Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich uratować

Orędzie nr 180 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 30 sierpnia 2011, godz. 14.30

Moja droga, ukochana Córko, Moje serce pulsuje smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które są obojętne na oczekujące je zmiany.

Kocham je tak bardzo, że płaczę z głębokim żalem, gdy widzę je tułające się w poszukiwaniu Mnie, ale niezdolne, aby tego dokonać. Wiedzą, że istnieje brakujące ogniwo w ich życiu, ale nie mogą zidentyfikować, co nim jest. Tym ogniwem jest Miłość. Ja Jestem Miłością. Jestem tym, czego szukają, ale nie wiedzą, gdzie szukać. Jednak Ja stoję tam i czekam, czekam cierpliwie na nich, aby zwrócili się do Mnie.

Moja córko, tak wiele czasu jest marnowane. Moje dzieci zaglądają do wszystkich niewłaściwych miejsc w poszukiwaniu szczęścia i pokoju, których potrzebują. Ale nie będą w stanie ich odszukać, chyba że zaakceptują, że odnalezienie ich możliwe będzie tylko przez pokorę.

Zanim Moje dzieci uświadomią sobie, że nie mogą istnieć bez Miłości do Mojego Ojca, Najwyższego Boga, umrą pozbawione miłości i pokoju w swych sercach. Jestem zmęczony, Moja córko. Jeśliby tylko ci, którzy się Mnie wyrzekli, zwrócili się do Mnie. Gdyby tylko zatrzymali się w ich dążeniu do władzy, pieniędzy i chwały, do ziemskich dóbr, wtedy poznaliby Prawdę.

Potrzebuję was wszystkich, Moi wyznawcy, trwających w modlitwie za te ślepe, zagubione dusze. Nigdy nie poddawajcie się, gdyż wasze modlitwy w tym tygodniu zostaną wniesione przed tron Mojego Ojca. Proszę, módlcie się następująco:

Najwyższy Boże, przychodzę przed Twój tron w tym tygodniu, by wstawić się za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia. Usilnie błagam, aby wypełnić je łaskami tak, by otworzyły swe serca dla wysłuchania Najświętszego Słowa.

Proszę, wybierzcie te znane wam dusze, które nie chcą znać Boga Ojca i umieśćcie ich imiona przed Moim Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich ratunkiem. Idźcie teraz, Moja armio, i przygotowujcie się do następnego etapu w tej duchowej walce przeciwko złemu.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.