Księga Prawdy

Orędzie nr 28 z serii Ostrzeżenie

sobota, 18 grudnia 2010, godz. 09.40

Teraz już wiesz, że to, co obiecałem, się spełnia. Posyłam Ci duchowego przewodnika, osobę, którą wybrałem jeszcze na początku twojej drogi. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podjęło się tego Mojego dzieła. Moja córko, potrzebujesz duchowego kierownika, aby Moje przesłania były całkowicie zrozumiałe przez Mojego sługę. Tą drogą słowo się rozprzestrzeni i ludzie zrozumieją prawdę. Będzie to droga wyboista i pełna różnych krótszych dróżek, która wkrótce poprowadzi cię do innego kierownika duchowego, ale nie lękaj się. Teraz jesteś prowadzona i poczujesz większą pewność co do swojej pracy.

Teraz napisz to. Księga Prawdy jest obecnie objawiana ludzkości, aby pomóc jej być zbawioną w Moim Sercu. Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją Chwałę, zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia. Nigdy nie chcę karać Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę, kiedy ludzie otwarcie paktują z kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem. Wiedzą, kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje szatan

Kusiciel ma mało czasu, aby wprowadzić na ziemi niepokój, więc intensyfikuje wszędzie swoje działania. Szczególnie celuje w Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, w młodych i pięknych, oraz w bardzo inteligentnych.

Ci, którzy wciąż się chełpią, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Przedwiecznego Ojca, będą mieli jeszcze tylko jedną szansę, aby otworzyć swoje serca.

Boli mnie, kiedy na nich spoglądam. To jest jak patrzenie na samochód pełen ludzi, Moich drogich dzieci, jadący w gęstej mgle prosto na klif. Wybrali złą drogę i teraz wierzą, że kierują się do swoich pełnych wygód domów, a jadą prosto w przepaść, głębię ciemności, bez żadnej nadziei.

Przepowiadane proroctwa teraz się spełnią

Nie będzie łatwo, Moja kochana córko, aby Moje dzieci to usłyszały. Musisz wytrwać pomimo wszelkich trudności. Ważna jest cierpliwość. Te orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak Ostrzeżenie. Moje dzieci muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiedziane dawno temu, będą się teraz wypełniać. Te zdarzenia wkrótce będą mieć miejsce na ziemi, a czas nadejścia ich jest bardzo krótki.

Nigdy nie objawię daty Mojego Drugiego Przyjścia

Nigdy nie ujawnię ci daty Mojego Powrotu, Moja kochana córko, bo to nie jest do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, mówię teraz do całego świata, że ukażę Moim dzieciom Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość.

Moja Matka działa w Moim imieniu

Moja ukochana Matka pracuje w Moim imieniu i rozsyła orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni  wybrani prorocy wybrali cierpienie w cichości dla ratowania dusz. Pozwalam im odczuwać Mój ból, jest to wyraz wielkiej hojności tych Moich wiernych wyznawców. Są odpowiedzialni za ratunek wielu. Lecz nie cierpią tylko boleści, jakie Ja cierpiałem na krzyżu, ale także ten ból, który znoszę dzisiaj. Dodatkowo znoszą od czasu do czasu znieważanie i odrzucenie. Dzięki ich pokorze znoszą to w cichości, a czasami też otwarcie, tak aby inni to widzieli. Inni, Moi wyświęceni słudzy, którzy decydują się na życie w samotności, oddają Mi wielką przysługę. Ich poświęcenie i wyrzeczenie się samego siebie pomaga ocalać dusze.

Dary Boże są lekceważone

Przekazywanie prawdy we współczesnym świecie, gdzie technologia osiągnęła taki poziom, jest trudne. Mój głos jest jak cichy płacz na pustkowiu.

Moje dzieci nie rozumieją, że całe dobro, które zostało wynalezione, pochodzi z Nieba, jest darem Przedwiecznego Ojca. Wszystkie lekarstwa, cały rozwój medycyny jest darem dla ludzi. Ale te dary są lekceważone, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko zasługa człowieka, ale tak nie jest.

Dar mądrości

Mądrość jest, tak jak umiejętność śpiewania, darem Królestwa Bożego. I właśnie ten dar jest wykorzystywany przez szatana. Poprzez jego wpływ tworzone są technologie do niszczenia i zabijania. On się zaśmiewa, kiedy widzi, że wybuchają nowe wojny, i kiedy nauka jest wykorzystywana do szpiegowania czy zabijania. Jakże on się śmieje, kiedy postęp w medycynie jest wykorzystywany nie tyle nawet do zabijania, co do usprawiedliwiania zabijania. Wszystkie te straszne przestępstwa przeciwko ludzkości, popełniane przy udziale nowych technologii, są ukryte za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja to maska zła

Tolerancja może być  najbardziej idealną maską zła. Ci, którzy są uświadamiani poprzez Moje nauki, łatwo dostrzegą te zbrodnie na ludzkości, kiedy będą popełniane. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się im wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie czujne, kiedy usłyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych gierek szatana.

Ludzie nie stają w obronie Chrześcijaństwa

Moje dzieci, pomimo możliwości, jakie daje dzisiejszy świat w kwestii komunikacji, nie walczą i nie przyznają się do swojego Chrześcijaństwa. Przeważnie dlatego, że wielu chrześcijan żyje w świecie zachodnim. Obawiają się, że zostaną wyśmiani i wyszydzeni. Mają rację, tak będzie, ale zrozumcie to: Moje dzieci zawsze cierpiały jakiś rodzaj pogardy, kiedy niosły Mój krzyż. Mogą wtedy być pewni, że wykonują Moje dzieła.

Ten, kto cierpi w Moim Imieniu, otrzyma wielkie błogosławieństwo i wiele łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do głoszenia publicznie Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. Muszą być mocni. Są Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców Moje dzieci nie będą w stanie przekroczyć ostatniego progu na drodze do Królestwa Mojego Ojca.

Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach i oni to wiedzą. Uznajcie Moje słowa, jakie kieruję do was przez tego proroka. Nie ignorujcie tych wezwań. Pomogą one ocalić miliony dusz na całym świecie przed  Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie teraz w pokoju i miłości.

Wasz oddany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.