Czas oczekiwania — powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać

Orędzie nr 158 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 4 sierpnia 2011, godz. 21.40

Moja najukochańsza córko, każdego dnia świat doznaje dalszego rozpadu. Wśród Moich dzieci można odczuć mieszaninę nadziei, troski, złości i rozpaczy z powodu wojen i braku pieniędzy na odpowiednie wyżywienie i okrycie waszych rodzin. Ale pomimo tego nie będziecie musieli bronić się dłużej, ponieważ w bardzo bliskim czasie, zaraz po Ostrzeżeniu, zapanuje wśród was bardziej pozytywne poczucie Jasności i Miłości w świecie. Nie wszystko jest stracone, Moja córko.

Módlcie się za tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, aby pozostali na drodze Prawdy. Módlcie się, aby miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca wzmacniała się wśród tych Moich wiernych, którzy już znają Prawdę.

Gdy tylko Moje dzieci przyjmą dar Ostrzeżenia, nie będą miały się już czego obawiać.

Ci jednak, którzy nie pozostaną na drodze Prawdy i zawrócą na drogę grzechu, ci mają się czego bać. Ojciec Mój nie pozwoli im zarażać drugich poprzez ich samowolne kroczenie złymi drogami. Zostaną zatrzymani. Jest to smutne, ale wielu odwróci się od Prawdy i będzie kontynuować próbę pozyskania władzy i kontroli nad Moimi pozostałymi dziećmi.

Módlcie się, aby kara została złagodzona. Wasze modlitwy dopomogą odwrócić takie sytuacje i im zapobiec. To już jest czas oczekiwania, modlenia się, przygotowania i upewnienia się, aby możliwie jak najwięcej ludzi wiedziało, czego się spodziewać.

Dzieci, miesiąc sierpień, ten „miesiąc ratowania dusz” jest bardzo ważny. Proszę, byście wytrwali w waszym poświęceniu tego miesiąca dla dusz, a będzie mnóstwo tych dusz, które uratujecie. Niebiosa radują się z powodu miłości i hojności serc i dusz wszystkich Moich wiernych, którzy dokonali tego zobowiązania, ofiarowania tego wspaniałego daru dla Mnie po to, aby ludzie zostali uratowani podczas Ostrzeżenia.

Idź już, Moja córko, i rozpowszechniaj Moje Słowo. Idź w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus