Powtórne Przyjście

Orędzie nr 9 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 15 listopada 2010, godz. 3.00

Dziękuję ci, Moja córko, za pozostanie w Mojej prawdzie i zrozumienie tego, że Moja rozmowa z tobą jest prawdziwa. Poczujesz Mojego ducha w twoim ciele, gdy przyjdę, by odkryć przed tobą Moje Boskie Przesłanie, potrzebne ludzkości, by mogła zrozumieć obecne czasy. Przynoszę dzieciom Mojego Ojca przesłanie pełne miłości i czułości. Te orędzia mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie wyznawcom Boga, że muszą oni paść na kolana i zrozumieć Prawdę Objawienia Świętego Jana.

Nadszedł czas Mojego Ponownego Przyjścia, którego znaki już są ukazywane tym, którzy znają proroctwa ogłoszone tak dawno temu. Spójrzcie, i co teraz widzicie? Znaki są już widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, na jak przerażający upadek jest narażony. Podłe kłamstwo, wprowadzane i przyjmowane przez niczego nieświadome Rządy, kryje się niedostrzegalnie pod przykrywką ratunku.

Słuchajcie Mnie teraz, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by się pojawić. Bądźcie czujni, otwórzcie swe oczy i serca na prawdę — lub zginiecie. Nie obawiajcie się, Moi ukochani wyznawcy, bo poprowadzicie Moją owczarnię do Świętej Adoracji Mojego Przedwiecznego Ojca. Pokarm życia będzie obfity dla tych wierzących podczas dni ciemności, które nastąpią. Trzymajcie się razem, kochajcie się wzajemnie. Dawajcie sobie wzajemnie siłę, byście mogli połączyć wszystkie rasy, wyznania oraz wierzących wszędzie na świecie i poprowadzić ich do Królestwa Mojego Ojca.

Waszym zadaniem będzie pokazać miłość Boga, dobroć, miłość, nadzieję i prawdę o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość. Poprzez wspólną modlitwę, odrzucenie zewnętrznej skorupy dumy i nieśmiałości, staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomoże nawrócić niewierzących. To są ludzie, z których wielu, nie z własnej winy, nie wie o Mojej miłości. Być może kochają siebie wzajemnie, ale nie rozumieją, skąd ta miłość pochodzi. Prowadźcie ich, Moje Boże dzieci, w kierunku światłości.

Jestem Chlebem i jestem Światłością. Moja Światłość zapewni wam wszystkim bezpieczeństwo. Apeluję, byście byli hojni sercem i duszą i pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie prowadzić ich przez dawanie im przykładu i pokazać tym duszom, jak zbliżyć się do Mnie. Po drodze muszą być zachęcani delikatnie, aczkolwiek stanowczo. Ważne jest, by ich obudzić z ich uśpienia, nieświadomości, zanim nie będzie za późno.

Moje dzieci, czyż nie rozumiecie nauczania Księgi Mojego Ojca? Księga, która ukazuje znak Mojego ponownego przyjścia na ziemię, musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie kłamie przez proroków. Nie zaprzecza sobie. Teraz są wam ukazywane zapowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny będziecie podniesieni wraz ze Mną w mgnieniu oka.

Proszę, proszę, módlcie się o to, bym was prowadził. Wierzący, przygotujcie się teraz, by walczyć w Moje imię i powstać przeciwko Antychrystowi. Ludzie będą się z was śmiali, kiedy im przypomnicie przepowiednie zawarte w Ewangelii Świętego Jana. Za wasze poglądy i za wasz niepokój będziecie oskarżani i łajani z drwiącymi uśmieszkami rozbawienia. Ignorujcie to, gdyż macie teraz wobec Mnie obowiązek. Módlcie się, módlcie się i nakłaniajcie niewierzących, by przyjęli nauczanie. Nie bójcie się. Tym wszystkim z was, a jest ich wielu, którzy boją się o swoją  przyszłość i przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć, że kiedy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka wraz ze Mną wyniesieni na Niebiosa. Wtedy otrzymacie dar Życia Wiecznego, kiedy to Niebo i Ziemia  złączą się w jedno. To właśnie miałem na myśli mówiąc o Nowym Raju. Będzie to czas wielkiej chwały, miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

Pozostańcie silni. Musicie przetrzymać ten krótki czas udręki. Ale dzięki wierze będziecie mocni. Pamiętajcie, że kocham was wszystkich. Odwzajemniajcie Moją miłość i pomóżcie mi ocalić tak wiele dusz, jak to tylko możliwe.

Jesteście Moją potężną armią i nadszedł czas, by przygotować się do walki. Wszystkich was poprowadzę do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.