Miesięczne archiwum: styczeń 2011

Przygotujcie się na Ostrzeżenie — Oświecenie Sumienia

Orędzie nr 43 z serii Ostrzeżenie

piątek, 28 stycznia 2011, godz. 12.15

Dziś w nocy, Moja kochana córko, otrzymałaś łaski, mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego dzieła. Dzięki  poświęceniu Moich kochanych naśladowców, którzy modlą się bardzo za ciebie, szybko posuniesz się do przodu w pracy nad ukończeniem tej księgi Prawdy. Pomimo swojego roztargnienia nie zaniedbujesz swoich obowiązków wobec Mnie. Jest Mi to miłe, ale nie mamy wiele czasu.

Świat, Moja córko, otrzymuje teraz specjalny dar — Księgę Prawdy — aby pokazać Moim dzieciom, co muszą teraz robić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie sumień, które jest dawane światu, aby odpowiednio przygotował się na Moje Powtórne Przyjście.

Ci, którzy nie wierzą we Mnie, muszą mieć jeszcze szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to zdarzenie, po tych przesłaniach dla świata, ludzie zrozumieją prawdziwość Moich słów, dawanych poprzez ciebie, Moja córko, aby ocalić ludzkość.

Mistyczne przeżycie, jakiego doświadczą wszyscy powyżej 7 roku życia

Niech cię nie boli to, że ludzie lekceważą te przesłania, Moja córko. Bądź tylko wdzięczna, że otrzymują ten dar. Zrozumieją prawdę tych proroctw po tym mistycznym zdarzeniu, którego doświadczy każde z Moich dzieci powyżej siedmiu lat, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym zdarzeniu, będą bardziej rozważni w sprawach zawartych w tej świętej księdze. Będzie ciężko im to zignorować, nawet jeżeli ich wiara będzie słaba. Innym, którzy nie będą chcieli znać prawdy, nadal będą musiały być przypominane rzeczy, zawarte w tym dziele.

Nigdy się nie poddawaj, Moje dziecko, jeżeli idzie o zbawienie dusz. Wszystkie Moje drogie dzieci zostały zrodzone z miłości Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie jest ważne, kiedy zagubiły się na swej drodze. Bóg, Przedwieczny Ojciec, nadal kocha każde swoje dziecko.

Wiara, Moje dziecko, może być na nowo rozpalona poprzez wiarę tych pobłogosławionych mocą Ducha Świętego. Moje wybrane dzieci, posłane aby zanieść Moje słowo światu, są zdolne sprawić, aby biedne dusze, krzyczące o poprowadzenie w swym poplątanym i pustym życiu, mogły zapłakać łzami radości.

Na każdego patrzcie Moimi Oczami

Zawsze patrzcie na swoich przyjaciół, sąsiadów, rodzinę i kolegów z pracy Moimi oczami. Zawsze patrzcie na dobro. Okazujcie im miłość, a oni poczują Moją obecność. Zostaną pociągnięci ku wam i nie będą wiedzieli dlaczego.

Poprzez Mój przykład, naśladując Mnie, pomożecie Mi przyprowadzić Moje zgubione dzieci. Poprzez mocną modlitwę za nich przyciągacie ich bliżej Mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia w jedności ze Mną, możecie zbawiać dusze. To dotyczy tych dusz, które są jeszcze na ziemi, jak i tych oczekujących na osądzenie w Czyśćcu.

Przypominam wam, że macie ostatecznie dwa wyjścia. Wierzcie we Mnie, otwierając wasze umysły na prawdę zawartą w Ewangelii. Jeżeli straciliście wiarę, przeczytajcie choćby jakiś urywek z Moich nauk. Wtedy poproście, abym ukazał Wam prawdę w waszych sercach. Wówczas będziecie wiedzieć, która droga prowadzi do Mnie w Niebie. Możecie też nadal mieć zamknięte oczy i nie słuchać. Wtedy tylko modlitwa wierzących może was uratować. Modlitwa Moich naśladowców, połączona z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia, daru ofiarowanego Siostrze Faustynie w 20 wieku, może ocalić wasze dusze w chwili śmierci.

Proście o Boże Miłosierdzie

Proście, módlcie się o Moje Boże Miłosierdzie dla waszych dusz i dla niewierzących. Modlitwa w grupach pomoże rozszerzyć prawdę, wlać wiarę w tych, którzy stracili poczucie tego, kim są i dokąd idą. Będzie to miało duże znaczenie w rozszerzaniu ewangelicznego oświecenia, które nastanie we wszystkich częściach świata, jak tylko będzie zbliżał się czas realizacji proroctw, związanych z Moim Powtórnym Przyjściem, zanim nastąpi seria globalnych wydarzeń.

Cały czas bądźcie przygotowani, Moje dzieci. Bądźcie w stanie łaski i miejcie serca otwarte na Moje nauki miłości i pokoju. Gdyby Moje dzieci poszły za Moimi naukami, nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści czy biedy na świecie. Musicie tylko wszyscy usiąść w ciszy codziennie, na pół godziny.

W trakcie czytanie psalmów, przypowieści pytajcie siebie: Czy ta nauka ma się jakoś do mojego życia w dzisiejszym świecie? Wiecie, że odpowiedź jest oczywiście „Tak”. Módlcie się o siłę, aby zmienić wasze postawy i poglądy na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i wieczne życie jest ze Mną w Niebie, Raju-Królestwie Mojego Ojca.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Jak łatwo jest grzeszyć

Orędzie nr 42 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 24 stycznia 2011, godz. 21.50

Dziś, Moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenie, jakie stanowi zwodziciel, gdy przestanie się być czujnym. Modlitwa do Mojego Przedwiecznego Ojca, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, jest ważna w uświęcaniu twojej duszy.

Grzech, Moja umiłowana córko, jest trudny do uniknięcia. Trudniej jest otrzymać Moje specjalne Łaski, niż jest unikać grzechu w każdej formie. Od kiedy zostałaś wezwana do tej świętej pracy, zawsze będziesz celem złego, który wykorzystuje każdą okazję, by wprowadzić to, co negatywne, w twoim życiu. Użyje on tych obecnych wokół ciebie jako sposobu, by cię zaatakować, dlatego zawsze musisz być czujna. Nigdy nie pozwól mu zwyciężyć, ponieważ kiedy uda mu się opanować dusze, powoduje on okropny ból, udrękę i cierpienie. Powoduje on rozpad przyjaźni, zamieszanie, rozpacz i zaszczepia fałszywe myśli w umysłach, które ma na celowniku. Wtedy, gdy Moje dzieci czują winę za ich własne słabości, które doprowadziły do tego, że uległy pokusie, doświadczają one rodzaju nieszczęśliwości, która wprowadza w ich życie desperację, niedolę i roztargnienie.

Moje dzieci, zawsze będziecie kuszone do grzechu. Perfekcja dusz jest dla was niezwykle trudna do osiągnięcia i wymaga olbrzymiej dyscypliny i determinacji z waszej strony. Jeśli padniecie ofiarą pokusy złego i popełnicie grzech, musicie natychmiast modlić się z serca i szukać przebaczenia.

Regularna spowiedź jest sakramentem źle zrozumianym. Tylko dzięki cotygodniowemu przystępowaniu do konfesjonału wasze dusze są w stanie pozostać w stanie łaski. Kiedy wasze dusze są uświęcane w ten sposób oraz poprzez codzienną modlitwę, tylko wówczas jesteście w stanie trzymać zwodziciela na dystans.

Wina grzechu

Jeśli cierpicie wyrzuty sumienia na skutek jakiejś grzesznej czynności, niezależnie od tego, jak wielkie jest to przewinienie w oczach Mego Ojca, nie niepokójcie się. Zawróćcie, otwórzcie swoje serce i proście o wybaczenie. Poczucie winy to negatywne uczucie. Służy ono jako forma poprowadzenia waszego sumienia, ale nie jest zdrowo, by pozostawać w tym stanie. Proście o łaski poprzez modlitwę, by osiągnąć czystość duszy, jaka jest wymagana, by Mi służyć. Cierpliwość jest ważna. Nigdy nie pozwólcie, by grzech oddalił was ode Mnie. Poczucie winy nigdy nie powinno stać na drodze w szukaniu odkupienia.

Pamiętajcie dzieci, że z powodu grzechu pierworodnego zawsze będziecie celem kuszenia złego. Przez modlitwę, post i otwarcie się na świętą Eucharystię będziecie bliżej Mnie. To wszystko wymaga czasu, który musi zostać na to wygospodarowany.

Idźcie teraz Moje dzieci i pamiętajcie o jednej rzeczy — nigdy nie obawiajcie się zwrócić do Mnie, kiedy zgrzeszyliście. Nigdy nie bądźcie zakłopotane, by prosić o wybaczenie, kiedy jesteście prawdziwie skruszone. Pamiętajcie jednak także, że jeśli tego nie zrobicie, przyciągniecie zwodziciela znów i znów i wasza dusza pogrąży się w ciemności. Ciemność przyciąga ciemność. Światłość przyciąga światłość. Ja jestem światłością.

Zwróćcie się do Mnie teraz i pozwólcie Mojej miłości promieniować na wasze biedne, zagubione dusze. Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie wasze serca ku Mnie, bez względu na to, jak oddalone się czujecie, nigdy się od was nie odwrócę.

Idźcie w Pokoju i Miłości

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Niesienie Mojego Krzyża

Orędzie nr 41 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 16 stycznia 2011, godz. 15.00

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Wiele się ostatnio dowiedziałaś i w dalszym ciągu będziesz otrzymywać przesłanie prawdy za pomocą daru Ducha Świętego, który wypełnia twoją duszę.

Moja córko, upewnij się, aby te orędzia, które są połączeniem ostrzeżeń, proroctw i streszczenia Mojego nauczania, były rozesłane do każdego zakątka świata. To bardzo ważne, aby Moje dzieci zrozumiały, jak mogą przygotować swoje dusze, aby zrehabilitować się w oczach Mojego Ojca.

Obecnie w świecie  odbywa się Duchowa Odnowa

Obecnie w świecie powstaje wielka pobożność, oddanie i uwielbienie dla Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca, Ducha Świętego i Mojej ukochanej Matki, i chociaż nie widać tego jeszcze wyraźnie, ta pełna mocy Odnowa Duchowa pomoże ochronić Moje dzieci, nawet te, które wszędzie odwracają się do Mnie plecami. Ewangelia odrodzi się, gdy ludzie zaczną doświadczać głodu prawdy. Tak samo jak oczyszczenie ciągle rośnie i rozszerza się na cały świat, tak i te dusze, które są pozbawione miłości dla Mnie, otworzą ponownie swe serca.

Podczas gdy miłość rozleje się na cały świat, poprzez światło moich naśladowców, zły oraz czyny tych, którzy są przez niego opanowani, osłabną. Zły natomiast podejmie odwet.

Dni szatana są policzone

Ponieważ jego czas na tej ziemi skraca się co godzinę, będzie próbował wyrządzić tyle szkody, ile tylko zdoła. Jego wyznawcy przyśpieszą swoje działania i naraz powstaną, aby wszędzie szerzyć niegodziwość. Ich działanie, które trudno znieść, gdy jest się jego świadkiem, a które będzie demonstrowane przed waszymi otwartymi ze zdziwienia oczyma, będzie bardzo krótkie.

Wiara, Moje dzieci, wzmocniona poprzez regularną, codzienną modlitwę, wypleni te potworności. Idźcie, Moje dzieci, i odkryjcie na nowo Moje nauczanie. Wprowadźcie Mnie na nowo do waszego życia, jeszcze raz weźcie Mnie do serca, tak abym mógł was ukochać w Mych ramionach. Pozwólcie poprowadzić się do duchowej doskonałości tak, abyście były przygotowane do Życia Wiecznego, gdy ziemia i niebo połączą się w jedno.

Naśladujcie Mnie, Moje dzieci, w codziennym życiu. Podnoście Mój krzyż nawet wtedy, gdy jego ciężar wyda wam się zbyt wielki. Nigdy nie bójcie się przyjąć Mojego krzyża, ponieważ pozwolę wam nieść jedynie tyle, ile zdołacie unieść.

Znaczenie cierpienia w tym życiu

Kiedy cierpisz w tym życiu, dźwigasz Mój krzyż. Masz wybór. Jeżeli odrzucisz Mój krzyż, jęczysz i narzekasz z tego powodu, wtedy cierpienie wzrasta z niesłabnącą siłą. Z drugiej strony, jeżeli przyjmiesz krzyż i ofiarujesz cierpienie za zbawienie dusz, wtedy stanie się ono cudownym darem dla Mnie. Jeżeli przyjmiesz to cierpienie oraz próby i udręki z radością, wtedy twoje brzemię stanie się lżejsze. Pomogę ci je nieść. Ból ustąpi, a królować w tobie będzie pokój, miłość, radość i czyste szczęście.

