Miesięczne archiwa: Sierpień 2011

Moja armia rozrośnie się w grupę ponad 20 milionów

Orędzie nr 181 z serii Ostrzeżenie środa, 31 sierpnia 2011, godz. 21.00 Moja najmilsza córko, miłość, jaką żywię do ciebie i tych, którzy podążają za Mną, wzbiera we Mnie i przynosi mi taką radość. Jakże ja was kocham. Wasze oddanie,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich uratować

Orędzie nr 180 z serii Ostrzeżenie wtorek, 30 sierpnia 2011, godz. 14.30 Moja droga, ukochana Córko, Moje serce pulsuje smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które są obojętne na oczekujące je zmiany. Kocham je tak bardzo, że płaczę z

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: Moja ręka spadnie z impetem na narody, które legalizują aborcję

Orędzie nr 179 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 29 sierpnia 2011, godz. 00.05 Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jam Jest Alfa i Omega, Bóg Najwyższy. Chcę dać to orędzie Moim Dzieciom na całym świecie. Dzięki mocy modlitwy Moja ręka

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani

Orędzie nr 178 z serii Ostrzeżenie niedziela, 28 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja droga, ukochana Córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten fakt, ale pozostać obojętna. Nie odpowiadaj ani nie angażuj się, gdyż w

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii

Orędzie nr 177 z serii Ostrzeżenie niedziela, 28 sierpnia 2011, godz. 17.00 Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych grzechów. Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Orędzie do duchowieństwa — nie pozwólcie na zastraszenie was przez świeckie społeczeństwa

Orędzie nr 176 z serii Ostrzeżenie sobota, 27 sierpnia 2011, godz. 00.10 Moja Córko, jeśli tylko więcej księży i członków Chrześcijańskiego Kościoła otworzyłoby swe umysły i zaakceptowało fakt, że to Ja teraz mówię do świata przez te przekazy, lżej byłoby

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Klimatycznego chaosu doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest rozgniewany

Orędzie nr 175 z serii Ostrzeżenie czwartek, 25 sierpnia 2011, godz. 20.00 Moja Najmilsza, zaapeluj do wszystkich Moich wojowników modlitwy, aby modlili się za innych, w tym niewierzących oraz tych uwikłanych w przemoc i nienawiść. Wędrują, starając się desperacko znaleźć

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Proroctwa zapowiedziane poprzez tę wizjonerkę ujawnią się teraz

Orędzie nr 174 z serii Ostrzeżenie środa, 24 sierpnia 2011, godz. 16.38 Moja droga, ukochana Córko, każdy naród na świecie będzie dążyć do tego, aby czytać Moje orędzia, dawane tobie. Dzięki temu, kiedy będą świadkami Ostrzeżenia, szukać będą Moich rad,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony

Orędzie nr 173 z serii Ostrzeżenie wtorek, 23 sierpnia 2011, godz. 23.45 Moja Córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cierpią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło

Orędzie nr 172 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 22 sierpnia 2011, godz. 20.10 Kiedy człowiek stawia pod znakiem zapytania swą wiarę, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu oczy. Jeśli sądzi, że trudno jest mu się

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę

Orędzie nr 171 z serii Ostrzeżenie niedziela, 21 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja droga, ukochana Córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej przemocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módlcie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą?

Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? Orędzie nr 170 z serii Ostrzeżenie piątek, 19 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja droga, ukochana Córko, Moja Miłość do młodych ludzi, szczególnie do młodzieży i rozpoczynających etap dorosłości, jest bardzo głęboka.

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę

Orędzie nr 169 z serii Ostrzeżenie czwartek, 18 sierpnia 2011, godz. 20.45 Moja Córko, ci Moi wyznawcy, którzy są biegli w sprawach Pisma Świętego, mają skłonność, by dać się ponosić emocjom swej ludzkiej interpretacji tak dalece, że lekcja, którą głosiłem,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Jak prosić Mnie o pomoc w rozwiązaniu waszych problemów

Orędzie nr 168 z serii Ostrzeżenie środa, 17 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja droga, ukochana Córko, łaski wylane nad tobą były ci dane, aby wzmocnić cię w tej pracy przez obdarzenie cię dodatkowym zaufaniem. Dzieci, zaufanie do Mnie jest bardzo

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi — najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie

Orędzie nr 167 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 15 sierpnia 2011, godz. 12.05 Moja droga, najmilsza Córko, w czasie gdy Mój Przedwieczny Ojciec, Najwyższy Bóg, przygotowuje świat do przyszłych zmian, jest On obciążony troską o człowieka, który wciąż jest ślepy na

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Cieszcie się chwalebnym życiem, które oczekuje was przez 1000 lat

Orędzie nr 166 z serii Ostrzeżenie niedziela, 14 sierpnia 2011, godz. 14.25 Moja droga, ukochana Córko, nadal kontynuujesz obronę Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie jest to konieczne. Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy zastanowią się nad Moimi

