Trzęsienia ziemi w Europie i wojna światowa

Orędzie nr 54 z serii Ostrzeżenie

piątek, 18 marca 2011, godz. 12.00

Moja ukochana córko, przychodzę dziś wieczorem z wielką miłością, aby się z tobą skontaktować, gdyż znam udręki, które przysparzają ci bólu. Cierpienie, które teraz poświęcasz innym duszom, oznacza, że gdybyś nie działała z taką radością, pozostałyby one w obliczu ciemności.

Moja córko, te przekazy są prawdziwe, ale powinnaś łączyć się ze Mną podczas modlitwy lub  po modlitwie. To ważne, ponieważ oszust czasami usiłuje przeszkodzić, jeśli nie jesteś w cichej modlitwie ze Mną.

Wojna światowa

Moja córko, proroctwa, o których mówiłem, są w trakcie dokonywania się. Mojemu ukochanemu przedstawicielowi w Watykanie nie pozostaje wiele czasu z powodu wydarzeń, które się dzieją. Ludzkość zobaczy wkrótce kolejne wydarzenia, włącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które wielu zszokuje; ale oczyszczenie to przyczyni się do zjednoczenia ludzi, co będzie korzystne dla wszystkich. Nastąpią inne globalne wydarzenia, włącznie z wybuchem wulkanu, podczas gdy wojna na Bliskim Wschodzie zaangażuje inne nacje. Narody Zachodu sprowokują reakcję Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową.

Modlitwa złagodzi skalę tych wydarzeń

Modlitwa spowoduje nawrócenie. Nawrócenie, przez modlitwę, złagodzi zakres i skutki tych wydarzeń.

Cierpienie przyniesie pokorę — Pokora zbawi dusze.

Moja córko, w ogromnej skali, w jakiej świat doświadczy tych wstrząsających wydarzeń, ci, którzy będą cierpieć, nabiorą pokory. Przez pokorę mogą być uratowani. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje powtórne przyjście. Czas ten nie jest odległy. Moja córko, to będzie wielki dzień chwały dla wierzących. O dniu tym pamiętaj przede wszystkim, ponieważ wszystkie wcześniejsze cierpienia, które znosiłaś w Moje Imię, będą zapomniane.

Wszystkie proroctwa przewidziane w Księdze Objawienia realizują się teraz na świecie. Tych,  którzy rozumieją znaczenie tych wydarzeń: proszę, proszę wyjaśnijcie innym, jak ważne i konieczne jest, aby prosić Boga o przebaczenie, aby oczyścić swoje dusze.

Wątpliwości co do Moich przekazów

Moja córko, słuchaj zawsze, zawsze Moich przekazów przez swoje serce. Ty wiesz, że one przychodzą ode Mnie, twojego Boskiego Zbawiciela, chociaż czasem inni będą cię przekonywać, że tak nie jest. Boli Mnie to tak bardzo. Rozumiem wiele twoich własnych wątpliwości, które wypływają z twojej troski i wstrętu do wprowadzania ludzi w błąd. Musisz w końcu porzucić wszystkie takie myśli.

Powierz mi swoją wolę

Moja córko, byłabyś silniejsza, gdyby duchowe wsparcie, którego potrzebujesz, dane ci było od jakiegoś księdza. Niestety, nie przyjmują mojego Kielicha w prawidłowy sposób — jest to fakt, który Mnie głęboko obraża. Musisz więc polegać teraz wyłącznie na Mnie. Powierz mi ostatecznie swoją wolę, a wszystko wyda się znacznie bardziej przejrzyste. Módl się każdego dnia koronką do Miłosierdzia Bożego oraz odmawiaj Różaniec. Przynajmniej raz w tygodniu bierz udział w nabożeństwie. Wszystkie te małe prezenty dla Mnie zbliżą cię do Mnie. Im bliżej Mnie będziesz, tym lżejsze i łatwiejsze będą twoje zadania.

Broń tych przekazów

Czcij słowa Pisma Świętego. Broń ich. Przyjmij do wiadomości, że będą atakowane i rozdzierane, zwłaszcza przez tych, którzy uważają się za ekspertów; poszukujących fragmentów, które ich zdaniem, pozostają w sprzeczności do Moich nauk. Jedyną sprzecznością będzie ich własna, błędna interpretacja Mojej nauki. Tam właśnie będą Moje święte słowa przekręcać i dokonywać błędnej wykładni, ponieważ pasuje im, aby to robić.

Znaczenie pozostawania w stanie łaski

Moja córko, z całego serca tęsknię, abyś była ze Mną w coraz bliższej łączności. Proś Mnie o łaskę uczynienia cię silną, a Ja ci ją dam. Mam plany w stosunku do ciebie, Moja córko. Są one bardzo ważne. Dlatego ważne jest, by twoja dusza była oczyszczona i abyś zawsze była w stanie łaski.

Ponieważ nastąpi twoje ostateczne przekształcenie do duchowej doskonałości, będziesz cierpieć, Moja córko. Ale chcę cię na to przygotować. Opinia innych nie powinna cię obchodzić. Tych, którzy nie doświadczają światła, którzy cię denerwują — tych ignoruj. Módl się za nich. Zwróć jednak uwagę, że w niezauważalny dla ciebie sposób mogą cię odsunąć tak daleko ode Mnie, że twoje serce może się dla Mnie zamknąć.
Święty Augustyn i Święty Benedykt współpracują z Tobą. Wołaj do nich o pomoc, a wszystko będzie dla ciebie znacznie łatwiejsze. Wykonywanie Mojego dzieła i tych zadań, których od ciebie wymagam, jest trudne. Każdy krok na tej drodze może doprowadzić do potknięcia. Gniew, frustracja i argumenty pojawią się wokół ciebie i będą coraz bardziej intensywne. Wszystkie mają na celu osłabienie twojej woli — jeżeli na to zezwolisz.
Musisz błogosławić swój dom i mieć ze sobą w każdym momencie różaniec, krzyż Benedykta i wodę święconą. Bądź teraz odważna. Zaufaj Mi całkowicie. Dalej poświęcaj Mi swoją wolną wolę, a Ja obdarzę cię wszystkimi łaskami, których potrzebujesz, abyś mogła w sposób doskonały wykonać Moje dzieło.

Kocham cię, moja wybrana Córko. Uczynię cię jeszcze mocniejszą, niż jesteś. Będę cię prowadził. Ażeby było to naprawdę skuteczne, musisz powierzyć Mi twoje ciało, twój umysł i twoją duszę. Ale ofiara ta musi pochodzić od ciebie i powinna być Mi przekazana jak drogocenny dar. Nie mogę wziąć jej od ciebie tak po prostu, gdyż twoja wolna wola jest specjalnym darem od Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca.

Idź teraz w pokoju, Moja córko. Przekaż Mi twoje troski i wątpliwości. Uwolnij twoje ciało, twój umysł i twoją duszę. Wtedy, gdy powierzysz Mi twą wolną wolę, osiągniesz zjednoczenie ze Mną. Ten dar dla Mnie spowoduje, że Moje słowa będą skuteczniej wysłuchiwane na całym świecie.

Twój kochający Zbawiciel ludzkości

Jezus Chrystus

Sędzia sprawiedliwy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.