Ostrzeżenie, aby wierzący nie odrzucali autentycznych Proroków

Orędzie nr 35 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 28 grudnia 2010, godz. 11.00

Moja kochana córko, otrzymujesz teraz ostatnie orędzia dla ludzkości, tuż przed czasami ostatecznymi, aby ludzie je przemyśleli i ocalili swoje dusze.
Wielka liczba aniołów jest zsyłana na ziemię, jak było przepowiedziane, aby przygotowywać ją na Moje przyjście. Wielu z tych aniołów jest w ludzkiej postaci i jak ty, moja kochana córko, wybrało to zadanie. Ich moment pojawienia się został ściśle dopasowany do momentu ostatniego Ostrzeżenia i Czasów Ostatecznych. Podobnie demony uwolnione z czeluści piekielnych przychodzą na ten świat, aby zwodzić ludzi przez kuszenia i kłamstwa. Przyciągają Moje dzieci, które są otwarte na ich wpływ. Infekują dusze, które już przebywają w ciemności. Wlewają swego ducha przez kłamstwa i przekonywanie ludzi, że wiara we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca jest nonsensem.
Ci źli nauczyciele na zewnątrz nie wyglądają na złych. Prezentują się jako inteligentni, posiadający dużą wiedzę. Będą bardzo przekonywujący w swoich metodach nauczania, ale nie będzie miłości w ich sercach. Musicie być ostrożni i uważać na to, co mówią.
Teraz pragnę wezwać Moich wyznawców. Wy, Moje dzieci, otrzymujecie poprzez modlitwy i wiarę dary, które obiecuję tym, którzy idą za Mną. Otrzymujecie różne łaski i każda jest dobrana tak, aby Moje Słowo było przekazywane na różne sposoby.

Ocenianie Wizjonerów
Do tych, którym daję dar wiedzy, aby pomagali wam rozpoznawać tych, którzy przychodzą w Moje Imię od przychodzących w imię szatana mówię: bądźcie bardzo ostrożni. Prawdą jest to, co powiedziałem, abyście strzegli się fałszywych proroków. Niemniej nigdy nie osądzajcie tych, którzy mówią, że przychodzą w Moim Imieniu, bez wcześniejszego zbadania ich przesłań. Nigdy nie osądzajcie na podstawie ‘zewnętrznych przesłanek’. Nawet jeżeli człowiek mówi, że przychodzi w Moim Imieniu, to nie zakładajcie, że wasza ocena tej osoby jest nieomylna. Zwróćcie uwagę na tych proroków, którzy są wyśmiewani lub których słowa wywołują oburzenie, gdy mówią, że otrzymują orędzia ode Mnie lub Mojej Błogosławionej Matki.
Nie poddajcie się pokusie szybkiego ich osądzania, zanim nie wysłuchacie ich osobiście. Te przesłania nie będą odnosić się bezpośrednio do Moich nauk. One będą was instruować, jak wieść życie w Moje Imię, aby osiągnąć zbawienie.
Nigdy nie bądźcie zaniepokojeni, kiedy Moi prawdziwi prorocy twierdzą, że otrzymują przesłania, dotyczące przyszłych zdarzeń, w które są wtajemniczeni. Nie popełniajcie grzechu uprzedzenia, poprzez osądzanie ich przez pryzmat klasy społecznej, do której należą. Niektórzy mają braki w edukacji, niektórzy przeciwnie, są elokwentni. Niektórzy nie będą pasować do waszych wyobrażeń o tym, co znaczy być „świętym” człowiekiem.
Ale są sposoby, aby się upewnić o ich autentyczności. Ci, którzy prawdziwie komunikują się z Moją kochaną Matką, będą w większości przypadków przepowiadać Jej pojawianie się co do dnia i godziny. Wiele z tych objawień będzie obserwowanych przez postronnych świadków. Gdy chodzi o Moje orędzia, prorocy, którzy je przekazują, nie szukają swojej chwały.

Rzucanie osądów
Ostatecznie Moi wyznawcy, pomimo ich oddaniu dla Mnie, będą nadal gardzić tymi, którzy przepowiadają przyszłe zdarzenia i rzucać pomówienia na tych błogosławionych darami Ducha Świętego. Zatrzymajcie się i obudźcie się z waszego błogiego snu. Ci prorocy burzą wasz spokój, ponieważ nie przesiadują wygodnie w waszym ‘świętym’ towarzystwie. Nie pasują do waszych wyobrażeń. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli osądzacie tych ludzi na podstawie plotek czy insynuacji, jesteście winni grzechu. Grzech przeciwko Moim prorokom głęboko Mnie obraża. Kiedy ich odrzucacie, odwracacie się ode Mnie.
To właśnie dzieje się teraz w świecie, kiedy wielu moich wizjonerów ujawnia się publicznie. To nie jest łatwe dla Moich wyznawców. Pamiętajcie tylko, że przesłania muszą najpierw zostać przeczytane, zanim zostaną osądzone, i dotyczy to także tych pochodzących od fałszywych proroków. Proście o Światło, gdy rozważacie te orędzia. Prawdziwe orędzia będą pełne miłości. Wkrótce ich autentyczność będzie potwierdzona. Przesłania, które sprzeciwiają się temu, czego nauczałem, bez względu jak subtelne, będą w łatwy sposób dostrzeżone i ocenione.

Nie milczcie w sprawach swojej wiary
Idźcie teraz, Moje dzieci, i otwórzcie serca na Moich proroków. Są tutaj, aby zapewniać was, że nadszedł czas do przemawiania w Moim imieniu — aby was przygotować. Chwała tym wizjonerom, którzy mówią o Mnie pomimo upokorzeń, przez jakie przechodzą. Kara zostanie wymierzona tym, którzy twierdzą, że idą za Mną, ale którzy milczą na temat swej wiary lub przeciwnie, wypowiadają się przedwcześnie przeciwko Moim prawdziwym prorokom. Wiecie w swoich sercach, że potępiacie tych, którzy mówią o wydarzeniach, które mają nadejść, a których wy nie chcecie zaakceptować. Możecie pytać: ’Dlaczego Mój Zbawiciel Jezus Chrystus miałby przemawiać poprzez takich ludzi? Przecież oni nie są świętymi.’ Moje pytanie do was jest takie: Dlaczego wierzycie, że tylko kilku wybranych, którzy poświęcili swoje życie modlitwie, ma prawo do odrzucania tych, którzy są spoza waszych środowisk? Czy nie nauczyliście się niczego? Czy nie rozumiecie, że nawet ci, którzy spędzają życie na modlitwie, też mogą stać się ofiarami zwodziciela?

Moi prawdziwi prorocy będą znienawidzeni
Pamiętajcie, Ja także zostałem wyśmiany, wzgardzony i odrzucony przez starszyznę i kapłanów, kiedy żyłem na ziemi. Jeżeli Ja byłem znienawidzony, to zapewniam was, że Moi prawdziwi prorocy też będą w nienawiści, ale zostaną uszanowani gdzie indziej.

Wstydźcie się wszyscy. Moi prorocy nie muszą pochodzić z waszych wspólnot, abyście ich uszanowali. Będą najbardziej „niespodziewanymi” prorokami z powodu ich stylu życia. Jedni będą pochodzić z biedoty, inni z bogatszej części społeczeństwa. Jedni będą mało wyedukowani, inni urodzą się z darem wymowy. To są Moi wybrani. Wysłuchajcie ich, zanim zechcecie ich potępić.

Módlcie się za nich. Proście, aby Moje Słowo, dawane przez nich, nie było odrzucane. I wy go nie odrzucajcie. Niewierzący zawsze będą się starali zdyskredytować te dzielne dusze, ale to jest przewidziane. Najbardziej Mnie jednak boli, kiedy Moi wyznawcy, zwłaszcza w grupach modlitewnych, otwarcie odrzucają Moich prawdziwych posłańców — to łamie Moje Serce. Słuchajcie Moich słów. Oni nigdy nie będą odbiegać od prawdy bardziej niż wy, Moi kochani, którzy chcecie dopasować prawdę do własnej interpretacji.
Otwórzcie oczy. Obudźcie się. Znaki zaczynają się ukazywać. Wy, Moi wierzący, nie macie dużo czasu. Słuchajcie. Módlcie się. Zjednoczcie się i szerzcie Moje słowo, aby wiele dusz zostało ocalonych, zanim czas się skończy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus