Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia

Orędzie nr 17 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 22 listopada 2010, godz. 2.00

Moja ukochana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi słowami, z całkowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja miłość ku tobie jest mocna. Taka sama jest twoja miłość ku Mnie. Teraz odczuwasz, że jestem blisko twojego serca. Stanowisz teraz Jedno ze Mną. Ja, Mój Przedwieczny Ojciec, Duch Święty, Święta Trójca, radujemy się z twojej odpowiedzi na Nasze wezwanie. My oraz wszyscy aniołowie i święci kroczymy przy tobie każdego dnia, aby Cię chronić w tym  świętym dziele.

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi się prowadzić, aby dać ludzkości szansę, by ta ostatecznie pojęła prawdę, zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To wielkie Ostrzeżenie, ostatni dar miłosierdzia i miłości dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.

Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do Mnie, swojego sprawiedliwego sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie.

Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim zdążą poprosić o przebaczenie.

I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnieniu oka swoje podłe grzechy. Będą chcieli się ukryć, ale nie będzie gdzie. Uchylając się przed tym, albo zaakceptują to, co widzą, i poproszą od razu o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, ale nie poproszą o Miłosierdzie.

I jeszcze będą tacy, którzy widząc swoje grzechy, będą się chcieli wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom, popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczą prawdzie i odwrócą się w kierunku ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia

Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeżeli naprawdę czują skruchę i pragną przyjść i żyć ze Mną na nowej ziemi, gdzie Niebo i Ziemia się połączą, to dlaczego nie proszą o przebaczenie? Nie odmówię nikomu Mojego sprawiedliwego miłosierdzia, jeżeli ktoś okaże skruchę. Jak dotąd, owładnięci wyścigiem za swoimi egoistycznymi celami, nie mogą pojąć konsekwencji.

Obudźcie się teraz wszyscy. Przyjmijcie to, że zmiany, jakich będziecie świadkami, dokonywane przez złe działania ludzi, to znaki, które były i są przepowiadane i które poprzedzą Mój powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi poprowadzić się do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy proszę was jeszcze raz, powróćcie do Mnie, zanim minie czas. Pozwólcie Mi trzymać was w Moich ramionach. Pozwólcie Mojej miłości przeniknąć wasz umysł, ciało i duszę. Otwórzcie serca i pozwólcie Mi was zaprowadzić do Mojego Raju na Ziemi, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego teraz, kiedy prawda jest odsłaniana, chcielibyście wybierać inną drogę, skazaną z góry donikąd?

Moje Serce ciężko wzdycha ze smutku i troski, kiedy myślę o Moich dzieciach, które nie chcą zaakceptować prawdy Moich obietnic. Powtarzam jeszcze raz, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Poproście, abym powrócił do waszych serc. Daję tę obietnicę nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wystarczy, abyście wypowiedzieli jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam swoją obecność, mówiąc:

„Jezu, czuję się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją miłość i ukaż mi prawdę, abym mógł być ocalony.”

Moje ostrzegające słowa nie są groźbami. To wydarzenie jest znane od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Dlaczego myślicie, że to się nie może zdarzyć? Prawda leży w Piśmie Świętym. Będę działać jako wasz Zbawiciel, aż do ostatniej minuty, zanim przyjdę jako Sprawiedliwy Sędzia, tak że wprowadzę Moje dzieci do Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieki.

Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na wieki. Moja rodzina doświadczy radości Boskich Niebios, od której żaden człowiek by się  nie odwrócił, gdyby doświadczył choć namiastki tego czystego szczęścia w Królestwie Mojego Ojca.

Módlcie się o przebaczenie, abyście mogli wejść do Królestwa Mojego Ojca w chwale, gdzie wy i wasi ukochani zostaniecie zaproszeni do światła czystej miłości.

Będę walczył, aby znów was odzyskać

Umarłem za was wszystkich i będę walczył do ostatniego momentu, aby z powrotem was odzyskać, pomimo mroku zła w świecie.

Proszę, pozwólcie mi jeszcze raz wam pokazać, jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją rękę, połóżcie głowę na Moim ramieniu, a wasza delikatna dusza stanie w płomieniach miłości, którą zapomnieliście.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.