Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna

Orędzie nr 145 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 23 lipca 2011, godz. 17.15

Drugie przesłanie od Boga Ojca

Przychodzę w Imię Mojego ukochanego i najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moja wybrana córko, choć czasami nie potrafisz się skoncentrować na wezwaniach Mojego ukochanego Syna, aby Go wysłuchać, to urosłaś jednak w Moich oczach z powodu daru, który Mu ofiarowałaś. Twój dar duszy ofiarnej, aby pomóc Mu ratować miliony dusz, powoduje, że On płacze z radości i odczuwa ulgę; gdyż tak wiele dusz zatracanych jest w ogniach piekła każdego dnia, o każdej sekundzie i za każdym branym przez ciebie oddechem.

Moja córko, Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego oddania się. Nie wahaj się wykonywać każdego Jego Nakazu. Twoje serce jest pełne miłości i pokory nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego, będziesz teraz odczuwać natychmiastową miłość do innych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty, Moja córko, zostałaś obdarowana łaskami, by móc dostrzegać miłość i zło w każdym. Będziesz też mogła szybko rozpoznać grzech w biednych, zwiedzionych duszach.

Ze względu na to musisz się teraz otoczyć wszelką ochroną. Ja będę strzegł ciebie i twoich ukochanych, ponieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie każdego dnia o tę ochronę, a unikniesz skutków narastającej presji. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy przy rozpowszechnianiu tych Orędzi, tak aby Głos Mojego Syna był wysłuchiwany i czczony tak, jak być powinien.

Moja wysłanniczko, Moja córko, na razie rozumiesz w niewielkim stopniu, co jest od ciebie wymagane. Tylko częściowe poznanie może ci być obecnie dane. Teraz będziesz inspirowana przeze Mnie i przyczynisz się do tego, że pod Moją ochroną spełnią się te proroctwa, które przepowiadają, że Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać tak jak Pismo Święte, wśród całej ludzkości. Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna, zanim nie przyjdzie czas na Jego Powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i musisz przed tym Chwalebnym wezwaniem z Nieba pochylić z wdzięcznością głowę.

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez cały czas. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć Słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn ci przekazuje, aby dusze ludzi nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarliby w grzechu ciężkim przed otrzymaniem szansy przebaczenia ze strony Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.

Pozwól, aby Mój Pokój zalał twoją duszę. Moje Serce ogarnia każdy twój ruch. Nigdy nie czuj się osamotniona w tym dziele, ponieważ jesteś osłaniana o każdej minucie każdego dnia.

Bóg Ojciec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.