Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie w walce ze złem

Orędzie nr 16 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 21 listopada 2010, godz.15.00

Wzywam wszystkie Moje kościoły na całym świecie, by usłyszały Moje wołanie. Wy wszyscy, Moje dzieci i moi naśladowcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem waszych kościołów oraz za nauczaniem Boga, Stwórcy ludzkości. To, co robicie, jest dobre. Jednak wielu z was interpretuje nauczanie Mojego Przedwiecznego Ojca na różne sposoby. Różnice spowodowane są różną interpretacją słów proroków od początku czasów.

Wielu proroków interpretowało nauczanie Boga zależnie od tego, w jaki sposób otrzymali przesłanie. Niektóre słowa Moich proroków zostały sfałszowane. Wszyscy Moi prorocy otrzymali Prawdę. Nie wszyscy jednak prorocy zdołali sprawić, by ich naśladowcy pozostali na ścieżce prowadzącej do Życia Wiecznego.

Wszystkie drogi prowadzą do Boga, Stworzyciela ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Jego nauczanie na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy dojdzie do tej dezorientacji, bądźcie pewni, że jedyne wyjście to uproszczenie waszej wiary. Po prostu wierzcie w waszego Stworzyciela i czcijcie go.

Wzywam wszystkie kościoły, religie i wyznania na całym świecie do modlitwy za ludzkość i za niewierzących — natychmiast. Miłość do Boga nie ma nic wspólnego z niszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma prawa w Moje imię lub w imię Mojego Przedwiecznego Ojca odbierać życia. Zamiast tego, w obliczu zła, które szybko wokół was narasta, zbierzcie się i zjednoczcie się w miłości do waszego Stwórcy.

Moje dzieci, pozwólcie, bym wam przypomniał Prawo Boże. Dziesięć Przykazań danych wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca najbardziej Świętemu i oddanemu prorokowi, Mojżeszowi. Zasady te powstały, by instruować dzieci Boga, w jak sposób mają mu oddawać cześć i po to, by zaprowadzić je do prawdy. Tak wielu ludzi obecnie o tym zapomniało. A ci, którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają to,  co te przykazania naprawdę znaczą. Ci, którzy nie rozumieją Dziesięciu Przykazań, interpretują je w sposób daleki od prawdy. Do nich mówię: Proszę, przeczytajcie Dziesięć Przykazań i wypełniajcie je lub ryzykujcie gniew Boga. Ich znaczenie nie może być osłabione przez fałszywą miłość, fałszywe miłosierdzie lub po prostu przez usprawiedliwianie grzechu w obliczu tego, co wam powiedziano.

Pierwsze przykazanie mówi wam, byście czcili jedynie Jednego Stworzyciela, Mojego Przedwiecznego Ojca i byście unikali bałwochwalstwa. Tymczasem okazuje się, że pierwsze przykazanie zostało przez was odrzucone na rzecz fałszywych bogów. Poprzez fałszywych bogów niekoniecznie mam na myśli ludzi na wysokich stanowiskach lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa, abyście wy, Moje dzieci, upadły im w zachwycie do stóp. Chociaż i to jest zniewaga i dotkliwa obelga w oczach Boga. Bałwochwalstwo, które mam na myśli, odnosi się do miłości człowieka do władzy i pieniędzy, które to mogą doprowadzić Moje dzieci do pustej rozpaczy. Rozpaczy, która prowadzi do złamania kolejnego prawa, przez grzech samouwielbienia. Pragnienie, by podążać w życiu swoją własną drogą, kosztem waszej duszy, doprowadzi do waszej zguby. Miłość do samego siebie nie jest miłością. To próżność. Mimo to stało się to dziś ważną doktryną. Pod pozorem fałszywego miłosierdzia wywyższacie siebie, a odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi do waszej zguby. Jeżeli stawiacie siebie przed innymi ludźmi, to będziecie za to cierpieć. To Przykazanie nie może być przenigdy złamane. Ludzkie rozumowanie, które przyzwyczajone jest do usprawiedliwiania grzechu, jest niedorzeczne.

Obsesja na punkcie sławnych ludzi

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciągnięci w otchłań bałwochwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, którzy są uwielbiani przez Moje młode dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze diabłu, czym publicznie się szczycą.

Ich hipnotyczne przesłanie, poprzez muzykę i słowa, przekonuje Moje dzieci, że to jest prawdziwa ścieżka, którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zrobią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one również są wtedy wciągnięte w odwieczną ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego, by wznieść się na  te same wyżyny, co ci, którzy podążają za wezwaniem zwodziciela do zabawy.

Przyjdźcie teraz, wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz kochający Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.