Miesięczne archiwum: kwiecień 2011

Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy

Orędzie nr 77 z serii Ostrzeżenie

sobota, 30 kwietnia 2011, godz. 20.45

Cieszę się dzisiejszego wieczoru, Moja ukochana córko, ze względu na twoje posłuszeństwo. Twoje codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii Świętej jest Mi bardzo mile. Stajesz się obecnie silniejsza na umyśle i duchu, by szybciej reagować i wypełniać Moją Świętą Wolę. Potrzebować będziesz jeszcze dużo pracy, aby przygotować swoją duszę do stanu perfekcji, jaki jest wymagany od ciebie, Moja córko. Nigdy się nie obawiaj, ponieważ Ja strzegę każdego twojego kroku.

Moja córko, wiesz jak Ja kocham grzeszników. Jak bardzo pragnę ich wierności. Gdy patrzę i widzę ludzi w grupach przyjaciół i w rodzinach, zadowolonych i śmiejących się, wypełniam się radością, ponieważ Mój Duch jest tam obecny. Później zaglądam do innych domów i widzę zamęt, smutek, gniew i w niektórych przypadkach zło w postaci przemocy. Wówczas płaczę. Ponieważ wiem, że szatan jest obecny w tych domach. Następnie patrzę i widzę grupy przyjaciół razem pracujących dla dobra innych osób w ich codziennym życiu i jestem bardzo zadowolony. Potem patrzę na inne grupy pracujących nieprzytomnie dla dobra samych siebie tylko z jednym motywem — aby zdobyć potęgę władzy i ogromne bogactwo. Wszystkie ich działania mają tylko jeden cel. Troszczyć się tylko o siebie i to zazwyczaj kosztem innych. Wówczas płaczę, ponieważ wiem, że są w ciemności. Następnie przyglądam się z zainteresowaniem grupom inteligentnych i wykształconych, którzy chcą przekonać świat, że Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie istnieje. Przedstawiają oni swoje wyrafinowane argumenty, które arogancko zaprzeczają również Mojemu istnieniu, aby dać błędne świadectwo ludziom słabej wiary, żeby zostali wciągnięci do czeluści ciemności — i to łamie Moje Serce. Tak wiele, wiele grup z różnorodnymi interesami i celami. Tak niewielu, niestety, poświęca swój czas, by komunikować się z Bogiem, Przedwiecznym Ojcem.

Wiara dzisiaj została porzucona przez tak wiele milionów ludzi na świecie. W wyniku tego tak wielu ludzi jest zagubionych i nie widzi żadnego celu, ani nie ma aspiracji, by poszukać wskazówek u Moich wyświęconych sług.

Ten wir niejasności będzie nadal trwał, chyba że, Moje dzieci, zwrócicie się do Mnie o pomóc. Módlcie się za wszystkie Moje dzieci wszędzie. Rozejrzycie się wokoło, a zobaczycie, że ludzie na całym świecie są tacy sami. Mogą być różnych narodowości, posługiwać się różnymi językami lub mieć inną karnację. Jednak posiadają podobne cechy. Niektórzy są szczęśliwi, inni cierpią, jeszcze inni są pełni miłości, a jeszcze inni źli i pełni przemocy. Większość ludzi ma poczucie humoru i doświadcza tego w pewnych okresach w swoim życiu. Tak więc, gdy spojrzycie na własne rodziny i przyjaciół, zauważycie to właśnie podobieństwo.

Jeśli więc czujecie potrzebę modlitwy za swoich bliskich, zachęcam was, byście pomyśleli o braciach i siostrach w każdym zakątku świata. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Poprzez odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia za wszystkie Moje dzieci, wy, Moi wierni, możecie uratować ludzkość od ciemności piekielnych. Moc tej modlitwy zagwarantuje, że Moje Miłosierdzie obejmie wszystkich na całym świecie.

Pozwólcie Mi wszyscy wziąć was do Raju Niebieskiego. Nie pozwólcie Mi cierpieć, gdybym musiał pozostawić któregokolwiek z was w rękach szatana.

Módlcie się, módlcie się codziennie o godzinie 15.00 Koronką Miłosierdzia, a uratujecie świat.

Wasz Miłosierny Jezus Chrystus

Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora

Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora

Orędzie nr 76  z serii Ostrzeżenie

piątek, 29 kwietnia 2011, godz. 15.15

Moja ukochana Córko, pokora jest lekcją, której muszą nauczyć się wszyscy, chcący wejść do Mojego Królestwa.

Pokora deklaruje waszą znikomość w Moich oczach, przez co czcicie Mnie, waszego Zbawiciela, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. Bez niej narasta pycha. To bezcelowe, jeśli chcecie określać samych siebie jako spełniających kryteria Mego Królestwa.

W dzisiejszym świecie pokora nie jest akceptowana, w czasach, gdy siła przebicia i pragnienie sukcesu w polepszaniu siebie wobec innych uważane są za cechy godne podziwu. Ci, którzy sami się nie wywyższają lub nie pchają naprzód z tupetem i arogancją, są na świecie ignorowani. Cechująca ich pokora i wielkoduszność wobec innych, uważana jest za słabość — nie są warci zachodu, aby uwzględniać ich w towarzystwie. Jednak ta stojąca w przeciwieństwie do pychy cnota, jest kluczem do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Tak więc to, co jest uważane za prowadzący do sukcesu sposób rozwoju, klucz do dobrobytu i bogactwa w życiu, to właśnie jest formuła, która doprowadzi was po śmierci do Ciemności.

Pokora, przy której akceptujecie, że przede wszystkim trzeba służyć waszemu Sprawcy i Stwórcy, jest tym, co jest naprawdę ważne. Deklarując swoją znikomość, głosicie Chwałę Boga.

Pokora jest cnotą, która jest cenna nie tylko w Moich Oczach, ale jest także ważną częścią waszego duchowego rozwoju. Oznacza ona przyznanie innym pierwszeństwa — dla Chwały Boga.

Jednak tak łatwo i tak szybko można wpaść w stan pychy.

Ostrzeżenie dla dusz wybranych

Patrzcie na tych, którzy ciężko pracowali, rozwijając swoje życie duchowe, aby sprawić Mi radość. Weźcie potem pod uwagę te szczęśliwe dusze, którym dane były dary, by dzięki mocy Ducha Świętego działały w świecie jako wizjonerzy. Bardzo często, po osiągnięciu tych łask, niepostrzeżenie zaczynają się widzieć jako bardziej wyjątkowi niż ich bracia i siostry. Chwalą się zdolnościami, które posiadają. Zaczynają wówczas dokonywać selekcji w dzieleniu tych darów. Ich samochwalstwo wpływa na zdolność przekazywania Prawdy. To, co zapomnieli, to fakt, że wszystkie łaski, które były im dane, pochodzą ode Mnie. A Ja kocham wszystkich. Dary zostały dane, aby były przekazywane dalej. Tak jak daję te dary wybranym duszom — dla dobra pozostałych — tak też mogę je zabrać.

Samochwalstwo uniemożliwia wam rzeczywiste podążanie Moimi śladami. Uczcie się być pokornymi, cierpliwymi i pozbawionymi pychy. Jeśli pracujecie nad sobą, by zdobyć pokorę, dane wam będzie specjalne miejsce w Moim Sercu. Jeśli powołuję określonych ludzi jako dusze wybrane, powinni uważać to za łaskę. Nigdy nie wolno im myśleć, że są ważniejsi w Moich Oczach, ponieważ kocham każdego z was. Jednak wynagrodzę dobrą pracę, jeśli tylko pokora zostanie okazana Mnie i waszym braciom i siostrom.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tak wielu z was obawia się prosić regularnie o przebaczenie

Orędzie nr 75 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 28 kwietnia 2011, godz. 23.30

Moja droga, ukochana Córko, to była dość niezwykła podróż dla ciebie, w tak krótkim czasie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zmęczona. Szybkość, z jaką orędzia te zostały odebrane przez Ciebie i tak prędko, w tak wielu językach opublikowane, pokazuje naglącą potrzebę, którą reprezentują. Pokazuje to również Boskie przewodnictwo w pracy, w najdoskonalszym formacie.

Przekazy te, pełne Mojej Nauki, naprawdę są w celu wyjaśnienia znaczenia waszych dusz w tym życiu, póki jest to możliwe. Wielu ludzi, czytających te orędzia, szczególnie tych z małą wiarą w Boga, Przedwiecznego Ojca, będzie przez nie zaniepokojonych. Wielu nawróci się. Niektórzy będą się obawiać o swoją przyszłość na tej ziemi, o przyszłość swych rodzin i przyjaciół. Proszę, powiedz im, że ich kocham. Jeśli otworzą swoje umysły na pierwszy fakt, że Bóg rzeczywiście istnieje, wtedy będą gotowi do drugiego etapu. Wtedy, kiedy zaczną się zastanawiać, dlaczego takie przekazywanie ma miejsce, dlaczego Jezus Chrystus, jedyny Syn Boga, Przedwiecznego Ojca, podejmuje tak nadzwyczajne kroki, dojdą do oczywistego wniosku. Ponieważ kocham każdego z was, chcę was uratować. Chcę otoczyć troską was wszystkich i muszę podjąć nadzwyczajne środki, aby zbliżyć was do Mojego Serca.

Chcę dotknąć was w waszych sercach tak, aby Światło zaiskrzyło w waszej duszy. Nie macie się czego obawiać na tym świecie, jeśli zaufacie Mi całkowicie. Mam cudowne plany dla wszystkich, którzy zbliżą się do Mojego Najświętszego Serca. Najbardziej niezwykłe dary czekają na was. Nie bójcie się światowych niepokojów. Będę chronić tych, którzy wierzą we Mnie, i zatroszczę się o potrzeby waszych ciał. Zaufajcie Mi, Panu ludzkości, posłanemu raz jeszcze, by uratować was od wiecznej ciemności.

Zwróćcie się do Mnie jak niewinne dzieci. Nie musicie nauczyć się modlitw, jeśli ich w ogóle nie znacie. Tak, one są pomocne, ale wszystko o co was proszę, by zrobić, to porozmawiać ze Mną. W taki sposób, jak  normalnie rozmawialibyście z przyjacielem. Odprężcie się, zaufajcie Mi. Poproście Mnie o Moją pomoc. Moje Miłosierdzie jest pełne, tak pełne, że tylko czeka, aby je wylać na was.

Gdybyście tylko znali Współczucie, które Mam dla wszystkich na ziemi, nawet dla grzeszników. Moje Dzieci pozostają Moimi Dzieci nawet wtedy, gdy grzech plami ich dusze. Brzydzę się grzechu, ale kocham grzesznika. Tak wielu z was obawia się prosić regularnie o przebaczenie. Nigdy nie musicie się tym martwić. Nigdy. Jeśli naprawdę żałujecie, będzie wam odpuszczone.

Grzech, Moje Dzieci, będzie stałym problemem. Nawet Moi najbardziej pobożni wyznawcy grzeszą, grzeszą i grzeszą ponownie. To jest fakt. Gdy szatan został zwolniony, grzech stał się powszechny. Wielu wstydzi się za bardzo, aby zwrócić się do Mnie. Spuszczają głowy i przymykają oczy, gdy się źle zachowali. Zbyt dumni i speszeni brną nadal, jak gdyby mogło to być zapomniane. Nie rozumieją, że ciemność przyciąga ciemność. Jeśli raz zgrzeszycie, o wiele łatwiej jest grzeszyć ponownie. Przez blokowanie waszych sumień cykl ten powtarza się wtedy w koło. Gdyż grzesznicy wynajdą wszelkie preteksty do zignorowania tego, że robią źle. Będą spadali dalej spiralą w dół, i to dlatego, że nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie. Ponieważ nie zrozumieli znaczenia pokory, nie są w stanie zwrócić się do Mnie. Wiedzcie — to nie jest skomplikowane, prosić Mnie o przebaczenie.

Nigdy nie obawiajcie się Mnie. Czekam na każdego z was, kto ma odwagę potępić własne grzechy. Jeśli uczynicie z tego wasz zwyczaj, dane wam będą niektóre nadzwyczajne dary. Po wyznaniu waszych grzechów pozostawać będziecie w stanie Łaski. Następnie,  podczas sakramentu Eucharystii poczujecie rosnącą energię, która będzie dla was zaskoczeniem. Wtedy i tylko wtedy znajdziecie prawdziwy Pokój.

Nic was nie zakłopocze. Będziecie silni nie tylko w waszej duszy. Wasz umysł będzie spokojniejszy i bardziej opanowany. Stawicie czoła życiu z innej i bardziej pozytywnej perspektywy. Kto nie chciałby takiego życia?

Wróćcie do Mnie Dzieci, w tych czasach smutku na świecie. Pozwólcie Mi pokazać radość, która jest waszą radością, gdy zwrócicie się do Mnie.

Pamiętajcie, że kiedyś oddałem Moje Życie dla was. Moja Miłość nie zna granic. Odpowiem na wasze wołanie. Wszystko co musicie zrobić, to poprosić.

Wasz drogi, kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Arabskie powstanie wznieci globalne niepokoje — Włochy wywołają negatywne konsekwencje

Orędzie nr 74 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 26 kwietnia 2011, godz. 20.10

Moja ukochana córko, nie mają końca łzy, które wylewam za wszystkie Moje ukochane, dręczone Dzieci, ofiary przemocy i nadużyć. Moje biedne, drogie Dzieci cierpią wszędzie na całym świecie, a szczególnie w krajach arabskich. Tak bardzo zwracam uwagę na ich cierpienie. Biedne, bezradne dusze. Proszę, módl się za nie, Moja córko, ofiarując za nie swe własne cierpienie.

Zbrodnie, które popełniane będą w świecie arabskim, będą niestety nadal kontynuowane, ponieważ w szereg konfliktów uwikłanych zostanie więcej państw arabskich. Zbliża się czas pierwszego skrytobójstwa, o których mówiłem do was w lutym. Powstanie w krajach arabskich wznieci pośrednio niepokoje w każdym zakątku świata.

Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg światowych —  wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się, Moja córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie pokierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.

Apeluję do Moich wyświęconych sług Bożych na całym świecie, aby zaakceptowali, że teraz realizują się proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Objawienia. Rozpowszechniajcie Prawdę Mojej Nauki i ratujcie wasze Stada, zanim upłynie czas. Idźcie teraz i czyńcie waszą powinność wobec Mnie.

Apeluję do tych z was, którzy relatywizują Moje Nauki, aby tego zaprzestali. Spójrzcie w swoje serca i powiedzcie Moim ludziom prawdę, że nie będą mogli być uratowani i nie będą uratowani, jeżeli sami nie będą szukać przebaczenia dla swoich grzechów. Muszą okazać Mi swoją pokorę i prosić Mnie, aby dany im był dar Zbawienia.
Wy, Moi wyświęceni słudzy Boży, musicie wypełniać teraz rolę, do której zostaliście powołani. Bądźcie odważni. Głoście Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Nawracajcie innych przy każdej okazji

Orędzie nr 73 z serii Ostrzeżenie

Niedziela Wielkanocna, 24 kwietnia 2011, godz. 20.30

Moja ukochana Córko, dzień ten jest ważny, gdyż poprzez Moje Zmartwychwstanie spełniłem Moją obietnicę wobec ludzi. Przez Zmartwychwstanie pomogę unieść was wszystkich do Światła Nieba. Powstańcie teraz wszyscy i przyjdźcie do Mnie, do waszego Zbawienia.

Moje Dzieci, musicie nawracać innych przy każdej okazji. Im więcej wyjaśniacie i im bardziej pokazujecie tym słabym duszom miłość w waszych sercach, tym lepiej osiągnięty zostanie końcowy wynik, poprzez nawrócenie innej duszy. Nagrodzę was wielkim błogosławieństwem. Jest to bardzo szczególny dar ode Mnie i stanowi akt wielkiego miłosierdzia z waszej strony.

Nawrócenie, Moje Dzieci, będzie ratować dusze. Gdy nastąpi, rozprzestrzeniać się będzie następnie na przyjaciół i znajomych osoby, która została nawrócona. Nawrócenie rozprzestrzenia nawrócenie. Nieważne, czy będziecie wyśmiewani lub traktowani, jakbyście mówili nonsens. Wymagać to będzie dużo odwagi z waszej strony, Moi ukochani, wierni wyznawcy. Ale za każdym razem, kiedy powstaniecie i będziecie wyjaśniać Moje Nauki innym, ludzie będą słuchać. Chociaż niektórzy mogą się uśmiechać i udawać, że nie zajmują się tym poważnie, w rzeczywistości będą słuchać tego, co macie do powiedzenia.

Kiedy Duch Święty działa przez was podczas waszej pracy, odbiorcy poczują szarpnięcie w swych sercach. Nie będą jednak wiedzieli dlaczego. Wtedy zbliżycie ich do siebie.

Niektórzy ludzie będą reagować powoli, ale bądźcie cierpliwi. Stopniowo będą ustępować. Najpierw zadawać będą wam pytanie, zwykle odnoszące się do tego, czy coś jest słuszne, czy też jest fałszywe. To będzie oznaczać, że rozpoczyna się nawrócenie. Nigdy nie poddawajcie się w szerzeniu Prawdy Moich Nauk. Nie musicie robić tego tak, jak kaznodzieje. Raczej może być to bardzo subtelne. Nawracajcie innych każdego dnia waszego życia, poprzez zwykłą rozmowę. W ten sposób ludzie będą bardziej chłonni.

Moje Dzieci, zaszokuje was jednak reakcja innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy żyją w zaprzeczeniu i ciemności. Ich reakcja będzie agresywna i szydercza w tonie. Będziecie pytani, czy naprawdę wierzycie w taki nonsens. Będziecie karceni i obrażani. Wasza inteligencja poddana będzie w wątpliwość. Będzie wam zarzucane, że wracacie do religii z powodu osobistych trudności. Od czasu do czasu będziecie czuć się zakłopotani i być może trudno wam będzie się bronić. Zachowajcie w takich sytuacjach milczenie. Następnie po prostu od czasu do czasu zadawajcie pytania.

Zapytajcie takie dusze: Dlaczego odczuwacie w taki sposób? Im więcej pytań będziecie zadawać, tym bardziej ludzie ci zaczną oceniać swe własne odpowiedzi. Nie przekonacie wszystkich do Prawdy. Jednak każda próba z waszej strony podniesie was w Moich oczach.

Idźcie teraz, Moje Dzieci. Nawracajcie w Moje Imię, a otrzymacie wiele, wiele łask.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Zadeklarujcie waszą wierność dla Mojego Bożego Miłosierdzia

Orędzie nr 72 z serii Ostrzeżenie

Niedziela Wielkanocna, 23 kwietnia 2011, godz. 16.40

Moja droga, ukochana Córko, Moje Dzieci świętują teraz z radością rocznicę Mojego Zmartwychwstania. Ten rok jest ważny, ponieważ wyznacza początek nowej ery świadomości, która wkrótce rozpocznie się na świecie. Mój wielki Dar Miłosierdzia przyniesie ogromną ulgę dla wierzących i ogromne poczucie euforii wśród niewierzących, którzy się nawrócą. Kiedy odkryją Prawdę, będzie im lekko na sercu oraz będą pełni miłości do Boga, Przedwiecznego Ojca i Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Nawet niechrześcijanie zrozumieją Prawdę o Moim Istnieniu. Na końcu spowoduje to wielkie uczucie radości i miłości na świecie.

