Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi — najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie

Orędzie nr 167 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 15 sierpnia 2011, godz. 12.05

Moja droga, najmilsza Córko, w czasie gdy Mój Przedwieczny Ojciec, Najwyższy Bóg, przygotowuje świat do przyszłych zmian, jest On obciążony troską o człowieka, który wciąż jest ślepy na prawdę o Jego istnieniu.

Kiedy Mój Ojciec włącza się teraz w zmiany dla przygotowania Mojego powrotu na Ziemię, widzi tyle grzechów na świecie, że płacze z żalu wobec nieuchronności ostatecznej dla Niego utraty dusz. Modlitwa, dla ratowania tych, którzy dziś jeszcze żyją na tym świecie, którzy dobrowolnie, z czystego uporu odwracają się od Niego, choć akceptują i mają świadomość Jego istnienia, może pomóc ocalić ich dusze. Módlcie się nadal i dokonujcie osobistych wyrzeczeń dla tych dusz, Moja Córko, gdyż bez modlitwy należy obawiać się o ich przyszłość.

Polegam na Moich wyznawcach, że będą się modlić za zagubione dusze. Czas, aby przekonać ślepych do wiary, aby otworzyć ich oczy na Prawdę o istnieniu Boga Ojca, jest teraz krótki.

Połączcie swe ręce, Moje Dzieci Światła, tak aby wasz krąg miłości i oddania dla Mnie był wystarczająco silny, aby przyciągnąć te dusze, które nie wierzą lub nie akceptują Mojego istnienia i Mojego umiłowanego Ojca. Nie przerywajcie tego łańcucha wiary, kiedy możecie osiągnąć ratunek dla waszych braci i sióstr, którzy nie podążają już drogą do Prawdy Życia Wiecznego. Ponieważ są oni osłabieni przynętą ziemskich zajęć, potrzebowali będą mocnego przewodnictwa, aby im pomóc.

Nie wywołujcie nacisku na tych, którzy nie wierzą w Boga. Nakłaniajcie ich łagodnie, opowiedzcie im o Moim Ukrzyżowaniu i jak Mój Przedwieczny Ojciec złożył Najwyższą Ofiarę, aby uratować Swoje Dzieci, dając im dar łaski Zbawienia przez przebaczenie grzechów.

Mój Ojciec wzywa teraz wszystkich, którzy czytają te orędzia po raz pierwszy: każdy przekaz musicie odczytywać wnikliwie. Następnie módlcie się do Ducha Świętego o łaskę, byście mogli zobaczyć, że wiadomości te są Boskiego pochodzenia. Otwórzcie swoje serca, aby odebrać Moje Słowo. Poczujcie Mnie w swojej duszy, wypowiadając następującą prośbę:

Jezu, jeśli jest to prawdą, napełnij proszę moją duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł uznać Cię za tego, kim Jesteś. Nie pozwól mi być oszukanym kłamstwami. Zamiast tego okaż mi Twoje Miłosierdzie przez otwarcie mych oczu na Prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi .

Pamiętajcie, Dzieci, przychodzę do świata, komunikując się z wami w ten sposób, tylko ze względu na Moją głęboką, czułą miłość. Nie, aby was zaszokować, wywołać wrażenie, kontrowersje lub debaty. Dzieje się tak, aby pomóc uratować wszystkie dusze, a zwłaszcza młodego pokolenia, które nie ma żadnego zainteresowania dla religii, tak zajęte jest swoim życiem, w którym nie ma wiele miejsca dla Boga. Mam nadzieję, że mówiąc do nich w języku, który rozumieją, zwrócę ich uwagę na rozwijające się wydarzenia. Są jednymi z najbardziej narażonych w społeczeństwie, Dzieci. Jest niezmiernie istotne, abym dotarł do nich tak szybko, jak to możliwe.

Moje Dzieci, zgromadźcie się teraz ze Mną, aby uratować wszystkich młodych ludzi w dzisiejszym świecie. Pomóżcie Mi przyjąć ich do Mojego Królestwa, aby ani jedna cenna dusza nie była dla Mnie utracona.

Wasz ukochany Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.