Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, ale jego dni są teraz policzone

Orędzie nr 79 z serii Ostrzeżenie

środa, 4 maja 2011, godz. 20.45

Moja ukochana córko, jest teraz sprawą najpilniejszą, aby świat i wszyscy, którzy nie obudzili się na Prawdę Mojej Nauki, koniecznie wysłuchali Mojego Świętego Słowa. Podczas gdy zamieszanie na świecie stale będzie rosnąć, musicie się teraz zastanowić i rozważać Pismo Święte — co zostało wam powiedziane o zmianach, które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany.
Nawet ci, którzy wątpią w istnienie Boga, Wiecznego Ojca, albo w Moje, waszego Boskiego Zbawiciela, widzieć będą grzech popełniany codziennie przed waszymi oczami. Niezależnie od tego, czy nastąpiło to podczas osobistych spotkań w życiu codziennym, w gazetach, radio i telewizji, czy w internecie — jest to trudne do zignorowania. Nawet ci, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, zszokowani są poziomem deprawacji, której zmuszeni jesteście być świadkami.

Co widzicie? Co szokuje was najbardziej? Czy jest to złowroga przemoc, w którą jesteście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją w zaciszu własnego domu? Czy są to morderstwa, które są dokonywane i tolerowane przez rządy w imię sprawiedliwości? Czy jest to deprawacja, pokazywana przez obsceniczną pornografię, przedstawianą jako sztukę? Czy też są to kłamstwa, głoszone przez podstępnych oszustów zza systemu prawnego, mogących sobie pozwolić na kupno bezkarności? Czy wynika to z nienawiści ludzi wobec obcych, których spotykają na ulicy? Czy jest to terror z rąk własnego rządu, odczuwany przez zwykłych obywateli? Jest teraz tak wiele wykroczeń wobec Praw Mojżesza, przeciwko Dziesięciu Przykazaniom, że nie można ich wszystkich ogarnąć, tak wiele na raz. Prawo i porządek zniknęły. Szybko znikają miłość i wspaniałomyślność, okazywane sąsiadowi przez sąsiada. Nawet ci wierni Mi słudzy, którzy działają w imię Boga, nie prowadzą już swojej Trzody.

Chaos ten spowodowany jest przez króla oszustwa — szatana, złego, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swą tożsamość przed ludzkością. Tchórza, który wykorzystuje swe moce, aby kusić. Nie popełnijcie błędu, gdyż ma on siły, których używa dla zniszczenia ludzkości. Popycha człowieka przeciw człowiekowi, brata przeciwko bratu, sąsiada przeciw sąsiadowi, a wszystko w jednym celu: W tak krótkim okresie czasu, jak tylko może, szybko wprowadzić chaos i spustoszenie. On nigdy nie przestanie was dręczyć, Moje Dzieci. Stawcie czoła jego realności. Zaakceptujcie jego istnienie.

Dla ludzi niewierzących: tylko wtedy, kiedy wreszcie zrozumiecie prawdę o egzystencji szatana, zrozumiecie Prawdę. A jest Nią to, że Bóg, Ojciec Przedwieczny, faktycznie istnieje.

Zapamiętajcie tylko, że dni szatana są policzone. Nie pozwólcie mu wygrać. Módlcie się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w pułapkę nienawiści, którą zastawia, by usidlić Boże Dzieci. Czyni to nie tylko z nienawiści do was, Moje Dzieci, ale także z nienawiści, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojego Przedwiecznego Ojca. On nie spocznie, dopóki nie spowoduje jak najwięcej zniszczeń.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego moc malała. Módlcie się szczególnie modlitwą Różańca Świętego, gdyż jest to modlitwa, która zetrze szatana.

Gdy powrócę na Ziemię, pamiętajcie, że będzie tylko jedna droga do Wieczności, i że tylko tą jedną drogą trzeba iść — przeze Mnie.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.