Wielki Ucisk

Orędzie nr 29 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 20 grudnia 2010, godz. 10.00

Zważ na to, Moja córko. Poprzez te orędzia ludzkość jest ostrzegana przed karą, która spadnie na tych, którzy ciągle będą odrzucać Przedwiecznego Ojca. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wydarzenie rozpocznie się z końcem roku 2012 i nie może być mylone z datą Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię. Bo to, Moje dziecko, nie jest zapowiadane w tych orędziach. Ktokolwiek, kto spróbuje podać wam, Moje dzieci, datę Mojego Ponownego Przyjścia, jest kłamcą i nie jest prawdziwym prorokiem. Ja, za pomocą tej prorokini, odkrywam przed wami lata, w których nastąpią konkretne wydarzenia, prowadzące do Mojego Ponownego Przyjścia.

Bóg nie pozwoli na realizację planu depopulacji ludności świata

Wielki Ucisk, jak zostało to dawno przepowiedziane, rozwinie się na oczach niedowierzającego świata. To jest moment, gdy miecz sprawiedliwości uderzy wszędzie. Mój Przedwieczny Ojciec nie jest gotów, by przyglądać się i pozwolić, aby ten zły plan, który jest już przygotowywany za zamkniętymi drzwiami, i który ma na celu zmniejszenie ilości ludzi, został zrealizowany.

Ta grupa zła, oddani naśladowcy szatana, próbowali już w przeszłości dokonać ludobójstwa na dzieciach Mojego Ojca. Nie udało im się to. Próbują zatem ponownie. Znów im się nie uda, ale zanim poniosą klęskę, spowodują ogromne zniszczenie.

Wierzący nie powinni się obawiać

Mój Przedwieczny Ojciec, w Swojej łasce, będzie musiał interweniować, by ich powstrzymać, mimo że boli Go to, że musi przy tym rozpętać ogólnoświatowe katastrofy, które was oczekują. Wierzący, nie bójcie się ani o was samych, ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę, módlcie się zawsze Świętym Różańcem i Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, by łagodzić lub zapobiegać niektórym katastrofom.

Zacznijcie planować już teraz. Ludzie ci, dlatego że próbują przejąć kontrolę nad waszymi pieniędzmi, waszym zdrowiem, waszym pożywieniem i nawet nad waszą wiarą, muszą być pokonani. Powstańcie i chrońcie siebie i wasze rodziny modlitwą. Wołajcie do tych wszystkich świętych, których czcicie, aby pomogli wam jako orędownicy u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Nawiedzą was globalne katastrofy

Ponieważ te globalne katastrofy rozpoczynają się dramatycznymi zmianami klimatycznymi — które już są w nieznacznym stopniu zapoczątkowane — będą uważane za rezultat globalnego ocieplenia. Tak, ludzie zniszczyli ziemię w okropny sposób, ale te katastrofy nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi.

Mój Przedwieczny Ojciec mógłby, gdyby tak zdecydował, stać z boku i nie reagować. Wtedy wygrałyby te złe i głodne władzy grupy potężnych światowych decydentów. Kradliby dusze poprzez wciąganie Moich niewinnych dzieci w ich sidła hipnotycznego posłuszeństwa szatanowi, złemu. To nie zostanie dozwolone.

Wezwanie do zjednoczenia wszystkich religii

Teraz jest czas, aby dzieci Mojego Ojca i Jego wyznawcy, jak również ci, którzy wierzą w byt nadrzędny, czyli w  Boga, Stworzyciela i Wykonawcę wszystkich rzeczy, połączyli swe siły w jedno. Bez względu na to, którą drogą podążacie do Boga lub czy wierzycie we Mnie, Jego Jedynego, ukochanego Syna, powstańcie wspólnie jako jedno. Walczcie z grupą, która reprezentuje złego. On jest waszym wrogiem, jeżeli wierzycie w Boga, Przedwiecznego Ojca. On próbuje udaremnić wasze wejście do Raju poprzez okłamywanie swoich zwolenników, że i on również zabierze ich do raju równie pięknego. Ci biedni, zwiedzieni i spolegliwi wyznawcy nie potrafią przejrzeć tego kłamstwa, ponieważ są zaślepieni czarem materialistycznej chwały.

Proroctwa z Objawienia Świętego Jana ujawnią się teraz

Módlcie się, módlcie się, módlcie się wszyscy każdego dnia. Już wkrótce wszyscy zrozumieją prawdę Pisma Świętego. Wszyscy w końcu zrozumieją, że nauki zawarte w Księdze Mojego Ojca, są prawdziwe. One nie kłamią. Proroctwa zapowiedziane w przeszłości już się wypełniły. Proroctwa zawarte w Księdze Jana ujawnią się teraz. Te orędzia dane tej prorokini są po to, by przygotować Moje dzieci do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Idźcie teraz i rozgłaszajcie Moją Prawdę. Ratujcie siebie nawzajem z sideł oszusta, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.