Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, ponieważ Ja nigdy nie objawię się w człowieku

Orędzie nr 142 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 17 lipca 2011, godz. 15.40

Moja ukochana Córko, jeden z najbardziej dezorientujących okresów nastąpi wkrótce, gdy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu, okażą się fałszerzami, ale też wielu będzie twierdzić, że są Mną. Moje dzieci muszą zrozumieć, że Ja przyszedłem pierwszy raz jako Człowiek, aby odkupić ludzkość z grzechu. Tym razem przyjdę, aby sądzić. Podczas gdy wielu stanie przede Mną twarzą w twarz w czasie Ostrzeżenia, to Ja nie przyjdę po raz drugi aż do czasu Sądu Ostatecznego.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Moja Córko, takie dusze jednak, a jest ich wiele, nie są szkodliwe. Tak bardzo są zwiedzeni przez złego, który przekonał ich, że nie tylko posiadają Boską moc, ale również, że są synami Boga Nieśmiertelnego. Ale to nie jest prawdą, ponieważ Ja nigdy nie objawię się w innym człowieku na tym świecie. To się nigdy nie zdarzy. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wyróżnienie i nigdy nie zostało to przepowiedziane.

Wielu będzie teraz występować i twierdzić, że są Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Tym biednym duszom chcę to powiedzieć: Padnijcie na kolana i proście Boga Ojca, aby was ustrzegł od złego ducha, który pragnie was zmylić. Wy z kolei nie tylko będziecie wprowadzać w błąd Moje dzieci, które oczekują Mojego powrotu na ziemię, lecz także będziecie zaostrzać kpiny propagowane przez ateistów. Nie tylko, że przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, ale również niechcący odciągacie ludzi od ich wiary w Boga Ojca Wszechmocnego.

Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że mogą czynić cuda. Każdy twierdzący, że posiada taką moc, nie będzie od Boga, ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko On lub Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus mogą to czynić. Szatan również posiada moc. On może czynić iluzje. W przypadkach cudownych uzdrowień szatan może dokonywać tego przez tak zwanych uzdrowicieli. Wiara, której moc pochodzi z okultyzmu, jest tymczasowym rozwiązaniem, które może się wydawać cudowne. Ale ono nie jest długotrwałe. Szatan również może tworzyć tak zwane cudowne wizje, widywane na niebie. One również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga.

Dzieci, podczas gdy próbujecie pokazywać waszą przynależność do Mnie, każdego dnia jesteście kuszeni przez złe siły. Musicie się skoncentrować tylko na Mnie i Moim Przedwiecznym Ojcu. I zapamiętajcie, że Ja nie chodzę po tej ziemi jako człowiek. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się objawiał w żadnym innym człowieku.

Módlcie się każdego dnia o przewodnictwo i zrozumienie, aby móc odróżniać kłamstwo od prawdy.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.