Demokracja zniknie — Księża będą męczeni

Orędzie nr 50 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 3 marca 2011, godz. 23.30

Droga córko, tego wieczoru przychodzę do ciebie z radością. Twoja nieobecność sprawiła Mi ból, ale wiedziałem, że niedługo zwrócisz się do Mnie.

Proszę, słuchaj uważnie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zajęta codziennymi sprawami, jednak musisz zrozumieć nagłą potrzebę tego orędzia. Przekazuję do was Moje słowo w najważniejszej historycznej epoce od początku dziejów. Ponieważ w tym czasie świat doświadczy zmian, jakich ludzkość jeszcze nigdy nie doświadczyła.

Przygotowujcie się teraz, Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście w świecie, ponieważ w niedługim czasie każdy z was doświadczy jednego z najbardziej cennych darów Mojego Miłosierdzia. Moje Ostrzeżenie, które będzie wam dane, spowoduje nawrócenia na całym świecie. Kiedy to nastąpi, po tym jak ziemia stanie w miejscu, Miłość rozprzestrzeni się poprzez akceptację prawdy.

Sługom szatana trudno będzie bronić swoich grzesznych zachowań w obliczu miłości i światła, które będzie w was jaśnieć. Jednak, mimo że to wielkie Wydarzenie, które was zaskoczy, przyniesie wiele nawróceń, w dalszym ciągu musicie się na nie przygotowywać.

Zaakceptujcie, że proroctwo to się wypełni. Niewielu mu zaprzeczy zarówno w czasie jak i po tych wydarzeniach. Jednak wielu nadal będzie się odwracać ode Mnie. Nastąpi Wielkie Prześladowanie.

Księża będą cierpieć

Moja armia umiłowanych wierzących powstanie odważnie i będzie bronić Mojej obecności. Lecz nawet ci, po których najmniej się tego spodziewacie, włączając w to przywódców Mojego Kościoła Chrześcijańskiego, staną po stronie złego i jego sług. Będą zwodzeni z powodu słabej wiary. Zauważycie, że Moi wyświęceni wikariusze, Moi wierni słudzy, będą musieli bronić swojej wiary. Okrucieństwo, jakie zostanie im okazane, będzie podobne do tego, którego Ja doświadczyłem od moich oprawców. Strzeżcie tego wszystkiego wy wszyscy, którzy podążacie za Mną. Nie ulegajcie pokusie pójścia ścieżką zdrajców, nawet jeśli będziecie wystraszeni. Nigdy nie wierzcie ich fałszywym obietnicom. Bądźcie odważni. Módlcie się o siłę.

Prześladowania nie potrwają długo

Przygotujcie się, wierzący, ponieważ nawet wasi najbliżsi odwrócą się od wiary. Możecie poczuć się osamotnieni, wyśmiani i publicznie ośmieszani. Ignorujcie ich zarzuty. Będę was prowadzić i strzec. Ponieważ ten czas nie potrwa długo. Największe cierpienie, jakiego doświadczycie, będzie miało miejsce z powodu ich niewierności wobec Mnie.

Kraje niechrześcijańskie będą kontrolować

Modlitwa może osłabić niektóre katastrofalne wydarzenia, które mają nadejść. Prześladowanie, które zadane będzie tym, którzy wierzą we Mnie i w Ojca Przedwiecznego, przeprowadzą narody, które pozbawione są miłości. Miłości do Boga. Jedyną miłość, którą mają w swoich sercach, to władza nad krajami, którym gorzej się powodzi. Ich głównym celem jest kontrola. Sława, pogoń za bogactwem i władza nad wami, waszym krajem i tymi, którzy nie chcą odstąpić ode Mnie. Moje dzieci, jeśli ulegniecie, zobaczycie, że będzie wam ciężko wrócić do Mnie. Będzie to wymagać wielkiej odwagi w obliczu wielkiej niedoli, ale wygracie. Jeśli spotka was cierpienie z powodu wielkiej miłości, jaką macie w sercach do Boga, Ojca Przedwiecznego, przyjmiecie je z radością w waszych duszach.

