Miesięczne archiwum: Wrzesień 2011

Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe

Orędzie nr 208 z serii Ostrzeżenie

piątek, 30 września 2011, godz. 21.15

Moja droga, ukochana Córko, Moje zadanie, aby nawracać dusze, nabiera teraz intensywności.

Proszę, ostrzegaj tak wielu, jak możesz, aby przygotowali swe dusze przed Ostrzeżeniem.

Poinformuj wszystkich, księży, zakonnice, biskupów i ludzi innych wyznań, którzy wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, aby wysłuchali Mojego Słowa. Tak wiele z Moich dzieci jest w takiej ciemności, że światło Mojej Boskiej Chwały porazi ich dusze. Będą czuć prawdziwy ból, gdyż nie będą w stanie wytrzymać tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia.

U niektórych ludzi te Święte Przekazy wywołują uśmiech rozbawienia. To Mnie zasmuca. Nie dlatego, że nie wierzą, że mówię do nich w ten sposób, ale ponieważ nie chcą uwierzyć we Mnie. Wszyscy ci, którzy obawiają się o przyszłe miejsce swoich bliskich, módlcie się, aby oczyszczenie, którego zaznają podczas Ostrzeżenia, ostatecznie przyniosło ich do Mojego Serca.

Wszystkich Moich wyznawców proszę, chrońcie teraz samych siebie przed szatanem. Musicie pokropić każdy zakątek waszego domu święconą wodą, noście Krzyż Benedykta i trzymajcie blisko siebie Różaniec. Módlcie się także do świętego Michała Archanioła. Szatan i jego armia zwolenników zrobi wszystko, aby przekonać was, że to nie Ja jestem, który mówi. Szatan i jego demony będą was dręczyć i wprowadzą straszne wątpliwości do waszych umysłów. Wy, Moje dzieci, możecie go powstrzymać przez wykonanie Moich instrukcji. Niestety, będzie on wpływał na umysły słabych dusz, aż całkowicie Mnie odrzucą.

Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe. Będą miały problem z tym, aby uznać, w jaki sposób Mnie obraziły. Nawet płomienie ogni piekielnych, których będą doświadczać podczas Ostrzeżenia, nie usuną ich wszystkich wątpliwości na temat Mojego Istnienia.

Wielu szerzyć będzie kłamstwa o Ostrzeżeniu po tym, jak ono nastąpi. Oni, poganie, którzy są niewolnikami szatana, wymyślą kłamstwo, które będą wszędzie rozpowszechniać. Przedstawiane będą naukowe argumenty, aby wyjaśnić to Wydarzenie. Oni nie chcą słuchać prawdy. Musicie modlić się za nich. Szatan trzyma ten świat tak silnym uchwytem, że Moje Imię nie będzie wymawiane w miejscach publicznych. Dyskusja na temat Mojej egzystencji na ziemi postrzegana będzie jako żenujący temat rozmowy.

Moje Imię używane jest dziś głównie w towarzystwie wulgarnego języka lub, co gorsza, przez przejęzyczenie przy przekleństwach. Ale słuchajcie Mnie teraz. Moje Imię będzie usłyszane i ponownie zaakceptowane po Ostrzeżeniu przez tych, którzy się nawrócą. Wówczas Moje Imię będzie używane wtedy, kiedy Moje dzieci będą się do Mnie modliły.

Wasz ukochany Jezus

Następstwa Ostrzeżenia

Orędzie nr 207 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 29 września 2011, godz. 20.45

Moja droga, umiłowana Córko, w czasie, gdy zbliża się Ostrzeżenie, proś Moich ukochanych wyznawców, aby modlili się i radowali, dziękując za Wielkie Miłosierdzie Mojego Przedwiecznego Ojca, którego udzielił ludzkości.

Ten Wspaniały Akt Czystej Miłości sprawi, że więcej ludzi może zostać uratowanych, aby skorzystać z ery pokoju na ziemi. Bądźcie wdzięczni, że żyjecie w tych czasach, gdyż miliony z was zostanie uratowanych, także tych, którzy w innym przypadku nigdy nie doszliby do bram nieba.

Przygotowania zostały zakończone. Przygotujcie w waszych domach poświęcone świece oraz zaopatrzenie w wodę i żywność na okres kilku tygodni. Następstwa będą trudne, ale nie musicie się obawiać. Zamiast tego poczujcie ulgę, gdyż cierpienie ma być zaoferowane w dziękczynieniu za życie wieczne, które obecnie przyznawane jest Moim drogim duszom, przyjmującym ten wielki dar.

Pozostańcie w pokoju. Zaufajcie Mi. Pamiętajcie, że Ja Jestem waszym Zbawicielem i oferuję wiernym duszom ochronę w każdym momencie. Idę z wami. Prowadzę was. Trzymam wasze ręce z czułą Miłością. Jesteście Moi, a ja nigdy nie pozwolę odejść wam z Mojego Świętego Serca. Wy, Moi wyznawcy, otoczeni jesteście łaskami, potrzebnymi do przetrwania Ostrzeżenia.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel wszystkich ludzi

Bóg Ojciec: Dni szatana na tej ziemi zbliżają się ku końcowi

Orędzie nr 206 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 29 września 2011, godz. 20.15

Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Bogiem Ojcem.

Moja ukochana Córko, coraz bliższy jest czas, gdy świat będzie świadkiem Miłosierdzia okazanego ludzkości przez Mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Te zagubione dusze, które zachowują wierność zwodzicielowi szatanowi, wyposażone są w wiele sił zła. One także przygotowane są do Ostrzeżenia i z arogancją wierzą, że moc, jaką obiecał im szatan, pokieruje je do ich własnego, przez nich realizowanego, nowego, światowego raju. Jest to największe kłamstwo szatana, jakiemu oni ulegli. Ich ciemność duszy oznacza, że serca ich nie okażą litości dla tych, którzy wierzą we Mnie, Boga, Stwórcę Wszystkich Rzeczy. Moc, którą posiadają, jest jednak teraz słabsza.

Dni szatana na tej ziemi są prawie policzone, ale szatan nie spocznie, dopóki nie usidli milionów tych zabłąkanych i zwiedzionych dusz. Moja córko, módlcie się za nie, gdyż one nie mają celu. Są rozkojarzone i w swej panice próbowały będą wszystkiego co możliwe, aby kontrolować Moje dzieci poprzez ich ziemski dobytek.

Uważajcie teraz na Moje Słowo. Ludzkość nie posiada mocy. Jedyna moc powstanie poprzez modlitwę, pancerz przeciwko tym złym ludziom. Oni, w grzechu śmiertelnym, obrazili Mnie i Moje drogocenne Dzieła Stworzenia, i za to będą cierpieć. Tak wiele wydarzeń będzie się teraz rozwijać przed oczami niewierzącego świata. Tak wiele z Moich dzieci będzie zdezorientowanych i zaskoczonych, kiedy poczują cierpienia czyśćca i piekła.

Wszyscy grzesznicy w trakcie i po Ostrzeżeniu doświadczą, jacy byliby, gdyby stracili życie. Ci w grzechu cierpieć będą takie samo palące oczyszczanie, jak dusze w czyśćcu, które oczekują wejścia do Mojego Chwalebnego Królestwa. Ci w grzechu śmiertelnym doświadczać będą głębokiej rozpaczy i ciemności piekielnych ogni. Cierpienie to nie potrwa zbyt długo; następnie ponownie zaznają smaku świata, który czuli przed Ostrzeżeniem. Świat ten będzie jednak zupełnie inny od wcześniejszego. W końcu ich oczy otworzą się na Prawdę o niebie, piekle i czyśćcu. Będą musieli wybrać, którą drogą chcą iść. Moja Córko, mogłabyś sobie wyobrażać, że pójdą drogą do Mojej Boskiej Miłości i Współczucia, ale w wielu przypadkach zatwardziali grzesznicy tak nie postąpią. Będą tak zarażeni pustymi, fałszywymi obietnicami, danymi im przez oszusta, że wrócą do podążania w jego kierunku. Będą walczyć i zmagać się, ale wpływ demonów rozpętanych przez szatana, uwolnionych z głębi piekła, pozwoli wciągnąć ich dusze w jego zły plan globalnej dominacji.

Jest to naglące wezwanie, apel do was wszystkich, aby poszukiwać ocalenia z waszego złego życia przez wasze serca. Macie czas, aby to zrobić, ale zróbcie to szybko.

Przygotujcie się, aby prosić o Miłosierdzie. Ja kocham wszystkie Moje dzieci. To Wielkie Wydarzenie jest dla dobra wszystkich Moich dzieci, więc zamiast strachu pozwólcie okryć się Moją Miłością, dla waszego umocnienia. W ten sposób możecie wytrzymać cierpienia, które są przed wami.

Wasz Kochający, Przedwieczny Ojciec

Najwyższy Bóg

Wgląd w Moje Ukrzyżowanie

Orędzie nr 205 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 26 września 2011, godz. 23.45

Moja droga, ukochana Córko, tej nocy po raz pierwszy dałem ci jasny obraz Mojego Ukrzyżowania, który cię zaskoczył. Jednak to, co ci ujawniłem, ma ogromne znaczenie.

Wielu powierzchownie wierzących myśli, że gdy zostałem ukrzyżowany, to w jakiś sposób, ponieważ jestem Synem Mojego Ojca, nie cierpiałem normalnie odczuwanego fizycznego bólu. Sądzą też, że ze względu na Mój Boski status nie bałem się, czego przyczyną miałaby być siła, którą otrzymałem od Mojego Ojca.

Prawda jest całkiem inna. Czułem się bardzo samotny i pełen lęku. Mój czas w Ogrójcu, ze względu na Moją ludzką naturę, był przerażający. Pamiętajcie, że przyszedłem w ciele. Miałem takie samo uczucie bólu i smutku, jak każdy człowiek. Wielu ludzi tego nie rozumie.

Czułem się opuszczony przez Przedwiecznego Ojca i przez Moich apostołów, którzy w pewnym sensie uznali to za oczywisty bieg rzeczy i którzy nie zrobili nic, aby pocieszyć Mnie podczas tych strasznych godzin.

Kiedy stałem w obliczu Moich katów, drżałem ze strachu i ledwo mogłem odpowiedzieć na ich zarzuty. Czułem się tak, jak czułby się każdy człowiek w obliczu brutalnej egzekucji. Moja Godność, ze względu na Ofiarę, o której wiedziałem, że muszę ją ponieść dla ludzkości, pozostała nienaruszona. Wiem, że to paradoks, ale podczas tego Cierpienia czułem również Miłość i Radość w Moim Sercu, gdyż wiedziałem, że Moja śmierć ratuje was, Moje dzieci, na wieczność. Lecz teraz chcę, abyście zadali sobie pytanie: Jak wielu może być uratowanych przez Moją śmierć na krzyżu, kto chce być uratowany i czy naprawdę rozumiecie tego znaczenie?

Dzięki Mojej Śmierci możecie teraz wejść do Nieba. Czy wiecie też, że nastąpi to z waszego własnego wyboru i przez wolną wolę, która została wam dana? Waszym priorytetem musi być wiara w Boga Ojca. Przyjdźcie najpierw do Mnie, a Ja zaprowadzę was do Niego. Przestrzegajcie Moich Nauk, danych wam przez Pismo Święte. Kochajcie swoich bliźnich. Zachowujcie szczerą wiarę. Miejcie wyważony pogląd na waszą wiarę. Kochajcie Mnie. Módlcie się do Mnie. Adorujcie Mnie. Pozwólcie Mi kochać was Moim czułym Sercem tak, aby Moja boska Obecność wypełniała wasze drogie, małe dusze. Ja Jestem wasz. Wy jesteście Moimi dziećmi. To jest takie proste.

Im więcej się modlicie, tym bardziej się przybliżacie. W bliskości wasze serca splotą się z Moim.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości

Wysłałem teraz w świat Moich proroków

Orędzie nr 205 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano niedziela, 25 września 2011, godz.11.45

Moja droga, umiłowana Córko, wyzwaniem, które ci przedkładam jest, jak przekonać ludzi młodych i tych uwikłanych w intensywny, bezcelowy tryb życia.

Twoim zadaniem jest wykorzystanie wszelkiego rodzaju nowoczesnych środków komunikacji, które są dostępne, aby przekonać młode, współczesne społeczeństwo o Prawdzie Mojego Istnienia. Obiecuję, że wszystkie te młode dzieci, którym Prawda dawana będzie za pomocą takich środków, odczują Moją Obecność, gdy tylko czytać będą Moje przekazy. Moja Córko, rozpowszechniaj teraz i nawracaj w każdym zakątku świata. To jest rola, dla której zostałaś wybrana. Poprzez szybkie jak wirus rozprzestrzenianie Mojego Słowa może zostać osiągniętych więcej osób. Korzystaj z Internetu i mediów. Moi zaangażowani wyznawcy będą z czasem szerzyć Prawdę wszędzie.

Misja ta dopiero się rozpoczęła. Wykonane zostały fundamenty. Teraz, zgodnie z doskonałym planem Mojego Ojca, świat zwróci uwagę na te Boskie Orędzia.

Obiecałem, że powrócę. Aby utorować drogę, wysłałem teraz w świat Moich proroków, w tym ciebie Moja Córko. Wielu z nich, w każdym kraju na świecie, odpowiedziało teraz na Moje wezwanie, chociaż ich głosy są słabe. Z czasem także oni będą słuchani tak, że będą mogli głosić Moją Chwałę zwiastującą Mój Powrót.

Upłynie pewien czas, zanim ten Chwalebny Powrót nastąpi. Do tego czasu przygotowujcie się Moje dzieci. Ostrzeżenie nawróci miliony, ale to tylko początek. Późniejszy okres będzie i musi być wykorzystany na pielęgnację dusz, dla zapewnienia ich odpowiedniego przygotowania, aby nadawały się do wejścia do Nowego Raju Mojego Ojca na ziemi.

Macie dużo do przetrzymania dzieci, ale też tak dużo oczekuje was, kiedy dany wam będzie dostęp do tej wspaniałej nowej ery pokoju, radości i szczęścia na ziemi. Teraz, niezbędna jest wytrwałość. Odwagę i wytrzymałość otrzymają ci, którzy wzywają Ducha Świętego. Następnie wy, Moja armio, podniesiecie dusze tych, którzy idąc do Mnie zbłądzili. Nie pozwólcie, aby choć jedna z tych dusz odchodząc, zagubiła się na pustkowiu. Módlcie się za nich. Okażcie im miłość i zrozumienie. Nigdy nie mówcie im, że są straceni lub nie oskarżajcie ich o grzech, ponieważ jest to poważne wykroczenie w Moich oczach. Zamiast tego bądźcie stanowczy, ale życzliwi. Wystarczy powiedzieć im Prawdę. Reszta należy później do nich.

Dzieci, nie możecie pozyskać wszystkich dusz. Możecie tylko uczynić wszystko, co najlepsze w waszej mocy.

Wasz Ukochany Jezus

Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana

Orędzie nr 203 z serii Ostrzeżenie

sobota, 24 września 2011, godz. 22.15

Moja droga, ukochana Córko, dlaczego człowiek upiera się i zaprzecza istnieniu piekła?

Wiele z Moich dzieci, uważających się za nowoczesne w swych poglądach, publicznie zaprzecza istnieniu piekła przy głoszeniu swej wiary w Boga, Przedwiecznego Ojca. Wprowadzają w błąd inne Moje dzieci, jeśli odwołują się do argumentu, że Bóg jest zawsze miłosierny. Przekonując Moje dzieci, że wszyscy pójdą do nieba, stają się one nieświadomie odpowiedzialne za tych, którzy podążą za ich błędną doktryną.

Szatan istnieje i dlatego istnieje piekło. Piekło jest miejscem, gdzie szatan zabiera dusze, które okazują przynależność do niego na ziemi. Są to dusze, które odrzucają wszelkie myśli o Bogu i promują akceptację złych czynów na świecie. W niektórych przypadkach ludzie mogą nawet sprzedać swoją duszę szatanowi w zamian za życie w bogactwie, sławie i u sterów władzy. Wiele osób w branży muzycznej czyniło tak przez lata. Mało kto zastanawia się nad tym, że ich zależność bardzo często powstaje przez grupowe inauguracje, wprowadzane przez okultystyczne praktyki.

Z drugiej strony są tacy, którzy, jak sami uważają, po prostu żyją wypełnionym zabawą, beztroskim życiem, w którym stale pragną samozadowolenia. To tylko niektóre z tych dusz, które po przybyciu do bram piekieł są zszokowane i kręcą głowami z niedowierzaniem na los, który je czeka. Nie mogą zaakceptować, że groza, która ich czeka, jest ich własnym dziełem. Dana im na ziemi wolność była nadużywana we wszystkim, co obraża Boga.

Moje dzieci, proszę, wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana. Nieważne, jeśli będą się śmiać i obrzucać was obelgami. To jest wasz obowiązek, aby ostrzec ich przed przerażającym losem czekającym te biedne dusze, które się tam znajdą.

Ateiści, którzy uważają, że ich cierpienia zakończą się z ich ostatnim oddechem na łożu śmierci, wysłuchajcie Mnie teraz. Dla tych z was, którzy zaprzeczacie istnieniu Boga na tej ziemi, choć Prawda została wam ujawniona w trakcie trwania waszego życia, wasze cierpienia w ogniu piekielnym będą dopiero początkiem wiecznego potępienia. Wy, Moje biedne dusze, popełniłyście grzech ciężki poprzez swoje dobrowolne odrzucenie Mnie. Zamiast tego wybrałyście szatana. On czeka na was po śmierci. Nie odnajdziecie Mnie tam nigdzie, bo wówczas już będzie za późno, aby okazać wam Moje Miłosierdzie.

Módlcie się, módlcie się wszyscy, gdyż razem możemy uratować te dusze. Nie wolno pozwolić szatanowi na kradzież tych dusz. Pomóżcie Mi je uratować, gdy jeszcze żyją na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

Bóg Ojciec: antychryst i nowa światowa waluta

Orędzie nr 202 z serii Ostrzeżenie

piątek, 23 września 2011, godz. 21.30

Moja córko, chociaż świat może obawiać się Ostrzeżenia, musicie zaakceptować, że proroctwa zawarte w Księdze Objawienia wypełniają się na waszych oczach. Państwo Świętego Kościoła jest zagrożone, podobnie jak państwo Izrael. Proroctwa wypełnią się, gdy świat rządzony będzie przez antychrysta, który próbował będzie kontrolować was poprzez nową światową walutę. Kiedy tylko i jeżeli będziecie kontrolowani w ten sposób, będziecie także kontrolowani w każdy inny możliwy sposób.

Ostrzeżenie powstrzyma to i inne potworne okrucieństwa, planowane przez globalne siły, które pozostają poza zdolnościami rozpoznawczymi Moich dzieci na całym świecie. Jako niewinne pionki w grze, nie przez was realizowanej, chronieni będziecie Moją Ręką Sprawiedliwości.

Moje dzieci, powstańcie i wydajcie walkę tej serii zła poprzez modlitwę. Globalna kontrola i prześladowania, planowane właśnie w tym momencie, mogą być zaniechane poprzez modlitwę. Nie wszyscy z was mogą być lub będą uratowani, taki jest uchwyt antychrysta zaciśnięty nad wami.

Moje dzieci, szatan nigdy nie wygra. Nie został obdarzony mocą, a ponieważ jego uścisk zaczyna się rozluźniać, będzie teraz wlókł razem z sobą tak wiele dusz, jak tylko może, do otchłani piekła. Płaczę z głębokim smutkiem za Moimi pięknymi Istotami, które stworzyłem i Moimi drogocennymi duszami. Ach, gdyby one tylko posłuchały Prawdy.

Naukowe podejście jest nonsensem, gdyż żadna nauka nie zastąpi rzeczywistości Mojego Bożego Królestwa. Żadna osoba na ziemi nigdy nie może pojąć piękna i cudu, które czekają na was, gdyż nie da się ich opisać w ludzkich kategoriach.

Wkrótce zrozumiecie plany, które powziąłem, aby ocalić świat z rąk oszusta.

Kocham was wszystkich i będę chronić Moich wyznawców na każdym etapie podczas wszelkich planowanych prześladowań.

Patrzcie na Mnie. Otwórzcie ramiona i pozwólcie Mi trzymać i chronić was wszystkich.

Moje dzieci, kto wierzy we Mnie, nie musi się niczego obawiać.

