Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia

Orędzie nr 118 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 20 czerwca 2011 godz. 11.45

Moja ukochana Córko, przygotowuj Moje Dzieci teraz, gdyż bardzo szybko przyjdą przede Mnie w całej Mej Chwale i Współczuciu. Wkrótce ujawnię się każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku powyżej odpowiedniego wieku.

Ten cudowny dzień, kiedy pokażę im Moje Miłosierdzie, jako przeciwwagę do Mojej Sprawiedliwości, musi być powitany przez wszystkich. Cieszcie się, albowiem wszyscy, każdy z was, po raz pierwszy staniecie naprzeciw Mnie.

Dla wielu będzie to pełne miłości i szczęścia, gdyż jest to cudowne Spotkanie. Inni będą się obawiać. Ale nie ma się czego bać, bo Ja kocham was wszystkich. Grzech będzie jedynym podziałem, ale jeśli będziecie żałować i zaakceptujecie prawdę swoich przewinień przeciwko Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, uświadomicie sobie wspaniałe Miłosierdzie, które jest wam dawane. Tym, którzy będą się bać, mówię: strach wynika z grzechu. Z grzechem w waszej duszy oddalacie się ode Mnie. Przyznajcie, czym wasze grzechy są — ludzką słabością. Wtedy spójrzcie na Mnie, a ja poprowadzę was do Wiecznego Życia i Prawdy.

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość dla Moich Dzieci na całym świecie. Bo kiedy nastąpi Wielkie Ostrzeżenie, dostaniecie szansę, by zmienić na lepsze wasze życie. Gdy ujawniona będzie Prawda o Moim Istnieniu, rozprzestrzeni się nawrócenie.

Wtedy i tylko wtedy, po przebytym Ostrzeżeniu, świat będzie mieć szansę, aby przetrwać Wielką Karę, która nastąpi, jeśli grzesznicy masowo nie okażą skruchy. Gdyż wówczas Ręka Mojego Ojca spadnie wszędzie na tych, którzy wzbraniają się, by słyszeć prawdę — tych, którzy odwracają się od miłości. Miłości do Mnie i waszych braci i sióstr. Na tym etapie wasze grzeszne drogi nie będą już akceptowane. To dopełni miary. Szatan nie będzie miał więcej zezwolenia, aby poprzez swój silny wpływ sprawować swoimi występkami kontrolę nad ludzkością. Ci, którzy uparcie kroczą po złych ścieżkach, prześladując Moje Dzieci, zostaną powstrzymani.

Wielka Kara

Wielka Kara, jakiej nie było od czasów Noego, zostanie uwolniona przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Moi wyznawcy, którzy mogą powiedzieć, że to nie jest sposób, w jaki mówi Jezus, muszą teraz zadać sobie to pytanie. Jeśli Jezus jest pełen Miłosierdzia, dlaczego On, albo Bóg Ojciec, mieliby pozwolić armii szatana kontynuować i stosować terror wobec Swoich Dzieci? To z Miłości do wszystkich Dzieci Bożych będzie miała miejsce ta Wielka Kara. Okazujcie wszyscy skruchę. Odrzućcie puste obietnice szatana. Odrzućcie fałszywe, puste życie, które on wam proponuje. Przyjmijcie, że gdy słyszycie jak Moje Imię odrzucane jest w dzisiejszym świecie, dzieje się to wprost za sprawą wpływu szatana. Do czasu, gdy Moje Dzieci nie odwrócą się od niego, nie może być pokoju na tym świecie.

Przyjmijcie to Ostrzeżenie jako orędzie Czystej Miłości. Tym u władzy mówię: Odrzućcie kłamstwa, którym jesteście wierni, albo poniesiecie konsekwencje.

Wielkie Miłosierdzie, które pokażę wam podczas Ostrzeżenia, jest rozwiązaniem dla nowej ery pokoju. Przyjmiecie Je, a kara będzie zażegnana. Odrzucicie Je, a tylko Moi Wierni będą uratowani. Dla pozostałych będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel

Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus