Nawet małe grupy modlitewne do Miłosierdzia Bożego mogą uratować miliony

 

Orędzie nr 66 z serii Ostrzeżenie

 

sobota, 16 kwietnia 2011, godz. 22.45

 

Moja ukochana córko, Ostrzeżenie jest już blisko i nastąpi szybko, w jednym momencie. Bieg wydarzeń zatrzyma się dla wszystkich, gdy zobaczą Moje wielkie Miłosierdzie. Módlcie się przede wszystkim za tych wszystkich, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego. Oni potrzebują waszych modlitw, ponieważ wielu umrze z szoku, gdy zobaczą — tak, jak  byłoby to widziane Moimi oczami — odrazę grzesznych okropności, których się dopuścili. Poprzez modlitwę różańcową o Miłosierdzie Boże mogą zostać uratowane miliony, nawet jeśli czyni to tylko mała grupa wrażliwych wiernych.

 

Moja córko, nie podam ci daty tego wielkiego Wydarzenia. Bądź jednak pewna, że dla świata czas ten już nadszedł. Tak jak nieprzerwanie rośnie zło na całym świecie, tak wszędzie także opadnie teraz ręka Mojego Ojca. On nie ustąpi i nie dopuści, aby źli grzesznicy w stowarzyszeniu z szatanem nadal zarażali lub niszczyli Moje Dzieci. Hańba tym wszystkim, mającym obsesję na własnym punkcie grzesznikom, których nadal kocham, mimo że splamili się złymi czynami. Proszę cię, módl się teraz za odpuszczenie ich grzechów.

 

Tak jak teraz nastąpi Ostrzeżenie, tak będą także dotykać ludzkość klęski żywiołowe. Moje Dzieci, modlitwa jest teraz waszą jedyną bronią dla uratowania siebie i ludzkości przed ogniem piekła. Jak tylko przeminie Ostrzeżenie, zapanuje pokój i radość. Potem Nowy Światowy Sojusz rozpocznie prześladowania. Ich siła zostanie osłabiona, jeżeli wystarczająca ilość wiernych będzie się intensywnie modlić i rozprzestrzeniać nawrócenie.

 

Nie bójcie się, Moi ukochani wyznawcy. Będziecie ściśle współpracować ze sobą, aby modlić się za zbawienie ludzkości. W ten sposób uratujecie miliony dusz.

 

Wasz kochający Zbawiciel

 

Jezus Chrystus

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.