Ostrzeżenie musi być wsparte przez modlitwę

Ważne jest jednak, aby pamiętać o jednej istotnej lekcji dotyczącej Ostrzeżenia. To wielkie Wydarzenie, kiedy nie tylko wszyscy będziecie widzieć wasze grzechy, jak Ja je widzę, ale zrozumiecie Prawdę o przyszłym życiu, musi być następnie wsparte przez modlitwę.

Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się, aby uniknąć tej sytuacji, poprzez modlitwę każdego dnia waszego życia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. W ten sposób wasz zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą utrzymywać będzie poziom nawrócenia i wiary, który ogarnie później świat.

Cieszcie się, módlcie się i dziękujcie Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, za to Wielkie Miłosierdzie. Uklęknijcie i chwalcie Boga Ojca, za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań globalnego Nowego Światowego Sojuszu, które potem nastąpią. Jeśli wystarczająco dużo z was pozostanie wiernych Mnie, Moim Naukom i jeśli będziecie się nadal modlić oraz przyjmować Sakramenty, możecie zmienić bieg wydarzeń, które mogłyby nastąpić.

Jak potężne jest Moje Miłosierdzie. Tak wielu z was nadal nie rozumie jego Znaczenia. Niestety, wielu nigdy wcześniej o nim nie słyszało.

Do tych spośród was, wiernych Mi, muszę skierować teraz bardzo specjalną prośbę. Nie chcę widzieć żadnych Moich Dzieci — zgubionych. Dlatego dane jest wam Ostrzeżenie. Pokaże ono każdemu z was, także sceptykom pośród was, co rzeczywiście stanie się w czasie Sądu Ostatecznego. Tak więc, aby pomóc Mi uratować każdą pojedynczą duszę, chcę, żebyście zadeklarowali swój własny dar pomocy dla Mnie w nawracaniu dusz.

Twórzcie na całym świecie Grupy Modlitewne Miłosierdzia Bożego i odmawiajcie tę modlitwę za każdą znaną wam osobę, która być może leży na łożu śmierci, a jeśli to uczynicie, zapewnię jej zbawienie. Mój lud niech zbiera się teraz razem. Podążajcie za waszym Zbawicielem. Módlcie się tak, jak nigdy nie modliliście się przedtem, a jeszcze więcej dusz zostanie uratowanych. Wówczas wszyscy staniecie się częścią nowego świata, który obiecałem, gdy Niebo i Ziemia połączą się w Jedno. Ta chwalebna przyszłość jest dla was wszystkich. Zamiast obawiać się tej wielkiej zmiany, otwórzcie wasze umysły, serca i dusze dla nadchodzącej, wielkiej radości. Poprzez połączenie się w jedną wielką, potężną Grupę na całym świecie, w każdym kraju, w każdej rodzinie, w każdym kościele i w każdej wspólnocie, zdziałacie wiele.

Wasze modlitwy pomogą zapobiec wielu zdarzeniom z tych prześladowań, które nastąpią, tak jak jest przepowiedziane. Tak więc pójdźcie za Mną teraz, z szacunku dla Mnie, waszego zawsze kochającego was Zbawiciela.

Żyję w każdym z was. Wiem, co zawierają wasze serca i dusze. Dawszy Mi waszą deklarację Miłosierdzia dla waszych braci i sióstr, otrzymacie szczególne łaski.

Wasz Boski Król Miłosierdzia i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego wychowania

Orędzie nr 71 z serii Ostrzeżenie

Wielka Sobota, 23 kwietnia 2011, godz. 12.05

Moja ukochana córko, dzisiaj jest czas dla wszystkich, którzy wierzą w Mękę na Krzyżu, aby pomogli nosić Go tak, by Moje Słowa mogły być jeszcze raz usłyszane na świecie. Przypomnij wszystkim, jak umarłem i dlaczego oznacza to Zbawienie. Twoim obowiązkiem jest informować teraz tych, którzy zgubili drogę do ponownego otwarcia swych serc dla Prawdy Mojej Nauki.

Powstańcie teraz i brońcie swojego prawa do bycia chrześcijanami. Chociaż oczekuję od was tolerancji — tam, gdzie należy respektować poglądy innych wyznań — nie obrażajcie Mnie jednak nigdy, spychając wasze chrześcijaństwo na drugie miejsce. Jest to niebezpieczna doktryna, gdy tolerancja rozumiana jest fałszywie jako substytut Prawdy. Bądźcie otwarci dla innych wyznań i traktujcie równorzędnie swoich braci i siostry. Jednak nigdy nie czujcie się zmuszeni do odrzucenia na bok waszych przekonań lub wyparcia się prawa do chrześcijańskiego wychowania waszych dzieci. Wiele szkół prowadzonych przez chrześcijańskie organizacje, ulega naciskom, by porzucić przywiązanie do Mnie. Wiele rządów próbuje przez nowe prawa blokować chrześcijaństwo i jego rozprzestrzenianie. Możecie jeszcze zauważyć, że inne niechrześcijańskie religie traktowane będą w mniej surowy sposób. Przeciwnie, dowolna inna religia tolerowana będzie lepiej niż chrześcijaństwo.

Walczcie o waszą wiarę teraz. Módlcie się o nawrócenie. Módlcie się, aby te rządy, które ograniczają wasze prawo bycia chrześcijanami, okazały więcej tolerancji. Zaniechanie stawiania oporu spowoduje nastanie jałowego świata, gdzie mniej chrześcijan praktykować będzie swoją wiarę.

Weźcie Krzyż od dzisiaj i pokażcie przykład innym. Nigdy nie wstydźcie się Krzyża.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy

Powstań przeciwko atakom szatana

Orędzie nr 70 z serii Ostrzeżenie

środa, 20 kwietnia 2011, godz. 17.45

Moja córko, twoja wiara jest nadal wypróbowywana o każdej porze dnia, kiedy poddawana jesteś presji osób z zewnątrz, aby odrzucić te przekazy. To zdarzać się będzie zawsze. Nadszedł czas, abyś przyzwyczaiła się do tej udręki. Możesz mieć teraz bardziej niż kiedykolwiek pewność, że orędzia te są autentyczne i pochodzą ode Mnie, Boskiego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa.

Smuci Mnie, kiedy widzę, że wierzący, szczególnie gdy są pod wpływem oszusta, odrzucają Moje Najświętsze Słowo, dawane światu do wiadomości.

Moja córko, jesteś teraz wystarczająco silna, by ignorować wszystkie te głosy, które mniemają, że mówią z władzy przyznanej im przez Boskie źródła. Wielu fałszywych proroków jest obecnych w dzisiejszym świecie i nie są tymi, za których się podają. Słuchaj tylko Mojego Głosu, tak jak ci wcześniej powiedziałem. Nie potrzebujesz aprobaty innych ludzi do kontynuowania tej świętej pracy. Zapisy tych świętych przekazów zostaną z czasem uznane za to, czym one są. Nigdy nie daj się zwieść przez źle poinformowane dusze, że nie są one inspirowane natchnieniem Boga. Ponieważ tak nie jest. Zablokuj kłamstwa, które przez oszusta, szatana, będą atakować twoje uszy. On, Moja Córko, chce zatrzymać to dzieło i zrobi wszystko, abyś nie wypełniła tej misji.

Powstań teraz i mów z mocy Ducha Świętego, która została ci udzielona, Moja droga Córko. Jesteś wybranym posłańcem, aby dostarczyć, jak już ci powiedziałem, najważniejsze orędzia dla ludzkości w tych czasach. Czynisz Mnie tak szczęśliwym z powodu siły i odwagi, okazywanych w obliczu ataków, które musisz znosić z rąk szatana. Pamiętaj jednak, że musisz zaakceptować tę pracę z pokorą, jakiej się od ciebie oczekuje. Przyjmuj Mnie teraz codziennie do swej duszy, dla dodatkowych łask. Kocham cię, Moja Córko. Niebo cieszy się, że tak szybko reagujesz na Moją Najświętszą Wolę.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Seksualna niemoralność doprowadzi was do piekła

Orędzie nr 69 z serii Ostrzeżenie.

poniedziałek, 19 kwietnia 2011, godz. 23.50

Moja córko, chociaż świat różnie się podzielił — na tych, którzy przeżywają proste i uporządkowane życie, niektórzy w bogactwie i pokoju; na tych, którzy są dotknięci przez ubóstwo i choroby lub są ofiarami wojny, oraz tych u władzy — wszyscy będą zdumieni, kiedy staną się świadkami dokładnie tych samych, nadchodzących wydarzeń.

Wielu zobaczy w katastrofach żywiołowych rękę Boga. Inni będą mówili, że są one znakiem końca czasów, podczas gdy inni powiedzą, że to wszystko ma do czynienia z globalnym ociepleniem. Ale co jest najważniejsze teraz, w tym szczególnym czasie, to jest zrozumieć że:

Grzech, gdy eskaluje do niespotykanych wcześniej poziomów, zawsze powoduje zniszczenie w waszym uporządkowanym życiu. Kiedy jednak nasila się do obecnego poziomu, którego doświadczają i są świadkami wszyscy w dzisiejszym świecie, to możecie mieć pewność, że takie katastrofy staną się dziełem ręki Boga.

Bóg, Przedwieczny Ojciec, już reagował i działał w ten sposób. Teraz, ponieważ przybliża się czas zniszczenia szatana i jego zwolenników, uwolnione zostaną przez Boga, w Jego Miłosierdziu, dalsze zaburzenia w naturze. Zrobi to, aby zapobiegać szatanowi i jego wszystkim skorumpowanym ludzkim kukiełkom, które ślinią się na widok bogactw i chwały, obiecanych im przez jego psychologiczne moce.

Szatan wpaja złe myśli i czyny w dusze na tyle słabe, by odsłoniły się dla jego zaborczej mocy. Ludzie tacy mają wspólne cechy. Są egocentryczni, opętani ziemskimi ambicjami i bogactwem i są uzależnieni od seksualnych zboczeń i spragnieni władzy nad innymi. Wszyscy znajdą się w piekle, jeśli nadal będą oddawać cześć antychrystowi, który właśnie ma się dać poznać całemu światu.

Wielu nieświadomych ludzi nie wierzy w szatana, antychrysta lub w ogóle w Boga, Wszechmogącego Ojca. Przymykają więc oko. Mimo to zastanawiają się, dlaczego upadło całe społeczeństwo, w którym żyją. Nie rozumieją zatrważającej prędkości rozpadu tradycyjnej rodziny. Kładą to na karb bolączek współczesnego społeczeństwa. Czego nie wiedzą, to fakt, że rodzina jest priorytetowym celem szatana. Jest tak, ponieważ on wie, że jeśli rozpada się rodzina, wówczas upada także społeczeństwo. Wielu wie o tym, ponieważ staje się to coraz bardziej oczywiste w dzisiejszym świecie.

Spójrzcie zatem na seksualną niemoralność. Zastanawiacie się, jak strasznie społeczeństwo zaatakowane zostało przez deprawację. Kolejny raz nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to szatan odpowiedzialny jest za każdy akt obscenicznej niemoralności na świecie. Podczas, gdy ci z was, uwikłani w świat rozwiązłości, zboczenia seksualnego i znęcania się nad innymi, będą twierdzić, że czyny te są źródłem rozrywki i w niektórych przypadkach formą dochodu — wy musicie wiedzieć, że będą one waszym paszportem do wiecznego ognia Piekła.

Za każdy niemoralny akt seksualny, w którym uczestniczycie cieleśnie, to nawet wtedy gdy będziecie istnieć już tylko na sposób duchowy, będziecie płonąć na wieki tak, jakbyście posiadali ciało. Każda część ludzkiego ciała, której nadużywacie przez grzech śmiertelny, cierpieć będzie najwięcej bólu w ogniach piekła. Dlaczego tego chcecie? Wiele z będących wśród was, biednych, zwiedzionych dusz nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie powiedziano wam Prawdy.

Prawdy, że istnieje Niebo, Czyściec i Piekło

Wielu Moich, mających dobre intencje, wyświęconych sług Kościoła, bardzo długo nie kładło nacisku na te nauki. Ciąży na nich wstyd. Płaczę z powodu ich cierpienia, ponieważ wielu z nich tak naprawdę w piekło nie wierzy. Więc jak mogą głosić kazania o horrorze, jakim jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich wybrało łatwą odpowiedź: Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie wysłałby was do piekła. Jakże mógłby?

Odpowiedź brzmi: nie — nie zrobiłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich Dzieci. Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do którego popełnienia zostały skuszone, uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Bez przerwy — i znowu.

Znajdują się one w takiej ciemności — wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności  — że nadal kontynuować będą wybór tej ciemności, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy uratowane. Wybrały tę drogę z własnej wolnej woli, daru od Boga, w który On nie może ingerować.

Ale szatan może. I robi to

Wybierajcie życie, jakie chcecie. Ścieżkę życia do Boga, Przedwiecznego Ojca, do Nieba lub do  szatana, oszusta, w ognie wiecznego piekła. Nie ma bardziej wyraźnego sposobu na objaśnienie rezultatu waszego wyboru, Moje Dzieci. To właśnie z powodu Mojej Miłości i Współczucia uczyć was muszę Prawdy.

Orędzie to ma was trochę przestraszyć, bo jeśli nie pokazałbym wam, co was oczekuje, nie ujawniłbym Mojej prawdziwej Miłości do was wszystkich.

Nadszedł czas, aby stawić czoła przyszłości, nie tylko dla was samych, ale także tych przyjaciół, rodziny i bliskich, na których wpływacie poprzez własne zachowanie. Zachowanie wywołuje podobne zachowanie. Poprzez niewiedzę, w przypadku kogoś niewinnego, moglibyście także nieświadomie poprowadzić go i skierować na drogę do wiecznej ciemności.

Zadbajcie o swoją duszę. Jest to dar od Boga. Jest ona wszystkim, co weźmiecie ze sobą do następnego świata.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Gniew Boży spadnie na Nowy Porządek Świata

Orędzie nr 68 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 17 kwietnia 2011, godz. 19.00

Moja ukochana córko, muszę powiedzieć ci z wielkim smutkiem, że mające nastąpić klęski żywiołowe przyniosą ogromne śmiertelne żniwo w Azji i Europie, w Rosji i Stanach Zjednoczonych.

Gniew Boży Mojego Przedwiecznego Ojca spadnie szybko na ten Globalny Pakt, który dla własnej korzyści, w tajemnicy planują konspiracyjne organizacje, chcące przynieść śmierć reszcie świata.

Są one odpowiedzialne za tworzenie dobrobytu, rozwój rolnictwa i nowe technologie, które mogłyby was olśnić, gdyby nie były tak diaboliczne w swoich celach. Osoby te, z każdego kraju świata, są bogate, potężne, utalentowane i kontrolują banki, wojsko, światowe organizacje humanitarne, policję, rządy, dostawców energii oraz media. Nikt z was nie uniknie ich szponów, jeśli nie powiem wam, jak to uczynić.

Modlitwa, a przede wszystkim Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozprzestrzeniać będzie nawrócenie, a przez Modlitwę Różańcową osłabiona zostanie praca tych złowrogich pasożytów, których idolem jest szatan. Interesujące jest, że wielu z tych schwytanych w zdradliwą sieć fanatyków wierzy, że są jedynie ambitni w swoim naturalnym pragnieniu osiągnięcia bogactwa i w ogóle nie mają religijnych przekonań. To, czego nie wiedzą, to jest to, że zostali oszukani przez szatana, który codziennie wywiera na nich wpływ, na ich myśli, życzenia, słowa i czyny. Jak bardzo są zaślepieni!

Wszędzie tam, gdzie są zgromadzeni, spadnie gniew Boży ze straszną siłą. To już się dzieje. Zostaną powstrzymani, ale proces ten potrwa przez pewien czas. Nie nastąpi ich całkowite zatrzymanie, ale osłabione zostaną okropne skutki, jakie, w przeciwnym razie, miałyby ich działania.

Przenajświętsza Trójca jest już aktywna w komunikacji z wybranymi duszami na całym świecie. Wierzący ludzie już to zauważyli. Kto nie wierzy w Boga Ojca, ten myśli, że ma do czynienia tylko ze zwolennikami teorii zagłady świata. Mimo że rzeczywiście wiele osób na świecie może przedstawiać dziś fałszywe twierdzenia, nie ignorujcie ich proszę, nie wysłuchawszy wcześniej, co mają do powiedzenia.

Módlcie się zawsze o przewodnictwo w tych trudnych i pogmatwanych czasach.
Koncentrujcie w każdej chwili swoją uwagę na Mnie, waszym Boskim Zbawicielu.

Będę trzymać was za rękę i pomogę wam ominąć pokusy. Wielu ludzi wpadnie w panikę, gdy zobaczą, jak sprawdzają się te przepowiednie, i w wielu przypadkach sparaliżuje ich strach. Nie muszą się jednak obawiać, gdyż okres ten będzie trwał krótko. Potem nastanie nowe Niebo i nowa Ziemia, gdzie wszyscy będą żyć długo, szczęśliwie i w pokoju, w jedności ze Mną. Im więcej ludzie nawróci się i będzie prosić Boga Ojca o przewodnictwo, tym słabsze będą skutki złowrogiego panowania zaplanowanego przez Nowy Porządek Świata.

Idźcie teraz w pokoju. Módlcie się, aby wzmocniła się wasza wiara we Mnie.

Wasz Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

Nowy Porządek Świata — Plan kontroli waszych pieniędzy i waszej żywności

Orędzie nr 67 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 17 kwietnia 2011, godz. 9.00

Moja ukochana córko, na całym świecie nastąpi teraz seria klęsk żywiołowych. Wystąpią one w niezwykłych i nieoczekiwanych miejscach i będą tragiczne w swej intensywności. Wpłynęło na to grzeszne zachowanie ludzi. Odprawiajcie pokutę i nie zapominajcie, że te klimatyczne katastrofy mają obudzić was z waszego zaślepienia i waszego braku wiary. Mają one również na celu zmniejszenie wpływu złej Grupy światowych sojuszy i ich złowrogich działań. Grupy te, które można nazwać Nowym Światowym Rządem w stanie przyczajenia, planują teraz ujawnienie się pod przewodnictwem antychrysta. Te same Grupy spowodowały upadek systemu bankowego, a teraz będą wszędzie niszczyć waluty tak, aby przejąć nad wami kontrolę.

Moja córko, gdy przekazywałem ci tę wiadomość przed kilkoma miesiącami, wydawała ci się dziwna, ale jednak zapisałaś, co powiedziałem. Ten podły, zły plan węży, wyznawców  szatana, opracowywany był już od długiego czasu. Niektóre z ich wyrafinowanych planów są już ujawnione, ale wielu ludzi wierzy, że świat przeżywa po prostu kolejny kryzys finansowy. Obudźcie się teraz wszyscy. Rozejrzyjcie się dokoła i przekonajcie się sami.

Przestańcie próbować tłumaczyć, że świat jest tylko pogrążony w bólach depresji spowodowanej dekoniunkturą w gospodarce, bo nie jest to prawdą. Przez jedną globalną walutę oraz nadmierne zadłużenie waszego kraju, ludzie ci będą w stanie kontrolować każdego z was. Żaden kraj nie wymknie się z ich szponów. Pamiętajcie o Moich słowach: wasze pieniądze będą bezwartościowe. Wasz dostęp do żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby stanie się możliwy poprzez oznakowanie, o którym mówiłem.

Proszę, proszę nie akceptujcie tego znaku, bo będziecie wówczas dla Mnie straceni.

Znak ten zabije was, nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Pozostańcie poza jego wpływem.

Jeśli chcecie uniknąć tego znaku, znaku zwierzęcia, rozpocznijcie już teraz planowanie zapasu żywności, okryć, świec i wody.  On, antychryst, który poprowadzi ten Nowy Światowy Rząd, wierzy, że skradnie ludzkości dusze; ale tego nie dokona. Tak jak wielu wpadnie pod jego wpływ, tak samo również Moi wyznawcy pozostaną nieugięci i dotrzymają wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi.

Wy wszyscy, którzy te proroctwa traktujecie z pogardą i drwiną, posłuchajcie teraz:

Jeżeli dostaniecie się pod wpływ tej Światowej Mocy, będziecie straceni. Będziecie potrzebować silnej Wiary, aby przeżyć. Ja odpowiem na modlitwy, które będziecie odmawiać. Będę was chronił w ten straszny czas na ziemi. Przygotujcie się teraz do spotkań w grupach, w których w spokoju i potajemnie będziecie mogli się modlić.

Ten Nowy Porządek Świata zaistnieje także w ich modłach, w ich własnych, ohydnych świątyniach. Świątynie te istnieją wszędzie, chociaż budowane były potajemnie. Obdarowują tam swego idola, szatana, ofiarami i oddają mu pokłon. Kulty te zataczać będą szerokie kręgi i wszystkie mają ten sam szalony cel — zapanowanie nad ludzkością. Uczynią to przez próbę przejęcia kontroli nad waszą walutą, waszą żywnością i waszą energią.

Walczcie z nimi najlepszą z dostępnych wam metod, poprzez modlitwę i szerzenie nawrócenia.

Módlcie się także za tych zaślepionych ludzi, którym obiecane zostały wielkie bogactwa, technologie, przedłużenie życia i inne cuda. Jak bardzo są w błędzie. W rzeczywistości zostali oszukani.

Gdy odkryją prawdę, będzie już za późno, gdyż strąceni będą na dno przepaści.

Módlcie się wszyscy, odmawiajcie codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę Różańcową, tak często jak jest to możliwe, aby złagodzić skutki tego podstępnego i demonicznego planu. Módlcie się także za te dusze, które stracone zostaną przez karzącą rękę Boga Ojca w mających nastąpić globalnych katastrofach żywiołowych. One potrzebują waszych modlitw.

Proszę, usłuchajcie Mojego apelu o modlitwy, a będą one wysłuchane.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Nawet małe grupy modlitewne do Miłosierdzia Bożego mogą uratować miliony

 

Orędzie nr 66 z serii Ostrzeżenie

 

sobota, 16 kwietnia 2011, godz. 22.45

 

Moja ukochana córko, Ostrzeżenie jest już blisko i nastąpi szybko, w jednym momencie. Bieg wydarzeń zatrzyma się dla wszystkich, gdy zobaczą Moje wielkie Miłosierdzie. Módlcie się przede wszystkim za tych wszystkich, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego. Oni potrzebują waszych modlitw, ponieważ wielu umrze z szoku, gdy zobaczą — tak, jak  byłoby to widziane Moimi oczami — odrazę grzesznych okropności, których się dopuścili. Poprzez modlitwę różańcową o Miłosierdzie Boże mogą zostać uratowane miliony, nawet jeśli czyni to tylko mała grupa wrażliwych wiernych.

 

Moja córko, nie podam ci daty tego wielkiego Wydarzenia. Bądź jednak pewna, że dla świata czas ten już nadszedł. Tak jak nieprzerwanie rośnie zło na całym świecie, tak wszędzie także opadnie teraz ręka Mojego Ojca. On nie ustąpi i nie dopuści, aby źli grzesznicy w stowarzyszeniu z szatanem nadal zarażali lub niszczyli Moje Dzieci. Hańba tym wszystkim, mającym obsesję na własnym punkcie grzesznikom, których nadal kocham, mimo że splamili się złymi czynami. Proszę cię, módl się teraz za odpuszczenie ich grzechów.

 

Tak jak teraz nastąpi Ostrzeżenie, tak będą także dotykać ludzkość klęski żywiołowe. Moje Dzieci, modlitwa jest teraz waszą jedyną bronią dla uratowania siebie i ludzkości przed ogniem piekła. Jak tylko przeminie Ostrzeżenie, zapanuje pokój i radość. Potem Nowy Światowy Sojusz rozpocznie prześladowania. Ich siła zostanie osłabiona, jeżeli wystarczająca ilość wiernych będzie się intensywnie modlić i rozprzestrzeniać nawrócenie.

 

Nie bójcie się, Moi ukochani wyznawcy. Będziecie ściśle współpracować ze sobą, aby modlić się za zbawienie ludzkości. W ten sposób uratujecie miliony dusz.

 

Wasz kochający Zbawiciel

 

Jezus Chrystus

 

Doświadczenie podczas Ostrzeżenia i modlitwy o natychmiastowe przebaczenie

Orędzie nr 65 z serii Ostrzeżenie

sobota, 16 kwietnia 2011, godz.10.00

Moja ukochana córko, pospiesz się, aby wiedza o Moich przekazach rozprzestrzeniała się szybko, gdyż Ostrzeżenie na całym świecie jest już bardzo, bardzo blisko. Powiedz tym duszom, które wzbraniają się przed modlitwą, aby porzuciły swą dumę i urazy, i zwróciły się teraz do Mnie z prośbą o przebaczenie. Musicie mieć świadomość, że wiele, wiele dusz nie przeżyje tego wkrótce mającego nastąpić Wydarzenia. Wiele z tych dusz jest po prostu za słabych i chociaż skłonne są uwierzyć w Boga, Przedwiecznego Ojca, myślą, że wystarczy, jeżeli ku duchowej wierze zwrócą się kiedyś potem, w pewnym momencie przyszłości. Wówczas będzie już na to za późno.

Powiedz ludziom na całym świecie, że Ostrzeżenie odbędzie się w celu ich uratowania. Wielu będzie żałować w czasie tego mistycznego doświadczenia. Poczują piekące uczucie, podobne do doświadczenia dusz w czyśćcu. Da im to przedsmak tego, czego doświadczają i przez co muszą przejść nie w pełni czyste dusze, zanim będą mogły zobaczyć Chwalebne Światło Nieba. Prosta akceptacja, że to Wydarzenie może mieć miejsce, pomoże im je przeżyć. Zwróćcie się do Mnie i mówcie: Proszę, prowadź mnie do światła i dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grzechy, a przebaczę wam natychmiast. Zaraz po Ostrzeżeniu doświadczycie w waszych duszach uczucia głębokiego pokoju i radości.

Młodzież uważa za zbędne, aby się modlić

Wielu ludzi w dzisiejszym świecie wzbrania się przed modlitwą. W szczególności wielu młodych ludzi uważa modlenie się za coś niestosownego i przestarzałego. Uważają błędnie, że jeśli tylko wierzą w Boga, to modlitwa wcale nie jest konieczna. Nie jest to prawdą. Modlitwa jest niezbędna, aby wejść do raju, którego tak silnie pragnąć będziecie po śmierci. Jeśli pozostaniecie w grzechu, nie zaznacie smaku tego wspaniałego święta. Tak jak ci z was, którzy chcąc zachować kondycję fizyczną, starannie uważają na to, co jedzą, i pielęgnują swe ciało, w podobny też sposób muszą przygotować swą duszę. Jeśli nie zwracacie dokładnie uwagi na stan swojej duszy, staje się ona słaba i brakuje jej duchowego pożywienia, którego potrzebuje dla zapewnienia doskonałej formy.

Modlitwa o nawrócenie innych

Ze względu na słabość wiary wśród wielu wiernych na świecie — na tych, których wiara jest silna, spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Musicie modlić się o nawrócenie innych następującymi słowami: O Jezu, proszę Cię pilnie przez Twoje Boskie Miłosierdzie, okryj te dusze oziębłe Twą Drogocenną Krwią tak, aby mogły się nawrócić.
Zmówcie tę krótką modlitwę za tych, których uważacie za najbardziej jej potrzebujących.

Dzieci, nie zapominajcie o Mojej wspaniałej Obietnicy: Na końcu Ja zatriumfuję. Szatan zwodziciel nie jest w stanie przetrwać. Proszę, pozwólcie Mi ochronić was i zabrać ze sobą. Nie oddawajcie waszych dusz szatanowi. Kocham was wszystkich. Proście Mnie wytrwale każdego dnia o wzmocnienie waszej wiary.

Wasz Boski Zbawiciel

Król Miłosierdzia i Współczucia

Jezus Chrystus

Obudźcie się dla Prawdy, zanim będzie za późno

Orędzie nr 64 z serii Ostrzeżenie

piątek, 15 kwietnia 2011, godz.22.00

Moja ukochana córko, musisz powiedzieć światu, że Moja Święta Wola musi być przestrzegana, jeżeli ludzkość pragnie Wiecznego Życia. Świat ten, chociaż ma wiele do zaoferowania, nigdy nie zaspokoi waszego głodu. Gdyby nie było grzechów waszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy, byłoby dla was możliwe, aby żyć w wiecznym szczęściu, bez przeszkód na waszej drodze. Ponieważ zwodziciel jest wszędzie, nie pozwoli, aby ktokolwiek z was zaplanował swoje życie, ukierunkowując je na Mnie.

Sprytny kłamca będzie się ciągle starał sprawić, przy pomocy różnych środków pokusy, abyście popełniali grzechy. Jednak będzie to dla niego bardzo trudne, gdy znajdziecie się w stanie Łaski, osiągniętym poprzez Spowiedź i Święte Sakramenty.

Szczególnie skuteczny przeciwko szatanowi jest Różaniec, ze względu na Moc, która dana była od Boga, Wiecznego Ojca,  Mojej Matce, Świętej Dziewicy. Posiada Ona ogromną władzę nad oszustem. Jest on wobec Niej bezsilny — i on o tym wie. Gdy pozwolicie Mojej Świętej Matce, aby prowadziła was do Łaski, wtedy może Ona w waszym imieniu interweniować, a wówczas będziecie odporni na wpływy szatana.

Gdy ludzie dziś, na tej ziemi, dążą do szczęścia i pokoju, to poszukują jakiejś tajemnej formuły.

Tracą przez to czas, by w swoim życiu zdobyć tajemnicę szczęścia, materialnych korzyści i pokoju. Wymyślają nowe sposoby, idee, a one wszystkie pobudzane są poprzez plany stania się bogatymi.

Niezależnie od wszystkich przedstawianych argumentów, z których większość opiera się na sterowanym psychologicznie idealizmie, po prostu jest niemożliwe, abyście osiągnęli pokój i radość w waszym życiu, jeżeli nie uwierzycie w Boga, Wiecznego Ojca.

On jest Jedynym Ofiarodawcą życia. Jeśli nie zbliżycie się do Niego, pozostaniecie duchowo puści.

Tym z was, którzy spędzają wiele czasu, próbując zaprzeczyć Mojemu istnieniu, mówię: Marnujecie wasz czas, ścigając złudzenia, które się nigdy nie potwierdzą. Wasz zawzięty sprzeciw dla uznania waszego Stwórcy, Najwyższej Istoty, która stworzyła ten świat, zaprowadzi was do otchłani wiecznej ciemności. Wielu ludzi jak wy, którzy w swoim życiu niezwykle długo zaprzeczali egzystencji Boga poprzez rozprzestrzenianie kłamstwa, że takiej Istoty jak Bóg Ojciec w ogóle nie mogło być, znajduje się teraz, niestety z własnego wyboru, w głębinach piekieł. Nie pozwólcie, by tak się stało z waszymi duszami, bo w piekle tych, którzy tam trafiają, cierpienie pali tak, jakby dotykało jeszcze żywych ciał.

Szatan śmieje się z waszej ignorancji. Gdy zaprzeczacie Bogu, zaprzeczacie też waszemu prawu do Wiecznego Szczęścia. Jest to, to samo wieczne szczęście, którego nieustannie szukacie na tym świecie. Ale ono nie może być zdobyte na Ziemi. Nie przeżywajcie nigdy swojego ziemskiego życia tak, jak gdyby to była jedyna część cyklu waszego istnienia, gdyż tak nie jest.

Wasza właściwa ojczyzna znajduje się w Raju ze Mną.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Jak możecie sprawić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli osiągnąć Niebo

Orędzie nr 63 z serii Ostrzeżenie

piątek, 15 kwietnia 2011, godz.15.30

Moja ukochana córko, cieszę się, gdyż podczas Wielkiego Tygodnia tak wielu Moich dobrych i wiernych wyznawców zjednoczy się, aby oddać hołd Ofierze, którą złożyłem za  was wszystkich. Ofiara, którą złożyłbym chętnie ponownie — także po to, aby uratować pojedynczo każdego z was. Moja miłość jest głęboka dla każdego z osobna na świecie, dla wszystkiego, co zostało utworzone ze Świętej Woli Boga, Wiecznego Ojca, Stwórcy ludzkości. Wszyscy macie szczególne miejsce w Moim Sercu, nawet ci z was, którzy Mnie nie znają.

Gdyby obiecane wam było na tej ziemi życie, które oferowałoby wam bogactwo i szczęście, wówczas wielu z was skorzystałoby z okazji. Tak koniecznie pragniecie zaspokoić  pragnienia ciała. Gdyby proponowany był raj w niebie, trudno byłoby to sobie wyobrazić. Rozumiem to, gdyż obojętna dusza musiałaby mieć wielką wyobraźnię, aby przedstawić sobie to piękne miejsce.

Zawsze istnieć będzie dążenie, aby przedstawić sobie tą Wspaniałość. Jedyne dusze, które to potrafią, to te z silną wiarą w istnienie Boga.

Jedynym sposobem, aby naprawdę zrozumieć Klejnot, który oczekuje na każdego z was, jest wzmocnienie waszej wiary.

Jedyną drogą, aby to osiągnąć, jest usilna modlitwa, aby dostrzec Prawdę, Światło i Piękno, oczekujące tych wszystkich, którzy czczą Boga Ojca Wszechmogącego.

Wierzący — musicie modlić się za swoich przyjaciół, małżonków, krewnych,
rodziców, braci, siostry i dzieci, którzy mają mało zaufania. Moja Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie ratować ich dusze, jeśli będziecie odmawiać Ją w ich intencji.

To jest teraz Moja Obietnica dla was.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej Obietnicy

Orędzie nr 62 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 14 kwietnia 2011, godz. 12.05

Moja umiłowana córko, nie obawiaj się, robisz postępy, znajdując czas na modlitwę do Mnie. Teraz ważne jest, by człowiek zrozumiał, że aby zbliżyć się do Mojego Serca, musi pojąć potrzebę przyjęcia sakramentu Najświętszej Eucharystii.

Wielu ludzi, w tym także inne grupy chrześcijan, zaprzeczają Mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii. Czemu zdecydowali zaprzeczyć obietnicom, które złożyłem podczas Mojej ostatniej wieczerzy, gdzie obiecałem, że dam Moje Ciało i Krew jako pokarm i pożywienie dla waszych dusz, jest niejasne. Jest jednak pewne, że cud Świętej Eucharystii, obecny we wszystkich tabernakulach świata, istnieje dziś i jest po to, by wypełnić wasze biedne, niedożywione i puste dusze Moją obecnością. Ta obecność wzmocni was i sprawi, że gdyby zdarzyło wam się Mnie nie przyjmować po tym, jak już do tego przywykniecie, będziecie czuć się zagubieni.

Wielu chrześcijan ignoruje jedną z najbardziej fundamentalnych obietnic, jaką uczyniłem podczas Mego Ukrzyżowania, że będę obecny w chlebie i winie oraz zostawię trwały ślad, by pomagać karmić dusze. Zbyt dużo ludzkiego rozumowania spowodowało, że zostałem odrzucony nawet przez dobrych chrześcijan. Ci sami chrześcijanie nie mogą przyjąć Świętej Eucharystii w jej prawdziwej formie. Najświętsza Eucharystia została wam wszystkim dana jako wielki Dar dla waszego odkupienia i zbawienia. Odrzucenie faktu, że Ja jestem w Niej obecny, powoduje utratę specjalnych łask, które są częścią przymierza, by przyprowadzić Mnie bliżej waszych serc.

Pamiętajcie, że to, że umarłem za was, stało się po to, by pokierować was w kierunku życia wiecznego i zbawienia. Przyjmijcie Mnie jak żywą obecność, a wasze dusze rozjaśnią się w sposób, jaki nie wydawał wam się możliwy. Powróćcie do przyjmowania Mojego Ciała i Krwi. Pozwólcie Mi usunąć wasze wątpliwości. Jest to jeden z największych błędów, jakie chrześcijanie zrobili — odmówienie Mi wejścia w ten sposób do ich dusz. To bardzo obraża Mojego Przedwiecznego Ojca z powodu Ofiary dokonanej, aby was ocalić. Pozwólcie Mi wnieść światło i posiłek w wasze życia. Bardziej skłonni, by zaakceptować prawdę Mojego nauczania, będziecie po tym, jak Ostrzeżenie już nastąpi.

Pamiętajcie, co obiecałem podczas Mojej ostatniej wieczerzy — że gdy weźmiecie chleb i wino, staną się one dla was Moim Ciałem i Moją Krwią. Każda inna interpretacja jest wypaczeniem ludzkiej logiki i rozumowania. Teraz zrozumcie i zaakceptujcie Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Specjalne Łaski obiecane za wzywanie Jezusa przez zaledwie jeden dzień

Orędzie nr 61 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 14 kwietnia 2011, godz.11.00

Moja ukochana córko, dziękuje ci za poświęcanie większej ilości czasu na tę najświętszą pracę. Nadszedł czas dla wszystkich, by otworzyli swoje serca dla Mnie na przynajmniej jeden dzień, aby pozwolić Mi napełnić was specjalnymi łaskami. Te łaski będą teraz rozlane na tych, którzy zapomnieli, że Ja istnieję, podczas gdy czas zbliża się do Wielkiego Piątku.

Czas potężnej Nowenny do Miłosierdzia Bożego się przybliża i wówczas będzie on użyty, by wypełnić wasze dusze specjalnym darem ode Mnie. Czyń teraz, jak nakazuję, i módl się dziś do Mnie swoimi słowami. Łaski, którymi was obdarzę, nie tylko przybliżą was do Mojego Najświętszego Serca, ale napełnią was także Duchem Świętym. Módlcie się Moją nowenną, począwszy od Wielkiego Piątku, i powierzcie tyle dusz, ile tylko zdołacie, a uratuję każdą z nich.

Tych z was, którzy upadają nawet po tym, jak Mi się zawierzyli, ponownie będę podnosił w górę. Nigdy nie obawiajcie się zwrócić do Mnie, jeśli zbłądzicie. Nigdy nie opuszczę tych, którzy będą do Mnie powracać. Jako że jesteście grzesznikami, jesteście narażeni na upadki. Nigdy się nie obawiajcie, stoję obok każdego z was gotowy, by was za każdym razem objąć. Grzech może zostać wybaczony. Nigdy nie czujcie się przytłoczeni winą za grzech, jeśli musicie się do Mnie zwrócić, by prosić o przebaczenie. Ja zawsze jestem dla was.

Moje dzieci, wykorzystajcie Święty Tydzień, by przypomnieć sobie wszystkie Ofiary, jakie poniosłem dla grzeszników. Moja litość jest nadal silna. Nigdy się nie zmniejszyła względem dusz. Nawet tych, których grzechy ciężko Mnie obrażają. Jeśli dusza szuka przebaczenia, wtedy jej grzech będzie odpuszczony. Moja Nowenna do Miłosierdzia Bożego zaszczepi najpotężniejsze łaski wówczas, gdy będzie odmawiana począwszy od Wielkiego Piątku, a kończąc na Święcie Bożego Miłosierdzia, dziewięć dni później. Odmawiając ją, nie tylko ocalicie swoje własne dusze, ale także miliony innych. Zróbcie to dla Mnie.

Wasz zawsze kochający i wierny Boski Zbawiciel

Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy, niż był podczas Mojego Ukrzyżowania

Orędzie nr 60  z serii Ostrzeżenie

środa, 13 kwietnia 2011, godz.23.00

Moja najmilsza Córko, płaczę dziś wieczór z wielkim smutkiem nad grzechami ludzkości, które narastają z wielką intensywnością w czasie, gdy na świecie zbliża się moment upamiętnienia Mojej Pasji na krzyżu. Mój ból jest jeszcze większy niż wtedy, gdy po raz pierwszy zostałem ukrzyżowany. Teraz ponownie przeżywam mękę, którą cierpiałem, ponieważ grzechy ludzkości przekłuwają Moje Serce jak miecz, który jest dłuższy, ostrzejszy i bardziej bolesny.

Usłyszcie Moje prośby. Usłyszcie Moje wołanie. Wszyscy z was. Pocieszcie Mnie w tej głębokiej męce, którą dziś cierpię. Codziennie muszę być świadkiem głębokiego smutku, bólu i tortur zadawanych człowiekowi przez człowieka, przez ludzi dzieciom. Mordercy ci nie cierpią z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, tak zakażone są ich ciemne dusze przez oszusta — szatana.

On nie ma litości dla nikogo z was, ponieważ nie ma duszy. Mimo to ludzie jak zaślepieni ulegają bezmyślnie jego pokusom. Tak niewolniczo pozwalają się wciągnąć do tej strasznej ciemności. Muszę polegać na was, wierzących, że będziecie się mocno modlić, by ocalić te dusze.

Mój ból nasila się codziennie. Grzech nie jest postrzegany przez człowieka takim, jaki jest. Na najbardziej podstawowym poziomie jest to miłość własna. W najgorszym wypadku jest to miłość do wszystkich rzeczy, które wyrządzają szkodę innym — poprzez nieuczciwość, przemoc, nadużycia i zbrodnie. Dlaczego ludzie zamykają oczy, gdy są świadkami okrucieństw? Ofiary są takimi samymi ludźmi, jak wy sami. Módlcie się mocno za sprawców, ponieważ oni również są ofiarami. Oni, Moje Dzieci, zostali złapani w sidła przez oszusta, choć jeszcze wielu nie akceptuje nawet, że on istnieje.

Teraz zbliża się czas, by Moje Słowo jeszcze raz, naprawdę słyszane było na ziemi.

Proszę, proszę, wytłumaczcie wszystkim, że Moje Miłosierdzie widoczne będzie na ziemi teraz, podczas nadchodzącego Mistycznego Wydarzenia. Ważne jest, aby powiedzieć tak wielu ludziom, jak tylko możliwe, aby prosili Boga, Przedwiecznego Ojca, o przebaczenie dla każdego z was, za grzechy popełnione w przeszłości. Zróbcie to teraz — i to szybko. Ratujcie dusze swoje i innych. W czasie, gdy trwać będzie Nawrócenie, niektóre nieszczęśliwe dusze nie wytrzymają tego wstrząsu. Módlcie się, módlcie się, aby nie zginęły w stanie grzechu śmiertelnego.

Proszę, przypomnijcie sobie Moją Pasję w czasie Wielkiego Postu przez rozważanie Ofiary, którą chętnie poniosłem dla was wszystkich, byście mogli być uratowani. Zrozumcie, że Ostrzeżenie — Oświetlenie Sumienia — jest Moim kolejnym Darem Miłosierdzia dla ludzkości.

Rozprzestrzeniajcie wszędzie Nawrócenie. Pomóżcie zwyciężyć oszusta, modląc się do Miłosierdzia Bożego o zbawienie dusz. Zaufajcie Mi teraz i przywróćcie Mnie waszym sercom. Zjednoczcie się razem dla ocalenia ludzkości poprzez Miłość.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Syn Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Stwórcy wszystkich rzeczy

Miliony dusz zostanie uratowanych przez te przekazy

Orędzie nr 59 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 7 kwietnia 2011, godz. 22.00

Moja ukochana Córko, obdarzona zostałaś dziś darem Ducha Świętego wraz ze specjalnymi Boskimi Łaskami. Moja Córko, poddając swoją wolną wolę, wyruszasz teraz, by wykonywać Moją Najświętszą Wolę. Uświadomisz sobie teraz znaczenie pełnego posłuszeństwa Mnie, w twoich myślach, słowach, działaniu, zachowaniu i postawie. Będziesz teraz podążać pod Moim przewodnictwem i poszukiwać go, zanim podejmiesz wszelkie działania w Moim Imieniu.

W końcu jesteś gotowa, by realizować Moje wskazówki. Musisz teraz poświęcić dla Mnie w modlitwie co najmniej dwie godziny, co drugi dzień. Następnie musisz postępować zgodnie ze wskazówkami Najświętszego duchowego Przewodnika, wysłanego do Ciebie z nieba. Przemówi do Ciebie tak, jak Ja go poinstruuję. Uczyń dokładnie to, co on mówi. Musisz zatroszczyć się, by komunikować się ze Mną codziennie, gdyż mam ci dużo do powiedzenia.

Moja córko, słuchaj od tej pory tylko Mojego Głosu. Pisz tylko to, co otrzymasz ode Mnie. Nigdy nie sugeruj się opiniami innych o tych Najświętszych orędziach. Są tylko jedne, Moje usta, które ci je przekazują. Zaufaj Mi, Moja Córko. Zaufaj Mi całkowicie. Nie poddawaj nigdy w wątpliwość tych przekazów, ponieważ Ja Jestem tym, który z tobą mówi. Zawsze o tym pamiętaj. Teraz, ponieważ Mi zaufałaś, będziesz znacznie silniejsza. Zapewniam cię, że teraz będziesz w stanie skuteczniej radzić sobie z atakami oszusta.

Poczuj w sobie pokój. Miłość do ciebie, Moja Córko, narasta w Moim Sercu, podczas gdy twoje oddanie i miłość do Mnie wypełnia cię i wzbudza uczucie słabości. Ta potężna Miłość jest w całości czysta i nie można jej  porównać z niczym, czego kiedykolwiek wcześniej doświadczyłaś na tym świecie.

Niebo cieszy się z twej ostatecznej uległości. Teraz jednak musisz się przygotować, aby pomóc w uratowaniu milionów dusz. Moja Córko, zadanie, o które cię proszę, jest ogromne w ludzkich kategoriach. Ty, Moja Córko, będziesz dla świata posłańcem największego zakresu Mojego Świętego Słowa, by przygotować świat na Moje Drugie Przyjście.

One, Moje drogie Dzieci, które kocham z głęboką pasją, będącą poza twoim pojmowaniem, muszą być przyciągnięte z powrotem do Mego Najświętszego Serca, zanim będzie za późno. Od ciebie, Moja Córko, oczekuję, że zaniesiesz Moje Słowo ludzkości. Nie jest to łatwe zadanie. Będziesz cierpieć z tego powodu, ale musisz zrozumieć, że jest to teraz twój obowiązek wobec Mnie. Zostałaś powołana, aby zagwarantować, że poprzez Słowo z Moich Boskich ust miliony dusz zostanie uratowanych od ognia piekielnego.

Komunikuj się teraz ze Mną odpowiednio. Będę prowadził cię cały czas. Pokój niech będzie z tobą, Moja Córko. Mój Najświętszy Duch wypełnia teraz twą duszę. Jesteś pełna miłości, radości i gotowa do kolejnego etapu tej Boskiej misji.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Nie osądzajcie innych religii, wyznań czy seksualnych preferencji

Orędzie nr 58 z serii Ostrzeżenie

środa, 6 kwietnia 2011, godz. 12.05

Moja ukochana córko, udręki, które przeżywasz, spowodowane są kuszeniem zwodziciela, abyś porzuciła tę świętą pracę. On cię rozdziera. Przyjmij to do wiadomości. Nigdy nie powątpiewaj w Moje Boskie Słowo, niezależnie od tego, jak bardzo będzie to dla ciebie trudne. Gdy całkowicie Mi się poddasz, zostaniesz nagrodzona pokojem w duszy. Mów Mi o tym każdego dnia. W ciągu dnia proś Mnie o łaski radości, gdy oszust cię atakuje. Bądź silna. Nie poddawaj się. Nie rozpraszaj się i skup się na Moich orędziach dla świata. Obecnie są to najważniejsze wiadomości dla całej ludzkości, dane po to, aby znalazła ona prawdziwą drogę do Mnie kolejny już raz.

Ludzie są zdezorientowani Moimi naukami

Wielu ludzi odczuwa obecnie zagubienie. Oni są zdezorientowani Moimi naukami, gdyż zostały one zinterpretowane na wiele sposobów. Rozwodnione. Zmienione. Dodano do nich. Odjęto od nich. Moje dzieci potrzebują obecnie kierownictwa, tak aby mogły poszukiwać łask potrzebnych im, by na nowo umocnić się i pozostać o lekkim sercu. A to może stać się tylko za pomocą modlitwy i pozostania wiernym Mojemu Nauczaniu.

Nie odrzucam ani jednej duszy na świecie

Moje dzieci, które się nawróciły, wiedzą o tym i stają się coraz bliższe Mojemu Sercu poprzez sakramenty. Ale te pozostałe, błądzące, zagubione dzieci muszą zacząć od początku i przypomnieć sobie 10 przykazań danych światu przez Mojżesza. Wiele z Moich dzieci nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie odrzucam ani jednej duszy w świecie, nieważne jaką religię praktykuje.

Ostrzegam tych moich wyznawców, którzy patrzą z góry na inne wyznania

Jeśli Moi wyznawcy odgradzają się, stawiają się wyżej czy wychwalają się kosztem tych, którzy są nieświadomi Mojego nauczania, wtedy zachowują się jak faryzeusze. Wstydźcie się wy, którzy wywyższacie się ponad tych, którzy potrzebują oświecenia. Wstydźcie się wy, którzy, choć znacie Prawdę, pogardzacie wyznawcami innych religii. Wy, którzy wierzycie, że jesteście ważniejsi w Moich oczach, ponieważ otrzymaliście pierwszeństwo w prawdzie i korzystacie ze Świętych Sakramentów. Tak, otrzymuję wiele pocieszenia i radości w Moim Sercu od moich pobożnych wyznawców, ale kiedy osądzacie i potępiacie innych tylko z powodu ich religii, bardzo Mnie obrażacie.

Moi wyznawcy muszą otworzyć swoje oczy na Prawdę Mojego nauczania w swojej prostocie. Nie osądzajcie innych. Nie patrzcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników i tych, którzy odrzucili Moje nauczanie. Wszyscy jesteście równi w Moich oczach, chociaż wy otrzymaliście dar poznania Prawdy. Zasmuca Mnie, gdy Moi wyznawcy, chociaż mają dobre intencje, dyktują tym biednym, zagubionym duszom, jak mają żyć. Robicie to w zły sposób.

Nie mówcie wyznawcom innych religii czy seksualnych preferencji, że są potępieni. Zmuszanie innych wyznawców do uwierzenia w Moje nauczanie poprzez mówienie im, że zginą lub wytykając im, że ich drogi są złe, spowoduje, że będą jeszcze słabsi. Wielu po prostu odwróci się od was. W ten sposób poniesiecie porażkę. Zamiast wykładów okażcie im współczucie. Uczcie poprzez dawanie przykładu. Nigdy nie mówcie, ani nie próbujcie mówić tym ludziom, że w Moich oczach są potępieni. Tak nie jest.

Kocham każdą pojedynczą duszę wszystkich religii. Wszystkich przekonań. Wszystkich wyznań. Wszystkich preferencji seksualnych. Każdy jest dla Mnie drogim dzieckiem. Żaden nie jest lepszy niż inni. Podczas gdy grzech wciąż będzie istniał — pamiętajcie, że każdy z was jest grzesznikiem — od każdego z Was zależy czy podążycie za Moją nauką i czy będziecie rozpowszechniać Moje słowo.

Obejmijcie wszystkich. Okazujcie współczucie innym. Nie odrzucajcie nikogo bez względu na to, czy są katolikami, chrześcijanami innych wyznań, muzułmanami, hinduistami, żydami czy buddystami — nawet tych wyznawców nowych kultów, którzy nie wierzą w Boga Ojca. Módlcie się za nich. Uczcie ich, jak ważne jest otwarcie ich serc na prawdę. Uczcie, dając przykład. Rozpowszechniajcie nawrócenie. Ale nigdy nie wydawajcie wyroków ani nie odgradzajcie się od tych, którzy nie rozumieją prawdy.

Ponieważ otrzymaliście dary z nieba z powodu waszej wierności, nie myślcie, że jesteście lepsi od waszych braci i sióstr. Tak, przynosicie radość Mojemu Sercu, ale musicie radzić sobie z innymi w sposób pełen miłości, a nie dyktatorski.

Żaden z was nie ma prawa osądzać innych

Zapamiętajcie tę lekcję — żaden z was nie ma prawa osądzać innych. Żaden z was nie ma mocy czy boskiej wiedzy, aby dokonywać moralnej oceny innych. Otwórzcie umysł i pamiętajcie, że w dniu, w którym uwierzycie, że jesteście ważniejsi w Moich oczach niż ci, których nazywacie grzesznikami, jest dniem, w którym jesteście dla Mnie straceni.

Nie odrzucę ani jednego wyznania w tych orędziach

Moje Słowo jest Darem dla całej ludzkości. Dla każdego z was z osobna. Nie będę w tych orędziach skupiał się jedynie na jednej grupie Moich wiernych wyznawców. Ci, którzy rozumieją prawdę, niech zapamiętają. Wszystkie Moje dzieci na całym świecie, zwłaszcza ci najbardziej  zatwardziali grzesznicy i ci, którzy nie wierzą w istnienie Mojego Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela wszystkiego, są Moim priorytetem. Moi wyznawcy, to od was zależy, czy jeszcze gorliwiej będziecie się modlić i czy okażecie miłość tym, którzy są zaślepieni. Róbcie to jednak w sposób, który wam przekazałem. Pamiętajcie, kocham was wszystkich.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król całej ludzkości

Ręka Mojego Przedwiecznego Ojca spadnie teraz na ten niewdzięczny i zaślepiony świat

Orędzie nr 57 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 4 kwietnia 2011, godz. 19.00

Moja najukochańsza córko, czas teraz nie jest po naszej stronie.  Propaguj te Orędzia wszędzie, jak tylko możesz. Czas Ostrzeżenia jest bardzo bliski. Powiedz Moim wiernym, aby w swojej wierze we Mnie pomogli nawracać niewierzących, by przygotować ich do Ostrzeżenia.

Moja córko, przez ciągłe niedowierzanie tym przekazom tracisz drogocenny czas, którego już nie ma.

Dla Moich umiłowanych dusz, pragnących wybawienia. Grzech, Moja córko, jest nieokiełznany i rozprzestrzenia się jak wirus w każdym zakątku świata. Jest wszędzie. Dręczy on dobre dusze jak również te, które są stracone dla Mnie. Grzech musi być powstrzymany. Pomoże modlitwa i rozpowszechnianie Mojego Słowa.  Powiedz Moim wiernym, jak szatan zaraża ludzkość. Jest on nie tylko obecny w światowym chaosie, ale również zaraża tych, którzy wierzą, że działają w imię sprawiedliwości.

Ratujcie teraz dusze, odmawiając Koronkę do Mojego Miłosierdzia.  Rozpowszechniajcie pilnie tę modlitwę. Oznaki paniki, horror, niepokój oraz zajadła nienawiść rozpowszechniane są w świecie i głęboko odczuwane przeze Mnie, Zbawiciela ludzkości, ciągle wylewającego łzy za te stracone dusze.

Czyż ludzkość nie jest w stanie dostrzec wzajemnej nienawiści w każdym miejscu?  Czyż nie wiecie, że to jest szatan, zwodziciel, w swoim działaniu? Podczas gdy piekielna nienawiść i chorobliwe okrucieństwo rozprzestrzeniają się jak dziki pożar, tak też ręka Mojego Ojca Przedwiecznego spadnie na ten niewdzięczny i zaślepiony świat.

Bitwa o zbawienie dusz się rozpoczęła

Bitwa o zbawienie dusz się rozpoczęła. Módlcie się gorąco za siebie i za wasze rodziny.  Ponieważ wiele niewinnych dusz zostanie objętych tym kataklizmem. Nie bójcie się, ponieważ wszyscy wierzący we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca będą uratowani. Gdyby Mój Przedwieczny Ojciec nie interweniował teraz, to ludzkość wszczęłaby ludobójstwo na taka skalę, że populacja świata zmniejszyłaby się w znacznym stopniu.

Boże Miłosierdzie

Trwajcie przy swojej wierze wszyscy, bo bez wiary wasze cierpienia będą trudne do zniesienia.  Chwalcie Mojego Ojca za Mój dar Bożego Miłosierdzia. Moje Miłosierdzie nie ma granic i to zostanie udowodnione wam wszystkim. Ten ocean czystej i skondensowanej miłości zostanie wylany na wszystkie Moje dzieci, by pomóc uratować je od nienawiści i zła, które są rozsiewane przez złego. Obmyjcie teraz wasze dusze w Mojej Miłości, ponieważ czas jest bliski.

Pamiętajcie, że kocham was wszystkich. Dar Mojego Miłosierdzia jest dla wszystkich, również dla tych z ciężkimi grzechami. Otrzymają oni szansę na skruchę, aby pokonać szatana. Aby włączyć się do Mojego zawsze Miłosiernego Królestwa, które nadejdzie.

Patrzcie w stronę Nieba. Pozwólcie Mi was trzymać i objąć.

Wasz kochający Zbawiciel

Zawsze Miłosierny Sędzia

Jezus Chrystus