Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę

Orędzie nr 169 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 18 sierpnia 2011, godz. 20.45

Moja Córko, ci Moi wyznawcy, którzy są biegli w sprawach Pisma Świętego, mają skłonność, by dać się ponosić emocjom swej ludzkiej interpretacji tak dalece, że lekcja, którą głosiłem, abyście się wzajemnie miłowali, jest tak łatwo zapominana. Abyście się wzajemnie miłowali. Czcili ojca i matkę swoją. Czcili Stwórcę, Boga Ojca, i żyli tak, jak wam powiedziałem — w miłości i bojaźni wobec Mojego Ojca.

Tak wielu uczonych, pochłoniętych swoimi analizami Mojej Nauki, zapomina o jednej rzeczy, a mianowicie — że znowu przyjdę, aby sądzić. Nigdy, ani przez chwilę nie biorą pod uwagę, że czas ten może nadejść w okresie ich własnego życia, a nie w odległej przyszłości. Dlaczego więc poszukują i nadal kontynuują poszukiwanie dalszych wyjaśnień w Piśmie Świętym, jeżeli prawda jest taka prosta. Dlaczego nie pamiętają, że miłość jest wszystkim, o co proszę? Miłość do Mnie, waszego Zbawiciela. Miłość do Boga Ojca i wasza wzajemna miłość.

Tym intelektualnym ekspertom, którzy głoszą, że są w stanie przeanalizować Moje nauki, a następnie idąc dalej, usiłują przewidzieć datę Mojego powtórnego przyjścia, mówię: Jeśli próbujecie założyć, że jesteście w stanie dostrzec rok Mojego powrotu, to niestety jesteście w błędzie. Data ta nie będzie podana nikomu, ani nawet aniołom w Niebie lub Mojej ukochanej Matce. Ale to mogę ujawnić. Ucisk zaczął się jakiś czas temu. Wielki Ucisk rozpocznie się pod koniec 2012 roku. Ten straszny okres łagodzony jest przez modlitwy Moich drogich, ukochanych wyznawców. Będzie również złagodzony poprzez dokonane nawrócenia po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wydarzenie to jest dobrą wiadomością, Moje Dzieci. Pomoże wyeliminować zniewolenie człowieka przez złego.

Religijni eksperci okazują odrażającą arogancję

Niestety, wielu zignoruje Mój apel o przygotowanie się, gdyż tak są pochłonięci tzw. intelektualną religijną debatą, bazującą na ludzkim pojmowaniu. Prześcigają się, by udowodnić innym, że on lub ona są bardziej biegli w wiedzy. Eksperci ci okazują arogancję, którą uważam za odrażającą. Nie są lepsi, niż byli faryzeusze. Ich ignorancja blokuje prawdę, kiedy prezentowana jest bezpośrednio przed ich oczami.

Moje Słowo ignorowane jest przez Moje wyświęcone sługi

Moje Słowo trafia na głuche uszy. Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi, gdy w tym momencie w historii próbuję się z nimi skomunikować. Jednak po Ostrzeżeniu nie będzie dla nich żadnego usprawiedliwienia, by nie powstać i nie słuchać Moich poleceń. Wówczas trzymać będą wyciągnięte ręce, błagając Mnie, by poprowadzić ich przez Wielki Ucisk. Wtedy, gdy proroctwa te zostaną odsłonięte dla tych, którzy wątpią w Moje Słowo przekazywane za pośrednictwem tej wizjonerki, wzywam ich do podjęcia Mojego Świętego Kielicha: pijcie z niego i walczcie, aby ratować dusze.

Apeluję do wszystkich, w tym samozwańczych ekspertów biblijnych, by usiedli w pokorze i zadali sobie to pytanie: Dlaczego miałbym zachęcać zwykłych wiernych do uwikłania się w spór o Mój powrót na ziemię? Liczy się teraz tylko to, że przyjdę. Bądźcie zawsze przygotowani. Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu. Poszukujcie za wszelką cenę daru pokory, gdyż to będzie wasz paszport do nieba.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.