Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło

Orędzie nr 172 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 22 sierpnia 2011, godz. 20.10

Kiedy człowiek stawia pod znakiem zapytania swą wiarę, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu oczy. Jeśli sądzi, że trudno jest mu się modlić, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, wtedy potrzebuje modlitwy innych.

Moje dzieci, Jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło przedstawiane jest jako dobro, a dobro przedstawiane jest jako zło. Wszystko w waszym świecie jest zamienione miejscami. Ci z was, którzy nie posiadają głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.

Obecnie dokonywane są na świecie w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach władzy, kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi.

Wprowadzane są złe prawa i przedstawione ludzkości tak, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe rygory, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych doktryn religijnych i innych. Nigdy nie było tak wiele zamieszania wśród Moich dzieci.

Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale w rzeczywistości jedyny porządek, jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy ukryci w zaciszu swoich nikczemnych knowań za zamkniętymi drzwiami, kontrolują wydarzenia na świecie.

Dzieci, nie dajcie się oszukać. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby podłe wydarzenia zaplanowane przez skryte globalne siły mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest ożywienie waszej wiary we Mnie. Stanie się to wkrótce, Moje drogie dzieci, kiedy zaprezentuję Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej i bliżej.

Wzywam was do modlitwy za tych, którzy mają dobry wzrok, ale są ślepi na Moje Święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w przeinaczaniu Moich Nauk, i za Moje wyświęcone sługi, którzy przez tchórzostwo poddają się żądaniom, stawianym im przez rządy.

Teraz jest tylko jeden Władca, który kieruje przyszłością, i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg Stwórca, Stworzyciel Wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie podczas wędrówki naprzód, na drodze prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus