Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna

Załaduj kopię Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna:

Orędzie nr 145 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 23 lipca 2011, godz. 17.15

Drugie przesłanie od Boga Ojca

Przychodzę w Imię Mojego ukochanego i najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moja wybrana córko, podczas gdy czasami nie potrafisz się skoncentrować na wezwaniach Mojego ukochanego Syna, aby Go wysłuchać, to urosłaś jednak w Moich oczach z powodu daru, który Mu ofiarowałaś. Twój dar duszy ofiarnej, aby pomóc Mu ratować miliony dusz, powoduje, że On płacze z radości i odczuwa ulgę, kiedy widzi tak wiele dusz, które idą na zatracenie w ognie piekielne, każdego dnia, każdej sekundy i podczas twojego każdego oddechu.

Moja córko, Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego oddania się. Nie wahaj się wykonywać każdego Jego Nakazu. Twoje serce jest pełne miłości i pokory nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego, będziesz teraz odczuwać natychmiastową miłość do innych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty, Moja córko, zostałaś obdarowana łaskami, by móc dostrzegać miłość i zło w każdym. Będziesz też mogła szybko rozpoznać grzech w biednych, zwiedzionych duszach.

Dla tej pracy musisz się teraz otoczyć wszelką ochroną. Ja będę strzegł ciebie i twoich ukochanych, ponieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie każdego dnia o tę ochronę, a unikniesz skutków narastającej presji. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy przy rozpowszechnianiu tych Orędzi, tak aby Głos Mojego Syna był wysłuchiwany i czczony w sposób, w jaki być powinien.

Moja wysłanniczko, Moja córko, masz na razie małe zrozumienie tego, co jest od ciebie wymagane. Tylko pewna znajomość może ci być obecnie dana. Teraz będziesz inspirowana przeze Mnie i sprawisz, że pod Moją ochroną spełnią się te proroctwa, które przepowiadają, że Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać tak jak Pismo Święte, wśród całej ludzkości. Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna, zanim przyjdzie czas na Jego Powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i musisz przed tym Chwalebnym wezwaniem z Nieba pochylić z wdzięcznością swoją głowę.

Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez cały czas. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć Słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn ci przekazuje, aby dusze ludzi nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarliby w grzechu ciężkim przed otrzymaniem szansy przebaczenia Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.

Pozwól, aby Mój Pokój zalał twoją duszę. Moje Serce ogarnia każdy twój ruch. Nigdy nie czuj się osamotniona w tej pracy, ponieważ jesteś osłaniana w każdej minucie dnia.

Bóg Ojciec