Cieszcie się chwalebnym życiem, które oczekuje was przez 1000 lat

Orędzie nr 166 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 14 sierpnia 2011, godz. 14.25

Moja droga, ukochana Córko, nadal kontynuujesz obronę Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie jest to konieczne.

Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy zastanowią się nad Moimi orędziami, danymi dla świata. Poznają Prawdę, gdy przeczytają Moje Słowo, gdyż Moje Boskie Światło wpłynie na nich w sposób trudny do zignorowania. Wielu zapytuje i pyta dalej tak samo, jak czynili to w czasach Noego. Byli ostrzegani, ale nie chcieli słuchać. Blokowali głos Mojego Ojca, gdy słał przekazy przez Noego i innych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i posłuchali, zostali uratowani.

Usłyszcie teraz Moje orędzia. Dzieci, otwórzcie wasze serca i pozwólcie Mojemu Słowu przemawiać do waszych dusz. Ignorujcie w świecie to, co was rozprasza. Skoncentrujcie się tylko na Moim Głosie. W ten sposób możecie uratować wasze dusze.

Ci, którzy nie chcą słuchać, ponieważ odwracają się plecami, z czasem przyjdą z głodnymi ustami, by połykać Moje Najświętsze Słowo, po tym jak nastąpi Ostrzeżenie. Wówczas będziecie gotowi podążać pod Moim przewodnictwem tak, że będę mógł właściwie kierować was w stronę nowego raju na ziemi, gdzie przez 1000 lat chwalebne życie oczekuje was, wasze rodziny i waszych ukochanych. Żadne choroby. Żaden brak żywności. Żadne zmartwienia. Tylko miłość w swej najczystszej postaci. Chwalebny byt, który jest waszym prawowitym dziedzictwem.

Proszę, módlcie się teraz mocno o rozpoznanie, by zaakceptować Moje Święte Słowo, gdy jest wam, Dzieci, prezentowane. Potraktujcie Je jako jeden z największych Darów w waszym życiu. Przyjmijcie Je swoim ciałem, umysłem i duszą, gdyż tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus