Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony

Orędzie nr 173 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 23 sierpnia 2011, godz. 23.45

Moja Córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cierpią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja śmierć odkupiła człowieka z grzechu, tak też wasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Oferując dobrowolnie wasze cierpienie, możecie złożyć ofiarę tak, że ludzkim duszom okazane zostanie Boże Miłosierdzie.

Gdybym poprosił o to więcej dusz, mogłyby okazać obawę i odmówić. Jednak wiele dusz, które nie są świadome, że również one są duszami wybranymi, cierpi. Wiele Moich dzieci może zapytać, dlaczego niektórzy ludzie cierpią, a inni nie? Moją odpowiedzią jest taka, że wybieram ten rodzaj serca, które okazuje pokorę w życiu, tych, którzy przedkładają potrzeby innych nad swoje własne. Dusza o miłosiernym sercu przejmuje misję cierpienia dla Mnie. To jest dar ode Mnie. Może się nie wydawać prezentem, ale gdy otrzymacie ten dar, ratujecie codziennie tysiące dusz w Moim imieniu.

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze, które będą się znajdowały w stanie grzechu śmiertelnego w chwili śmierci podczas Ostrzeżenia. Poproście Mnie proszę o ten dar. Tych pokornego serca będę również prosić, aby dokonali jednego osobistego poświęcenia dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że może nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię wtedy szczególnymi łaskami, bo wiem, że wasza obecna miłość do Mnie i wasze modlitwy ratują już dusze waszych braci i sióstr.

Moje dzieci, wiedzcie, że Moja armia wyznawców rośnie codziennie z powodu tych przekazów. Wkrótce urośnie do armii wielomilionowej. Wołam tylko tych, którzy są wystarczająco odważni, by podjąć Moje wyzwanie. Odwaga rodzi się z miłości. Interpretacja odwagi jednego człowieka różni się od drugiego, więc po prostu proszę was, abyście powiedzieli światu o Mojej miłości. Przypomnijcie prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Powiedzcie, że wracam, by zaoferować wkrótce Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, bo gdybym tak po prostu wkrótce przyszedł sądzić wasz świat, niebo byłoby opustoszałe, tak powszechny jest dziś grzech.

Rozprzestrzeniajcie Moje dobre wiadomości. Przypominajcie innym, że gdy czują do kogoś miłość, prawdziwą czystą miłość, nawet jeśli jest to tylko przelotne spojrzenie lub dobry uczynek, są świadkami, że Jestem wtedy obecny.

Powiedzcie im, że bez miłości uschną i staną się niczym.

Powiedzcie im, że gdy widzę ich po pozbawieniu ich dóbr doczesnych, są jak nadzy w Moich oczach. Widoczne jest wtedy dla Mnie dobro i zło w ich duszy.

Tym biednym, przestraszonym duszom, wstydzącym się swego stylu życia powiedzcie, że jestem wyrozumiały, dla wszystkich miłosierny i powitam ich z otwartymi i pełnymi miłości ramionami. Wszystko, co muszą zrobić, to pójść w Moim kierunku i poprosić Mnie, aby im pomóc. Nigdy nie zamknę się na błagania grzeszników, nieważne jak ciemne są ich grzechy. Wybaczę tym wszystkim, którzy są naprawdę pełni skruchy za wcześniej popełnione przewinienia.

Ich serca staną się lżejsze, a Moja miłość przyniesie z powrotem Światło do ich życia. Dzieci, przyjdę znowu w chwale, nie aby was przerazić, ale aby przynieść wam Moje dary, te same dary, których wam odmówiono przez dzieła szatana.

Przybywajcie. Pochylcie wasze głowy. Odłóżcie na bok wstyd i poproście Mnie teraz o wybaczenie. Nic Mnie nie zszokuje, dzieci. Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być przeze Mnie wybaczony, jeśli okazany zostanie prawdziwy żal. Nie zwlekajcie. Szukajcie ratunku teraz, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Jezus Chrystus

Zbawiciel ludzkości