Prowadźcie proste życie

Prowadźcie proste życie, Moje dzieci, i czyńcie wszystko z umiarkowaniem. Kiedy jecie, pijecie, śpicie, odpoczywacie i się odprężacie, upewnijcie się, że czynicie to z umiarkowaniem. Ilekroć napotykacie na fizyczne zmęczenie, nie powinniście dalej biec, gdyż wysysa to waszego ducha. Pokuta, Moje dzieci, jest niezbędna, abyście się do Mnie przybliżyły. Poprzez pokutę rozumiem osobistą ofiarę. Post jest jednym z przykładów pokuty. O tym, jak ważna jest pokuta, mówiłem podczas Mojego pobytu na ziemi. Tak samo czynił Mój najdroższy prorok, Jan Chrzciciel.
Ja, poprzez czterdziestodniowy post, pokazałem wam, jak to zrobić. Jedynie przez post możecie pomóc w wypędzeniu złego.

Moje drogie dzieci, tyle jeszcze przed wami. Jeszcze nie rozumiecie tego, co w nadchodzących latach będzie od was wymagane. W międzyczasie jednak ważne jest, abyście przybliżyły się do Mnie tak, byście były przygotowane na próby, które czekają na Chrześcijan na całym świecie.

Idźcie w pokoju.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Jak wejść do Nieba — rola cierpienia

Orędzie nr 40 z serii Ostrzeżenie

sobota, 14 stycznia 2011, godz. 10.00

Moja ukochana córko, zmieni się sposób, w jaki się z tobą komunikuję. W poprzednich orędziach mówiłem Moim dzieciom o pilnej potrzebie nawrócenia się, aby osiągnąć zbawienie. Moje kolejne przesłania skupią się na pomaganiu duszom, aby te dążyły do duchowej doskonałości.

Moja córko, nie jest łatwo wejść do Raju, chociaż jest on należnym wam domem. Wejście jest niewielkie i odpowiednio niewielka jest liczba tych, którzy mogą wejść „za jednym razem”. Aby wejść, dusze muszą być pokorne i oddać się zupełnie w Moje ręce. Muszą odstawić na bok pychę, silną wolę, pragnienie i przywiązanie do rzeczy materialnych.

Wszystkie Moje dzieci, które zaczynają swoją duchową wędrówkę ku Mnie i rozumieją prawdę, muszą ciężko pracować i wiedzieć o niezbędnych rzeczach, jakie są potrzebne, aby wkroczyć do Królestwa Mojego Ojca.

Znaczenie pokory

Pokora to słowo, które wiele z Moich dzieci rozumie poprzez Moje nauki.  Wielu Moich naśladowców wie, że to jest ważne, ale nie wiedzą, czego tak naprawdę wymaga pokora. Pokora znaczy szczerość. Znaczy godne zaakceptowanie prób, wyzwań, zniewag, z którymi się zetkniecie, zwłaszcza dla Mojego Imienia. Moją najlepszą radą jest ta. Pomyślcie o sobie jako o dziecku, prostym, niewinnym dziecku, które nie ma żadnej wiedzy o złym społeczeństwie, którego normalnie doświadczacie jako dorośli. Komunikujcie się ze Mną na modlitwie oczami i sercem dziecka.

Niech modlitwa będzie prosta. Nie oczekuję, abyście recytowali wszystkie modlitwy, przekazane z góry światu z miłości. Podnieście wzrok i podzielcie się ze Mną swoimi problemami. Mówcie o swoich cierpieniach. Oddajcie Mi je. Będziecie wynagrodzeni, jeżeli przyjmiecie boleść i cierpienie dla Mnie. Możecie sobie tego nie uświadamiać, ale w ten sposób ratujecie wiele dusz i torujecie im drogę do Nieba. To nie będzie wam ukazane, zanim sami nie znajdziecie się w Niebie, gdzie doświadczycie wspaniałości waszego hojnego daru dla Mnie.

Nie denerwujcie się, kiedy bronicie waszej wiary

Być pokornym znaczy przyjąć wszystko, co się dzieje naokoło was, choć może to być bolesne. Zachowujcie godność cały czas, nawet kiedy Moje Imię jest znieważane w waszym towarzystwie. Ze wszystkich sił brońcie, nawet żarliwie, ale nie lekceważcie nigdy takich ludzi poprzez publiczne gardzenie nimi.

Tłumaczcie spokojnie prawdę Moich nauk. Nie traćcie panowania nad sobą. Ani nie pokazujcie waszego strachu. Bądźcie stanowczy. Brońcie się, ale tylko poprzez wielokrotne powtarzanie Moich nauk. Nigdy się nie bójcie mówić otwarcie o prawdzie. Nie mylcie pokory z tchórzostwem. Niektórzy z Moich naśladowców, znający wagę pokory i jej związek z uświęcaniem duszy, źle robią, bo siedzą cicho, gdy Moje Imię jest wyśmiewane publicznie. Tak, nigdy nie powinniście osądzać osoby, która drwi ze Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca czy zwłaszcza z Mojej ukochanej Matki, ale powinniście trwać mocno w obronie prawdy.

Smutek darem od Boga

Kiedy zwracacie się do Mnie jak dzieci, zrozumiejcie to. W chwilach smutku, jeżeli otworzycie swoje serca i położycie całe wasze zaufanie we Mnie, Ja was poprowadzę. Nie odwracajcie się ode Mnie. To jest bardzo bolesne, ale, Moje dzieci, postrzegajcie smutek jako dar od Boga. Błogosławieństwo. Ponieważ to przez smutek i cierpienie ma miejsce oczyszczenie. Ofiarujcie wasze cierpienia Mnie. Czyniąc to, przynosicie ulgę Moim cierpieniom, boleściom, których doświadczam codziennie, patrząc na okropności dzisiejszego świata.

Oczyszczenie, które następuje, gdy przyjmujecie boleści czy cierpienia, nieważne jak wielkie, kiedy są ofiarowane z radością za zbawienie ludzkości, nie może być w pełni zrozumiane przez Was, Moje dzieci. Ale kiedy zbliżacie się do Mnie, otwierając wasze serca, oddając Mi swoją wolę i całkowicie Mi się poddając, zrozumiecie więcej. Tylko poprzez to będziecie w jedności ze Mną. I kiedy to uczynicie, wasze próby i cierpienia na tej ziemi zelżeją. Z czasem zaakceptujecie bóle z radością w sercu. Zwłaszcza kiedy ofiarujecie Mi je jako dar.

Cierpienie jest darem Bożym i jest dopuszczone. Dusze, które pomożecie zbawić przez cierpienie, są waszym gwarantem, że dostąpicie Królestwa Mojego Ojca.

Te nauki nie są czymś nowym, Moje dzieci. Tylko że wam nie przypomina się prostych prawd. Moje przesłania i nauki nigdy się nie zmieniły. Są proste i zsumowane w Ewangeliach i w 10 Przykazaniach. Tylko pamiętajcie. Kiedy ofiarujecie się innym, ofiarujecie się Mnie. Okazujecie miłość sąsiadowi — okazujecie ją Mnie.

Traktujcie go w taki sposób, w jaki chcielibyście, aby on traktował was. I nie zapominajcie, że kiedy z powodu złości czy zdenerwowania na innych chcecie ich ukarać czy wyrządzić im krzywdę, to Ja jestem w nich obecny — nawet w tych, którzy Mnie nienawidzą. Szkodząc komukolwiek z Moich dzieci, szkodzicie Mnie.

Z czasem, Moje dzieci, wszystkie łaskawe czyny nabiorą sensu. Módlcie się każdego dnia o siłę, aby wieść życie w Moje Imię. Wiedźcie, że za każdym razem, kiedy komuś przebaczacie, choćby to był wasz wróg, rozszerzacie Moją Miłość i Miłosierdzie. Za to otrzymacie wieczne szczęście w Niebie.

Módlcie się o wytrwałość. Naśladujcie Moje życie. Nie będzie to łatwe. Ale wasze uczynki, nieważne jak niewielkie, pomogą duszom.

Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawca

Jezus Chrystus — Jeden z Bogiem, Przedwiecznym Ojcem i Duchem Świętym

Ostrzeżenie — Bliskie Powtórne Przyjście — Szansa zbawienia waszych dusz

Orędzie nr 39 z serii Ostrzeżenie

środa, 12 stycznia 2011, godz. 15.00

Moja córko, Moje wczorajsze orędzie było surowe. Wielu czytających je powie: Pan nie przemawia w ten sposób. Ale skąd oni to wiedzą? Tak mówię z powodu cierpień, jakich doświadczają Moje kochane dzieci z rąk innych. Przemawiam, ponieważ Moje Boskie Miłosierdzie chce móc ocalić was, Moje dzieci, tak abyśmy mogli się zjednoczyć w Raju jako jedna Święta rodzina. Nie chcę stracić ani jednej duszy na rzecz kusiciela. To dlatego Mój głos musi być słyszany.

Niewierzącym trudno to pojąć

Rozumiem, że dla wielu Moich dzieci, zwłaszcza dla niewierzących jest to bardzo trudne, aby uwierzyć w życie wieczne. Są tak uwarunkowani przez sprawy tego świata, w swej walce o przetrwanie, że zaniedbują swoją duchowość do tego stopnia, że tracą w ogóle wiarę w inne życie. Muszą się zastanowić nad swym życiem. Wierzą, że wszystko się kończy z chwilą śmierci i wszystko, o co muszą mieć staranie, to życie na tej ziemi. Jak bardzo rozpaczam nad tymi zagubionymi duszami. Gdyby tylko mogli doświadczyć przez chwilę Raju, spędziliby resztę swoich dni na modlitwach, błaganiach i adoracji Mnie i Mojego Ojca.

Ten nowy świat, który im obiecałem, jest realny. Chwała wierzącym, którzy nigdy nie zapomnieli o tym i codziennie modlą się do Mnie. Jak bardzo kocham Moich czcicieli. Ale też jak bardzo cierpię, kiedy chcąc zrobić wszystko, aby przekonać innych o Moim istnieniu, są wyśmiewani i wzgardzeni z powodu Mojego Imienia. To bardzo rani Moje Serce.

Jak zmarli tęsknią za tymi, którzy nie wierzą

Jak wasi ukochani tęsknią za wami, zwłaszcza za niewierzącymi. Za wami wszystkimi ciągle się wstawiają wasi ukochani, którzy już przebywają w Królestwie Mojego Ojca. Nie uświadamiacie sobie tego. Jeżeli poświęcicie swój czas na osobistą rozmowę ze Mną własnymi słowami i poprosicie o prowadzenie, nawet jeżeli wasza wiara jest niewielka, Ja odpowiem. I będziecie wiedzieć, że was wysłuchuję. Przyjdźcie do Mnie teraz, Moje dzieci. Poproście swoimi własnymi słowami, abym powiększył waszą wiarę.

Rozważajcie Moje słowa, zawarte w tych przekazach i w Biblii, i przypominajcie sobie, jak musicie prowadzić swoje życie. Poprzez Moje Miłosierdzie ukażę wam już wkrótce wasze sprzeniewierzenie się Moim naukom, każdy grzech i każdą obrazę, jaką popełniliście w ciągu swojego życia.

Nie dzień Sądu, ale jego próbka

To jest akt Miłosierdzia z Mojej strony. Zobaczycie swoje grzechy i natychmiast zrozumiecie, jak one przede Mną wyglądają. W jednej chwili zrozumiecie, jak obraźliwe i złe są one. To jest wasza szansa, dzieci, na okazanie skruchy. To nie jest dzień Sądu, ale próbka tego, jak on będzie wyglądał.

Z powodu Miłosierdzia otrzymacie największy dar przed Dniem Sądu — szansę na skruchę i zmianę swojego życia jeszcze przed Dniem Ostatecznym — kiedy powrócę na ziemię. Wiecie, że przybędę wtedy nie jak Zbawca, ale jak Sędzia. Ten czas jest teraz bliski, Moje dzieci. Nie lękajcie się. Kocham was wszystkich. Jesteście w Moim Sercu. Pozwólcie Mi wejść do siebie i poprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Nie bójcie się śmierci. Śmierć będzie po prostu przejściem do nowego, pięknego życia, wieczności przepełnionej miłością, pokojem i szczęściem.

Życie na ziemi tylko przejściowe

Wasze życie na ziemi to po prostu pewien urywek czasu. Może być pełny miłości, radości, bólu, odrzucenia, strachu, złości, rozpaczy, frustracji i smutku. Ale tylko kiedy zwrócicie się do Mnie, wasz ból złagodnieje. Błogosławieni ci, którzy cierpią, zwłaszcza w Moim Imieniu, bo oni będą wychwalani w Niebie. Błogosławieni także ci, którzy powracają do Mnie, bo dzięki nim będzie wielka radość w Niebie.

Będziecie wezwani do Mojego Nowego Raju. Módlcie się za was samych i za wasze rodziny. Ostrzeżenie nastąpi niebawem. Wtedy będziecie już znać prawdę. Będziecie mieli wtedy okazję zrehabilitować się w Moich oczach.

Kocham Was wszystkich. Raduję się, bo wiem, że tak wiele Moich dzieci powróci do Mnie i do Mego Przedwiecznego Ojca, jako że czas zbliża się ku końcowi. Bądźcie przygotowani.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

2011 Rok Oczyszczenia

Orędzie nr 38 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 11 stycznia, godz. 0.30

Moja kochana córko, w końcu jesteśmy znowu razem. Minęło już wiele dni, odkąd otrzymujesz Moje przesłania. Nie lękaj się, bo będziesz musiała wysłuchać Mojego orędzia, które jest najpilniejsze spośród dotychczasowych.

Rok 2011 jest rokiem, w którym rozpoczną się zmiany — oczyszczenie — i będą obserwowane przez miliony ludzi na całym świecie. Chociaż modlitwa pomoże zażegnać globalne katastrofy, nie będzie wystarczająca, aby powstrzymać rękę Mojego Przedwiecznego Ojca, która  spadnie na ludzkość w krótkim czasie.

Złe zachowanie, nieczystość umysłu, ciała i duszy objawia się teraz w całym świecie i wszyscy to widzicie wyraźnie. Dla tych, którzy są zabiegani i pochłonięci swoim życiem, jest teraz czas, żeby się zatrzymać i zobaczyć, co się dzieje przed ich oczami.

Zły, który działa poprzez tych pozostających w ciemności, wprowadza zamęt, w którym codzienne morderstwa stały się rutyną, a ludzkość staje się niewrażliwa na złych przestępców, którzy popełniają te okropności. Miłość własna i chciwość zdominowały wasze społeczeństwa. Wasi przywódcy i politycy są głodni władzy i w wielu przypadkach nie są w stanie zatroszczyć się o wasze dobro. Rosnąca liczba samobójstw jest spowodowana rozpaczą, którą tworzy w waszym społeczeństwie kusiciel, zły.

On, który nigdy się wam nie ujawnia, ukrywa się za każdym aktem publicznej demonstracji, wychwalającej rozpustę seksualną i poważne uszkodzenia ciała, zadawane innym i samym sobie.

Ciągły pościg za luksusowymi dobrami, które przedkładacie nad dobro waszych rodzin, jest nieokiełznany. Skoro, Moje dzieci, gonicie za tymi bezwartościowymi marzeniami, z biegiem czasu zobaczycie, że jesteście bez pożywienia. Te puste i bezużyteczne rzeczy nie nakarmią waszych pustych żołądków. Nie napełnią też waszych pustych dusz, które krzyczą o luksus — komfort, którego już więcej mieć nie będziecie. Ten komfort może być osiągnięty tylko przez modlitwę, zwłaszcza zorganizowaną modlitwę w grupach.

Oczyszczenie poprzedzi Moje Powtórne Przyjście

Trzęsienia ziemi teraz uderzą w ziemię, jak tylko gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony. Wy, Moje niewdzięczne dzieci, które odwróciłyście się od światła prawdy, powinniście się teraz lękać. Początek Wielkiego Ucisku właśnie nadchodzi, a ekologiczne niepokoje będą narastać. Człowiek będzie bezsilny. Z czasem zrozumie i zaakceptuje istnienie Mojego Ojca i to, że Ja, Jego ukochany Syn, przygotowuję teraz świat na Mój powrót na ziemię po raz wtóry. Ten czas się przybliża. Jakkolwiek świat musi najpierw przejść przez to istotne oczyszczenie. Wraz ze wzrostem liczby katastrof będzie też wzrastać działalność naśladowców szatana. W swoim nieposłuszeństwie będą nadal wieść swoje nieszczęsne, złe życie i zadawać ból i siać trwogę wśród Moich wyznawców i tych, którzy wiodą prawe życie.

W miarę jak Moi wyznawcy będą głosić prawdę niewierzącemu światu, coraz więcej ludzi będzie akceptować to, że zmiany faktycznie zachodzą. Wkrótce, dzięki proroctwom, które daję Moim dzieciom przez Moich wybranych posłańców, zrozumieją, czego tak naprawdę są świadkami. Ponieważ wydarzenia, które nastaną, nie mogą być dokonane ręką ludzką. Mogą się tylko zdarzyć, kiedy Mój Przedwieczny Ojciec wyrazi na to zgodę.

Nadszedł czas, aby złamać Pieczęcie

Nastał czas, Moje dzieci, na znaki, które zostały przepowiedziane, kiedy pieczęcie mają być złamane, a trąby mają zwiastować zmiany. Zło nie będzie tolerowane przez Boga, stworzyciela ludzkości, i zostanie zapieczętowane na świecie dla  [jego] dobra. Żaden naśladowca złego, bez względu na stopień jego oddania szatanowi i jego pustym obietnicom, nie zostanie oszczędzony, chyba że okaże skruchę!

Miłość, Moje dzieci, zostanie okazana wszystkim Moim naśladowcom i naśladowcom Mojego Ojca, kiedy otworzycie swoje serca. To prawda, że szatan manifestuje swoją obecność do takiego stopnia, że jego moc zainfekowała wiele z Moich dzieci, tak iż już dłużej nie wierzą w takie cnoty jak uczciwość, dobre uczynki, szacunek dla cudzego życia czy własnej rodziny. Brat zwraca się przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, sąsiad przeciw sąsiadowi, ksiądz przeciw swoim zwierzchnikom, biskupi przeciw naukom Pisma Świętego.

Dlaczego karzecie Mnie waszym brakiem miłości?

Moje dzieci zwracają się nawet przeciwko tej pięknej planecie — z miłości podarowanej przez Boga Ojca, stworzyciela wszystkiego. Co zrobiliście? Dlaczego karzecie Mnie swoim brakiem miłości? Waszego Zbawiciela? Dlaczego zwracacie się przeciwko waszym własnym potrzebom — karmieniu waszych własnych dusz, gaszeniu pragnienia wiedzy o Królestwie Mojego Ojca, Niebie — waszym obiecanym dziedzictwie? Wy, Moje dzieci, odwracacie się od waszego własnego zbawienia! Nie rozumiecie tego? Proszę, uwierzcie, że jeżeli nie zbadacie teraz waszego własnego sumienia i nie będziecie się modlić o prowadzenie, to nie zostaniecie ocaleni.

Księża ignorujący nauki

Moje wyświęcone sługi, pasterze ustanowieni do prowadzenia Mojego stada, nie nauczają o istnieniu złego. W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnego, otwartego i praktycznego nauczyciela, nie podkreślają zagrożeń wynikających z pomijania nauk zawartych w Księdze Mojego Ojca. Księga w jasny sposób mówi o tym, że zły istnieje i działa przez każdego z was tak, aby odciągnąć was od waszego ostatecznego, ale należnego wam domu — Nowego Raju, który wam wszystkim obiecałem, kiedy umarłem za was na krzyżu. Nie oddałem życia za bezimienną grupę ludzi. Zrobiłem to za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.

