Czyściec nie jest miejscem, do którego wchodząc powinniście czuć zadowolenie

Orędzie nr 215 z serii Ostrzeżenie

piątek, 7 października 2011, godz. 21.45

Moja droga, ukochana Córko, powodem, dla którego wysyłam tak dużo przekazów do Moich dzieci, jest to, aby pomóc im w przygotowaniu ich dusz tak, jak to do tej pory nie było możliwe.

Wiele z Moich dzieci nie czytało Pisma Świętego ani nie jest świadomych wszystkich Moich Nauk.

Moi wyświęceni słudzy poświęcają więcej czasu, koncentrując się na części Moich Nauk, gdzie proszę was wszystkich o miłość do bliźniego, i jest to dobre. Brak jest natomiast rozmowy o konsekwencjach, przed którymi stoi ludzkość, jeśli odrzuciłaby Boga Ojca. Dlaczego Moi wyświęceni słudzy zaprzeczają istnieniu piekła i dlaczego malują różowy obraz czyśćca?

Moje dzieci nauczane były przez kościoły wielu dobrych rzeczy, głoszących chwałę Boga, Wszechmogącego Ojca. Niestety jednak — egzystencja czyśćca i piekła bagatelizowana jest aż do tego stopnia, że Moje dzieci popadły w rodzaj samozadowolenia, gdy chodzi o ich istnienie.

Moje dzieci wprowadzane są również w błąd dotyczący egzystencji szatana. Wielu Moich wyświęconych sług zaprzecza nawet jego istnieniu. Och, jak niemądrzy są wierząc, że człowiek może umocnić swoją wiarę, nie mając wiedzy i zrozumienia prawdy o mocy szatana.

Ten brak ukierunkowania na tę tematykę ze strony Moich wyświęconych sług oznacza, że zło w świecie rozwinęło się w sposób, któremu można było zapobiec poprzez modlitwę. Szatanowi zostało przez pewien czas dozwolone swobodne poruszanie się po tej ziemi z powodu ślepoty Moich wyświęconych sług. Gdyby Moje dzieci były prawidłowo uświadamiane w zakresie tego, jakie spustoszenie powoduje szatan, wówczas modlitwy dla złagodzenia jego wpływu byłyby znacznie silniejsze.

Istnienie czyśćca

Istnienie czyśćca jest źle rozumiane. Wielu wierzy, że jest to po prostu karencja oczyszczenia, zanim dusze mogą wejść do Nieba, dla tych dusz, które nie mogły być w stanie łaski w chwili śmierci. Dzieci, istnieją różne poziomy czyśćca i wszystkie dusze odczuwają palący ból ciemności, który nasila się bardziej na niższych poziomach. Oznacza to, że dusze, którym niewiele zabrakło, aby wtrącone zostały do piekła, cierpieć będą palący ból najbardziej. Mimo że wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu ostatecznie wejdą do Królestwa Mojego Ojca, nie jest to miejsce, do którego wchodząc, Moje dzieci powinny czuć zadowolenie. Dlatego musicie walczyć z grzechem i szukać przebaczenia tak często, jak to jest możliwe, abyście mogli pozostawać w stanie łaski. Dlatego zawsze musicie przestrzegać Dziesięciu Przykazań. Dlatego również musicie modlić się za dusze, które tu są, ponieważ bez modlitwy nie mogą one wejść do Królestwa Niebieskiego w Dniu  Sądu Ostatecznego.

Dzieci, nadszedł czas, aby stawić czoła prawdzie.

Módlcie się o łaski potrzebne wam dla uwolnienia się od grzechu tak, abyście mogli wejść do Nieba. Bądźcie gotowi każdego dnia, bo nie znacie planów, które już istnieją i które was oczekują. Daję wam to orędzie tak, że prawda jest jasna. Dzieci, te ważne informacje nie zostały wam przedstawione wyraźnie na przestrzeni dziesięcioleci. To jest takie ważne, abyście byli dobrze przygotowani.

Jeśli modlicie się codziennie o godzinie piętnastej Koronką do Bożego Miłosierdzia, będę interweniować w chwili śmierci w waszym imieniu, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami, i okażę wam Moje Miłosierdzie. Mówię wam o tym, bo was kocham; nie aby was straszyć, ale aby upewnić się, że przekażecie tę Prawdę waszym rodzinom.

Moje dzisiejsze Słowo jest po prostu przypomnieniem Prawdy, która była wam odmawiana pod maską tolerancji. To jest trochę jak z rodzicami dziecka, które jest rozpieszczane, ponieważ oni tak bardzo swoje dziecko kochają. Jeżeli rodzice przekarmiają dziecko, to jego zdrowie ucierpi. Mimo to, w imię fałszywej miłości, rodzice nadal dają dziecku pokarm, do którego się już przyzwyczaiło. Może to doprowadzić do dalszego pogorszenia jego zdrowia. Z kolei samo dziecko staje się nieświadome, jaka jest zdrowa żywność, bo nic o niej nie wie. Nigdy mu tego nie powiedziano.

Idźcie teraz i powiedzcie waszym braciom i siostrom Prawdę o piekle i czyśćcu, zanim będzie za późno. Bo jeśli nie zrobicie tego wy, nie uczyni tego nikt inny.

Wasz Nauczyciel i Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.