Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza — a odpowiedź jest prosta

Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza — a odpowiedź jest prosta

Orędzie nr 122 z serii Ostrzeżenie

sobota, 25 czerwca 2011, godz. 1.30

Moja ukochana Córko, chociaż twój głos usłyszą w końcu Moi wyświęceni Słudzy na całym świecie, to jednak pozostanie on cichy w kręgach nieświadomych istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca.

Możesz powiedzieć, że nie słuchają, ale nie mogą słuchać, jeśli nie słyszą. Bądź teraz odważna i mów do tak wielu, jak tylko możesz. Proś ludzi, by publikowali informacje o Moim Słowie. Dzwoń do nich. Pytaj ich. Wyjaśnij im, że muszą przeczytać Moje orędzia, zanim je odrzucą. Kiedy tylko poczują siłę, która pochodzi z Moich Boskich ust, kiedy Mój Duch będzie przyciągać ich ducha, zrozumieją w końcu, że to Ja Jestem, który przekazuje je światu.

Jestem smutny, Moja Córko, ze względu na głębokie podziały i barykady, które blokują dziś każdą próbę — Mojej Błogosławionej Matki i Moją, Jej drogiego Syna — porozumienia się ze światem poprzez wizjonerów. W przeszłości pokora była trochę bardziej powszechna. Dziś ta ważna cecha zanikła. Zamiast tego mamy świat, gdzie wszystko, co wynika z ludzkiej inteligencji, uroku i fizycznego pociągu, akceptowane jest jako priorytet w życiu ludzi. Ich duchowość umarła. Są oni, Moja Córko, tylko pustymi łupinami. Córko, tylko pustymi łupinami. Łupinami, które, gdyby pękły, byłyby niczym. Stan duszy jest tym, o co muszą zabiegać Moje Dzieci. Jest to trudne dla wielu ludzi, a zwłaszcza tych, których umysły pełne są ludzkiej mądrości, gdzie na duchową mądrość pozostało niewiele miejsca.

Tak brak jest duchowości, brak podsycany przez moc szatana, że ludzie padli tego ofiarą, pozostawiając swoje dusze otwarte na popełnianie grzechu. Brak duchowości lub wiary w Boga umożliwia skażenie duszy przez oszusta. Król oszustwa wprowadza dusze w przekonanie, że tylko samo ciało i umysł łączą się w całość. Niestety, bez duszy nie możecie być całością.

Czym jest wasza dusza?

Wielu ludzi nie wie, czym jest ich dusza.  Ani jak ją poczuć lub rozpoznać. Czy jest waszym umysłem? Waszym sumieniem? Odpowiedź jest prosta. Twoja dusza jest Tobą. Ona jest, kim Ty jesteś. Waszym sumieniem. Waszą wiarą. Waszym zrozumieniem — czy to, co jest, przedstawia prawdę, czy prawda to coś, w co chcecie wierzyć, że nią jest. Dusza nie jest waszą oddzielną częścią, Drogie Dzieci, czymś, co należy do innego świata. Jest obecna wewnątrz każdej ludzkiej istoty.

Wasza dusza może pozostawać pod opieką przez podążanie za Moimi Naukami. Może być zaniedbywana przez grzech, który jest bardzo trudny do uniknięcia; ale może być odnowiona przez spowiedź lub wyrażenie skruchy i woli nowego początku. Lub może zostać zniszczona. Niektórzy celowo niszczą swoją duszę przez popełnianie grzechów dla przyjemności lub oddając się nałogom tego świata, w pełnej świadomości tego, co robią. Inni zaprzeczają, że mają duszę. Ich arogancja przekonuje ich, że wiedzą wszystko; że życie zaczyna się i kończy na tej ziemi.

Są też te młode dusze, które, nie z własnej winy, zostały wychowane przez rodziców w materialistycznym światopoglądzie, w czasach dostatku, gdzie nie brakowało niczego. Ich religia oparta jest na korzyści materialnej. Poprzez dążenie do coraz silniejszych podniet ich ambicje stale rosną, aż w końcu nie pozostaje im nic więcej, do czego mogliby dążyć, dopóki nie spotka ich śmierć. Wtedy są zagubieni, bezradni, zdezorientowani. Z głębokim, wewnętrznym uczuciem odrazy wiedzą, że coś poszło źle. Dusza mówi im to, ale nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Oni są tymi, których musicie ratować.

Wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby pomogli Mi uratować wszystkie Moje nieszczęsne Dzieci. Wiem, że proszę o nadzwyczajny akt wielkoduszności z waszej strony. Jest to ogromna odpowiedzialność. Ale przez posłuszeństwo Mojej Najświętszej Woli pomożecie Mi uratować wielką część świata ze szponów szatana i jego terroru.

Moi wyznawcy, idźcie teraz wszyscy i rozpowszechniajcie Moje Słowo w tym znużonym, wprowadzonym w błąd i rozczarowanym świecie. Obleję Moimi Łaskami każdego z was, nawet za tylko jedno nawrócenie, jedną duszę, która może uciec od horroru piekła.

Kocham was wszystkich. Obejmuję was, Moi wyznawcy, Moje drogie Dzieci na całym świecie. Jak bardzo przynosicie Mi codziennie radość. Jak bardzo Mnie pocieszacie. Teraz przyprowadźcie do Mnie więcej dusz.

Wasz Boski Odkupiciel

Zbawiciel ludzkości

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.