Do moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia

Orędzie nr 132 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 5 lipca 2011, godz. 14.30

Moja droga, umiłowana Córko, dzisiejszy dzień jest specjalnym, ponieważ sprawia Mi przyjemność mówienie ci o tych, których wiara wzmocniła się przez te Orędzia. Mogą być pewni, że codzienne odmawianie przez nich Koronki do Mojego Miłosierdzia ratuje dusze.  Moje dzieci nie mogą nigdy zapominać o tej modlitwie, bo gdy odmawiają ją szczerze i z serca, zawsze będzie wysłuchana. Modlitwy są zawsze wysłuchiwane, jak również spełniane wszystkie specjalne intencje, gdy zgodne są z Moją Świętą Wolą.

Dzieci, proszę, kontynuujcie modlitwy, ponieważ pomogą one złagodzić okres Wielkiej Kary. Mój Ojciec jest już gotowy przejąć Swoje Święte Królestwo i rozpocząć Swoje Panowanie raz jeszcze, kiedy powstanie Nowy Raj na ziemi. Zło na świecie nigdy przedtem nie było tak zaciekłe. Ze względu na duże zaludnienie świata i przez działania złego wszędzie toczą się wojny. Nienawiść człowieka do człowieka jest namacalna. Gdy nienawiść ta objawia się jako polityczna chciwość lub jako kontrola jednego państwa przez drugie, jest zawsze taka sama. Szatan ma wielu wyznawców. Oni, jego wyznawcy, w wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy, jak on wpływa na nich przez ich uczynki w każdym czasie i każdego dnia.

Jeżeli Moje dzieci mogłyby chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takich ludziach, byliby załamani.  Posiadły one wiele Moich dzieci, a  jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz, Moi wierni, by te biedne, zagubione dusze mogły być uratowane podczas Ostrzeżenia.

Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę, Moje dzieci, to modlitwa, a w szczególności odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia.  Mój Ojciec będzie ratował dusze, jeżeli wy zadeklarujecie odmawianie tej modlitwy, najlepiej o godzinie trzeciej po południu.

Tych Moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia, błagam — pomódlcie się do Ducha Świętego i poproście o dar roztropności przedtem, zanim odrzucicie Moje Święte Słowo. Tych, którzy znieważają Moją wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, proszę, by zadali sobie to pytanie. Jeżeli wierzycie, że to pod wpływem szatana ukazują się te Orędzia, to dlaczego prosiłby on was o modlitwę?  Albo byście szukali przebaczenia, przyjmując Świętą Eucharystię?  Wówczas będziecie wiedzieli, że nie jest to możliwe, żeby to był szatan.

Zwodziciel po pierwsze będzie wpływał na Moich wiernych, by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu, ponieważ on wie, że zaprzeczenie Mojemu Najświętszemu Słowu Miłości przez nich właśnie będzie Mnie bolało najbardziej.

Odrzućcie teraz szatana i jego złe ścieżki.  Zwróćcie się do Mnie.  Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na was w ten sposób.  Wasze modlitwy są teraz potrzebne, by ratować Moje biedne dzieci, które nie przeżyją Ostrzeżenia.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.