Seksualna niemoralność doprowadzi was do piekła

Orędzie nr 69 z serii Ostrzeżenie.

poniedziałek, 19 kwietnia 2011, godz. 23.50

Moja córko, chociaż świat różnie się podzielił — na tych, którzy przeżywają proste i uporządkowane życie, niektórzy w bogactwie i pokoju; na tych, którzy są dotknięci przez ubóstwo i choroby lub są ofiarami wojny, oraz tych u władzy — wszyscy będą zdumieni, kiedy staną się świadkami dokładnie tych samych, nadchodzących wydarzeń.

Wielu zobaczy w katastrofach żywiołowych rękę Boga. Inni będą mówili, że są one znakiem końca czasów, podczas gdy inni powiedzą, że to wszystko ma do czynienia z globalnym ociepleniem. Ale co jest najważniejsze teraz, w tym szczególnym czasie, to jest zrozumieć że:

Grzech, gdy eskaluje do niespotykanych wcześniej poziomów, zawsze powoduje zniszczenie w waszym uporządkowanym życiu. Kiedy jednak nasila się do obecnego poziomu, którego doświadczają i są świadkami wszyscy w dzisiejszym świecie, to możecie mieć pewność, że takie katastrofy staną się dziełem ręki Boga.

Bóg, Przedwieczny Ojciec, już reagował i działał w ten sposób. Teraz, ponieważ przybliża się czas zniszczenia szatana i jego zwolenników, uwolnione zostaną przez Boga, w Jego Miłosierdziu, dalsze zaburzenia w naturze. Zrobi to, aby zapobiegać szatanowi i jego wszystkim skorumpowanym ludzkim kukiełkom, które ślinią się na widok bogactw i chwały, obiecanych im przez jego psychologiczne moce.

Szatan wpaja złe myśli i czyny w dusze na tyle słabe, by odsłoniły się dla jego zaborczej mocy. Ludzie tacy mają wspólne cechy. Są egocentryczni, opętani ziemskimi ambicjami i bogactwem i są uzależnieni od seksualnych zboczeń i spragnieni władzy nad innymi. Wszyscy znajdą się w piekle, jeśli nadal będą oddawać cześć antychrystowi, który właśnie ma się dać poznać całemu światu.

Wielu nieświadomych ludzi nie wierzy w szatana, antychrysta lub w ogóle w Boga, Wszechmogącego Ojca. Przymykają więc oko. Mimo to zastanawiają się, dlaczego upadło całe społeczeństwo, w którym żyją. Nie rozumieją zatrważającej prędkości rozpadu tradycyjnej rodziny. Kładą to na karb bolączek współczesnego społeczeństwa. Czego nie wiedzą, to fakt, że rodzina jest priorytetowym celem szatana. Jest tak, ponieważ on wie, że jeśli rozpada się rodzina, wówczas upada także społeczeństwo. Wielu wie o tym, ponieważ staje się to coraz bardziej oczywiste w dzisiejszym świecie.

Spójrzcie zatem na seksualną niemoralność. Zastanawiacie się, jak strasznie społeczeństwo zaatakowane zostało przez deprawację. Kolejny raz nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to szatan odpowiedzialny jest za każdy akt obscenicznej niemoralności na świecie. Podczas, gdy ci z was, uwikłani w świat rozwiązłości, zboczenia seksualnego i znęcania się nad innymi, będą twierdzić, że czyny te są źródłem rozrywki i w niektórych przypadkach formą dochodu — wy musicie wiedzieć, że będą one waszym paszportem do wiecznego ognia Piekła.

Za każdy niemoralny akt seksualny, w którym uczestniczycie cieleśnie, to nawet wtedy gdy będziecie istnieć już tylko na sposób duchowy, będziecie płonąć na wieki tak, jakbyście posiadali ciało. Każda część ludzkiego ciała, której nadużywacie przez grzech śmiertelny, cierpieć będzie najwięcej bólu w ogniach piekła. Dlaczego tego chcecie? Wiele z będących wśród was, biednych, zwiedzionych dusz nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie powiedziano wam Prawdy.

Prawdy, że istnieje Niebo, Czyściec i Piekło

Wielu Moich, mających dobre intencje, wyświęconych sług Kościoła, bardzo długo nie kładło nacisku na te nauki. Ciąży na nich wstyd. Płaczę z powodu ich cierpienia, ponieważ wielu z nich tak naprawdę w piekło nie wierzy. Więc jak mogą głosić kazania o horrorze, jakim jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich wybrało łatwą odpowiedź: Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie wysłałby was do piekła. Jakże mógłby?

Odpowiedź brzmi: nie — nie zrobiłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich Dzieci. Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do którego popełnienia zostały skuszone, uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Bez przerwy — i znowu.

Znajdują się one w takiej ciemności — wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności  — że nadal kontynuować będą wybór tej ciemności, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy uratowane. Wybrały tę drogę z własnej wolnej woli, daru od Boga, w który On nie może ingerować.

Ale szatan może. I robi to

Wybierajcie życie, jakie chcecie. Ścieżkę życia do Boga, Przedwiecznego Ojca, do Nieba lub do  szatana, oszusta, w ognie wiecznego piekła. Nie ma bardziej wyraźnego sposobu na objaśnienie rezultatu waszego wyboru, Moje Dzieci. To właśnie z powodu Mojej Miłości i Współczucia uczyć was muszę Prawdy.

Orędzie to ma was trochę przestraszyć, bo jeśli nie pokazałbym wam, co was oczekuje, nie ujawniłbym Mojej prawdziwej Miłości do was wszystkich.

Nadszedł czas, aby stawić czoła przyszłości, nie tylko dla was samych, ale także tych przyjaciół, rodziny i bliskich, na których wpływacie poprzez własne zachowanie. Zachowanie wywołuje podobne zachowanie. Poprzez niewiedzę, w przypadku kogoś niewinnego, moglibyście także nieświadomie poprowadzić go i skierować na drogę do wiecznej ciemności.

Zadbajcie o swoją duszę. Jest to dar od Boga. Jest ona wszystkim, co weźmiecie ze sobą do następnego świata.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.