Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Krucjata Modlitwy (11) – Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów

Orędzie nr 269 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 30 listopad 2011, godz.20.00

„O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, która w tych czasach istnieje wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Błagam, wysłuchaj mojej modlitwy dla dania Twoim wizjonerom siły, której potrzebują, aby głosić Twoje Najświętsze Słowo niewierzącemu światu. Amen. „

Ocalę was od okropności waszego świata

Orędzie nr 265 z serii Ostrzeżenie

środa, 30 listopada 2011, godz. 15.30

Moja droga, ukochana Córko, ci, którzy tak bardzo pragną udowodnić swoją miłość do Mnie, bardzo często odczuwają rozpacz w swoich duszach, odnosząc wrażenie, że brakuje im Mojej miłości. Może to być tak nieoczekiwane, że może pozostawić duszę w takim stanie opuszczenia, iż czuje się ona tak, jakby nigdy nie miała dojść do siebie po tym, jak odczuła swoją bezradność i niedostatek wiary.

Nie obawiajcie się, dzieci. Opuszczenie jest czymś, czego będziecie doznawać, gdy znajdziecie się blisko Mnie. Będąc na ziemi, i Ja czułem takie samo opuszczenie przez Mojego ukochanego Ojca. Czułem się zagubiony i samotny, gdy wiele razy próbowałem się z Nim skomunikować. Jest to trudna próba, którą będziecie znosić, jeżeli jesteście prawdziwie wierzącymi w Boga. Metodą szatana jest odciąganie was ode Mnie, dające mu po pewnym czasie nadzieję, że zrezygnujecie z poszukiwania Mnie i powrócicie do światowych zwyczajów, które was zachwycą, choć pozostawią niedosyt.

Czy nie wiecie, że modlitwa zapobiegnie temu, aby tak się stało? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że pozwalam na to dla waszego własnego dobra, jako część waszego ćwiczenia dla uzyskania siły duchowej, która jest osiągalna tylko przez doświadczenie takiego  opuszczenia?

Metody Mojego Ojca są dla was, dzieci, trudne do zrozumienia. Po prostu zaufajcie Mi, waszemu Jezusowi, i wezwijcie Mnie, abym dał wam łaski, których potrzebujecie, aby wraz ze Mną walczyć o ocalenie waszych braci i sióstr. Oni muszą zostać uratowani od stania się ofiarami nikczemnych planów, dyktowanych waszemu światu przez siły, dążące do tego, aby was kontrolować właśnie poprzez waszą zależność od rzeczy, których potrzebujecie, aby przeżyć.

Pamiętajcie dzieci, Ja Jestem tak blisko wszystkich Moich wyznawców, że gdy odbędzie się Ostrzeżenie, Moja armia wyruszy natychmiast, aby stać się potężnym przeciwnikiem szatana.

Dzieci, nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Ocalę was od okropności waszego świata, który znalazł się w całkowitym chaosie, spowodowanym przez brak wiary w Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wszystko to się zmieni, gdy świat stanie się świadkiem dowodu, którego potrzebuje dla zaakceptowania Istnienia Boga Ojca.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości

Krucjata Modlitwy (11) — Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów

O Najświętsze Serce Jezusa,
proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość,
które wzbierają w tych czasach

wśród Twoich wyznawców
przeciwko Twoim

prawdziwym wizjonerom.

Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy
i dał wizjonerom siłę,

której potrzebują do głoszenia

Twojego Najświętszego Słowa
niewierzącemu światu.

Amen.

Krucjata Modlitwy (10) – Noszenie płomienia waszej miłości

Orędzie nr 267 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 29 listopad 2011, godz.15.35

„Pomóż nam kochany Jezu podnieść się nieustraszenie w Twoim Imieniu, aby nieść płomień Twojej Miłości przez wszystkie narody.

Daj nam, Twoim dzieciom siłę, aby stawić czoła zniewagom, które spotkają nas wśród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie. Amen. „

Najświętsza Maria Panna: Mój Dar, aby pokonać i zniszczyć węża

Orędzie nr 264 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 29 listopada 2011, godz. 21.00

Moje dziecko, powiedz wszystkim wyznawcom Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, że cały czas muszą szukać Mojej ochrony. Dni szatana szybko dobiegają końca i wiele dzieci narażonych jest na jego pokusy.

Prosząc Mnie o ochronę i Moje specjalne łaski, zyskujecie pewność, że szatan nie skrzywdzi Moich dzieci ani nie oddali ich od Mojego Syna.

Dzisiaj każdy jest celem szatana, bo obchodzi on każdy kąt, dążąc wszędzie do upadku dusz. Jego ataki są najbardziej bezwzględne, kiedy jesteście pobożnymi wyznawcami Boga i jeśli macie silną wiarę. Jego nienawiść do takich dusz spowoduje u nich ból i zamieszanie.

On, oszust, ma tylko jeden cel, a jest nim uwieść wszystkie dusze, aby poszły za nim, tak żeby mógł zniszczyć ich szanse na wieczne zbawienie.

Módlcie się w każdej chwili, którą możecie na to poświęcić, o Moją ochroną przeciwko złemu. Przez Mojego Niebieskiego Ojca przyznany Mi został wielki Dar, aby pokonać i zniszczyć węża.

Kiedy zwracacie się do Mnie o ratunek, zawsze pomogę wam zawrócić do Mojego Syna po pocieszenie, którego tak rozpaczliwie szukacie i które ukoi waszą duszę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się i odmawiajcie mój Święty Różaniec, gdyż jest to najpotężniejsza broń, aby trzymać szatana od siebie z daleka, nie dopuszczając do zrujnowania własnego życia.

Dziękuję, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie, gdyż musiałam przypomnieć ci o tym, jak pilne jest poszukiwanie Mojej pomocy, ponieważ na tym etapie misji poddana jesteś ostremu atakowi.

Idź w pokoju.

Twoja Niebieska Matka

Maryja, Królowa Nieba

Krucjata Modlitwy (10) — Nieść płomień Twojej miłości

Pomóż nam, drogi Jezu,

by bez lęku powstać w Twoje Imię,
abyśmy mogli nieść płomień Twojej miłości
do wszystkich narodów.

Daj nam, Twoim dzieciom,
siłę do stawienia czoła zniewagom,
z którymi będziemy mieli do czynienia,
przebywając pośród tych wszystkich,
którzy nie są prawdziwymi

wyznawcami Twojego miłosierdzia.

Amen.

Chodźcie ze Mną, a będziecie opluwani

Orędzie nr 263 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 28 listopada 2011, godz. 20.00

Moja droga, ukochana Córko, musicie pamiętać, że kiedy Mi służycie, wasze życie zawsze będzie drogą cierniową.

Nic nie będzie łatwe, ale wiedz, że jeśli jesteś wybraną duszą, nie przychodzi to bez ofiary.
W podróży tej, podejmując wędrówkę przy Moim boku, będziecie opluwani, narażeni na potknięcia, wyszydzani, kopani i dręczeni, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo, będą również cierpieć takie same upokorzenia.

Jednak nie dojdziecie do duchowej doskonałości, jaka jest od was oczekiwana, dopóki nie zaakceptujecie tych upokorzeń i prób jako części krzyża, który niesiecie, jeżeli zdecydowaliście się działać na Moje wezwanie.

Moja Córko, zaakceptujcie upokorzenia, ból i cierpienie jako kłody rzucane wam pod nogi. Z pewnością do tej pory ty i wszyscy Moi drodzy żołnierze, którzy przyjmują Moje najświętsze wskazówki poprzez te orędzia, zdążyli już się upewnić, że to jestem Ja, który idzie z wami.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (9) — Ofiarowanie cierpienia jako daru

O Najświętsze Serca Jezusa,
naucz mnie w Twoje Święte Imię

akceptować zniewagi,
kiedy z pokorną wdzięcznością

głoszę Twoje Słowo.

Naucz mnie rozumieć,
jak upokorzenie, ból i cierpienie
przybliżają mnie do Twojego

Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjąć takie próby
z miłością i szczodrością ducha,
tak abym mógł ofiarować je jako dary,
które są dla Ciebie tak cenne,

jeśli idzie o ratowanie dusz.

Amen.

Ja nie ujawniam dat

Orędzie nr 262 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 27 listopada 2011, godz. 15.00

Moja droga, ukochana Córko, musicie zachować spokój i opanowanie i całkowicie Mi zaufać.

Czas Ostrzeżenia prawie nadszedł i musicie być cierpliwi. Módlcie się, Moja Córko, żeby cała ludzkość mogła być uratowana przez Mój Dar.

Proszę, nie zgadujcie terminów, gdyż powiedziałem wam wiele razy, że Ja nie ujawniam dat.

Nie są one przeznaczone dla waszej wiedzy. Bądźcie cierpliwi. Moment Ostrzeżenia nastąpi zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Zaufajcie Mi całkowicie i zostawcie wszystko w Moich rękach.

Wasz ukochany Jezus

 

Świat zostanie zmieniony na zawsze

Orędzie nr 261 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 24 listopada 2011, godz. 21.00

Moja droga, ukochana Córko, nie obawiaj się czasu, który nadszedł dla ciebie i dla całego świata.

Podróż ta była dla ciebie intensywna, Moja Córko, jak na tak krótki okres czasu.

Od samego początku byłaś posłuszna Mojej Świętej Woli, mimo że miałaś wątpliwości. Choć w pewnych kręgach byłaś wyszydzana — w szczególności przez tych, którzy wyznają, że są Moimi pobożnymi, wiernymi uczniami oraz uczniami Mojej ukochanej Matki — nigdy nie wahałaś się przekazywać światu Mojego Świętego Słowa. Zignoruj cały ten ból, gdyż jest już za tobą.

Teraz, gdy przychodzę z Moim wielkim Miłosierdziem, wszystkie Moje dzieci z prawdziwą wiarą upadną w pokornym dziękczynieniu, aby powitać Mnie i przyjąć Moje Miłosierdzie. Prawda zostanie teraz ujawniona.

Powstańcie wszyscy i oczekujcie z radością Mojego przybycia.

Świat zostanie zmieniony na zawsze.

Pamiętajcie, że to z powodu Mojej głębokiej Miłości do was wszystkich, w tym tych z was, którzy drwią z Mojego Świętego Słowa lub którzy Mnie odrzucają, przychodzę, aby jeszcze raz was uratować.

Wasz Zbawiciel i Odkupiciel

Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (8) — Spowiedź

Orędzie nr 260 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 22 listopada 2011, godz. 20.30

Ja, Jezus, wasz Król i Zbawiciel, daję wam teraz Moją modlitwę dla wyznania win.
Modlitwa ta powinna być odmawiana, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów w trakcie i po Ostrzeżeniu.

Krucjata Modlitwy (8) — Spowiedź

Najdroższy Jezu, proszę o wybaczenie
wszystkich moich grzechów
oraz zranień i krzywd,
jakie wyrządziłem innym.

Pokornie modlę się,
aby dana była mi łaska,
żebym Cię już ponownie nie obrażał
oraz żebym ofiarował Ci pokutę
zgodną z Twoją najświętszą wolą.

Błagam o przebaczenie
wszystkich przyszłych przewinień,
w których mogę mieć udział,
a które sprawią Ci ból i cierpienie.

Zabierz Mnie ze sobą
do nowej ery Pokoju,
abym mógł stać się częścią
Twojej rodziny na wieczność.

Kocham Cię, Jezu.

Potrzebuję Cię.

Czczę Ciebie i wszystko,
co jest z Tobą związane.

Pomóż mi, Jezu, abym stał się godny
wejścia do Twojego Królestwa.

Amen.

Krucjata Modlitwy (7) — Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Orędzie nr 259 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 22 listopada 2011, godz. 20.00

Moja droga, ukochana Córko, Moje przybycie dla ocalenia ludzkości jeszcze raz, przed Sądem Ostatecznym, jest tak blisko. Moja radość miesza się z głębokim cierpieniem z powodu tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie.

Ty, Moja córko, musisz walczyć wraz z Moją armią tych umiłowanych Dzieci Krzyża, aby ratować te dusze. Jest to modlitwa, którą musicie odmawiać, aby wybłagać Miłosierdzie dla dusz w ciemności.

Krucjata Modlitwy (7) — Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, nalegam, byś przebaczył
tym grzesznikom z mrocznymi duszami,
którzy odrzucają światło
Twojego miłosierdzia.

Przebacz im, Jezu.

Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów,
do których tak trudno im się przyznać.

Zalej ich serca promieniami
Twojego miłosierdzia
i daj im szansę powrotu
do Twojej owczarni.

Amen.

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (6) — Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

Orędzie nr 258 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 22 listopada 2011, godz. 11.00

Krucjata Modlitwy (6) — Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Jezu, modlę się,
aby Bóg w swoim miłosierdziu
powstrzymał Antychrysta
i jego podłą armię
od zadawania cierpień Bożym dzieciom
i od udręki niepokoju.

Modlimy się o powstrzymanie
Antychrysta
i aby Twoja karząca ręka
została powstrzymana
dzięki nawróceniu podczas Ostrzeżenia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (5) – Chwała Najwyższemu Bogu

Orędzie nr 257 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 21 listopada 2011, godz. 19.00

Moja Córko, świat musi ofiarować tę specjalną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia dla Boga Ojca za Miłosierdzie, które On zapewnia całemu światu.

Krucjata Modlitwy (5) — Chwała Bogu Najwyższemu

O Ojcze Przedwieczny,
ofiarujemy Ci nasze modlitwy
w radosnym dziękczynieniu
za Twój cenny dar Miłosierdzia
dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci,
najwspanialszy Królu,
naszą cześć i uwielbienie
za Twoje kochające i czułe miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem
i za ten dar, który nam teraz przynosisz,
leżymy u Twoich stóp
jako Twoi pokorni słudzy.

Proszę, Boże,
zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (4) – Zjednoczyć wszystkie Rodziny

Krucjata Modlitwy (4) — Zjednoczyć wszystkie Rodziny

Orędzie nr 256 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 20 listopada 2011, godz. 18.00

Moja Córko, modlitwa ta jest ważna, gdyż pomoże utrzymać razem rodziny, tak aby mogły pozostać jednością w Moim Nowym Raju na ziemi.

Krucjata Modlitwy (4) — Zjednoczyć wszystkie Rodziny

Zjednocz, Jezu, wszystkie
rodziny podczas Ostrzeżenia,
aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.
Modlę się, aby wszystkie rodziny
trwały w jedności z Tobą, Jezu,
i aby mogły odziedziczyć
Twój Nowy Raj na Ziemi.

Amen.

Wasz kochający Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (3) — Uwolnić świat od lęku

Orędzie nr 255 z serii Ostrzeżenie

sobota, 19 listopada 2011, godz. 19.00

Moja droga, ukochana Córko, przynoszę wam teraz modlitwę dla uwolnienia świata od lęku.

Krucjata Modlitwy (3) — Uwolnić świat od lęku

O Mój Panie, Jezu Chryste,
błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku,
który oddziela dusze od Twojego
kochającego Serca.

Modlę się, aby ci,
którzy doświadczą prawdziwego lęku
podczas Ostrzeżenia,
zatrzymali się i pozwolili
Twojemu Miłosierdziu
napełnić swoje dusze tak,
aby mogły one zostać uwolnione
i pokochały Cię tak, jak powinny.

Amen.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Krucjata Modlitwy (2) – Modlitwa za światowych przywódców

Orędzie nr 254 z serii Ostrzeżenie

piątek, 18 listopada 2011, godz. 21.00

Moja droga, umiłowana Córko, wzywam dziś Moich wyznawców, aby ofiarowali tę modlitwę dla ratowania tych biednych dzieci, które dręczone są przez przywódców swoich krajów, którzy z kolei pozostają pod wpływem globalnych sił, a nie Boga.

Krucjata Modlitwy (2) — Modlitwa za światowych przywódców

Mój Przedwieczny Ojcze,
w imieniu Twojego kochanego Syna,
Jezusa Chrystusa, proszę,
abyś ochronił swoje dzieci
przed prześladowaniem,
które jest planowane przez globalne siły
w stosunku do niewinnych narodów.

Modlę się o wybaczenie grzechów
tym duszom,
które są przyczyną tej trudnej sytuacji,
tak aby mogły zwrócić się do Ciebie
z pokornym i skruszonym sercem.

Proszę, daj siłę
swoim torturowanym dzieciom,
aby mogły wytrzymać te cierpienia
na przebłaganie za grzechy świata.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Krucjata Modlitwy (1) — Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz

Orędzie nr 253 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 17 listopada 2011, godz. 21.00

Moja ukochana Córko, poproś proszę Moje dzieci, aby odmawiały te modlitwy od teraz, aż do Ostrzeżenia. Moi wyznawcy proszeni są o odmawianie tych modlitw dla ratowania dusz, które będę ci dawał każdego dnia. To jest pierwsza modlitwa.

Krucjata Modlitwy (1) — Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz

Mój najdroższy Jezu,
Ty, który kochasz nas tak bardzo,
pozwól mi na mój skromny sposób
pomóc Ci ratować Twoje cenne dusze.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami
bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie
pomóc tym duszom,
które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia,
aby szukały miejsca obok Ciebie
w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu,
bo pragnę pomóc Ci zdobyć te dusze,
za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa,
ślubuję moją wierność
Twojej Najświętszej Woli
o każdym czasie.

Amen.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Przygotowania są teraz ukończone

Orędzie nr 252 z serii Ostrzeżenie

środa, 16 listopada 2011, godz. 20.30

Moja droga, ukochana Córko, uważaj teraz. Proszę uspokój wszystkie Moje dzieci, że wiara zapewni ich ocalenie. To jest wszystko, co się teraz liczy.

Miłość do Mnie i do siebie nawzajem będzie waszą drogą do Raju.

Jeśli kochacie się wzajemnie, tak jak Ja was kocham, to musi być to bezwarunkowe. Musicie zaakceptować wady innych. Przebaczajcie, dzieci. Walka nie pochodzi z nieba. Jest spowodowana przez oszusta dla wywołania zamętu.

Powstańcie teraz i módlcie się, módlcie się, módlcie się o Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ czas dla was prawie nadszedł.

Przygotowania są teraz ukończone.

Teraz po prostu czekajcie.

Przygotujcie wasze dusze i módlcie się za siebie nawzajem. Przyjmijcie po prostu Moją Świętą Wolę, Moja córko.

Nie proście o wyjaśnienia. Przestrzegajcie Moich zaleceń i cały czas okazujcie posłuszeństwo. Nie wpadajcie w zastawione na was pułapki, które zachęcają was do upadku. Szatan chce waszego upadku, aby móc was stratować, ale jeszcze raz muszę wam przypomnieć — zachowajcie milczenie. Znoście wszelkie wzburzenie z opuszczonymi oczami, w pełnej pokorze.

Naśladujcie Mnie, córko, we wszystkim, co robicie. Jeśli tak czynicie, szatan nie może sobie z wami skutecznie poradzić.

Idźcie teraz i oczekujcie, gdyż Ja przyjdę wkrótce.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Najświętsza Maria Panna: Módlcie się za Papieża Benedykta

Orędzie nr 251 z serii Ostrzeżenie

środa, 16 listopada 2011, godz. 08.00

Moje dziecko, będą zacięte walki, ponieważ rozpoczyna się bitwa o dusze. Módlcie się za wszystkie te słabe dusze, które potrzebują ochrony Miłosierdzia Mojego Syna.

Zły zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dzieci zrezygnowały z Ręki Miłosierdzia Mojego Syna.

Tak wiele Moich biednych, zagubionych dusz nie ma pojęcia o batalii, która się już rozpoczęła i która jest prowadzona przez złego. Jego dni są teraz policzone, Moje dziecko, ale musicie zrobić wszystko, co możecie, aby pomóc Mojemu drogiemu Synowi uratować tych ludzi, zanim nie będzie za późno.

Ty, Moje dziecko, musisz w dalszym ciągu prosić Mnie o ochronę, ponieważ stajesz się teraz prawdziwym cierniem w boku złego. Miej się w każdej chwili na baczności. Ważna jest modlitwa. I musisz prosić innych o modlitwę za ciebie.

Módlcie się za Papieża Benedykta szczególnie teraz, gdyż on również jest atakowany. Nigdy nie powątpiewaj w sens swojej pracy dla Mojego Syna, gdyż ty, Moje dziecko, musisz wytrwać do samego końca, aby wypełnić proroctwa zapowiadane tak dawno temu.

Pamiętaj, że zawsze okrywam cię Moim świętym płaszczem.

Wasza Niebieska Matka

Królowa Róż

(Uwaga: przekaz ten odebrany został po pełnym ukazaniu się Matki Bożej, trwającym 20 minut, podczas którego Matka Boża robiła wrażenie bardzo smutnej.)
Maria Miłosierdzia Bożego

Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie

Orędzie nr 250 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 15 listopada 2011, godz. 11.00

Przychodzę dziś Moja Córko, aby zebrać razem Moje drogie dzieci i wszystkich, którzy wierzą we Mnie, aby modlili się zjednoczeni dla ratowania wszystkich dusz na ziemi.

Jest Moim pragnieniem, abyście wykazali swą bezgraniczną miłość do Świętej Trójcy, okazując pokorę we wzajemnej miłości, tak żeby grzech mógł być wybaczony całej ludzkości.

Ja Jestem Bogiem Sprawiedliwości, ale najpierw i przede wszystkim Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Moja ojcowska Boska Miłość do was odzwierciedlona jest w Mojej miłosiernej Dobroci. Taki jest też mój zamiar uratowania wszystkich dusz na ziemi w tych, jak wiecie, końcowych czasach. Nie obawiajcie się, dzieci. Moim zamiarem nie jest was zastraszyć, ale was objąć Moją wszystko ogarniającą Miłością, jaką mam dla każdego Mojego dziecka.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, szczególnie te dusze pełne miłości dla Mnie, waszego Stwórcy, aby połączyły się razem ze swoimi braćmi i siostrami i powstały przeciwko złu na świecie.

Szatan i wszystkie piekielne demony błąkają się teraz po ziemi, podczas tych ostatecznych czasów, w buncie przeciwko Mnie, dzieci. Są oni rozproszeni po całym świecie, prześladują dusze i prowadzą je na krawędź szaleństwa.

Wpływ złego odczuwany jest w tym czasie przez prawie każdego z was. Dzieje się tak dlatego, że Moje Istnienie oraz Istnienie Mojego umiłowanego Syna stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania, zaprzecza się mu, a nawet usuwa je do lamusa, tak że teraz ciemność pokrywa wasz świat. Nie uznając Prawdy o waszym Stworzeniu na tej ziemi, wy, Moje ukochane dzieci, stałyście się nieświadomie celem dla szatana.

Możecie zauważyć wiele zmian w waszym życiu, od kiedy ta plaga opanowała wasz świat. Morderstwa, nienawiść, wstręt do głoszenia Mojej Chwały lub uznania Mojego Istnienia, wojny, prześladowania, chciwość, żądza panowania i moralne zepsucie. Wszystkie te nikczemności zostały wywołane w waszym świecie przez szatana i rozprzestrzeniają się przez grzeszników, tak otwartych na jego fałszywe, puste obietnice.

On, szatan, kusi przede wszystkim tych żądnych władzy grzeszników i tych słabych w wierze. Kiedy ich uwiedzie, obejmuje ich w posiadanie. Oni z kolei zarażają innych i, znęcając się nad swoimi braćmi i siostrami, zadają okropny ból.

Wy, Moi ukochani wierni, jesteście obecnie przeze Mnie wezwani, aby powstać i bronić Mojego Świętego Słowa tak, żeby ludzkość mogła być ocalona. Możecie uczynić to na dwa sposoby. Po pierwsze, przez nieustanną modlitwę, i po drugie, poprzez rozpowszechnianie Mojego Najświętszego Słowa. Modlitwa nie tylko pomoże ocalić ludzkość od piekła i całkowitego opuszczenia przeze Mnie, ale również złagodzi Moją karząca Rękę. Ta karząca Ręka spadnie, i nie miejcie tu żadnych wątpliwości, na tych nikczemnych grzeszników, którzy pozwolili duchowi ciemności sterować ich zachowaniem wobec tych niewinnych, od nich zależnych ludzi, nad którymi sprawują kontrolę.

Ja, Bóg Ojciec, wzywam z Nieba Moje dzieci, aby usłuchały Mojego apelu, gdy nakłaniam was do natychmiastowego działania. Połączcie się w modlitwie i wypowiedzcie słowa:

Najwyższy Boże, w Imię Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego złożyłeś w ofierze, aby uratować nas, Twoje słabe dzieci, z ogni piekła, wysłuchaj naszej modlitwy. Możemy zaofiarować nasze pokorne poświęcenie i zaakceptować nasze udręki i cierpienia jako sposób uzyskania ocalenia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, abyś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić ze złej drogi i przyjmujemy Twą Miłosierną Dobroć, aby sprawić, że niezbędne wyrzeczenia, które Ty uznasz za stosowne, uczynią ich gotowymi dla ocalenia w Twoich Świętych Oczach.

Gdy modlicie się do Mnie, waszego Niebieskiego Ojca, Najwyższego Boga, Stwórcy wszechświata i ludzkości, Ja wysłuchuję waszej modlitwy i odpuszczam grzechy tym wszystkim duszom, za które się modlicie.

Dziękuję wam, Moje umiłowane dzieci, za uznanie wagi tego Mojego Boskiego Apelu z Nieba. Dziękuję wam za waszą pokorę serc dla rozpoznania Mojego Głosu, gdy przemawiam.

Pamiętajcie, że Ja Jestem Oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością. Dążę jedynie do uratowania każdego z was z uścisku złego, tak abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Święta Rodzina.

Bóg, Przedwieczny Ojciec

Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy

Orędzie nr 249 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 14 listopada 2011, godz. 20.15

Moja droga, umiłowana Córko, dlaczego ludzie komplikują Moje nauki? Tak wiele Moich dzieci źle rozumie i nie docenia Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomimo tego, że wielokrotnie obiecałem Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów — niezależnie od tego, jak ciężki jest ich grzech — nadal obawiają się one, że mogę nie wybaczyć im wszystkiego.

Zło na świecie spowodowane jest przez nienawiść szatana wobec ludzkości. Ci słabi, zwiedzieni grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą fałszu, są Moimi ukochanymi dziećmi. Kocham każdego z nich i będę ich kochać pomimo ciemności ich dusz. Moja Miłość jest nieustająca i nigdy nie umrze, kiedy przychodzi do wszystkich dusz. Jestem gotowy, aby przebaczyć całkowicie i objąć wszystkich. Jestem gotów uczynić wszystko, aby doprowadzić wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni — nieważne, jak Mnie obrazili.

Szatan zostanie powstrzymany od kradzieży takich dusz, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy tarcza pychy zostanie odrzucona przez grzeszników, tak aby mogli zwrócić się do Mnie i stać się ponownie częścią Mojej drogiej rodziny. Nie zrozumcie tego źle. Tylko te dusze mogę przyprowadzić bliżej do Mnie. Nie mogę ich zmusić, aby Mnie kochały. Nie mogę ich zmusić, aby zechciały wejść do Mojego Rajskiego Królestwa. Najpierw będą musiały przyjąć Moją Rękę pojednania z ich własnej wolnej woli.

Moja Córko, tak jak wam już wiele razy mówiłem, Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia. Moja Sprawiedliwość urzeczywistni się, ale tylko wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie środki podjęte, aby uratować każdą pojedynczą duszę na ziemi.

Moja Córko, praca ta nigdy nie będzie dla ciebie łatwa. Ponieważ dałem ci to święte Zadanie w takim wymiarze, będzie wymagało ono ogromnej siły z twojej strony. Zostałaś ukształtowana, aby być silną. Byłaś przygotowywana do tej pracy od dnia twoich narodzin. Wszystkie twoje odpowiedzi na Moje Najświętsze polecenia były zgodne z Moim Boskim Planem dla ludzkości. To dlatego, że jesteś w Jedności ze Mną (czy zapomniałaś o tym?) będziesz cierpieć takie samo odrzucenie, które Ja musiałem znosić podczas Mojego czasu na ziemi. Jesteś w dzisiejszym świecie świadkiem odrzucenia przez tych właśnie, którzy chwalą się swoją intelektualną wiedzą na temat Moich Nauk  — po to, aby odrzucić te Moje Orędzia. Te dusze pełne pychy i swej samozwańczej znajomości Pisma Świętego nie potrafią tego zrozumieć.

Moje Nauki są bardzo proste. Prawdę można upiększać we wszystkich językach i robić z niej literaturę, jaka wam przypada do gustu, ale prawda pozostaje taka, jaka zawsze była. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo.

Istnieje tak wiele zamieszania, Moja Córko. Tak wiele grozy i strachu co do ich przyszłości zaszczepione jest w Moich dzieciach. Jeśli tylko dusze się uspokoją i będą się modlić o Miłosierdzie, wtedy ich modlitwy zostaną wysłuchane. Katastrofy będą i mogą być złagodzone. Dzieci, zachowujcie żywą nadzieję w waszych duszach. Nie pogrążajcie się nigdy we wzajemnych osądach, a już z całą pewnością nie czyńcie tego nigdy w Moje Imię.

Kto ośmiela się osądzać innych w imię chrześcijaństwa poprzez szyderstwa, będzie musiał stanąć naprzeciw Mnie. Ten, kto grzeszy przeciw Moim prorokom, będzie również musiał odpowiedzieć za to przede Mną. Moje Słowo nie jest odrzucane z miłości. Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu. Nie, Ono jest odrzucane z powodu grzechu pychy.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz blisko

Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz blisko

Orędzie nr 248 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 13 listopada 2011, godz. 19.00

Moja najmilsza Córko, czasami Moje przekazy wywołują u ciebie dezorientację, ale to nie szkodzi. Moje drogi i te Boskie plany, organizowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie są łatwe do zrozumienia.

Bądźcie swoimi myślami przy Mnie. Skupcie się tylko na modlitwie, a zwłaszcza na tych modlitwach, które pomogą uratować zatwardziałych grzeszników od piekielnych ogni.

Spędzajcie ten czas na cichej kontemplacji i prostych modlitwach. Jest to wszystko, na czym Moje dzieci muszą się skoncentrować. Musicie spróbować przyprowadzić do Mnie wasze rodziny i przyjaciół, przygotowując ich na Moje przybycie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby zapewnić ocalenie dla tych dusz, które są tak opanowane przez zło, że ich ratunek możliwy będzie jedynie poprzez wasze modlitwy.

Nie starajcie się wyjaśniać waszym dzieciom tego, jak te czasy będą przebiegać, gdyż one tego nie zrozumieją. U wielu może spowodować to niepotrzebny strach.

Jeszcze raz mówię wszystkim Moim drogim dzieciom: Przychodzę, aby was uratować. Pamiętajcie o tym. Gdybym nie przyszedł w tym czasie, oddalilibyście się ode Mnie, ponieważ moce sił zła są tak powszechne w waszym świecie.

Jestem waszym Zbawieniem. Waszą Ucieczką od okropności spowodowanych wpływem szatana, których świadkami jesteście w waszym świecie, gdziekolwiek spojrzycie. Dzieci, musicie zaufać Mojej Miłości do was. Czyż nie wiecie, że nie mógłbym pozwolić, abyście nadal wszyscy znosili to zło?

Wam wszystkim, Moje dzieci, obiecuję: Będziecie cieszyć się nową erą Raju jako Moje wybrane dzieci, ale do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w odpowiednim wieku należało będzie, aby zdecydować, czy chcą się przyłączyć, by razem w jedności korzystać z tej chwalebnej egzystencji.

Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz blisko.

Śpiewajcie pełni uznania dla Mojego Przedwiecznego Ojca za chwałę, którą obdarzy On wszystkich tych, którzy przyjmą Moją Rękę Miłosierdzia.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel ludzkości

Wasz moment chwały przed Moimi oczami — wasz moment ocalenia

Orędzie nr 247 z serii Ostrzeżenie

sobota, 12 listopada 2011, godz. 16.00

Moja droga, ukochana Córko, rozłąka ze Mną jest bolesna, zwłaszcza dla tych, którzy Mnie znają.

Dusze, gdy tylko raz ujrzą Miłość, którą mam dla nich, będą uważać potem ból rozstania za trudny do zniesienia. Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy dusze, które wyznają, że Mnie kochają, znajdują się po śmierci z powodu grzechu w czyśćcu.

Chociaż wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu w końcu pójdą do Nieba, ból rozłąki ze Mną jest bolesny i przygnębiający.

Dla wielu dusz, które wierzą w Boga, sama wzmianka o piekle przynosi udrękę do ich serc. Z kolei ci, którzy sądzą, że ich dusze potrzebują oczyszczenia w czyśćcu, także czują niedolę, która jest trudna do zrozumienia przez dzisiaj żyjących.

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tak ważny, ponieważ w tym okresie powinniście dążyć do oczyszczenia waszych dusz przez post i pokutę. Wykorzystajcie ten czas, gdy jeszcze możecie, aby ratować wasze dusze. Aby tak uczynić, musicie zawsze szukać pokory dla zapewnienia, że pozostajecie mali w Moich oczach, gdyż tylko mały może przejść przez najwęższe z wąskich bramy Raju.

Powitajcie zatem dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia — jeżeli będziecie musieli być tak oczyszczeni — jako pokutę za swoje grzechy. Dzieci, nie musicie czekać na śmierć, aby zaznać tego oczyszczenia. Jesteście błogosławione, dzieci, gdyż blizny grzechu nie pozostaną na waszych duszach. Będziecie mogły następnie uzyskać natychmiastowy dostęp do nowej Ery Pokoju, o której mówiłem. Tam zabrane będą wszystkie Moje dzieci, które szukać będą przebaczenia za grzechy podczas Ostrzeżenia.

Otwórzcie swoje serca i powitajcie Mnie, gdy przyjdę do was w nadchodzącym Ostrzeżeniu, kiedy będziecie mogli Mnie objąć. Pozwólcie Mi przytulić was i przebaczyć wam wasze grzechy, tak abyście w końcu stali się Moi, ciałem, umysłem i duszą, z całkowitym oddaniem, którego od was potrzebuję.

Będzie to wasz moment chwały przed Moimi oczami. Staniecie się wówczas gotowi do drugiego etapu, kiedy będziecie mogli dołączyć do waszych braci i sióstr w nowym Raju na ziemi, tak jak został stworzony na początku przez Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy.

Stanie się on waszym nowym i prawowitym domem na 1000 lat. Oczekujcie Mojego przybycia z miłością, nadzieją i radością. Nie macie się czego obawiać. Cieszcie się. Przyjdę ponownie, aby uratować was przed wrogiem ludzkości. Tym razem jego moc jest tak osłabiona, że trudno mu będzie porwać dusze tych, którzy przyjmą Mnie z otwartymi ramionami podczas Ostrzeżenia.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości

Najpierw pojawią się znaki na niebie — słońce będzie wirować

Orędzie nr 246 z serii Ostrzeżenie

piątek, 11 listopada 2011, godz. 16.00

Modlitwy, i to wiele z nich, są potrzebne, aby teraz pomóc ratować dusze. Ty, Moja córko, musisz przygotować swoją rodzinę i powiedzieć tym, którzy potrzebują Mojego Wielkiego Miłosierdzia, aby byli gotowi.

Jeszcze raz — najpierw pojawią się znaki na niebie. Wiele osób oprzytomnieje i przykuje to ich uwagę, gdy na niebie zobaczą te zmiany. Będą świadkami słonecznego obrotu, jak nigdy dotąd. Następnie ujrzą Krzyż. Stanie się to tuż przed zderzeniem gwiazd na niebie i kiedy Moje Promienie Bożego Miłosierdzia okryją ziemię.

Następstwem będzie cisza, tak że każda dusza będzie w stanie absolutnej prywatności, gdy stanie przede Mną. Powiedz Moim dzieciom, na co muszą uważać, gdyż one nie muszą się obawiać. Nie jest to Wydarzenie dla wywołania lęku. Zamiast tego powinniście wszyscy z zadowoleniem powitać to spotkanie.

Wszystkie Moje dzieci muszą zaakceptować, że to jestem Ja, który stoję przed nimi. Nie mogą myśleć, że jest to koniec świata, gdyż tak nie jest. Jest to początek nowego okresu w czasie, gdy wszystkie Moje dzieci w końcu poznają Prawdę.

Cieszę się i czuję ogromną czułość dla każdej jednej duszy, której może być przebaczone, jeżeli ona pozwoli Mi wręczyć sobie ten Dar.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za wszystkie dusze, w szczególności za te, które będą tak pełne lęku, że nie będą wystarczająco silne, aby przyjąć Moją Rękę Miłosierdzia.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Dwóch łotrów na krzyżu

Orędzie nr 245 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 10 listopada 2011, godz. 15.30

Moja droga, umiłowana Córko, kiedy umierałem na krzyżu, w pobliżu było dwóch łotrów, którzy też w tym samym czasie zostali ukrzyżowani.

Jeden poprosił Mnie o wybaczenie mu jego grzechów i został zbawiony. Drugi tego nie uczynił. Zamiast tego, puścił to mimo uszu. Jego upór i odmowa, aby poprosić o Moje Miłosierdzie oznaczały, że nie mógł być uratowany.

To samo będzie się dziać podczas Ostrzeżenia. Niektóre z Moich dzieci przyznają się do grzechów i zaakceptują, że Mnie obraziły. Z pełną pokorą przyjmą swoją pokutę i zostaną uratowane. One wstąpią do nowego Raju w przyszłej Erze Pokoju.

Będą z kolei tacy, którzy nie uznają swoich grzechów takimi, jakie one są — odrazą w oczach Boga, Przedwiecznego Ojca.

Duszom tym dam wiele czasu na okazanie skruchy, tak głębokie jest Moje Miłosierdzie. Módlcie się, aby szukały przebaczenia, aby także one mogły być uratowane. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci objęte zostały Moim Wielkim Darem Miłosierdzia. Chcę, abyście wszyscy weszli do bram nowego Raju.

Módlcie się, aby zatwardziałe dusze złagodniały i przyjęły Moją Rękę. Módlcie się, aby nauczyły się, jak stać się pokornym w Moich oczach.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości

Wielu cierpieć będzie ból czyśćca jako pokutę

Orędzie nr 244 z serii Ostrzeżenie

środa, 9 listopada 2011, godz. 15.32

Dzieci, posłuchajcie Mojej naglącej prośby, abyście w tym czasie poświęcili siebie Niepokalanemu Sercu Mojej umiłowanej Matki.

Ona, Pośredniczka wszystkich łask, została wyznaczona dla doprowadzenia was do Mojego Najświętszego Serca, aby ocalić ludzkość od upadku, który ją czeka, gdyby nie udało jej się oderwać od dzieł szatana.

Obecnie jest najpilniejsze, aby wszyscy z was mocno się modlili dla ratowania dusz. Wszystkie dusze staną przede Mną i dla wielu z nich będzie to trudne. Wielu cierpieć będzie ból czyśćca, ale będzie to ich jedyną drogą do Wiecznego Zbawienia. Znacznie lepiej jest to zrozumieć jeszcze za życia na ziemi, niż doświadczyć tego po śmierci. Dusze te, kiedy zniosą tę pokutę, zostaną oczyszczone i będą gotowe do wejścia do Mojego nowego Raju na ziemi. Tylko czyste dusze będą w stanie tam wejść. Muszę zachęcić was, abyście przyjęli ten Dar i powitali go mocą umysłu, ciała i duszy. Ale wiedzcie to i rozpoznajcie to, czym on jest — drogą do wiecznego Życia. Szansą na zrozumienie Mojego Bożego Miłosierdzia.

Nadszedł czas, abyście teraz przygotowali wasze dusze. Jeśli poszukaliście przebaczenia za wasze grzechy przed Ostrzeżeniem, musicie modlić się za innych. Oni będą potrzebowali siły.

Módlcie się Koronką do Bożego Miłosierdzia od zaraz, każdego dnia. Wszyscy. To pomoże uratować te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas tego nadprzyrodzonego Wydarzenia. Będzie ono teraz okazane światu już wkrótce.

Nigdy nie traćcie nadziei, dzieci. Wierzcie Mi, gdy mówię, że was kocham. Przynoszę wam Ten Dar z Miłości.

Wasz kochający Zbawiciel

Orędzie nr 245 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 9 listopad 2011, godz.15.32

Dzieci, posłuchajcie Mojej naglącej prośby, abyście w tym czasie poświęcili siebie Niepokalanemu Sercu Mojej umiłowanej Matki.

Ona, Pośredniczka wszystkich łask, została wyznaczona dla doprowadzenia was do Mojego Najświętszego Serca, aby ocalić ludzkość od upadku, która ją czeka, gdyby nie udało jej się oderwać od dzieł szatana.

Obecnie jest najpilniejsze, aby wszyscy z was mocno się modlili dla ratowania dusz. Wszystkie dusze staną przede Mną i dla wielu z nich będzie to trudne. Wielu cierpieć będzie ból czyśćca, ale będzie to ich jedyną drogą do Wiecznego Zbawienia. Znacznie lepiej jest to zrozumieć jeszcze za życia na ziemi, niż doświadczyć tego po śmierci. Dusze te, kiedy zniosą tą pokutę, zostaną oczyszczone i będą gotowe do wejścia do Mojego nowego Raju na ziemi. Tylko czyste dusze będą w stanie tam wejść. Muszę zachęcić was, abyście przyjęli ten Dar i powitali go mocą umysłu, ciała i duszy. Ale wiedzcie to i rozpoznajcie czym jest – drogą do wiecznego Życia. Szansą na zrozumienie Mojego Bożego Miłosierdzia.

Nadszedł czas, abyście teraz przygotowali wasze dusze. Jeśli poszukaliście przebaczenia za wasze grzechy przed Ostrzeżeniem, musicie modlić się za innych. Oni będą potrzebowali siły.

Módlcie się Koronką do Bożego Miłosierdzia od zaraz, każdego dnia. Wszyscy. To pomoże uratować te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas tego nadprzyrodzonego Wydarzenia. Będzie ono teraz okazane światu już wkrótce.

Nigdy nie traćcie nadziei, dzieci. Wierzcie Mi, gdy mówię, że was kocham. Przynoszę wam Ten Dar z Tej Miłości.

Wasz kochający Zbawiciel

W wielu kręgach będziesz nienawidzona, a w innych traktowana z obawą

Orędzie nr 243 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 7 listopada 2011, godz. 20.50

Moja ukochana Córko, musisz posłuchać. Gdy rozwijają się Moje proroctwa i kiedy Moje Święte Słowo zacznie być akceptowane i słuchane, musisz być ostrożna. Ty, Moja córko, będziesz nienawidzona w wielu kręgach, a w innych będą się ciebie obawiać.

Moje proroctwa, które będą wam dawane, mają zapewnić, aby nie było żadnych wątpliwości w umysłach wszystkich Moich dzieci, że obietnica Wiecznego Zbawienia będzie w końcu zrealizowana.

Moja córko, będziesz czuć się odizolowana, odrzucona, traktowana z obawą i będziesz surowo cierpieć w Moje Imię.

Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości, polegającej na tym, że każdej duszy przyznawana jest możliwość skorzystania z jej prawowitego dziedzictwa.

Wzywam Moje wyświęcone sługi, aby chronili cię, Moja córko, gdyż będzie to ich święty obowiązek. Z czasem zrozumieją, jaka jest ich rola. Tymczasem wzywam wszystkich Moich drogich wyznawców, aby modlili się w intencji ochrony ciebie przed złymi siłami, prowadzonymi przez szatana, które chcą zniszczyć świat dla własnych korzyści.

Bądźcie silni. Módlcie się o ochronę i w każdej chwili włączajcie pomoc Mojej Błogosławionej Matki.

Wasz Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

Opętanie przez demona i grzech nienawiści

Orędzie nr 242 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 6 listopada 2011, godz. 18.30

Moja droga, ukochana Córko, ludzie nie rozumieją, że Ja codziennie przeżywam Moje ukrzyżowanie. Ból i cierpienie, które znoszę, spowodowane są przez grzechy popełniane przez ludzi w każdej sekundzie dnia. Cierpię chwile głębokiego smutku, gdy widzę te dusze, które urażają Mnie ogromnie przez grzech nienawiści.

Nienawiść wpojona jest w sercach wielu i jest wynikiem planowanego ataku zarazy szatana. Wielu ludzi rozmawia o opętaniu przez demona, jakby to było łatwo zidentyfikować. Tak wiele Moich dzieci opętanych jest jednak przez szatana. Nie — to, że nie widzi się ich, jak wiją się w konwulsjach, nie oznacza, że nie jest obecny w nich demon.

On, wróg ludzkości, wykorzystuje swoje demony, by atakować Moje dzieci. Te, które znajdują się w ciemności, stają się łatwym łupem, ponieważ przyciągają obecność złego.

Dzieci, bardzo trudno jest się wyrwać, gdy raz wpadnie się w opętanie. Te nieszczęśliwe dzieci, poprzez sprytną i zmanipulowaną plagę złego, infekują inne dusze. W ten sposób jest to kontynuowane.

Zło jest zazwyczaj tak przedstawiane, jakby było dobrem. Będzie je trudno odróżnić, z wyjątkiem tego, że zachowanie i czyny zaatakowanej duszy nigdy z natury nie będą pokorne. Oni nigdy nie będą hojnego serca. Mogą wyglądać na wspaniałomyślnych, ale zawsze tkwił będzie w tym jakiś haczyk. Ten hak zawsze polegał będzie na stawianiu wam niewygodnych żądań.

Trzymajcie się z dala od takich dusz. Módlcie się za nie. Nie pozwólcie im dać się wciągnąć w grzech. Bądźcie zawsze czujni wobec oszusta, bo on w tych czasach jest wszędzie.

Zawsze módlcie się, aby utrzymać takie zło na dystans. Modlitwa osłabi jego uchwyt i jego siłę, jak również was ochroni.

Traktujcie szatana i jego złe dzieła jak zakaźną chorobę. Podejmujcie wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć wchodzenia w kontakt z tymi, którzy niosą chorobę. Powinniście wiedzieć, że nie macie wyboru, zatem uzbrójcie się w święconą wodę, poświęcony Krzyż i medal świętego Benedykta. One będą utrzymywać demony na dystans.

Są to, dzieci, czasy, w których musicie otoczyć siebie i wasze domy błogosławionymi przedmiotami, które są poświęcone. Wielu czuje zawstydzenie z obawy, że zostaną wyśmiani, gdy widziani będą z takimi rzeczami, ale będą one was chronić w waszych domach i są wielką pociechą podczas modlitwy.

Pamiętajcie, że demon żyje nie tylko w piekle, ale teraz mocno ugruntowane jest jego panowanie na ziemi. Modlitwa jest jedyną rzeczą, która go przeraża i czyni go bezsilnym.

Dzieci, modlitwa będzie was wspierać w czasach, które nadchodzą.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Bóg Ojciec: Ostatnie wezwanie do ateistów

Orędzie nr 241 z serii Ostrzeżenie

sobota, 5 listopada 2011, godz. 13.00

Moja córko, ludzkości okazana będzie teraz Ręka Mojego Miłosierdzia, ponieważ bliskie staje się przybycie Mojego Syna.

Wszystkim tym dręczonym w zamieszaniu duszom mówię: Ufajcie Mnie, Bogu Ojcu. Ja, który stworzyłem każdego z was z Miłością i Współczuciem, chcę uratować każde Moje drogie dziecko.

Nie chcę utracić żadnego z was, włącznie z tymi, którzy ze Mnie szydzą. Przyszykujcie się na Największy Dar, który został dla was przygotowywany. Zapobiegnę porwaniu was przez szatana, jeśli Mi na to pozwolicie, gdyż Ja nie mogę zmusić was do przyjęcia tego Aktu Miłosierdzia. Co Mnie zasmuca, to fakt, że wielu z was odrzuci tę Rękę Mojego Miłosierdzia. Nie będziecie wystarczająco silni, ale mimo to, gdy będziecie świadkami Prawdy, jaka będzie wam ujawniona podczas Ostrzeżenia, spróbujecie uchwycić się Jej jak ostatniej deski ratunku.

Musicie prosić Mnie o siłę, aby umożliwić Mi uratowanie was od wiecznego potępienia. Po raz ostatni wzywam zwłaszcza ateistów. Nie odrzucajcie Prawdy, gdy zostanie wam ona udowodniona. Jeśli tak uczynicie, będziecie utraceni dla Mnie na zawsze.

Bóg Ojciec

Światowa grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się

Orędzie nr 240 z serii Ostrzeżenie

piątek, 4 listopada 2011, godz. 19.00

Moja najdroższa Córko, ode Mnie pochodzi Prawdziwe Życie, jedyne życie, którego człowiek będzie kiedykolwiek potrzebować, stąd do wieczności.

Dzieci, musicie wiedzieć, że to straszne zamieszanie, które widzicie wokół siebie, nie potrwa długo.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie pozwoli, aby Jego drogie dzieci cierpiały jeszcze bardziej. Wy, Moje dzieci, jesteście ofiarami dzieła oszusta. On, który kontroluje światową grupę, słabnie. Jego siły niweczone są przez moc Mojego Ojca. Ta grupa, która celowo zniszczyła wasze systemy bankowe, aby uczynić was żebrakami, rozpadnie się. Nie musicie się martwić, ponieważ Ręka Mojego Ojca opadnie na ich nikczemne działania.

Módlcie się, żeby te wszystkie zwiedzione dusze, niewolniczo trwające przy nikczemności, która jest w samym sercu tej grupy, nawróciły się podczas Ostrzeżenia.

Dzieci, nie wolno wam nigdy porzucić nadziei. To dzięki waszej miłości do Boga Najwyższego wrócicie na łono waszej rodziny. Święta Trójca jest waszym domem, dzieci. Ci z was, którzy zaakceptują ten fakt, co nastąpi przez nawrócenie, dostąpią dziedzictwa chwalebnej ery Raju na ziemi.

Ufajcie Mi zawsze. Ofiarujcie Mi wasze zmartwienia, kłopoty i obawy. Pozwólcie Mi łagodzić wasz ból i cierpienie. To nie będzie teraz trwało zbyt długo i świat zostanie uwolniony od bolesnych cierpień, znoszonych przez was w tych czasach.

Nigdy nie traćcie nadziei. Zaufajcie Mi. Módlcie się o łaski dla uczynienia was silniejszymi. Połóżcie głowy na Moich Ramionach i pozwólcie Mojemu Pokojowi okryć wasze dusze. Tylko wtedy możecie zrozumieć Prawdę Mojej chwalebnej obietnicy Życia Wiecznego.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości

Moi wysłannicy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze

Orędzie nr 239 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 3 listopada 2011, godz. 21.00

Moja umiłowana Córko, przepowiedziane proroctwa zaczynają być znane i doświadczane na całym świecie tak, że nikt nie będzie mógł ich zignorować.

Tak wiele z Moich dzieci jest nieświadomych treści zawartych w Księdze Mojego Ojca, Najświętszej Biblii. Mało uwagi poświęca się Księdze Jana, gdzie wszystkim na świecie podane zostały szczegóły końca czasów. Czas ten nadszedł teraz. Przygotowujcie się wszyscy.

Prawda zawarta w Księdze Objawienia jest właśnie tym — Prawdą. Czy potraficie rozpoznawać znaki? Zamieszanie na świecie nadal będzie eskalować w ostrym tempie. Waszemu systemowi walutowemu zagraża globalna grupa, która chce nie tylko waszych pieniędzy, ale która chce ukraść wasze dusze.

Nikczemność człowieka jest oczywista, ale jej znaczna część pozostaje w ukryciu. Moi wysłannicy są teraz z wami, dzieci, aby pomóc przygotować wasze dusze. Bez względu na to, czy rozpoznacie, kto do nich należy, czy też nie, Duch Święty, który panuje w ich duszach, będzie rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ci, którzy potępiają Moje próby komunikowania się z wami, już wkrótce zrozumieją Prawdę. Wówczas Moje dzieci zjednoczą się przeciwko tym nikczemnym siłom, prowadzonym przez szatana. One nie wygrają. Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca postawione im są wszelkie możliwe przeszkody. Jego Miłosierdzie jest tak wielkie, że użyje Swej Mocy, aby obronić Swoich dzieci, i zniszczy tych, którzy upierają się, aby podążać drogą oszusta.

Niezależnie od waszych zróżnicowanych punktów widzenia co do tego, czy teraz to Ja rozmawiam z wami, czy też nie Ja, potem nie będzie to miało znaczenia. To wasza wiara we Mnie i Mojego umiłowanego Ojca, Najwyższego Boga, jest tym, co ostatecznie będzie się liczyć.

Dzieci, najpilniejsza jest modlitwa, gdziekolwiek jesteście, niezależnie od waszej religii, niezależnie od waszych poglądów. Połączcie się i wspólnie módlcie się do Ducha Świętego o oświecenie w tym czasie. Szatan próbuje odwrócić was ode Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela. Nie słuchajcie wątpliwości i strachu, który on umieszcza w waszych sercach. On użyje kłamstw, by przeszkodzić Mi w napełnieniu waszych dusz Moim Boskim Światłem.

Dzieci, Moja miłość do was jest tak silna, że bez względu na to, jak Mnie ignorujecie lub odwracacie się ode Mnie, nadal będę was wołał. Uczynię to przez moc Ducha Świętego. Musicie modlić się o ten Dar, mówiąc:

O Jezu, okryj mnie Swoją Drogocenną Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać, czy te słowa pochodzą od Ciebie. Uczyń mnie pokornym w duchu. Przyjmij miłosiernie moje błaganie i otwórz moje serce na Prawdę.

Odpowiem najbardziej zatwardziałym duszom, kiedy będą odmawiać tą modlitwę.

Dajcie Mi szansę przyprowadzenia was do Mnie tak, abym mógł zjednoczyć jak najwięcej Moich dzieci przed Wielkim Ostrzeżeniem.

Pamiętajcie, Moja miłość do was nie zgaśnie nigdy — nieważne, jak bardzo puszczacie mimo uszu Moje naglące apele o Jedność.

Wasz Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Anomalie pogodowe staną się dziwne

Orędzie nr 238 z serii Ostrzeżenie

środa, 2 listopada 2011, godz. 19.40

Moja droga, ukochana Córko, anomalie pogodowe staną się dziwne, ponieważ ziemia zmierzać będzie do nowej sytuacji w przygotowaniu do Mojego Aktu Bożego Miłosierdzia, kiedy przyjdę ratować was wszystkich raz jeszcze.

Nienawiść nasila się w każdym narodzie. Wszędzie odczuwalne jest niezadowolenie. Wzajemna miłość jest słaba, podczas gdy miłość własna jest nie tylko tolerowana, ale uważana za niezbędną, aby być akceptowanym w dzisiejszym świecie.

Ja wymażę nienawiść. Sprzeciwię się planom człowieka wprowadzenia terroru wobec swych bliźnich. Wymażę arogancję w waszych duszach. Ujawniony zostanie wam każdy grzech tak, jak pojawia się on w swej surowej brzydocie w Moich oczach.

Dlaczego tak wiele życzliwych dusz musi odwracać się dzisiaj od Moich pierwotnych Nauk? Dlaczego teraz? Co dzieje się z Miłością Boga Ojca, która staje się zawstydzająca w waszych oczach? Powiem wam. To dlatego, że tak wiele Moich dzieci przeszło na stronę tych, którzy uganiają się za przyjemnościami tego świata. Chociaż wiele z materialnych dóbr, których poszukują, jest poza ich zasięgiem, wciąż Mnie odrzucają. Dusze ludzi zostały przesłonięte tak gęstą ciemnością, że dla Mojego Światła potrzeba będzie trochę czasu, aby zabłysło i przeniknęło ich dusze.

Jakże płaczę łzami gorzkiego smutku dla tych zagubionych dusz, rozpaczliwie potrzebujących Pokoju Zbawienia, którego pragną. One po prostu nie zdają sobie sprawy, że tylko Ja mogę przynieść ten Pokój do ich zmęczonych serc.

Och, od jak dawna Moja Miłość jest zapomniana. W ich umysłach jestem tylko fragmentem bez realnego znaczenia. Chcą spokoju umysłu i serca, ale nie proszą Mnie o to. Tylko wtedy, gdy poproszą, mogę odpowiedzieć. Czyż nie wiedzą o tym?

Ci z was, którzy mnie kochacie, ale którzy nienawidzicie lub urażacie swoich bliźnich, także wy potrzebujecie Mojej pomocy. Nie chcę waszej wierności, jeśli nie traktujecie innych z życzliwością. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprawiacie ból waszym braciom i siostrom, urażacie Mnie. Bez względu na to, jak usprawiedliwiacie swoje działania, wiedzcie, że czuję ból tych, których krzywdzicie. Kiedy ranicie Mnie w ten sposób, nie możecie okazać Mi prawdziwej Miłości z serca.

Wyciągnijcie z tego naukę. Szukajcie w każdej sytuacji pokory, zanim przyjdziecie przede Mnie przysięgać wierność Mojej Świętej Woli. W ten sposób zachowacie czyste dusze i będziecie gotowi, aby wejść do Mojego Królestwa.

Wy, Moje dzieci, macie ogromne szczęście, ponieważ miliony z was staną się częścią Mojego Nowego Raju. Wynika to z czasów, w których żyjecie. Dzieci, w dzisiejszym świecie tak wiele z was może być teraz uratowanych w taki sposób, jaki nie stał do dyspozycji poprzednich generacji

Cieszcie się z tej wiadomości i wykorzystajcie tę Okazję, aby, póki możecie, przyjąć Moje Boże Miłosierdzie z otwartymi i skruszonymi sercami.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Czas dla Mojego Syna na przekazanie Jego Daru Bożego Miłosierdzia

Orędzie nr 237 z serii Ostrzeżenie

środa, 2 listopada 2011, godz. 10.40

Moje dziecko, dla Mojego Syna zbliża się czas na przekazanie Jego Daru Bożego Miłosierdzia. Tak więc ty też musisz skoncentrować się na swojej misji ratowania dusz. Nie możesz pozwolić sobie na rozproszenie uwagi, które odwróci twoje oczy od najważniejszego zadania — szerzenia nawrócenia.

Niebo raduje się, ponieważ ten Boży Dar zostanie wkrótce wam wręczony z czystej Miłości, jaką Mój Syn posiada w Swoim Sercu dla wszystkich dusz. Moje dziecko, podczas gdy praca ta staje się coraz bardziej intensywna, nadal dręczyć cię będzie zły przez różnych ludzi i przy każdej okazji. Zostałaś pouczona, aby zachować milczenie i koncentrować się tylko na Moim Synu.

Ty, Moje dziecko, jesteś powołana jedynie dla przekazania bardzo szczegółowo pragnienia Mojego Syna, aby w tych czasach rozmawiać z ludzkością. Bądź dzielna i odważna, gdyż ta Święta Misja zakończy się sukcesem. Zostało to przepowiedziane tak bardzo dawno temu i przyznane ci zostało wszelkiego rodzaju kierownictwo z nieba. Prowadzą cię wszyscy Święci, gdyż zostali zebrani w pełnej sile, aby zapewnić, że Misja ta nie zawiedzie; ani nie może zawieść. Musisz przestać się martwić, gdy rzeczy wydają się beznadziejne, bo jest to oszustwo, z którym konfrontowana będziesz przez dzieło zwodziciela.

Ja, twoja ukochana Matka, pracuję z tobą cały czas. To dzięki Mnie stało się, że byłaś gotowa, aby przyjść przed Mojego drogiego Syna. Udzielone łaski miały umożliwić twojej duszy takie oczyszczenie, abyś była zdolna do pracy dla Zbawiciela ludzkości.

To dzięki Mojemu drogiemu Synowi stało się, że przyniesiona zostałaś przed Świętą Trójcę. Jest to jedna z najważniejszych Misji, odkąd Mój Syn został posłany, aby odkupić świat z grzechu.

Nigdy nie pozwól sobie na odstępstwo od tej Misji ani nie wolno ci ulec pokusie odejścia. Módl się zawsze do Mnie, twojej Matki, o ochronę.

Twoja ukochana Matka

Królowa Nieba

Matka Miłosierdzia