawiony samemu sobie przez tych moich umiłowanych grzeszników, którym oddałem swoje ziemskie życie. Ziemia znajduje się w obecnej chwili w ciemnościach. Wy, Moi wyznawcy, cierpicie wraz ze Mną, kiedy widzicie ten świat pełen grzeszników, którzy lekceważą nie tylko Boga, Mojego Wiecznego Ojca, ale i Mnie, który poniosłem wielką ofiarę, aby uratować ich od wiecznego potępienia. Jestem zrozpaczony i wylewam gorzkie łzy rozczarowania i smutku ze względu na to, w jaki sposób dziś po raz wtóry zostałem odrzucony. Moi wyznawcy muszą porzucić ich zniechęcenie do modlitwy i połączyć się ze Mną, aby dopomóc tym, których dusze zostały skradzione przez diabła.

Grzesznicy mają jeszcze czas na pokutę. Nie prowadzi do niej żadna łatwa droga. To musi być odruch serca. Wierzący, nie lękajcie się wspólnie podnieść głosu, aby obwieścić Miłość, jaką was obdarzam. Chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści, wyznawcy judaizmu oraz wszystkich tych religii, które was przyciągnęły za przyczyną omylnego umysłu — apeluję do was wszystkich, ostatni już raz, abyście otworzyli wasze oczy na prawdziwe Słowo Boże, na Boga, który posyłał wam proroków. Prawda została zapisana i udokumentowana jako święte słowo Pisma Świętego, i nikt nie może jej korygować, zmieniać albo próbować przeinaczyć zgodnie ze swoim punktem widzenia. Istnieje tylko jeden Bóg. Złóżcie więc swój oręż, otwórzcie oczy i idźcie za Mną do życia wiecznego. Kocham was wszystkich tak bardzo, że oddałem za was swoje życie. Zapomnieliście o tym? Przez Moje Miłosierdzie Boże proszę was, ponaglając was po raz ostatni, abyście do Mnie powrócili. Powodowany Moim Miłosierdziem, powrócę na ziemię raz jeszcze, aby was poddać próbie i wam pomóc, i aby zajrzeć w wasze serca i poszukać prawdy. Nie dajcie się zniszczyć oszustom. Szukajcie prawdy. Miłość — czysta miłość — jest drogą do Królestwa Mojego Ojca.

Proszę, proszę, uszanujcie Moje Boże Miłosierdzie. Kocham każdego z was. Módlcie się o wybaczenie. Wyprostujcie swoje ręce i dajcie się poprowadzić do Królestwa Mojego Ojca. Ja powrócę, jak zostało przepowiedziane, z powrotem na ziemię. To nastąpi tak szybko, że wielu nie zdąży się przygotować. Bardzo wielu tak to zszokuje i zaskoczy, że nie będą chcieli uwierzyć, że to (naprawdę) ma miejsce. Moi prorocy nie mają wiele czasu, aby ludzi na to wydarzenie przygotować. Wierzący, apeluję do was, wsłuchajcie się w Moje Ostrzeżenie. Rozpowszechniajcie prawdę. Napominajcie ludzi, by prosili Mnie o miłosierdzie. Postaram się uratować każdą pojedynczą duszę, która — oddając swoje ostatnie tchnienie — okaże skruchę. Ja nie mogę i nie będę ingerował w waszą wolną wolę. Napominam was, abyście okazali posłuch i Moje słowo wcielili w życie.

Kocham was wszystkich. Proszę was, módlcie się o nawrócenie przed końcem czasów, który prawie już u nas jest. Nie chciałbym Moim wyznawcom napędzać stracha, ale błagam was, ratujcie dusze. Musicie wszystkim przypomnieć o konieczności wyzwolenia waszego umysłu od zaabsorbowania sprawami tego świata. Szukajcie zamiast tego cnoty prostej pokory, obnażeni z własnego ego i bałwochwalstwa.

Prości ludzie wytyczą drogę, szerzącą prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.

Ze względu na szybko przybierającą na sile, duchową ciemność, która wzmaga się z powodu ateizmu i masowego wzrostu kultu szatana w tym smutnym i niewdzięcznym świecie dnia dzisiejszego, to właśnie proste dusze, ci prawdziwi wierzący są tymi, którzy muszą przyjąć na siebie to zadanie.

Módlcie się zatem o uzdrowienie ludzkości, która podąża w kierunku Wielkiego Ucisku, jak to zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. To, czy ludzie są gotowi szukać możliwości umorzenia swoich grzechów czy też nie, jest sprawą ich wolnej woli. Nigdy nie wolno im odczuwać strachu. Moja miłość jest zawsze miłosierna.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ostrzeżenie – Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryi

Ostrzeżenie — Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryi

Orędzie nr 1 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 8 listopada 2010, godz. 15.30 (po odmówieniu Różańca w domu)

(Zapowiedź przyszłych proroctw, które wizjonerka ma dopiero otrzymać, czym była całkowicie zaskoczona, gdyż nie wiedziała w tym momencie,  o co została w zasadzie poproszona.)

Moje dziecko, masz do wykonania odpowiedzialne zadanie i nie wolno ci dopuścić, aby ktokolwiek cię powstrzymał. Prawda musi wyjść na jaw. Zostałaś wybrana, aby tego dokonać. Moje dziecko, bądź silna. Wypatruj Boga, prosząc Go o prowadzenie w realizacji tego dzieła.

Moje dziecko, w tej pracy towarzyszyć ci będą wszyscy święci. Osoby, które ujrzałaś* (wyjaśnienie na końcu tego orędzia), są tutaj, aby ci pomóc rozpowszechnić Moje bezgraniczne przesłania na całym świecie, tak by każdy je usłyszał. Jesteś prowadzona. Nie będzie ci łatwo, ale przecież ty tak lubisz uporczywie się o coś starać. To, co się dzieje, zostało przepowiedziane. Jesteś narzędziem, za pomocą którego Bóg będzie się porozumiewał ze wszystkimi swoimi dziećmi. Nigdy nie zapominaj, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, włącznie z grzesznikami, którzy Go obrażali. Błagaj o litość dla każdego z nich.

Święta Rodzina zjednoczy się ponownie.

(Przerwa… Tym stwierdzeniem byłam zaskoczona. Zapytałam więc Matkę Bożą:
— Czy dobrze zrozumiałam te słowa?
Ona uśmiechnęła się łagodnie i kontynuowała…)

Weź do ręki pióro, tak jest dobrze, i rozgłaszaj prawdę, zanim nie będzie za późno.

Te przesłania mają Boskie pochodzenie i muszą zyskać respekt.

Wierzę, że zapewnisz im efektywny rozgłos w niewierzącym świecie. Jest bardzo ważne, żebyś pozostała silna; dla Mojego umiłowanego Syna. Wiem, że cierpisz dla Niego, z Nim i przez Niego. Raduj się; albowiem to jest dobra rzecz. Wybrano cię do tego dzieła, bo jesteś pobłogosławiona. Bądź silna. Módl się każdego dnia. Będzie przybywało ci sił. Nie lękaj się. Dzień w dzień jestem z Tobą i twoją rodziną. Zostałaś napełniona Duchem Świętym, tak iż będziesz w stanie objawić światu plan Mojego Ojca dla Ziemi.

Moje dziecko, porzuć wątpliwości. To posłanie nie jest żadnym przywidzeniem. Spełniają się prorocze pisma. Módl się za wszystkie dzieci Boga. Mój ukochany Syn jest codziennie tak bardzo raniony. On cierpi z powodu ludzkich grzechów. Jego cierpienie osiągnęło bezprzykładny poziom, jakiego nie miało od czasu Jego śmierci na krzyżu.

Masz moc i ducha, jakie są potrzebne, aby z Bożym błogosławieństwem wypełnić swoją misję. Twoje oczyszczenie jest zakończone. Jesteś gotowa, aby stoczyć bitwę, jaka cię oczekuje. Przywdziej swoją zbroję. Stań z wysoko uniesionym czołem i dopomóż w walce z diabłem. Nie załamuj się, kiedy raz po raz poczujesz się wyizolowana. Ty masz za sobą wszystkie anioły i wszystkich świętych — a wśród nich św. Jana Pawła II, św. Faustynę i św. Józefa — którzy prowadzą cię na każdym kroku.

Moje dziecko, dziękuję ci za wiarę, jaką okazałaś. Jesteś typem wojownika i Bóg Ojciec oraz mój ukochany Syn bardzo cię kochają. Jesteś zjednoczona z Jezusem, a twoja ręka jest prowadzona przez Ducha Świętego.

Teraz idź, Moje dziecko, i bierz się do dzieła, i korzystaj w tym najważniejszym momencie w historii ludzkości ze wszystkich środków, jakie stoją do twojej dyspozycji.

Niech Bóg ci błogosławi, Moje dziecko.

Twoja kochająca Matka w Chrystusie

Maryja, Królowa Ziemi

* Osoby te to postacie różnych świętych, którzy ukazali się wizjonerce w czasie prywatnego objawienia;  nie miała ona pojęcia, kim one są, aż do późniejszego czasu. Rozpoznała tylko tych podanych powyżej, a byli to Jan Paweł II, Święta Faustyna i Święty Józef; dwie inne postacie są ciągle jeszcze niezidentyfikowane.