Dzienne archiwum: 28 sierpnia 2011

Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani

Orędzie nr 178 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 28 sierpnia 2011, godz. 23.00

Moja droga, ukochana Córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten fakt, ale pozostać obojętna. Nie odpowiadaj ani nie angażuj się, gdyż w przypadku odpowiedzi dajesz złemu więcej przewagi nad tobą. Ignoruj jego zaczepki i trzymaj Moją rękę, gdyż Ja stoję obok ciebie, aby zabezpieczyć się przed takimi krzywdami.

Powiedz Moim wyznawcom, że gdy wzięli Mój kielich i wyruszyli, aby szerzyć Prawdę Mojego Powrotu na ziemię, także oni będą cierpieć. Będą obrażani, wyśmiewani i wyszydzani, gdy będą mówić w Moim Imieniu. Powiedz im, że kiedy tak się stanie, znikną jakiekolwiek wątpliwości, które mogli mieć w odniesieniu do tych przekazów. Moje dzieci, zawsze miejcie na uwadze, że ci, którzy dzięki prawdziwym wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą cierpieć szyderstwa, tak jak cierpi je wybrana dusza, której rolą jest przekazywanie Mojego boskiego orędzia dla świata. Wy, Moja armio, nie będziecie się pod tym względem różnić. To będzie dla was trudna lekcja do przyjęcia. Wiedzcie, że zawsze będziecie cierpieć w tym życiu, gdy idziecie ze Mną. Wiedzcie też, że tylko tak rozpoznacie, że nosicie Mój Krzyż. Tylko wtedy będziecie uprawnieni do głoszenia Mojego Słowa. Dla żadnego proroka ani żadnego Mojego apostoła droga ta nie była łatwa. Musicie się modlić o siłę dla przetrwania tych prób, które aż do ostateczności testować będą waszą wiarę.

Gdy trzymacie Mój Krzyż, aby Mi ulżyć, zostaniecie obciążeni ciężarami. Jeśli zaufacie Mi całkowicie i złączycie swoje ramiona z Moimi, podtrzymam was, dając wam energię potrzebną w tej podróży. Podróż tak wypełnioną cierniami, że wasze stopy mogą krwawić, ale wasza wiara będzie tak silna, że nie będziecie w stanie iść przez wasze życie bez Mojej Czystej Miłości.

Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście Moją drogocenną armią. Pewnego dnia staniecie w chwalebnym cudzie na drogach w Niebie, gdzie aniołowie będą śpiewać na cześć pracy, którą wykonaliście dla Mnie, żyjąc na ziemi. Wynagrodzę wszystkich Moich pobożnych wyznawców za ich wierność i niezachwianą miłość do Mnie. Błogosławione jesteście, Moje wybrane dusze, którym dany został dar widzenia prawdy, podczas gdy inni po prostu się odwracali.

Pamiętajcie, że obecnie dawany jest wam dar Ducha Świętego, a w rezultacie nie będziecie w stanie się Mnie wyprzeć. Droga ta będzie jednak pełna kamieni, które mogą zranić wasze stopy, pełna głazów, o które możecie się potknąć, i tych, którzy staną zuchwale, aby zablokować waszą drogę przez znęcanie się i groźby, mające was skłonić do powrotu drogą, którą przyszliście.

Podnieście rękę w łagodnym pouczeniu i powiedzcie:

Nigdy nie wyprę się ścieżki Pana, ani też nigdy nie zaprzeczę istnieniu Jezusa Chrystusa, którego ludzkość próbowała zabić nie tylko zadając Mu cierpienia na krzyżu, ale także później. Jestem w Jedności z Jezusem Chrystusem. Mówię w Jego Imieniu. Idę z Nim. On podnosi mnie tak, abym także ja, na mój skromny sposób, mógł pomóc otworzyć twoje serce dla Czystej Miłości, którą On posiada w Swoim Sercu dla was i dla ciebie samego.

Moja droga armio, powstańcie teraz, kiedy prowadzę was wzdłuż wyboistej, ale Boskiej drogi do Nowego Raju na Ziemi, który na was oczekuje. Sprawcie proszę, abyście zabrali ze sobą jak najwięcej Moich dzieci, wędrując po tej drodze tak, abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Rodzina.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel i Przewodnik całej ludzkości

Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii

Orędzie nr 177 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 28 sierpnia 2011, godz. 17.00

Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych grzechów. Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie odkładajcie na jutro tego, co musicie zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o wybaczenie win, niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej skruchy nie będzie to miało sensu.

Widzę tak wiele poczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Istnieje tak mało światła i bylibyście zszokowani, gdybyście mogli zobaczyć głębinę, w jaką spadł człowiek. Tak wiele milionów Moich dzieci wtłaczanych jest codziennie w otchłań grzesznej korupcji, z której nie są w stanie się wydostać, chyba że będziecie się za nie modlić. Ślepe są na prawdę i nawet gdyby im teraz zostało pokazane Moje Światło, odwracałyby się i ukrywały przede Mną. Módlcie się za nie.

Te Moje dzieci, które winne są nienawistnego grzechu, cieszy fakt, że ich złe zachowanie oklaskiwane jest jak rozrywkowy gag. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym świecie poprzez kanały telewizyjne, które przedstawiają podłe okrucieństwa jako nieszkodliwe, wesołe zabawy. Te same kanały, które wzbraniają się wymówić Moje Imię. Również przemoc jest gloryfikowana, nie tylko w telewizji, ale też w grach, co czyni przemoc tak akceptowalną, że akt przemocy ludzie uważają teraz za rzeczą naturalną.

Demony szatana, w momencie ich wejścia do dusz, manifestują się w organizmie człowieka tak, że ich działania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z przerażenia wobec tego, czego są świadkami. Ludzkie ciało, w którym roi się od szatańskich demonów, zachowywać się będzie groteskowo. Jego ruchy będą zniekształcone i będzie z siebie wyrzucać szatańskie wiadomości wymuszane przez złego, aby uwieść podobnie myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, bez miłości do Boga, zostaną do nich przyciągnięte i ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one, również przez ich sposób zachowania się, będą czcić szatana i wszystko, co za nim stoi.

Dzieci, czy nie możecie zobaczyć, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie powiedzieć tym, którzy nie rozumieją, jak on pracuje w pornograficznym interesie. Jest tak, gdyż szatan ma na celu zniszczenie dusz i wessanie uczestniczących w wieczny ogień. Winni dewiacyjnych seksualnych zachowań i ci, którzy afiszują swe ciała w obsceniczny, niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból.

Dzieci, pomóżcie je teraz uratować, gdyż nie mają pojęcia, jak brzydzi Mnie ich niemoralna nieczystość. Pokrywa je ciemność. Przynieście je do Mnie tak, aby Moje Światło mogło je objąć i uratować od ognia piekielnego.

Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz ginie w piekle z powodu grzechu pornografii i aktów seksualnych dewiacji. Uświadomcie im, jaki będzie ich los, jeśli nie okażą skruchy.

Wasz ukochany Zbawiciel,

Jezus Chrystus