Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w każdym zakątku świata

Orędzie nr 224 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 17 października 2011, godz. 21.30

Moja droga, ukochana Córko, czasy zmieniają się wokół ciebie. Świat wstrząsany jest niepokojami, spowodowanymi przez ducha ciemności. Otoczeni jesteście wszystkimi dowodami na to, co zło grzechu może wyrządzić ludzkości. W tym duchu ciemności rozpromieni się Duch Mojej Boskiej obecności, kiedy przyjdę, aby jeszcze raz ratować ludzkość.

Wy, Moje drogie dzieci, które znacie Prawdę, musicie powiedzieć innym, jakie mają szczęście, że dany im będzie ten wspaniały Boży Dar. Moja miłość trafi ziemię w taki sposób, że upadniecie w pokorze i na kolanach będziecie płakać z żalu za spowodowane przez was krzywdy, obrażające Mojego Przedwiecznego Ojca.

To dzięki Najwyższemu Bogu okazany wam będzie teraz ten Wielki Akt Miłosierdzia. Cieszcie się, gdyż teraz na świecie istnieje Światło, które pociągnie dusze naprzód, w ramiona Boga Ojca.

Przyjdę ponownie dać wam życie, którego potrzebujecie, aby jeszcze raz umożliwić wam podniesienie oczu w adoracji i uwielbieniu Chwały Boga Ojca i podziękowanie Mu za sprawiedliwość, okazywaną teraz Swoim drogim, ale zagubionym dzieciom.

Ja, Jezus Chrystus, przygotowuję was teraz, aby umożliwić wam doświadczenie Prawdy Miłosierdzia dla każdej duszy, w tym zatwardziałych grzeszników i niewierzących na całym świecie.

Dowód Mojej egzystencji i istnienia Boga Ojca objawi się w swej całej Niebieskiej Chwale każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku.

Moja obecność objawi się tak, że nikt jej nie zignoruje ani nie będzie mógł zignorować. Niebiosa się otworzą, a gwiazdy będą kolidować tak, że Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w tej samej chwili, w każdym zakątku świata.

Och, jak Moje dzieci będą się radować, gdy doświadczą Mojej Boskiej obecności. Nawet te w ciemności poczują Moją Miłość, dotykającą ich zimne dusze; miłość, która rozpali je ponownie.

Przygotujcie się. Oczekujcie Mojego chwalebnego powrotu. Módlcie się za tych, którzy czują lęk w swoich sercach. Nie bójcie się Mnie. Oczekujcie na to Wielkie Wydarzenie z miłością i pokorą w waszych sercach.

Kocham was dzieci. Udowodni wam to ten Wielki Akt Mojego Miłosierdzia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.