Zamieszki w świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie

Orędzie nr 161 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 9 sierpnia 2011, godz. 20.30

Moja Ukochana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, tak jak to było przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz wybuchać jedno po drugim. Doświadczy tego wiele państw. W świecie jest teraz dużo gniewu, rozczarowań i strachu pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są inicjowane przez szatana, a wydarzenia w przyszłości będą nasilać się przed Ostrzeżeniem.

Wszystko to, Moja córko, było przepowiedziane jako jeden ze znaków, których ludzkość doświadczy podczas roku 2011, roku Oczyszczenia. Moje dzieci z przerażeniem staną się świadkami zła, które istnieje na świecie w duszach napędzanych czystą nienawiścią i złością, jednych przeciwko drugim. Moja córko, nie będzie zwycięzców w tej bitwie, która będzie w dalszym ciągu trwać. Wszystkie te okrucieństwa, które się wydarzą, pochodzą z ręki ludzi. Wszystko to spowodowane jest ich brakiem miłości do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, przez co stali się oni dobrowolnymi zwolennikami szatana.

Moje dzieci, módlcie się za tych, którzy będą cierpieć z powodu niepokojów na świecie. Ponieważ tylko kilka państw uniknie takich wybuchów furii i zniszczeń. Wojna nienawiści widziana będzie w różnych krajach i narodach. Wielu odczuje zamieszanie, terror i ból.

Dzieci, proszę, zaufajcie Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, bo tylko Jego Ręka pomoże powstrzymać te katastrofy. Bądźcie mocni, czujni i wierni Mnie, waszemu Ukochanemu Zbawicielowi. Wszystko się poprawi, gdy tylko zrozumiecie, jak ważna jest Miłość w waszym życiu oraz jak ważna  jest zgoda i troski o waszych bliźnich. Modlitwa pomoże zredukować skutki tych zamieszek.

Zapamiętajcie, że wojny, przemoc i morderstwa nie pochodzą od Boga. Są one wytworem szatana. Jego złość doszła do niespotykanego poziomu, jego wściekłość sprawuje władzę wśród Moich dzieci poprzez wniknięcie do tych, którzy są słabego ducha i nie mają miłości w swoich sercach.

Słuchajcie Mnie teraz. Miłujcie się nawzajem tak, jak Ja was umiłowałem. Odrzućcie teraz szatana, jego sługi i jego marionetki. Módlcie się do Archanioła Michała, aby strzegł waszych wspólnot. Módlcie się do Mnie o przewodnictwo. Módlcie się, wzywając Ducha Świętego, aby zstąpił na wasze kraje.

Wasz Miłosierny Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.