Mój ból i cierpienie dzisiaj

Mój ból i cierpienie dzisiaj

Orędzie nr 31 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 22 grudnia 2010, godz. 2.40

Moja córko, cierpiałem strasznie za grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego Istnienia, które teraz jest tak powszechne w świecie, że liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie, wzrosła do niespotykanych rozmiarów.

Ból, cierpienie i udręka są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie. Wiem w Moim Sercu, że chociaż jest to najważniejsze chrześcijańskie Święto, to Moje Nauki nie są głoszone tak, jak powinny być.

Moja ukochana córko, musisz wytrwać w twoich cierpieniach, zarówno umysłu jak i duszy. Przybliżą cię one do Mojego Najświętszego Serca. Tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz w Jedności ze Mną.

Moja córko, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostałe dusze ulżyły w udręce, którą znoszę. Gdybym tylko mógł szybko ocalić dusze i objąć je Moimi kochającymi ramionami, to Moje Serce by się zagoiło. Ale wiele dusz nie zwróci się ku Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do Prawdy, Moja córko. Nigdy się nie poddawaj.

Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że w głębi serca wiesz, że te Orędzia Miłosierdzia dla ratunku dusz naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wytrwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy jesteś wystawiana na próbę z powodu Mojego Imienia.

Idź teraz z nowym zapałem, miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich ukochanych dzieci.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.