Bóg Ojciec: Jedna z najbardziej pilnych wiadomości dla ludzkości

Orędzie nr 155 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 2 sierpnia 2011, godz. 20.15

Przychodzę w Imię Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bóg Ojciec i chcę to zakomunikować całemu światu. Moją intencją jest tymczasowe wstrzymanie ostrości Kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc na Prawdę Mojego Istnienia. Moje dzieci muszą wiedzieć, że Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia, a następnie Bogiem Sprawiedliwości. Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone do niewyobrażalnego limitu. Jednakże z powodu potęgi modlitwy będę litościwie powstrzymywał Moją rękę. Także człowiek może uśmierzyć nienawiść, która manifestuje się w tylu duszach na całym świecie.

Bądźcie przezorni, Moje dzieci, gdyż Ja was ostrzegam, że jeśli nie powiedzie wam się powstrzymanie rozprzestrzeniania się grzechu, to spowoduje to nadejście Kary, która zniszczy większość ludzkości. Kara taka nigdy nie była zaznana od czasu potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego.

Już więcej nie pozwolę wam, Moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują Mi posłuszeństwo. Także już nie będę stał z boku i pozwalał, aby Nowy Porządek Świata zatruwał Moje Stworzenie. Moje dzieci. Moją ziemię. Zważcie teraz na to — jako jedną z ostatnich przestróg danych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie uratowani. Odwróćcie się od waszego ślepego uwielbienia przynęt  szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cuda. Jeśli będziecie kontynuować, w taki sposób jak dotychczas, bezczeszczenie tego pięknego świata, stworzonego z miłości dla was, to nie zostanie z niego nic, by zadawać mu dalsze zniszczenia.

Ja jestem Bogiem Miłości, nieskorym do gniewu, ale Moja cierpliwość się kończy. Ci, którzy kontynuują okaleczanie i niszczenie Moich dzieci poprzez wojny i kontrolę światowych finansów — wiedzcie, że wasze dni są policzone. Teraz jest wasza ostatnia szansa na ratunek. Jeśli nie zareagujecie odpowiednio podczas Wielkiego Daru Miłosierdzia, którym jest Ostrzeżenie, wtedy wy i wasi poddani zostaną unicestwieni.

Moja Chwała zostanie rozpoznana przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do Mojego Królestwa, otrzymają Życie Wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali i nie chcieliby wyobrazić. Wyznawcy szatana, którzy świadomie czczą jego nikczemność, słuchajcie teraz Mojego przyrzeczenia. Wam, Moje zagubione dzieci, będzie zaoferowana pomocna dłoń Miłości i Pokoju raz jeszcze podczas Ostrzeżenia. Uchwyćcie się jej, gdyż będzie to dla was lina ratunku do powrotu na łono Mojej Miłości. Jeśli zignorujecie Moje błagania, będziecie cierpieć na wieki, nie mając powrotu do owczarni Mojej umiłowanej rodziny.

Moja córko, jest to jedno z najważniejszych ostrzeżeń, aby uratować waszych braci i siostry z tortur ognia i wiecznego potępienia.

Król Najwyższy

Bóg Ojciec Wszechmogący