Ostrzeżenie jest formą globalnej spowiedzi

Orędzie nr 227 z serii Ostrzeżenie

piątek, 21 października 2011, godz. 20.30

Moja droga, umiłowana Córko, napisz to. Doznajesz teraz intensywnych cierpień dla ratowania tych dusz ciemności, które odrzucają Mnie i Mojego Ojca.

Tak zamknięte i zatwardziałe są te dusze, że uratowanie ich możliwe będzie tylko dzięki modlitwie innych i przez cierpienie dusz ofiarnych; gdyż one nie chcą szukać zbawienia. Ich upór powstrzyma je od odczuwania wystarczających wyrzutów sumienia, aby wyznać swoje grzechy i błagać o przebaczenie.

Ostrzeżenie jest formą globalnej spowiedzi. Będzie to czas, gdy od każdego należy oczekiwać, że poprosi o przebaczenie za swoje grzechy albo pogodzi się z odrzuceniem. Tak wiele dusz w ciemności nie przyjmie Mojej Ręki Miłosierdzia. Odwrócą się ode Mnie. Ty, Moja córko, wraz ze wszystkimi Moimi pobożnymi wyznawcami, możecie pomóc uratować te dusze od wiecznego potępienia.

Nigdy nie zmuszałbym Moich dzieci do cierpienia w Moje Imię, ale przez tych, którzy ofiarują Mi jako dar swoją pomoc poprzez cierpienie, mogę uratować dużą część ludzkości.

Cierpienie wyniknie z ataków szatana, kiedy będzie dręczył dusze, które są blisko Mnie, i tych, którzy są przeze Mnie powołani, aby prowadzić Świętą Misję nawracania dusz. Wiedzcie, że jesteście w Jedności ze Mną, gdy nadejdą te ataki. Wtedy poznacie Mnie tak dobrze. Będziecie wiedzieć, co Ja czuję — Moją radość, Mój smutek, Mój żal, Mój ból i przerażenie, gdy tracę duszę na rzecz szatana.

Nie martwcie się. Dotychczas miliony dusz zostało już uratowanych przez te przekazy.

Modlitwy Mojej wiernej armii już złagodziły globalne katastrofy i przesunęły odejście Mojego Pobożnego Wikariusza z Watykanu. Wasze posłuszeństwo w modlitwie Koronką do Mojego Boskiego Miłosierdzia ratuje dusze w tym momencie.

Moja córko, upewnij się, że wszystkie Moje dzieci rozumieją, że poprzez te orędzia mówię do wszystkich religii i wyznań. Nie wykluczam nikogo, gdyż wszyscy jesteście dziećmi Boga. Jest tylko Jeden Bóg i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg Najwyższy.

Chodźcie razem ze Mną, dzieci, i pracujmy zjednoczeni, aby szybko ratować Moje dusze na całym świecie. Tylko wy, przez modlitwy, możecie Mi pomóc uratować świat.

Wasz Jezus

Zbawiciel całej ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.