Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie

Orędzie nr 86 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 16 maja 2011, godz. 11.30

Moja ukochana córko, zaczynasz ostatecznie rozumieć, że beze Mnie jesteś niczym. To właśnie dzięki Moim łaskom, dzięki którym otrzymasz życie w Królestwie Mojego Ojca. Bez Mojej obecności w twoim życiu będzie ono puste i pozbawione realnego sensu. Och, jak Ja bym sobie życzył, aby wszystkie Moje dzieci zrozumiały, jakie mogę im dać życie, szczególnie poprzez Sakrament Komunii Świętej. Dzieje się to tylko wtedy, gdy przyjmujecie Mnie do swojej wątłej duszy pod postacią Najświętszego Chleba i Wina — będziecie wtedy naprawdę odczuwać Moją prawdziwa miłość. Ta miłość wzmocni was nie tylko na duchu, ale również na umyśle. Moja obecność was podniesie, byście się stali Moimi prawdziwymi wyznawcami.

Mój wyznawca, który nie otrzymuje Mnie regularnie w tym Najświętszym Sakramencie, będzie podobny do statku, który jest tylko w połowię pełny. Potrzebujecie Mojego Ciała i Krwi, która była przelana dla was, by was napełnić Moją prawdziwą obecnością. Ponieważ bez tego nie będziecie w stanie odnaleźć prawdziwej mocy, pozwalającej wam w pełni głosić Moja chwałę.

Dzieci, musicie zrozumieć, że wiara w Moje prawdziwe istnienie jest tylko częścią waszej duchowej podróży. Jest tam dużo więcej, potrzebujecie zrozumieć, że całkowite spełnienie będzie możliwe tylko poprzez wasze wyrzeczenie się przyjemności ciała. Z uwagi na fakt, że szatan kontroluje człowieka poprzez pokusy cielesne, zamknijcie mu dostęp do tych rozkoszy, których możecie poszukiwać. Post jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów, by oczyścić wasze dusze z szatana i jego demonów. Tak niewielu ludzi na świecie zobowiązuje się do takiej ofiary, a przecież jest to tak proste i nie szkodzi waszemu zdrowiu. Jeden dzień postu w tygodniu przyniesie wam specjalne łaski. Przez uczynienie małej ofiary na Moją cześć, waszego Boskiego Zbawiciela, możecie nie tylko uratować dusze, ale również przybliży was to do Mnie. W innych ofiarach, gdzie wyrzekacie się ziemskich dóbr, przybliżacie się również do Mojego Najświętszego Serca.

Życie, Moje dzieci, nie powinno być tylko gonitwą za rzeczami materialnymi, gdyż są one naddatkiem do waszych rzeczywistych potrzeb. Przez akceptowanie skromnych potrzeb i poświęcenie waszego czasu Mnie, doświadczycie prawdziwego zadowolenia. I nie tylko to, bo też po raz pierwszy w swoim życiu poznacie prawdziwe znaczenie wolności. Pamiętajcie, że szatan kontroluje człowieka poprzez pożądania cielesne i materialne, w tym: żywności, ubiorów, namiętności cielesnych, domów, samochodów, wyjazdów urlopowych, luksusów życia, muzyki, alkoholu i wielbienia popularnych ludzi. Przyjmijcie, że są to po prostu złudzenia, bo tylko wtedy zrozumiecie, że wasz czas na tej ziemi nie powinien być marnowany dla takich niepotrzebnych zajęć.

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tylko częścią podróży do wieczności. Życie innego rodzaju będzie nadal się toczyć dla was po śmierci. Bez względu na to, czy ludzie wierzą w Boga, Ojca Przedwiecznego, czy też nie, ich dusze będą nadal istniały po śmierci. Poszukujcie teraz światła, tak żeby wasze dusze mogły doświadczać prawdziwej szczęśliwości na wieczność, na wywyższonym miejscu w Raju. By osiągnąć ten poziom duchowej świętości, proszę, dokonujcie ofiar cielesnych, podczas gdy wciąż żyjecie na ziemi. Oferujcie również wszystkie swoje cierpienia w waszym życiu za dusze zagubione, a będziecie zbierać korzyści, oczekujące na was w przyszłym życiu.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.