Egzekucje, eutanazja, usuwanie ciąży i samobójstwa

Orędzie nr 140 z serii Ostrzeżenie

piątek, 15 lipca 2011, godz. 17.30

Moja córko, kiedy Moje dzieci odczuwają miłość w swoich sercach, mogą wtedy być pewne, że Ja jestem obecny w ich duszach. Moja miłość umacnia Moje dzieci wtedy, gdy się tego najmniej spodziewają. Prawda ta dotyczy również zatwardziałych grzeszników. Ich zewnętrzna skorupa ukrywa bardzo często czułe serce.

Każdy jeden człowiek na świecie jest dzieckiem stworzonym przez Boga Ojca. Z tego też powodu Światłość istnieje w każdym człowieku, lecz mimo to może być ona bardzo słaba, kiedy dusze są przyciągane do ciemności. Niemniej jednak Moja Światłość jest ciągle obecna, ponieważ bez niej panowałaby całkowita ciemność, w której oni by nie mogli funkcjonować. W momencie, gdy dusze dochodzą do takiego strasznego stanu ciemności, wówczas bardzo często uciekają się do samobójstwa. Ponieważ w tym momencie, z powodu słabości duszy i umysłu, szatan kradnie dusze, przekonując je, by targnęły się na życie. Wielu z Moich wyznawców nie rozumnie tego stanu, nie rozumie, że taka ciemność może mieć wpływ na dusze, tak więc musicie się modlić bardzo gorliwie za te dzieci, które znajdują się w stanie rozpaczy.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, jest zawsze Miłosierny i zawsze będzie wspomagał te dusze, z których większość cierpi do takiego stopnia, że ich rozum nie może prawidłowo, w pełni świadomie, funkcjonować. Grzech ciężki może być tylko wtedy popełniony, kiedy osoba jest w pełnej zdolności umysłowej i ma jasne intencje, i gdy ona lub on wiedzą, że to, co czynią, jest złe. Tak więc proszę, nie sądźcie, że takie dusze są stracone, ponieważ wielu nie wie, co czyni.

Wiedzcie, że eutanazja nie jest mile widziana przez Mojego Ojca i nie jest tolerowana, ponieważ żaden człowiek nie może świadomie odbierać życie drugiemu. Nic nie może być przedstawione, co by mogło uzasadnić, że dzieje się to w Imię Mojego Ojca. Tolerancja wraz z argumentem humanitarnego traktowania mogą być przedstawiane, by usprawiedliwić ten czyn, ale poza Bogiem Wszechmogącym żaden człowiek nie może decydować o czasie śmierci, ponieważ nie jest to prawem człowieka. Człowiek nigdy nie otrzyma prawa, by popełniać ten ciężki grzech.

Wiele możliwych pretekstów przytaczanych jest przez człowieka, kiedy odbiera on życie drugiemu, ale żaden z nich nie zostanie uznany za właściwy i to w żadnych okolicznościach.  To odnosi się do wyroków, grzechu usuwania ciąży i eutanazji. Usiądźcie teraz wy wszyscy i zapamiętajcie, że będziecie sądzeni z wielką surowością, jeżeli złamiecie to jedno z Najświętszych Przykazań Mojego Ojca (Nie zabijaj). Zapamiętajcie, że jest tylko Jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie może być zabrane. Złamiecie to Przykazanie z pełną świadomością, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.

Proszę i błagam was, nie uginajcie się pod naciskiem szatana, który nieustannie zachęca was do odbierania życia, tak by mógł kraść dusze, które inaczej należałyby do Chwalebnego Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Boski Zbawiciel

Nauczyciel i Wybawca

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.