Pamiętajcie, że chociaż Moja miłość ogarnia was wszystkich, to sprawia Mi także głębokie cierpienie. Wynika ono z tego, że ignorujecie Moje istnienie. Wybraliście i nadal ślepo i naiwnie wierzycie, że ziemia zapewnia wam wszystko, czego kiedykolwiek będziecie potrzebować. Zapominacie, że życie, życie po tym życiu, będzie trwało bez końca.

Proroctwa dane wam przez Miłosierdzie

Znaki, przesłania i proroctwa są wam dawane przez wszystkie lata z Mego Miłosierdzia. Z wyjątkiem Moich naśladowców niewielu słucha, otwiera oczy lub rozważa choćby przez moment: Czy to faktycznie może być Boska komunikacja? A jeżeli tak, to co ja muszę zrobić? Odpowiedzią niech będzie słuchanie i przyjęcie prawdy o waszych przyszłych wyborach. Zdecydujcie, którą ścieżkę wybrać. Módlcie się też za wasze dusze i dusze waszych ukochanych.

Ci, którzy arogancko odwracają się z pogardą, kiedy słyszą Moje Imię, albo machają rękami, kiedy Moi naśladowcy głoszą Moją prawdę, są dla Mnie straceni. Mogę tylko przez Moje Miłosierdzie dać światu znaki czy przesłania, aby pomóc was prowadzić. Ponieważ otrzymaliście dar wolnej woli od Przedwiecznego Ojca, stworzyciela wszystkiego, nie mogę zmusić was do niczego. Tak jak przesłanie miłości i współczucia będzie powodem Mojego porozumiewania się z wami, tak też takim powodem będzie Moje poczucie bólu i rozpaczy.

Moje cierpienie i ból nasilają się, kiedy Moje dzieci skaczą prosto w otwarte ramiona szatana. To znaczy, że muszę teraz jasno pokazać, jaki los czeka tych, którzy odrzucają Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Rzeczywistość piekła

Wybierając kłamstwa rozsiewane przez kusiciela — zwłaszcza kłamstwo, że Bóg, Przedwieczny Ojciec, nie istnieje — skazujecie siebie na zagładę. Przekraczając bramy piekieł, uświadomicie sobie potworny błąd, jaki popełniliście. Wierzcie Mi, Moje dzieci, gdybyście mogli być świadkami szoku i uczucia trwogi, jakie czują dusze, kiedy po śmierci odkrywają prawdę, to nie bylibyście w stanie ani chwili wytrzymać tej udręki. Gdybyście mogli doświadczyć namiastki tego miejsca teraz, w swoim ciele, to padlibyście martwi  z powodu przerażenia losem tych, którzy wybrali ścieżkę grzechu.

Ta droga, która wydaje się być ładna, pociągająca, atrakcyjna i pełna cudowności, zmienia się, kiedy przejdziecie jej połowę. Zmiany, jakie napotkacie w połowie drogi, pokazują wam, że nie jesteście usatysfakcjonowani. To dziwne uczucie pustki i rozczarowania nie słabnie i towarzyszy wam do końca drogi. Nie możecie zrozumieć, dlaczego to czujecie. Wasze doświadczenia, z zewnątrz przynoszące przyjemność, są pełne nieoczekiwanych, niepokojących, nieprzyjemnych uczuć, pomieszanych ze złością, frustracją, samotnością i strachem. Dopiero kiedy na końcu drogi spotkacie swojego bożka i spojrzycie w jego nikczemne oczy, tańczące z zadowolenia, będziecie krzyczeć, aż ochrypniecie. Będziecie krzyczeć o Moją pomoc, ale będzie za późno. Nie będzie powrotu z tego stanu. Podjęliście wasz wybór za życia i chociaż będę lał gorzkie łzy głębokiej boleści nad każdą Moją straconą duszą, to nie mogę ich już uratować, gdy znajdą się w tym stanie. Wasza wolna wola, którą wybraliście, wasze przeznaczenie będzie zupełnie poza zasięgiem Moich rąk.

Przez to surowe przesłanie daję światu ostatnie ostrzeżenie. Przez Moją czystą miłość do każdego z was, błagam was, abyście usłyszeli teraz Mój głos, tak aby wasze dusze ocalały.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus —

Zbawiciel Ludzkości i Sprawiedliwy Sędzia

Jakim Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości

Orędzie nr 37 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 2 stycznia 2011, godz. 21.45

Dlaczego przesłania te wzbudzają trwogę?

Moja ukochana córko, gdy ludzie usłyszą te przesłania, będą je sprawdzać, kwestionować i roztrząsać. Więcej nawet — będą je traktować z pogardą i stawiać pytania, dlaczego orędzia te nie mówią już więcej o radości i szczęściu. Dlaczego są takie przerażające? Z pewnością takie podejście do komunikowania się ze światem nie pochodziłoby od Jezusa Chrystusa. Z pewnością Jezus Chrystus głosi miłość, a nie terror.

Moja odpowiedź na te zarzuty jest prosta.

To dlatego, że kocham was wszystkich, poprzez orędzia pokażę wam teraz Moje Miłosierdzie. Przyjdę przede wszystkim jako Zbawiciel dla wszystkich, aby was wyzwolić, tak żeby każdy mógł skorzystać ze Zbawienia.  Moja śmierć na krzyżu była po to, aby dać wam drugą szansę wstąpienia do Królestwa Mojego Ojca. Tym razem powrócę jako Sprawiedliwy Sędzia. Teraz wszystkim, poprzez Moją Miłość do was, pokazane będzie najpierw Miłosierdzie. Miłosierdzie to przybierze formę najwyższego Ostrzeżenia dla was, aby pomóc doprowadzić do porządku wasze życie, zanim powrócę w Dniu Sądu. Z Mojego współczucia dla każdego z was dam wam teraz Ostatnią Szansę na otworzenie waszych serc i przeżycie waszego życia tak, jak powinniście.

Radość na Ziemi nie może być porównana do radości w niebie.

Odwróćcie się od grzechu, czyńcie pokutę i wprowadźcie z powrotem modlitwę do waszego życia.

Z Miłosierdzia ostrzegam was Prawdą. Brak radości, której, jak uważacie, nie ma w Moich przesłaniach, wynika z faktu, że to ludzkość odwróciła się od Prawdziwej Radości. Radość, jaka jest odczuwana w Niebie, nie może być porównana z tak zwaną radością, której doświadczacie na Ziemi. Radość na Ziemi, która wynika z prawdziwej miłości, będzie czysta. Radość pochodząca z dóbr tego świata jest bez znaczenia. Moje Dzieci, radość, którą powinienem odczuwać, gdy patrzę na was, jest niestety krótkotrwała z powodu tego, co dzisiaj widzę na Ziemi. Wszystko, co cenicie, bierze swój początek w dobrach tego świata lub wypływa z uznania innych, którzy was chwalą. Mało czasu przeznaczacie, aby  przygotować się do następnego życia.

