Nie dopuszczajcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie

Orędzie nr 128 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 30 czerwca 2011, godz. 20.00

Moja droga, ukochana Córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Moim Sercu, gdyż w końcu młodsi ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem internetu, tak jak zostało przepowiedziane.

W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się do Ostrzeżenia. Moje Serce rozpiera radość, kiedy widzę Miłość, jaką Moje Dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja Miłość nigdy nie umiera. Moi ukochani wyznawcy pełni są Mojej Miłości, którą czują w swych sercach. Teraz mogą powiedzieć światu, także cynikom, jak bardzo czczą Mnie Moi wyznawcy, wysławiając wobec wszystkich Moją Chwałę.

Te odważne i kochające Moje Dzieci będą teraz przyciągnąć tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę, co jest w ogóle początkową przyczyną ich pobytu na tej ziemi. Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą swoją miłość do Mnie w internecie. Moja miłość do nich wzbiera tak, że Moje łaski obsypią każdego z nich, na wszystkich krańcach świata.

Przyjdę teraz, aby was uratować, zanim nadejdzie Dzień Sądu

Dzieci, pamiętajcie o jednej lekcji. Prawda Mojej Nauki nigdy się nie zmieniła. Ludzki błąd, grzechy Moich wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli się prawdzie dla potrzeb swoich własnych ambicji, być może zabrudziły Moje Imię, ale w żadnym wypadku nie zmieniły tego, kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Za pierwszym razem przyszedłem was odkupić, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przyjdę powtórnie, by uratować was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.

Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, przenikać będzie teraz cały świat przez moc Ducha Świętego, aby przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej Czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, Dzieci. Nie dopuszczajcie, aby wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dla tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła

To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie. Jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymówek. Dzieci, szatan jest teraz wszędzie na świecie i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza wiara nie ma znaczenia; że nie jest ważna; że wasza wiara nie gwarantuje wam miejsca w niebie. W niektórych przypadkach uważacie, że ponieważ Miłosierdzie Boże jest nieskończone, możecie być uratowani, jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody u innych. Bardzo często rzucacie Mi wyzwanie, gdy winicie Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy złościcie się na Mnie i Boga Przedwiecznego Ojca: Jak Bóg może stać z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, gdzie istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tortury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.

Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, o którym większość ludzi dziś sądzi, że nie istnieje, może zaatakować każdego z was, i to ze względu na dar, który został wam dany przez Stwórcę, Boga Ojca. Ten Dar Wolnej Woli jest dostępny dla wszystkich. Niektórzy używają tego daru dla dobrych czynów, przez co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają się mu dla wykorzystywania innych. Gdy szatan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich zbrodni.

Wolna wola należy do was, Dzieci. Kiedy ulega zanieczyszczeniu przez grzech, wynikiem jest spustoszenie na świecie. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe. Bo nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania łaski potrzebnej dla uniknięcia grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawróćcie się do Boga lub pozwolicie uwieść się kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.

Pamiętajcie, Ja jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może nawet was przekonać, że coś jest złe, choć jest to dobre. Więc jeśli uważacie, że hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca z powodu grzechów Kościoła,  musicie zobaczyć to oszustwo takim, jakim ono jest: innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość, stając w tym niewierzącym świecie w obronie Mojego Imienia.

Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie kochacie. Tylko wtedy nastąpi masowe nawrócenie na świecie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście mogli przygotowywać Moje Dzieci na wejście do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci, którzy wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, mogą wejść do tego Raju.

Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie tłumy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.