Przygotujcie się na Ostrzeżenie — Oświecenie Sumienia

Orędzie nr 43 z serii Ostrzeżenie

piątek, 28 stycznia 2011, godz. 12.15

Dziś w nocy, Moja kochana córko, otrzymałaś łaski, mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego dzieła. Dzięki  poświęceniu Moich kochanych naśladowców, którzy modlą się bardzo za ciebie, szybko posuniesz się do przodu w pracy nad ukończeniem tej księgi Prawdy. Pomimo swojego roztargnienia nie zaniedbujesz swoich obowiązków wobec Mnie. Jest Mi to miłe, ale nie mamy wiele czasu.

Świat, Moja córko, otrzymuje teraz specjalny dar — Księgę Prawdy — aby pokazać Moim dzieciom, co muszą teraz robić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie sumień, które jest dawane światu, aby odpowiednio przygotował się na Moje Powtórne Przyjście.

Ci, którzy nie wierzą we Mnie, muszą mieć jeszcze szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to zdarzenie, po tych przesłaniach dla świata, ludzie zrozumieją prawdziwość Moich słów, dawanych poprzez ciebie, Moja córko, aby ocalić ludzkość.

Mistyczne przeżycie, jakiego doświadczą wszyscy powyżej 7 roku życia

Niech cię nie boli to, że ludzie lekceważą te przesłania, Moja córko. Bądź tylko wdzięczna, że otrzymują ten dar. Zrozumieją prawdę tych proroctw po tym mistycznym zdarzeniu, którego doświadczy każde z Moich dzieci powyżej siedmiu lat, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym zdarzeniu, będą bardziej rozważni w sprawach zawartych w tej świętej księdze. Będzie ciężko im to zignorować, nawet jeżeli ich wiara będzie słaba. Innym, którzy nie będą chcieli znać prawdy, nadal będą musiały być przypominane rzeczy, zawarte w tym dziele.

Nigdy się nie poddawaj, Moje dziecko, jeżeli idzie o zbawienie dusz. Wszystkie Moje drogie dzieci zostały zrodzone z miłości Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie jest ważne, kiedy zagubiły się na swej drodze. Bóg, Przedwieczny Ojciec, nadal kocha każde swoje dziecko.

Wiara, Moje dziecko, może być na nowo rozpalona poprzez wiarę tych pobłogosławionych mocą Ducha Świętego. Moje wybrane dzieci, posłane aby zanieść Moje słowo światu, są zdolne sprawić, aby biedne dusze, krzyczące o poprowadzenie w swym poplątanym i pustym życiu, mogły zapłakać łzami radości.

Na każdego patrzcie Moimi Oczami

Zawsze patrzcie na swoich przyjaciół, sąsiadów, rodzinę i kolegów z pracy Moimi oczami. Zawsze patrzcie na dobro. Okazujcie im miłość, a oni poczują Moją obecność. Zostaną pociągnięci ku wam i nie będą wiedzieli dlaczego.

Poprzez Mój przykład, naśladując Mnie, pomożecie Mi przyprowadzić Moje zgubione dzieci. Poprzez mocną modlitwę za nich przyciągacie ich bliżej Mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia w jedności ze Mną, możecie zbawiać dusze. To dotyczy tych dusz, które są jeszcze na ziemi, jak i tych oczekujących na osądzenie w Czyśćcu.

Przypominam wam, że macie ostatecznie dwa wyjścia. Wierzcie we Mnie, otwierając wasze umysły na prawdę zawartą w Ewangelii. Jeżeli straciliście wiarę, przeczytajcie choćby jakiś urywek z Moich nauk. Wtedy poproście, abym ukazał Wam prawdę w waszych sercach. Wówczas będziecie wiedzieć, która droga prowadzi do Mnie w Niebie. Możecie też nadal mieć zamknięte oczy i nie słuchać. Wtedy tylko modlitwa wierzących może was uratować. Modlitwa Moich naśladowców, połączona z odmawianiem Koronki do Bożego Miłosierdzia, daru ofiarowanego Siostrze Faustynie w 20 wieku, może ocalić wasze dusze w chwili śmierci.

Proście o Boże Miłosierdzie

Proście, módlcie się o Moje Boże Miłosierdzie dla waszych dusz i dla niewierzących. Modlitwa w grupach pomoże rozszerzyć prawdę, wlać wiarę w tych, którzy stracili poczucie tego, kim są i dokąd idą. Będzie to miało duże znaczenie w rozszerzaniu ewangelicznego oświecenia, które nastanie we wszystkich częściach świata, jak tylko będzie zbliżał się czas realizacji proroctw, związanych z Moim Powtórnym Przyjściem, zanim nastąpi seria globalnych wydarzeń.

Cały czas bądźcie przygotowani, Moje dzieci. Bądźcie w stanie łaski i miejcie serca otwarte na Moje nauki miłości i pokoju. Gdyby Moje dzieci poszły za Moimi naukami, nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści czy biedy na świecie. Musicie tylko wszyscy usiąść w ciszy codziennie, na pół godziny.

W trakcie czytanie psalmów, przypowieści pytajcie siebie: Czy ta nauka ma się jakoś do mojego życia w dzisiejszym świecie? Wiecie, że odpowiedź jest oczywiście „Tak”. Módlcie się o siłę, aby zmienić wasze postawy i poglądy na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i wieczne życie jest ze Mną w Niebie, Raju-Królestwie Mojego Ojca.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.