Wezwanie do osób wysokich rangą, aby rozpowszechniali Moje Słowo

Orędzie nr 138 z serii Ostrzeżenie

środa, 13 lipca 2011, godz. 16.15

Moja umiłowana córko, gdy teraz odwrócisz się ode Mnie, to później będzie ci trudno odnaleźć Mnie ponownie. Widzę, że przypuszczasz, że stawiam ci zbyt trudne wymagania, ale Moje Słowo musi być rozpowszechniane w świecie pilnie i musisz Mi być posłuszną, tak jak tego żądam od ciebie. Pamiętaj, że powierzyłaś Mi swoją wolna wolę, Moja córko, co było wspaniałym darem. Uhonorować ten dar nie jest ci łatwo, bo w końcu jesteś tylko człowiekiem. Wołam teraz do ciebie raz jeszcze, wysłuchaj Mojego wezwania i przeznacz więcej czasu na obcowanie ze Mną. Chcę, abyś odczuła Moją miłość, nie tylko do ciebie, ale miłość, jaką mam do wszystkich Moich dzieci na ziemi.

Chcę, by Moi wyznawcy rozpowszechniali Moje słowo pokoju i zgody w całym świecie.  Powinni zgłaszać się ochotniczo, by przypominać wszystkim potrzebę promowania Mojego Przesłania Miłości. Proszę pytaj piosenkarzy, dziennikarzy lub kogokolwiek, kogo głos jest słuchany, by uznano Moje usilne prośby. Weź Mój kielich miłości. Pij z niego, a on przyniesie ci ratunek, którego pragniesz nie tylko w tym świecie, ale w życiu przyszłym.  Dziel się tym ze swoimi zwolennikami.

Dokonanie tego zależy od was. Tym wszystkim, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, dane będą łaski potrzebne, by mogli wykonać tę Świętą pracę. Dzieci, zapamiętajcie:  Im więcej was powstanie teraz, by rozpowszechniać Moje Najświętsze Słowo i przekazywać prawdę, tym łatwiej będzie Moim dzieciom przejść przez Wielką Karę, jak również przez prześladowania, planowane przez Nowy Porządek Światowy.

Moje przesłanie do ludzkości musi być wysłuchane, uznane i muszą zostać podjęte działania, by przypominać wszystkim, aby otworzyli swoje umysły i zaakceptowali Istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, Jedynego i Najświętszego. Bo gdy to uczynią, pokój zapanuje ponownie.

Dla chwały Ofiary, jaką złożyłem za was na Krzyżu, wysłuchajcie Mojego wezwania i uczyńcie wszystko, co w waszej mocy, by powiadomić wszystkich, których znacie. Zrozumcie, że Ja przemawiam do świata tak, jak Mój Ojciec do niego przemawiał poprzez proroków, przed Moim przyjściem na ziemię. Bądźcie mocni. Bądźcie odważni. Módlcie się i proście Mnie o łaski podczas waszej krucjaty w Imieniu Moim i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jezus Chrystus

Król całej ludzkości

Zbawiciel i Odkupiciel