Fałszywi nauczyciele i prorocy

Orędzie nr 33 z serii Ostrzeżenie

sobota, 25 grudnia 2010, godz. 10.20

Ja jestem Początkiem i Końcem. To przeze Mnie Mój ukochany Przedwieczny Ojciec stworzył świat i to przeze Mnie ten świat się skończy. Ja jestem Światłem i Zbawcą, który przyprowadzi do obiecanego Raju tych wszystkich, którzy we Mnie wierzą. Ci, którzy pomimo Moich nauk i wysiłków Moich proroków, nadal Mnie odrzucają, ci nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.

Ci, którzy otrzymują dar poznania prawdy poprzez Pismo Święte, muszą otworzyć oczy i przyjąć Moje nauki i proroctwa dawane przez Moich proroków. Czas zmierza do momentu, kiedy powrócę na Ziemię, aby odzyskać Moich kochanych wyznawców — poprzez Moich współczesnych proroków. Niestety, wciąż będę odrzucany. Wszyscy musicie posłuchać i czytać przesłania ode Mnie, które dawane są z Miłosierdzia, i pojąć ich znaczenie.

Moje nauki nigdy się nie zmieniają

Musicie zrozumieć, że Moje nauki są takie same zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moim Imieniu, muszą być bacznie obserwowani. Jeżeli głoszą Moje słowo, to pochodzą oni ze światła. Jeżeli widzicie, że ich mowa zmienia Moje nauki, co wydaje się wam w jakiś sposób dziwne, odejdźcie od nich. Nie słuchajcie ich. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzieni przez złego, aby wypaczyć Moje nauczanie, celowo wprowadzając w was zamęt.

Jakakolwiek doktryna, która nie pochodzi z Pisma Świętego i która głosi, że jest prawdą — jest tak naprawdę kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest poważnym atakiem na Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Fałszywy mesjasz

Ci fałszywi nauczyciele będą wkrótce ukazywać się światu. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą takie wrażenie na Moich dzieciach, że nawet niektórzy z Moich prawdziwych wyznawców uwierzą w ich „boskie” moce. Szczególnie jeden z nich wywyższy się do takiego stopnia, że ludzie błędnie zaczną wierzyć, że jest mesjaszem.

Będzie potrzeba wiele odwagi, zdrowego rozsądku i sił Moich dzieci, aby trzymać się blisko Mnie i pozwolić się prowadzić przez tę niebezpieczną dżunglę, pełną demonów. Demony zostały wypuszczone przez szatana, bo dni ostateczne nadchodzą, i maskują się, udając Moich naśladowców i proroków. Biorą sobie na cel Moich prawdziwych wizjonerów i proroków. Będą usiłować zwieść ich przy pomocy fałszywej doktryny. Będą zmieniać prawdę i dopasowywać ją do swoich niemoralnych poczynań, które z zewnątrz będą trudno dostrzegalne. Moi prawdziwi wyznawcy, wyświęcone sługi i prorocy będą szybko wiedzieć, kim są ci źli ludzie. Zobaczą, że ich deklaracje są bolesne i wprowadzają niepokój, ale co uczyni im największy ból, to będzie to, że tak wielu chrześcijan da się uwieść ich czarującym osobowościom. Będą tak przekonywujący, że wiele wyświęconych sług, którzy oddali swoje życie Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, wpadnie w ich złe sidła.

Wezwanie do chrześcijan, aby powstali

Wzywam teraz Moich oddanych wyznawców, pobłogosławionych łaskami Ducha Świętego. Podnieście swoją broń, którą jest wiara, i bądźcie mocni. Wzywam was. Nauczajcie Prawdy, przypominając ciągle ludziom Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca — Księdze Prawdy. Te nauki będą trwały wiecznie.

Może być wam ciężko, Moje dzieci, aby powstać, ale posłuchajcie Mnie teraz. Jeżeli tak uczynicie, to pomożecie duszom. Wasi bracia i siostry w świecie to wasza rodzina. Przyprowadzę was wszystkich do Raju, który wam obiecałem. Proszę, pomóżcie Mi, abym żadnego z was nie utracił. Łamie się Moje Serce, kiedy nie mogę uratować Moich ukochanych dzieci. Poprzez wasze modlitwy, poświęcenie i wytrwanie jako Moi wyznawcy, powodujecie, że Moja wola zostanie przyjęta.

Weźcie kielich zbawienia w Moje Imię i podążajcie za Mną. Dajcie Mi się poprowadzić. Pozwólcie, abym objął Was wszystkich Moim Sercem, abyśmy się zjednoczyli i uratowali ludzkość przed kusicielem.

Pamiętajcie — kocham każde Moje dziecko do tego stopnia, że zwycięstwo bez wprowadzenia wszystkich do wiecznego życia będzie miało słodko-gorzki smak i będzie łamać Moje Serce.

Módlcie się. Módlcie się wszyscy i zapamiętajcie słowa — Ja jestem Alfa i Omega.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król Ziemi i Sprawiedliwy Sędzia całej ludzkości