Powstaną nowi dyktatorzy

Nagłe zmiany w sytuacji na świecie, które do tej pory wydawały się tylko trochę niepokojące, teraz rozwiną się w wojny. Wojny doprowadzą do braku żywności. Demokracja szybko osłabnie i pojawią się nikczemni dyktatorzy. Jednak ci dyktatorzy będą bardzo uważać na to, jak się ich postrzega. Będą ujawniać się jako pokojowi negocjatorzy i „zbawcy”. W zamian za dostarczenie jedzenia będą kontrolować waszą własność, aby potem ją przejąć. Będziecie musieli uzyskać pozwolenie, aby nakarmić wasze rodziny. Aby podróżować, będziecie musieli posiadać specjalny identyfikator i przyjąć Znamię — Znamię Bestii. Uciekajcie, Moje dzieci. Ukrywajcie się, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Będą wam narzucać, jak się modlić, ponieważ nie zwracają się do Boga. To, Moje dzieci, jest armia szatana, która chce uwięzić wasze dusze.

Wy, którzy wierzycie we Mnie, bądźcie przygotowani. Natychmiast wracajcie do waszych kościołów. Módlcie się do Boga, Ojca Przedwiecznego. Zbierajcie się w grupach i módlcie się, módlcie, módlcie. Korzystajcie teraz z sakramentu pojednania, aby, kiedy będziecie świadkami Ostrzeżenia, przyjąć z pokorą stan waszej duszy. Nie będziecie mieli się czego bać. Módlcie się także za wasze rodziny i przyjaciół, wasze dzieci, waszych sąsiadów. Każdy z nich musi być przygotowany. Wielu nawróci się wtedy, gdy doświadczą Mojej obecności. Tak wielu nie wytrzyma wstrząsu, gdy ujrzą, jak bardzo Mnie obrażali. Inni zwyczajnie pozostaną obojętni. Zegar tyka.

Proście Mnie o pomoc

Znaki, wszystkie, które zostały przepowiedziane, są pośród was. Zobaczcie i przyjmijcie je. Powstania, trzęsienia ziemi, powodzie, zmiany klimatu będą się teraz nasilać. Pieniądz staje się teraz coraz rzadszy, takie samo stanie się wasze jedzenie. Nie wierzcie, że wszystko jest stracone, bo gdy poprosicie Mnie o pomoc, modlitwy wasze zostaną wysłuchane. Będę trzymał was wszystkich za rękę i przeprowadzę przez ten zamęt. Ale musicie otworzyć serca. Odrzucajcie każdą próbę zwodzenia was, by dołączyć do knowań złego. Zachowajcie czystość serca i umysłu. Bądźcie skromni w wyglądzie. Nigdy nie bójcie się bronić waszego prawa do wiary we Mnie.

Czas, aby przygotować wasze dusze

Czas nadszedł. Idźcie teraz Moje dzieci i przygotowujcie wasze dusze. Poszukujcie w sakramentach łask, które potrzebne są w uświęcaniu waszych dusz. Proście Mnie, abym wziął was w Moje ramiona i proście o zbawienie. Moja miłość i współczucie do każdego z  was są poza waszym zrozumieniem. Ale gdy nadejdzie Ostrzeżenie, jeden z Moich największych darów, które mogę wam ofiarować przed Sądem Ostatecznym, musicie je przyjąć z zadowoleniem. Bądźcie wdzięczni, że otrzymujecie ten wspaniały Dar, ponieważ gdy zaczną się nawrócenia w każdym miejscu w świecie, będziecie wtedy naprawdę gotowi na nowe Niebo i nową Ziemię, które złączą się w jedno — Mój Raj i wspaniałe dziedzictwo, które każdy z was ma prawo dzielić, jeśli tego będziecie chcieli.

Oczekujcie teraz Mojego Ostrzeżenia, Moje dzieci. Ponieważ ten czas jest już bardzo blisko.

Wasz kochający Zbawiciel

Sędzia Sprawiedliwy i Miłosierny

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.