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg stworzył świat — żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka

Orędzie nr 165 z serii Ostrzeżenie sobota, 13 sierpnia 2011, godz. 17.00 Moja Córko, nawrócenie musi się teraz stać priorytetem dla Moich dzieci, gdy mówią innym o Moich orędziach dla świata. Moje dzieci, nawet tylko jedna dusza dziennie przynosi mi

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Moim wyznawcom dany został teraz Dar Wstawiennictwa

Orędzie nr 164 z serii Ostrzeżenie piątek, 12 sierpnia 2011, godz. 23.45 Moja ukochana Córko, miłość Moich wyznawców wspiera Mnie. Płaczę łzami radości, gdy jestem świadkiem miłości tych Moich wyznawców, którzy otaczają i obejmują Ciebie swoją modlitwą. Oni, Moja Córko,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic poza materialnymi korzyściami

Orędzie nr 163 z serii Ostrzeżenie czwartek, 11 sierpnia 2011, godz. 00.05 Moja droga, ukochana Córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, ponieważ ratujesz w ten sposób dusze. Twoje cierpienie ujawnia teraz tortury, które znosiłem przez grzechy człowieka. Zachłanność człowieka zwiększyła

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam

Orędzie nr 162 z serii Ostrzeżenie środa, 10 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja droga, ukochana Córko, tempo globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak przepowiedziane, w dalszym ciągu narasta. Moje dzieci, modlitwa jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na całym świecie,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Zamieszki w świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie

Orędzie nr 161 z serii Ostrzeżenie wtorek, 9 sierpnia 2011, godz. 20.30 Moja Ukochana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, tak jak to było przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Dzieci, nie zniechęcajcie się tragicznymi przepowiedniami o rozpaczy, przed którą stoi ludzkość

Orędzie nr 160 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 8 sierpnia 2011, godz. 19.45 Moja najukochańsza córko, to już kilka dni od czasu, kiedy ostatni raz przemawiałem do ciebie. Ten czas był przeznaczony na to, aby dać ci szansę wysłuchania porad Najwyższego

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: rola cierpienia

Orędzie nr 159 z serii Ostrzeżenie niedziela, 7 sierpnia 2011, godz. 14.45 Jestem Alfą i Omegą. Jestem Bogiem Ojcem, Stwórcą Człowieka i Wszechświata. Moja najdroższa córko, teraz ostatecznie przyjąłem twoją ofiarę pomocy w ratowaniu dusz. Twoja ofiara została przyjęta z

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Czas oczekiwania — powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać

Orędzie nr 158 z serii Ostrzeżenie czwartek, 4 sierpnia 2011, godz. 21.40 Moja najukochańsza córko, każdego dnia świat doznaje dalszego rozpadu. Wśród Moich dzieci można odczuć mieszaninę nadziei, troski, złości i rozpaczy z powodu wojen i braku pieniędzy na odpowiednie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Moje urodziny — jest to specjalne święto

Orędzie nr 157 z serii Ostrzeżenie czwartek, 4 sierpnia 2011, godz. 20.30 Jutrzejszy dzień, Moje dziecko, jest Moim specjalnym świętem, twojej ukochanej Matki, bo są to Moje urodziny. Moje serce pulsuje bólem z powodu udręki, jaką Mój ukochany Syn cierpi

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Przesłanie od Dziewicy Maryi — jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie

Orędzie nr 156 z serii Ostrzeżenie środa, 3 sierpnia 2011, godz. 9.45 Moje dziecko, nie masz się czego bać w tej pracy, ponieważ było przepowiedziane, że nawrócenia będą miały miejsce. Smutne jest to, że nie każdy człowiek będzie lub może być

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: Jedna z najbardziej pilnych wiadomości dla ludzkości

Orędzie nr 155 z serii Ostrzeżenie wtorek, 2 sierpnia 2011, godz. 20.15 Przychodzę w Imię Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bóg Ojciec i chcę to zakomunikować całemu światu. Moją intencją jest tymczasowe wstrzymanie ostrości Kary, aby dać ludzkości szansę

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Pytania do Jezusa

Orędzie nr 154 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 1 sierpnia 2011, godz. 23.30 Po otrzymaniu wiadomości zatytułowanej „Bądźcie przygotowani w każdej chwili” wizjonerka zobaczyła postać Jezusa, gdzie wyglądał na bardzo smutnego. Zadała mu wtedy kilka pytań, na które On odpowiedział. Pytanie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bądźcie przygotowani w każdej chwili

Orędzie nr 153 z serii Ostrzeżenie poniedziałek, 1 sierpnia 2011, godz. 23.00 Moja najukochańsza córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną. Teraz dopiero widzisz, dlaczego jest takie pilne, aby dopomóc ludziom otworzyć oczy, aby się nawrócili i mogli wejść

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia