Dzienne archiwum: 23 lipca 2011

Sierpień 2011 miesiącem ratunku dla dusz

Orędzie nr 146 z serii Ostrzeżenie

sobota, 23 lipca 2011, godz. 17.30

Moja ukochana córko, czynisz Mnie tak szczęśliwym. Twoje całkowite oddanie się Mnie oznacza, że mogę ocalić więcej dusz. Moja córko, nie pojmujesz w pełni, co znaczy dusza ofiarna (pokutna), ale z czasem to zrozumiesz. Do tego czasu wzmocnisz się tak, że cierpienie dla Mnie będzie przynosić ci radość zamiast smutku. To nie będzie proste. Z drugiej strony praca dla ukochanego Zbawiciela nie może być łatwa. Zachęta do tego ostatecznego poświęcenia się dla Mnie pochodzi z natchnienia Boga, Ojca Przedwiecznego. Jest to wyjątkowa łaska, Moja córko, choć w kategoriach ludzkich może być to odbierane inaczej, ponieważ nie zawsze Moje łaski wnoszą radość i szczęście do ziemskiego życia. Mogą one przynosić cierpienie, ale równocześnie zapewniają wgląd do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wielu, wielu ludzi na świecie tworzy Moją najdroższą armię. Będą oni przez modlitwę, cierpienie i rozpowszechnianie moich Słów ratować dusze. Im silniejsza będzie Moja armia dla zbawienia dusz, tym mniejsza nastąpi Kara.

Proszę wszystkie Moje dzieci, by spędziły miesiąc sierpień na codziennej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji dusz ludzi, którzy nie przeżyją „Ostrzeżenia”. Wymagam również jednego dnia postu w tygodniu, codziennego udziału we Mszy Świętej i przyjmowania Najświętszej Eucharystii.

Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie się tego, co nazywam „Miesiącem ocalenia dusz”, to miliony dusz na świecie zostaną zbawione. Zróbcie to dla Mnie, dzieci, a staniecie się częścią Mojego Cudownego Królestwa. Wasze dusze w chwili śmierci dołączą do Mnie w Raju. To jest Moje szczególnie uroczyste przyrzeczenie.

Kocham was, dzieci. Teraz idźcie i twórzcie najpotężniejszą armię na świecie. Armię Miłości. Armię Zbawienia.

Wasz kochający Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus

Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna

Orędzie nr 145 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 23 lipca 2011, godz. 17.15

Drugie przesłanie od Boga Ojca

Przychodzę w Imię Mojego ukochanego i najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moja wybrana córko, choć czasami nie potrafisz się skoncentrować na wezwaniach Mojego ukochanego Syna, aby Go wysłuchać, to urosłaś jednak w Moich oczach z powodu daru, który Mu ofiarowałaś. Twój dar duszy ofiarnej, aby pomóc Mu ratować miliony dusz, powoduje, że On płacze z radości i odczuwa ulgę; gdyż tak wiele dusz zatracanych jest w ogniach piekła każdego dnia, o każdej sekundzie i za każdym branym przez ciebie oddechem.

Moja córko, Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego oddania się. Nie wahaj się wykonywać każdego Jego Nakazu. Twoje serce jest pełne miłości i pokory nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego, będziesz teraz odczuwać natychmiastową miłość do innych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty, Moja córko, zostałaś obdarowana łaskami, by móc dostrzegać miłość i zło w każdym. Będziesz też mogła szybko rozpoznać grzech w biednych, zwiedzionych duszach.

Ze względu na to musisz się teraz otoczyć wszelką ochroną. Ja będę strzegł ciebie i twoich ukochanych, ponieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie każdego dnia o tę ochronę, a unikniesz skutków narastającej presji. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy przy rozpowszechnianiu tych Orędzi, tak aby Głos Mojego Syna był wysłuchiwany i czczony tak, jak być powinien.

Moja wysłanniczko, Moja córko, na razie rozumiesz w niewielkim stopniu, co jest od ciebie wymagane. Tylko częściowe poznanie może ci być obecnie dane. Teraz będziesz inspirowana przeze Mnie i przyczynisz się do tego, że pod Moją ochroną spełnią się te proroctwa, które przepowiadają, że Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać tak jak Pismo Święte, wśród całej ludzkości. Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna, zanim nie przyjdzie czas na Jego Powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i musisz przed tym Chwalebnym wezwaniem z Nieba pochylić z wdzięcznością głowę.

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez cały czas. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć Słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn ci przekazuje, aby dusze ludzi nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarliby w grzechu ciężkim przed otrzymaniem szansy przebaczenia ze strony Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.

Pozwól, aby Mój Pokój zalał twoją duszę. Moje Serce ogarnia każdy twój ruch. Nigdy nie czuj się osamotniona w tym dziele, ponieważ jesteś osłaniana o każdej minucie każdego dnia.

Bóg Ojciec