Ostrzeżenie jest Darem

Moje Miłosierdzie dane wam będzie jak Dar. Weźcie Go. Rozkoszujcie się Nim. Zbliżcie się do Mnie wszyscy. Jestem waszą Tratwą Ratunkową w ognistym morzu, pełnym niespodziewanych prądów i wybuchów. Ratujcie się teraz sami, bo jeżeli postawicie opór, zostaniecie wessani w nurt i dopiero w ostatniej minucie zdecydujecie się, by wspiąć się na Tratwę Ratunkową. Wówczas jednak nie będziecie już mieli na to sił.

Oczyszczanie na świecie trwa nadal

Jestem zmęczony, Dzieci. Nieważne, jak bardzo staram się skontaktować, wielu z was pozostaje nadal głuchymi. Nawet Moi kapłani nie słuchają Mojego Wezwania, gdy chcę ujawnić Moje Miłosierdzie. Ponieważ Oczyszczanie na świecie trwa nadal i nabiera prędkości, teraz jest czas, by zwołać Moje Dzieci.

Trzęsienia ziemi i inne globalne katastrofy

Nie obawiajcie się burz, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, wulkanów i fali upałów, które spadną na świat, aby pomóc zatrzymać Antychrysta i jego ramię. Moi wyznawcy będą bezpieczni, wiedząc o tym, co oczekuje ich w Nowym Raju, który nastąpi, gdy Niebo i Ziemia zespolą się w Jedność. Rzeczy te muszą się wydarzyć. Zostały przepowiedziane i nie mogą zostać zatrzymane. Wydarzenia te jednak, Moje Dzieci, będą krótkotrwałe.
Wy, Moi wierni, będziecie wynagrodzeni za waszą wiarę i waszą wytrwałość w obliczu masowej opozycji. Radość wówczas, Moje Dzieci, będzie trudna do zgłębienia. Ci ze Światła otuleni będą chwałą i miłością, które was oczekują. Ci z Ciemności nie będą w stanie znieść tego Światła. Być może chcieliby to zrobić, ale będzie to ich tak bardzo bolało, że zmuszeni będą się ukryć. Ale nie będą mieli gdzie się podziać z wyjątkiem otchłani ciemności, którą rządzi sam król ciemności — szatan. Czy to jest to, czego chcecie?

Jak szatan działa poprzez ludzi

Czy rozumiecie terror, który reprezentuje oszust? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że kryje się on za każdym aktem egoizmu, chciwości i samolubstwa? W czasie swojego życia, które uważacie za ekscytujące, zabawne i burzliwe, zajęte wydatkami, jedzeniem, próżnym ubieraniem się i ciągłym poszukiwaniem następnej rozrywki, nie macie pojęcia, co kryje się za waszymi działaniami.

Tajemniczy głos, którego nie możecie słyszeć, ale możecie go czuć — głos, który, gdy czujecie potrzebę działania, przekonuje was, by szukać, szukać i szukać więcej zabawy, wzruszeń i emocji  —  pochodzi od złego. Bez względu na powód waszych działań, mają one wywołać uśmiechy, śmiech i entuzjastyczne oklaski. To ma jeszcze niewielkie znaczenie. Silne pragnienia mają spowodować, że stale będziecie poszukiwać samozadowolenia. Co ono daje? Czy czujecie się dobrze, kiedy się kończy? Oczywiście, że tak nie jest. Jeśli zatrzymacie się i zadacie sobie pytanie, co będzie, jeśli już nie będziecie mogli robić tych rzeczy dłużej — co wtedy? Czy byłoby to ważne?

Na początku tak. Może byłoby to frustrujące, ale tylko wtedy, gdybyście pozostali nie z tym, czego potrzebujecie, aby skupić się wyłącznie na utrzymaniu się przy życiu. Ważniejsza niż wypełnione zabawą dobra materialne będzie żywność; bo jeśli zabraknie żywności i będziecie głodni, zdacie sobie sprawę, że żadne z tych wcześniejszych atrakcji nie były ważne. Jest to oczyszczanie, które teraz szybko odbędzie się na świecie. Poprzez Oczyszczanie tą formą oczyszczania zostaniecie znowu uzdrowieni. Wtedy i tylko wtedy będziecie gotowi do przyjęcia Prawdy.

Jak szatan powoduje w was uczucie pustki

Moje Dzieci, szatana nie widzicie w działaniu. Nie możecie go widzieć, ale on spędza cały swój czas, próbując Mi was ukraść. On jest dla was powodem strasznego bólu, Dzieci. Stawia przed wami wszystkie możliwe pokusy, globalną atrakcyjność pieniędzy, piękna, dóbr i talentów, z których korzystacie z chciwości i pożądania. Wierzycie, że gdy zgromadzicie wszystkie te rzeczy, poczujecie spełnienie. Niestety, nie jest to prawdą. Jest to kłamstwo, które szatan wykorzystuje, aby was usidlić. Jeśli ci z was, którzy osiągnęli takie majątkowe wyżyny, stwierdzą, że z jakiegoś powodu wszystko stracili, niech będą wdzięczni.

Bo tylko wtedy, gdy przychodzicie bez doczesnych dóbr, możecie naprawdę otworzyć dla Mnie wasze serca.

Wiadomość dla bogatych

Tych z was, którzy posiadają bogactwo — Ja was nie potępiam. Ponieważ posiadacie materialny komfort, nie oznacza to, że nie jesteście na właściwej drodze. Ale macie obowiązek dzielić się i opiekować tymi, którzy są mniej zamożni niż wy sami. To jest waszym obowiązkiem. To nie bogactwo lub materialne udogodnienia są złe. To nie radość i śmiech, gdy cieszycie się życiem, są złe. Złem są, jeśli staną się obsesją i kiedy wasze pragnienie luksusu zdobędzie pierwszeństwo przed waszą własną Wiarą i dobrem innych. To wzbudza zgorszenie w oczach Mojego Ojca.

Wasze bogactwo, domy, ubrania i dobra są jak chmury przepływające na niebie. Są tam jedną minutę i płyną dalej. Nie możecie ich zabrać ze sobą do następnego życia. To wasze dusze pójdą z wami. Dbajcie o swoje dusze, okazujcie sobie wzajemnie miłość oraz tym, którzy w tym życiu przysparzają wam zmartwień. Działajcie według Mojej Nauki. Módlcie się o Moje Miłosierdzie. Tylko wtedy możecie dołączyć do Mnie na nowej Ziemi, którą jest Raj. Nie zaprzepaśćcie swojego dziedzictwa i swojego miejsca w Królestwie Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Nadchodzi cenzura mediów

Orędzie nr 36 z serii Ostrzeżenie

sobota, 1 stycznia 2011, godz. 2.00

Moja kochana córko, zaczął się nowy rok, w którym Moje dzieci będą mogły dowiedzieć się więcej ode Mnie w sprawie dobrego przygotowania się na moment, kiedy przyjdę sądzić ludzkość.

Moje piękne dzieci, które trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, posłuchajcie Mnie teraz. Kiedy poznajecie Mnie i prawdę o nowym Raju-obietnicy, jaką wam złożyłem, zanim umarłem na krzyżu za wasze grzechy, Ja od tej pory jestem już zawsze z wami. Czas jest już bliski, Moje kochane dzieci. Nie bójcie się. Jeżeli Mnie kochacie i wierzycie we Mnie, to nie ma się czego lękać. Miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem i dla wszystkich tych, którzy wierzą w życie wieczne w Niebie, nie ma powodu do strachu. Kocham was wszystkich.

Rola Matki Bożej w Powtórnym Przyjściu Chrystusa

Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.

Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego Ojca, aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.

Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie i do Ojca.

Był czas, kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garabandal, niewielu wyświęconych dla Mnie sług [duchowieństwo – przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie. To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.

Sekret fatimski a przyszłość

Wiele niewinnych i ufających dusz nie zostanie uchwyconych przez to zło, które nadchodzi. Moje dzieci i wy wszyscy, którzy czytacie te przekazy pierwszy raz, z ciekawości, którzy odczuwacie jakieś braki w zakresie swojej duchowości, słuchajcie Mnie.

Wy i wasi współbracia jesteście prowadzeni do życia w świecie, który będzie we władaniu grupy ludzi, jak to zostało przepowiedziane w ostatniej Tajemnicy fatimskiej, której nie poznaliście. Wkrótce ujrzycie następujące rzeczy:

Wasze pieniądze będą bezwartościowe, jedynym sposobem, aby kupować, będzie posiadanie złota i srebra.

Będziecie musieli modlić się w grupach i znaleźć duchownych, wystarczająco odważnych, aby przeciwstawić się prześladowaniu.

Musicie znaleźć odpowiednie miejsca na modlitwę, bo kościoły będą sprzedawane, aby uzyskać  środki do życia.

Przechowujcie starannie Pismo Święte i inne pożyteczne lektury, bo nie będzie możliwe ich kupienie w przyszłości.

Zakładajcie grupy modlitewne i módlcie się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie, dlaczego to tak ważne.

Cenzura mediów

Mediom przepowiadam rzecz następującą: Wkrótce arogancja, z jaką odnosicie się do waszych odbiorców, ustąpi miejsca waszemu przerażeniu, kiedy zobaczycie, że wasze słowa nie są już słyszane. Wkrótce zrozumiecie wagę modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Dzisiaj wasze słowo wciąż może być nośnikiem niezależnej prawdy. Ale ten dar zostanie wam zabrany. Prawda zostanie ukryta przed ludźmi, poprzez dyktaturę, której doświadczycie w czasie Wielkiego Ucisku. Wtedy wasze słowo zostanie odrzucone, tak jak teraz odrzucane jest Moje Słowo.

Sekretny Kanał komunikacji

Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowa, jakie będą przekazywane ludziom, będą dostarczane przez sekretny Kanał. I poczujecie się jak na pustkowiu, próbując komunikować się ze światem, bo wasze słowo już nie będzie słyszane.

Strzeżcie się dyktatorów

Nie lękajcie się wy, którzy podążacie za Bogiem, niezależnie jaką drogą, tylko Mnie wysłuchajcie. Walczcie z tymi, którzy chcą wam narzucić dyktaturę słowa, bo oni pochodzą od złego. Nie dajcie się ogłupić bez względu na to, ile by wam płacili za głoszenie kłamstw. Jeżeli  się nie nawrócą, czeka ich wieczne potępienie. Czas nie jest po ich stronie. Walczcie o wolność słowa, mówcie o niesprawiedliwościach, jakich jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy ujrzycie spełnianie się tych proroctw, wtedy uświadomicie sobie, że Moje nauki są prawdziwe.

Księga Objawienia

Dzisiaj, kiedy świat wydaje się być pokiereszowany przez kryzys ekonomiczny, łatwo jest wierzyć, że wszystko pójdzie ku dobremu. Tak, Moje dzieci, w przeszłości to byłoby naturalne założenie, ale tak już nie będzie. Spisek wymyślony przez grupę światowych organizacji, wywodzących się od szatana, wkrótce zacznie się realizować. Ci z was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją przepowiednie zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Objawienia.

Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do Mnie osobiście, waszymi własnymi słowami, a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc, aby przejść przez ten mroczny okres w historii ludzkości.

Wy, którzy czytacie ten przekaz, pomyślcie. Jeżeli wątpicie w to, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie się, czy lekceważyć dalej wszystkie znaki. Czy nie widzicie, że ktoś próbuje wkraczać w waszą wolną wolę i narusza waszą wolność, daną wam jako dar przez Mojego Ojca? Ja ani Mój Przedwieczny Ojciec nigdy nie naruszymy tego tak cennego daru. Ale jeżeli człowiek decyduje się na pójście za szatanem, to wtedy tak się będzie działo.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie może temu zapobiec. Szatan będzie próbował odebrać wam dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wasza wolna wola jest wam zabierana poprzez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to wiedzcie, że za tym wszystkim stoi zły.

Szatan nigdy nie zwycięży

Proszę, bądźcie w pogotowiu, Moje drogie dzieci. Nie poddawajcie się. Wasza modlitwa i przeciwstawianie się złu ocali wiele dusz. Szatan i jego armia nigdy nie wygrają. Nie mogą, to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszny konflikt.

Ja, Wasz Zbawiciel i Sędzia, ponaglam was, abyście powstali, byli odważni i walczyli o to, co jest prawdą w waszych sercach, nawet jeżeli czujecie strach. On jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest zsyłany przeze Mnie czy Mojego Przedwiecznego Ojca.

Stańcie na baczność i otwórzcie wasze serca na miłość, nie trwóżcie się. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem wam, że nie poczujecie miłości, jeżeli nie otworzycie serc. Miłość i Bóg, Przedwieczny Ojciec, Stworzyciel tej ziemi, idą ze sobą ‘ręka w rękę’. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to znak, że działa szatan.

Idźcie teraz, Moje dzieci, i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby miłość otoczyła was w Moim Najświętszym Sercu czy poddacie się lękowi? To wasza decyzja.

Wasz Boski Nauczyciel

Zbawiciel, Sprawiedliwy i Miłosierny Sędzia

Jezus Chrystus