Dar Ducha Świętego wylany został nad całym światem

Orędzie nr 81 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 10 maja 2011, godz. 16.00

Moja córko, powiedz światu, że ważny akt Mojego Miłosierdzia odbył się dziś, gdy Duch Święty, jeden z Największych Darów dla Moich Dzieci, rozlany został na cały świat. Dar ten ma zasadnicze znaczenie jako pomoc dla ludzkości w przygotowaniu się do Ostrzeżenia. Moi wyświęceni słudzy i wierni, natchnieni mocą Ducha Świętego, zostaną znacznie umocnieni w swej miłości dla Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ten Dar Życia wniesie nowy impuls do waszych wołających o oświecenie, zmęczonych, oziębłych dusz. Zostało to przepowiedziane i skorzystają na tym wszyscy, włącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami.

Moje Miłosierdzie, jak już powiedziałem, nie zna granic. Wszyscy Moi zwolennicy na całym świecie, wypełnieni teraz Duchem Światła i Świętości, musicie być odważni i głosić Moje Słowo wszystkim, z którymi możecie nawiązać kontakt. Odrzućcie pogardę, której być może doświadczycie, gdyż jest teraz zbyt ważne, by uwzględnić Moje błagania o nawrócenie.

Wysłuchajcie teraz Mojej modlitwy dającej wam zachętę, której potrzebujecie:

Napełnij mnie teraz, o Panie, darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowa do grzeszników, których muszę pomóc uratować w Twoim Imieniu. Pomóż mi okryć ich dzięki mojej modlitwie Twą Drogocenną Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Daj mi dar Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły upajać się Twoim Nowym Rajem.

Odmawiajcie tę modlitwę codziennie, po Koronce do Mojego Bożego Miłosierdzia,  poprzez swoją wierność do Mnie, pomożecie uratować Moje Dzieci.

Uchrońcie Mnie od męki, jaką cierpię w Moim Sercu, gdy z wielkim smutkiem obserwuję, jak Moje Święte Imię odbierane jest w dzisiejszym świecie. Wiele, wiele dusz, nieusatysfakcjonowanych odrzucaniem Mnie, reaguje ze złością, jeśli wy, Moi wierni wyznawcy, ośmielacie się zaledwie wspomnieć, co reprezentuję. Są one bardzo rozzłoszczone, gdyż oszust tak sprytnie zakręcił ich umysły, aby nie zauważały Prawdy. Wy wszyscy pomóżcie tym duszom. Módlcie się i proście Mnie teraz o siłę, której potrzebujecie w tej pracy.

Szczególne łaski dla tych, którzy szerzą Nawrócenie

Wszystkim, którzy szerzą Nawrócenie, dane będą szczególne łaski i zarezerwowane będzie dla Was szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca. Idźcie teraz i pozwólcie Duchowi Świętemu wypełnić wasze dusze, aby pomóc Mi ocalić ludzkość.

Kocham was wszystkich. Każdy z was posiada miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Nikt z was, włącznie z grzesznikami, nie zostanie wykluczony z Mojej walki o ocalenie dusz.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król Miłosierdzia

Uwaga: Końcowy komentarz naszego Pana Jezusa Chrystusa dla wizjonerki na końcu tej wiadomości.

 ”Moja córko, to wydarzenie ma duże znaczenie. Pozwoli uratować wiele dusz, zanim odbędzie się Ostrzeżenie i będzie nadal kontynuowane na świecie potem, aby pomóc uchronić grzeszników przed powrotem do zła.

To zostało przewidziane, Moja Córko, i stanowi wspaniałą wiadomość. Ale Moi uczniowie muszą teraz ciężko pracować, aby Mi pomóc prowadzić walkę o Dusze”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.