Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej

Orędzie nr 236 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 31 października 2011, godz. 03.30

Moja droga, ukochana Córko, Moje Święte Słowo dawane światu, który jest nieświadomy Mojego Istnienia, rozpali dusze wkrótce po tym, gdy odbędzie się Ostrzeżenie.

W końcu ludzkość usłyszy Moje Słowo, aby umożliwić Mi poprowadzenie jej do Mojej nowej Ery Pokoju na ziemi. Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do porzucenia obronnej postawy i usłyszenia, gdy mówi wasz Zbawiciel.

Chociaż nigdy nie objawię wam terminu Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię, mogę wam powiedzieć, że w Duchu powrócę teraz. Przychodzę teraz uratować was po raz kolejny podczas Ostrzeżenia tak, aby człowiek się nawrócił. Proszę, pozwólcie Mi prowadzić was oraz pozwólcie, aby Moja Najświętsza Misja rozszerzyła się na cały świat, przynosząc pocieszenie Moim dzieciom. Nie zagłuszajcie Mnie. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Nie pozwólcie, aby na przeszkodzie stanęła wasza pycha.

Obudźcie się i zaakceptujecie, że teraz Ja rozmawiam z wami, abym mógł zabrać was na łono Mojego Wielkiego Miłosierdzia. W końcu wasze dusze rozświetlą się ogniami Moich Boskich Łask, które wylane zostaną nad wami wszystkimi.

Znikną wszelkie wątpliwości. Moc szatana szybko osłabnie, mimo że on nie zrezygnuje ze swego uścisku, aż do samego końca.

Gdy będziecie rozmyślać nad Moimi prośbami, musicie zadać sobie pytanie: Jeśli wierzycie we Mnie, dlaczego odrzucacie Mnie teraz? Dlaczego okazujecie gniew i nienawiść wobec tych, którzy przychodzą w Moim Imieniu? Dlaczego wywyższacie siebie w Moim Kościele kosztem Moich dzieci? Pamiętajcie, że w Moich oczach wszyscy jesteście równi. Przyjdźcie do Mnie teraz z pokornymi sercami, bo dopóki tego nie zrobicie, nie możecie skorzystać z Mojego Miłosierdzia lub otrzymać łask, które pragnę wam zapewnić.

Mój Głos woła teraz do wszystkich niewierzących, aby zaakceptowali Istnienie Mojego Przedwiecznego Ojca.

Po Ostrzeżeniu pozwólcie Mi pomóc wam na drodze do wiecznego życia. Serce Mi się kraje, kiedy widzę zagubione dusze, ale wiedzcie o tym: to niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, jest tym, co rani Mnie najbardziej.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.