Wasz ukochany Stwórca

Bóg Najwyższy

Bóg Ojciec

Troska o utratę Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego

Orędzie nr 201 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 22 września 2011, godz. 21.30

Moja droga, umiłowana Córko, przygotujcie wasze rodziny na Ostrzeżenie. Proście Moje dzieci na całym świecie, aby poszukiwały przebaczenia za swoje grzechy. Ich życzenie musi pochodzić z serca. Jeśli tak się nie stanie, będą cierpieć palący, oczyszczający ból podczas Oświetlenia Moim Boskim Miłosierdziem, kiedy stanę naprzeciw każdego z was.

Nadchodzące Oczyszczenie pozostawi w waszych duszach tak trwałe i niezapomniane wrażenie, że na wieczność pozostaniecie na łonie Mojego Serca.

Tych z was, którzy Mnie znają i kochają, proszę, przygotujcie się teraz na Mój Największy Dar. Zaopatrzcie się w poświęcone świece i święconą wodę. Bądźcie gotowi, abyście mogli przyłączyć się do modlitwy ze Świętymi w niebie dla ratowania dusz wszystkich Moich dzieci na całym świecie.

Po raz pierwszy w waszym życiu będziecie naprawdę sami w Moim towarzystwie. W ciszy będziecie świadkami Mojego Ukrzyżowania, a niewierzący w końcu zrozumieją Prawdę Mojego Cierpienia dla ludzkości.

Wy, Moje dzieci, zrozumiecie i powitacie Mój Wielki Dar Miłosierdzia, i dana wam będzie siła znana tylko Świętym w niebie. Siła ta stanowić będzie później podstawę Mojej nowej armii na ziemi. Ta wielka armia uratuje miliony innych dusz z sideł armii dowodzonej przez antychrysta. Teraz modlitwa uratuje i pomoże nawrócić miliony podczas tego kluczowego momentu od Stworzenia człowieka.

Dzieci, pozwólcie Mi objąć was z wyprzedzeniem. Pozwólcie Mi dać wam odwagę i siłę, abyście przyprowadzili Mi więcej dusz. Potrzebuję waszej miłości. Moje rany są otwarte. Mój smutek osiągnął szczyt przez utratę tak wielu Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego.

Czuję się opuszczony i samotny. Dzieci, pomóżcie Mi uratować je na czas. Chociaż Mój Wielki Akt Miłosierdzia przyniesie Boże Światło dla świata w wymiarze zapierającym wam dech w piersiach, będzie to również czas smutku dla tych, którzy nie będą w stanie wytrzymać szoku.

Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich. To dlatego, że was kocham, czynię teraz krok w celu uratowania was przed podłymi aktami, wprowadzanymi przez światowe władze, które chcą zmniejszyć liczebność populacji ludności świata. Chcą zrobić to poprzez kontrolę. Nie pozwolę im tego uczynić. Mój Ojciec czeka. Jeśli człowiek uzna grzechy, których się dopuścił, wtedy świat stanie się miejscem pokoju i miłości. Jeśli nie uda mu się wyciągnąć nauki z Ostrzeżenia, nie będzie oszczędzony. Tak będzie, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca.

Ja Jestem Jezus Chrystus,

Król i Zbawiciel Całej Ludzkości

Dziewica Maryja: Módlcie się o Moją opiekę na całym świecie

Orędzie nr 200 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 22 września 2011, godz. 21.00

Moje dziecko, musisz poprosić Moje dzieci o modlitwę do Mnie, abym mogła je okryć w tych czasach Moim Najświętszym Płaszczem. Dzieła oszusta narastają i rozprzestrzeniają się jak pożar. Złowroga kontrola, którą widzicie dookoła, organizowana jest przez niego i jego armię demonów. Powodują one wiele cierpienia i bólu na świecie. Modlitwa Najświętszego Różańca powstrzyma go od wyrządzenia szkód, które zamierza zadać temu światu.

Módlcie się, Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście, o Moją specjalną ochronę przeciwko złemu.

Módlcie się, aby złagodzić cierpienia Mojego ukochanego Syna, który bardzo potrzebuje waszej pociechy. Dzieci, On potrzebuje waszych modlitw, gdy jeszcze raz wyrusza, aby wyratować ludzkość z jej uparcie grzesznego życia.

Módlcie się teraz, jak jeszcze nigdy przedtem.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Pokoju

Wróżenie nie pochodzi ode Mnie

Orędzie nr 199 z serii Ostrzeżenie

środa, 21 września 2011, godz. 23.30

Moja Córko, podróż ta jest dla ciebie coraz dłuższa. Jesteś gotowa, bardziej niż kiedykolwiek sądziłaś. Nie lękaj się, gdyż twoja Misja pomoże uratować wielu ludzi. Twoja rola była przewidziana i zaaranżowana w Niebie. Ty jesteś instrumentem. Ja Jestem twoim Mistrzem.

Osiągniesz sukces w tym Najświętszym zadaniu, gdyż ono nie może i nie poniesie porażki. Czasem możesz czuć się bardzo przygnębiona, samotna i pozbawiona odwagi. Zaakceptuj to. Twoje cierpienie przynosi do Mnie drogocenne dusze w chwili ich śmierci. Te dusze modlą się teraz za was. Ciesz się, bo jeśli widziałabyś miłość, którą emanują dla ciebie, płakałabyś z radości.

Moi Święci w niebie prowadza cię i chronią od złego, dlatego też obdarzana jesteś wieloma łaskami, które zaskakują cię i cieszą. Nigdy nie wahaj się w tej pracy. Jest to jedna z największych Moich misji na ziemi. Bądź silna, odważna i pewna siebie, ale za wszelką cenę zachowaj pokorę. Na scenie świata wszystko jest już na swoim miejscu. Wydarzenia, o których mówiłem, będą się teraz rozwijać. Gdy tak się stanie, powróci twoje zaufanie, ponieważ będziesz mieć wszystkie dowody, których potrzebujesz. Tak, szatan wstrzymał tę pracę kilka razy. Dozwoliłem na to, ponieważ dawało to pewność, że w każdej chwili pozostałaś pokorna.

Nie publikuj dat. Nie zadawaj Mi pytań na temat przyszłości od ludzi żądających tego od ciebie. Wróżenie nie pochodzi ode Mnie. Jedyna przyszłość, którą ujawniam, związana jest z duchowym dobrem Moich dzieci. Bądź wdzięczna, że dany ci został ten najbardziej niezwykły dar. Choć nigdy nie było to twoim własnym życzeniem, zostałaś uformowana do tej pracy z twoim pierwszym oddechem i będziesz spełniać Moje Najświętsze Słowo do ostatniego oddechu w chwili śmierci.

Idź w Moje Imię i pomóż Mi z miłością i radością w sercu ratować dusze wszystkich ludzi.

Kocham Cię, Moja droga Córko. Cieszę się z twojej pełnej oddania miłości dla Mnie i Mojej umiłowanej Matki.

Twój Jezus

Wątpliwości wzmacniają was w waszej miłości do Mnie

Orędzie nr 198 z serii Ostrzeżenie

środa, 21 września 2011, godz. 22.00

Przybywam w Imię Jezusa, który przyszedł w ciele i stał się Człowiekiem.

Moja droga, ukochana Córko, jesteś teraz tak bardzo blisko Mojego Serca, choć możesz czuć się tak daleko. Czasami myślisz, że zostałaś ode Mnie oddzielona, gdy w rzeczywistości tylko zbliżyłaś się do Jedności ze Mną.

Moja Córko, buduję teraz tak mocno twoje zaufanie, że dzięki temu nadal możesz głosić Moje Słowo dla ludzkości. Jest to bardzo ważna misja ze względu na rozpętane w tych czasach wśród milionów przez szatana demony, które atakują was na każdym rogu. Pierwszymi ludźmi, jakich wykorzystają, będą wierzący, którzy staną w kolejce, aby rzucić na ciebie pierwszy kamień.

Tak jak zbliża się Mój Wielki Akt Miłosierdzia dla ludzkości, tak też demony będą starały się zablokować Prawdę i zapobiec, aby ludzie, dobrzy ludzie, poświęcili Mi swój czas, potrzebny dla uratowania dusz tych Moich dzieci, które nie mają żadnej wiary. Nie pozwólcie, by narastające okrutne oszczerstwa odwiodły was pracy dla Mnie.

Uważajcie teraz na Moje proroctwa. Każdy człowiek, który okazuje teraz skruchę, ratuje dalsze trzy dusze. Pomyślcie o tym, że błogosławieństwami danymi ludziom, którzy pragną przebaczenia, obdarzone zostaną ich rodziny. Każda dusza, która modli się teraz do Mnie i prosi Mnie, aby uratować jej najbliższą rodzinę i znajomych, otrzyma w obfitości Moje Miłosierdzie.

Moje dzieci, modlitwa jest waszym ratunkiem. Im więcej się modlicie, tym szerzej mogę otworzyć wasze serca i objawić Moją Prawdę. Moje Łaski zostały rozszerzone w sposób, którego ziemia wcześniej nie doświadczała. Jednak nie mogę przelać tych potężnych Łask, jeśli nie poprosicie o Nie.

Moja córko, pamiętajcie, że złośliwości, które was zaskoczą, będą teraz widoczne w zaaranżowanym ataku na te Boskie Orędzia. Zignorujcie to, przymknijcie oczy i zasłońcie uszy. Zamiast tego módlcie się, aby dusze te doznały oświecenia.

Moja Córko, wątpliwości są próbą doświadczenia nie tylko Ciebie, ale też Moich umiłowanych wyznawców. Choć mogą być one niepokojące, są dopuszczone przeze Mnie, aby uczynić was wszystkich silniejszymi w waszej miłości do Mnie.

Uspokójcie się teraz, Moje dzieci. Przyjmijcie Moje Słowo. Żyjcie swoim życiem, tak jak Ja tego oczekuję. Dbajcie przede wszystkim o wasze rodziny. Nigdy nie muszą być zaniedbywane z Mojego powodu. Módlcie się ze spokojnym zaufaniem i miejcie pewność, że Moje proroctwa będą urzeczywistniać się z woli Mojego Przedwiecznego Ojca. Będą dokonywać się według doskonałego planu, ustanowionego przez Mojego Ojca.

Moje dzieci, nigdy nie zapominajcie, że wiele tajemnic podawanych Moim prorokom i wizjonerom, zapowiadających przyszłe, mające nadejść wydarzenia, zostało złagodzonych poprzez modlitwę. Wiele, bardzo wiele żywiołowych katastrof zostało anulowanych ze względu na oddanie, okazane Mojej Błogosławionej Matce. Jej wierni, przez ich modlitwy, zapobiegli wielu trzęsieniom ziemi, powodziom i tsunami. Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród. Pamiętajcie o tym.

Kocham wszystkie Moje dzieci. Moc uratowania każdego z was leży w waszych rękach, Dzieci. Nie zapomnę tego, co powiedziałem wcześniej. Modlitwa jest waszym ochronnym pancerzem przed złem na tym świecie. Modlitwa może złagodzić globalne katastrofy. Módlcie się o pokój na świecie. Módlcie się też o ułatwienie w przejściu do nowego Raju na ziemi, który czeka na wszystkie Moje dzieci, szukające zbawienia.

Wasz ukochany Jezus

Najważniejsze Wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania

Orędzie nr 197 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 19 września 2011, godz. 20.15

Moja droga, ukochana Córko, Moim zamiarem jest doprowadzić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko do Mojego nowego Raju na Ziemi, gdyż jeśli tylko jedna dusza pozostanie poza nim, złamie to Moje Serce. To dlatego wzrosła liczba posłańców, których wysłałem teraz w świat. W ten sposób mogą oni rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, zachęcając do nawrócenia.

Nie wysyłam posłańców, by straszyć Moje dzieci. W rzeczywistości rolą Moich posłańców jest przygotowanie każdego człowieka na tej ziemi tak, byście byli gotowi i godni życia w tym nowym Raju.

Moje dzieci, czasy, w których żyjecie, nie są przyjemne. Zburzone zostało prawo i porządek. Chciwość sprawiła, że została wam skradziona finansowa stabilność. Egoizm i ambicjonalna obsesja spowodowały, że także wasza wiara została wam odebrana.

Jak w domu, gdzie nie ma rodzicielskiej kontroli

Wy, Moje dzieci, jesteście jak w domu, gdzie nie ma rodzicielskiej kontroli. Jak rozpieszczone dzieci, które wyposażone są we wszystkie materialne udogodnienia, jakich zapragną, bez konieczności ich zdobywania. Jesteście wyposażeni w żywność, o którą nie musicie się trudzić. Wszystko, co was nie zadowala, zastępowane jest kolejną nowo