2011 Rok Oczyszczenia

Orędzie nr 38 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 11 stycznia, godz. 0.30

Moja kochana córko, w końcu jesteśmy znowu razem. Minęło już wiele dni, odkąd otrzymujesz Moje przesłania. Nie lękaj się, bo będziesz musiała wysłuchać Mojego orędzia, które jest najpilniejsze spośród dotychczasowych.

Rok 2011 jest rokiem, w którym rozpoczną się zmiany — oczyszczenie — i będą obserwowane przez miliony ludzi na całym świecie. Chociaż modlitwa pomoże zażegnać globalne katastrofy, nie będzie wystarczająca, aby powstrzymać rękę Mojego Przedwiecznego Ojca, która  spadnie na ludzkość w krótkim czasie.

Złe zachowanie, nieczystość umysłu, ciała i duszy objawia się teraz w całym świecie i wszyscy to widzicie wyraźnie. Dla tych, którzy są zabiegani i pochłonięci swoim życiem, jest teraz czas, żeby się zatrzymać i zobaczyć, co się dzieje przed ich oczami.

Zły, który działa poprzez tych pozostających w ciemności, wprowadza zamęt, w którym codzienne morderstwa stały się rutyną, a ludzkość staje się niewrażliwa na złych przestępców, którzy popełniają te okropności. Miłość własna i chciwość zdominowały wasze społeczeństwa. Wasi przywódcy i politycy są głodni władzy i w wielu przypadkach nie są w stanie zatroszczyć się o wasze dobro. Rosnąca liczba samobójstw jest spowodowana rozpaczą, którą tworzy w waszym społeczeństwie kusiciel, zły.

On, który nigdy się wam nie ujawnia, ukrywa się za każdym aktem publicznej demonstracji, wychwalającej rozpustę seksualną i poważne uszkodzenia ciała, zadawane innym i samym sobie.

Ciągły pościg za luksusowymi dobrami, które przedkładacie nad dobro waszych rodzin, jest nieokiełznany. Skoro, Moje dzieci, gonicie za tymi bezwartościowymi marzeniami, z biegiem czasu zobaczycie, że jesteście bez pożywienia. Te puste i bezużyteczne rzeczy nie nakarmią waszych pustych żołądków. Nie napełnią też waszych pustych dusz, które krzyczą o luksus — komfort, którego już więcej mieć nie będziecie. Ten komfort może być osiągnięty tylko przez modlitwę, zwłaszcza zorganizowaną modlitwę w grupach.

Oczyszczenie poprzedzi Moje Powtórne Przyjście

Trzęsienia ziemi teraz uderzą w ziemię, jak tylko gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony. Wy, Moje niewdzięczne dzieci, które odwróciłyście się od światła prawdy, powinniście się teraz lękać. Początek Wielkiego Ucisku właśnie nadchodzi, a ekologiczne niepokoje będą narastać. Człowiek będzie bezsilny. Z czasem zrozumie i zaakceptuje istnienie Mojego Ojca i to, że Ja, Jego ukochany Syn, przygotowuję teraz świat na Mój powrót na ziemię po raz wtóry. Ten czas się przybliża. Jakkolwiek świat musi najpierw przejść przez to istotne oczyszczenie. Wraz ze wzrostem liczby katastrof będzie też wzrastać działalność naśladowców szatana. W swoim nieposłuszeństwie będą nadal wieść swoje nieszczęsne, złe życie i zadawać ból i siać trwogę wśród Moich wyznawców i tych, którzy wiodą prawe życie.

W miarę jak Moi wyznawcy będą głosić prawdę niewierzącemu światu, coraz więcej ludzi będzie akceptować to, że zmiany faktycznie zachodzą. Wkrótce, dzięki proroctwom, które daję Moim dzieciom przez Moich wybranych posłańców, zrozumieją, czego tak naprawdę są świadkami. Ponieważ wydarzenia, które nastaną, nie mogą być dokonane ręką ludzką. Mogą się tylko zdarzyć, kiedy Mój Przedwieczny Ojciec wyrazi na to zgodę.

Nadszedł czas, aby złamać Pieczęcie

Nastał czas, Moje dzieci, na znaki, które zostały przepowiedziane, kiedy pieczęcie mają być złamane, a trąby mają zwiastować zmiany. Zło nie będzie tolerowane przez Boga, stworzyciela ludzkości, i zostanie zapieczętowane na świecie dla  [jego] dobra. Żaden naśladowca złego, bez względu na stopień jego oddania szatanowi i jego pustym obietnicom, nie zostanie oszczędzony, chyba że okaże skruchę!

Miłość, Moje dzieci, zostanie okazana wszystkim Moim naśladowcom i naśladowcom Mojego Ojca, kiedy otworzycie swoje serca. To prawda, że szatan manifestuje swoją obecność do takiego stopnia, że jego moc zainfekowała wiele z Moich dzieci, tak iż już dłużej nie wierzą w takie cnoty jak uczciwość, dobre uczynki, szacunek dla cudzego życia czy własnej rodziny. Brat zwraca się przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, sąsiad przeciw sąsiadowi, ksiądz przeciw swoim zwierzchnikom, biskupi przeciw naukom Pisma Świętego.

Dlaczego karzecie Mnie waszym brakiem miłości?

Moje dzieci zwracają się nawet przeciwko tej pięknej planecie — z miłości podarowanej przez Boga Ojca, stworzyciela wszystkiego. Co zrobiliście? Dlaczego karzecie Mnie swoim brakiem miłości? Waszego Zbawiciela? Dlaczego zwracacie się przeciwko waszym własnym potrzebom — karmieniu waszych własnych dusz, gaszeniu pragnienia wiedzy o Królestwie Mojego Ojca, Niebie — waszym obiecanym dziedzictwie? Wy, Moje dzieci, odwracacie się od waszego własnego zbawienia! Nie rozumiecie tego? Proszę, uwierzcie, że jeżeli nie zbadacie teraz waszego własnego sumienia i nie będziecie się modlić o prowadzenie, to nie zostaniecie ocaleni.

Księża ignorujący nauki

Moje wyświęcone sługi, pasterze ustanowieni do prowadzenia Mojego stada, nie nauczają o istnieniu złego. W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnego, otwartego i praktycznego nauczyciela, nie podkreślają zagrożeń wynikających z pomijania nauk zawartych w Księdze Mojego Ojca. Księga w jasny sposób mówi o tym, że zły istnieje i działa przez każdego z was tak, aby odciągnąć was od waszego ostatecznego, ale należnego wam domu — Nowego Raju, który wam wszystkim obiecałem, kiedy umarłem za was na krzyżu. Nie oddałem życia za bezimienną grupę ludzi. Zrobiłem to za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.

Pamiętajcie, że chociaż Moja miłość ogarnia was wszystkich, to sprawia Mi także głębokie cierpienie. Wynika ono z tego, że ignorujecie Moje istnienie. Wybraliście i nadal ślepo i naiwnie wierzycie, że ziemia zapewnia wam wszystko, czego kiedykolwiek będziecie potrzebować. Zapominacie, że życie, życie po tym życiu, będzie trwało bez końca.

Proroctwa dane wam przez Miłosierdzie

Znaki, przesłania i proroctwa są wam dawane przez wszystkie lata z Mego Miłosierdzia. Z wyjątkiem Moich naśladowców niewielu słucha, otwiera oczy lub rozważa choćby przez moment: Czy to faktycznie może być Boska komunikacja? A jeżeli tak, to co ja muszę zrobić? Odpowiedzią niech będzie słuchanie i przyjęcie prawdy o waszych przyszłych wyborach. Zdecydujcie, którą ścieżkę wybrać. Módlcie się też za wasze dusze i dusze waszych ukochanych.

Ci, którzy arogancko odwracają się z pogardą, kiedy słyszą Moje Imię, albo machają rękami, kiedy Moi naśladowcy głoszą Moją prawdę, są dla Mnie straceni. Mogę tylko przez Moje Miłosierdzie dać światu znaki czy przesłania, aby pomóc was prowadzić. Ponieważ otrzymaliście dar wolnej woli od Przedwiecznego Ojca, stworzyciela wszystkiego, nie mogę zmusić was do niczego. Tak jak przesłanie miłości i współczucia będzie powodem Mojego porozumiewania się z wami, tak też takim powodem będzie Moje poczucie bólu i rozpaczy.

Moje cierpienie i ból nasilają się, kiedy Moje dzieci skaczą prosto w otwarte ramiona szatana. To znaczy, że muszę teraz jasno pokazać, jaki los czeka tych, którzy odrzucają Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Rzeczywistość piekła

Wybierając kłamstwa rozsiewane przez kusiciela — zwłaszcza kłamstwo, że Bóg, Przedwieczny Ojciec, nie istnieje — skazujecie siebie na zagładę. Przekraczając bramy piekieł, uświadomicie sobie potworny błąd, jaki popełniliście. Wierzcie Mi, Moje dzieci, gdybyście mogli być świadkami szoku i uczucia trwogi, jakie czują dusze, kiedy po śmierci odkrywają prawdę, to nie bylibyście w stanie ani chwili wytrzymać tej udręki. Gdybyście mogli doświadczyć namiastki tego miejsca teraz, w swoim ciele, to padlibyście martwi  z powodu przerażenia losem tych, którzy wybrali ścieżkę grzechu.

Ta droga, która wydaje się być ładna, pociągająca, atrakcyjna i pełna cudowności, zmienia się, kiedy przejdziecie jej połowę. Zmiany, jakie napotkacie w połowie drogi, pokazują wam, że nie jesteście usatysfakcjonowani. To dziwne uczucie pustki i rozczarowania nie słabnie i towarzyszy wam do końca drogi. Nie możecie zrozumieć, dlaczego to czujecie. Wasze doświadczenia, z zewnątrz przynoszące przyjemność, są pełne nieoczekiwanych, niepokojących, nieprzyjemnych uczuć, pomieszanych ze złością, frustracją, samotnością i strachem. Dopiero kiedy na końcu drogi spotkacie swojego bożka i spojrzycie w jego nikczemne oczy, tańczące z zadowolenia, będziecie krzyczeć, aż ochrypniecie. Będziecie krzyczeć o Moją pomoc, ale będzie za późno. Nie będzie powrotu z tego stanu. Podjęliście wasz wybór za życia i chociaż będę lał gorzkie łzy głębokiej boleści nad każdą Moją straconą duszą, to nie mogę ich już uratować, gdy znajdą się w tym stanie. Wasza wolna wola, którą wybraliście, wasze przeznaczenie będzie zupełnie poza zasięgiem Moich rąk.

Przez to surowe przesłanie daję światu ostatnie ostrzeżenie. Przez Moją czystą miłość do każdego z was, błagam was, abyście usłyszeli teraz Mój głos, tak aby wasze dusze ocalały.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus —

Zbawiciel Ludzkości i Sprawiedliwy Sędzia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.