Świętowanie Bożego Narodzenia

Orędzie nr 34 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 25 grudnia 2010, godz. 12.30

Moja ukochana córko, dlaczego się wahasz? Czy nie wiesz, że codziennie jesteś prowadzona? W swoim sercu doskonale wiesz, że jedyne, czego potrzebujesz, to usiąść, otworzyć swoje serce, a wkrótce usłyszysz Moje przesłanie. Ufaj mi. Poddaj się. Uwierz, że jeśli złożysz na Mnie wszystkie swoje zmartwienia, obawy i pytania, zabiorę je wszystkie od ciebie i odpowiem.

Musisz teraz odłożyć wszystko i zwrócić swą uwagę na te pilne objawienia dla całej ludzkości. Nie wolno Ci się wahać i odkładać tej Świętej Pracy.

Słuchaj uważnie, Moja ukochana córko. W czasie kiedy chrześcijanie na całym świecie składają hołd Mojemu Narodzeniu w Betlejem, wielu z nich oddaje go z szacunkiem, ale bez miłości w swoim sercu. Mimo wszystko wielu z nich zbliża się do Mojego serca.

Inni będą przytakiwać, uśmiechać się i mówić o wadze i znaczeniu tego najważniejszego czasu, w którym świętuje się największy Dar, jakim kiedykolwiek od początku zostały obdarowane dzieci Mojego Ojca. Lecz kiedy Moje dzieci, Moi wierni wyznawcy świętują Boże Narodzenie, są oni rozpraszani przez wystawność i tradycje związane z ziemskimi dobrami.

Ilu z chrześcijan wyjaśnia swoim dzieciom wagę Moich Narodzin? Jak wielu z nich pamięta o pokorze Mojej umiłowanej Matki i Jej oblubieńcu, Świętym Józefie? Ilu z nich pamięta, że stałem się człowiekiem, aby uratować ludzkość przed Piekłem?

Właśnie ta prosta wiadomość została zniekształcona przez stulecia i została zamaskowana rozrzutnością i zbytkiem. Pomimo to Moi wierni chrześcijanie uznali ten czas za okres zastanowienia się nad ich wiernością w stosunku do Mnie, ich Zbawiciela.

Proszę was, Moje dzieci, ponaglam was, abyście wykorzystali tę Ucztę do modlitwy za tych ludzi na świecie, którzy muszą się przebudzić i zrozumieć, że posiadają dziedzictwo. Dla każdego z nich zostało przygotowane specjalne miejsce w  Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko zechcą je przyjąć.

Czas Wielkiego Ostrzeżenia został ustalony

Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi wiadomościami, które mogą mieć wpływ na ich życie, ale nie mają żadnych konsekwencji w Przyszłym Życiu. Dzieci, jest to czas dla was, abyście przyjrzeli się swojemu sumieniu, zanim nadejdzie Wielkie Ostrzeżenie, które poprzedza Moje Drugie Przyjście. Módlcie się swoimi własnymi słowami i proście o Boskie kierownictwo.

Czas Wielkiego Ostrzeżenia został już postanowiony. Bądźcie czujni.

Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus