Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy

Orędzie nr 249 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 14 listopada 2011, godz. 20.15

Moja droga, umiłowana Córko, dlaczego ludzie komplikują Moje nauki? Tak wiele Moich dzieci źle rozumie i nie docenia Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomimo tego, że wielokrotnie obiecałem Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów — niezależnie od tego, jak ciężki jest ich grzech — nadal obawiają się one, że mogę nie wybaczyć im wszystkiego.

Zło na świecie spowodowane jest przez nienawiść szatana wobec ludzkości. Ci słabi, zwiedzieni grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą fałszu, są Moimi ukochanymi dziećmi. Kocham każdego z nich i będę ich kochać pomimo ciemności ich dusz. Moja Miłość jest nieustająca i nigdy nie umrze, kiedy przychodzi do wszystkich dusz. Jestem gotowy, aby przebaczyć całkowicie i objąć wszystkich. Jestem gotów uczynić wszystko, aby doprowadzić wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni — nieważne, jak Mnie obrazili.

Szatan zostanie powstrzymany od kradzieży takich dusz, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy tarcza pychy zostanie odrzucona przez grzeszników, tak aby mogli zwrócić się do Mnie i stać się ponownie częścią Mojej drogiej rodziny. Nie zrozumcie tego źle. Tylko te dusze mogę przyprowadzić bliżej do Mnie. Nie mogę ich zmusić, aby Mnie kochały. Nie mogę ich zmusić, aby zechciały wejść do Mojego Rajskiego Królestwa. Najpierw będą musiały przyjąć Moją Rękę pojednania z ich własnej wolnej woli.

Moja Córko, tak jak wam już wiele razy mówiłem, Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia. Moja Sprawiedliwość urzeczywistni się, ale tylko wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie środki podjęte, aby uratować każdą pojedynczą duszę na ziemi.

Moja Córko, praca ta nigdy nie będzie dla ciebie łatwa. Ponieważ dałem ci to święte Zadanie w takim wymiarze, będzie wymagało ono ogromnej siły z twojej strony. Zostałaś ukształtowana, aby być silną. Byłaś przygotowywana do tej pracy od dnia twoich narodzin. Wszystkie twoje odpowiedzi na Moje Najświętsze polecenia były zgodne z Moim Boskim Planem dla ludzkości. To dlatego, że jesteś w Jedności ze Mną (czy zapomniałaś o tym?) będziesz cierpieć takie samo odrzucenie, które Ja musiałem znosić podczas Mojego czasu na ziemi. Jesteś w dzisiejszym świecie świadkiem odrzucenia przez tych właśnie, którzy chwalą się swoją intelektualną wiedzą na temat Moich Nauk  — po to, aby odrzucić te Moje Orędzia. Te dusze pełne pychy i swej samozwańczej znajomości Pisma Świętego nie potrafią tego zrozumieć.

Moje Nauki są bardzo proste. Prawdę można upiększać we wszystkich językach i robić z niej literaturę, jaka wam przypada do gustu, ale prawda pozostaje taka, jaka zawsze była. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo.

Istnieje tak wiele zamieszania, Moja Córko. Tak wiele grozy i strachu co do ich przyszłości zaszczepione jest w Moich dzieciach. Jeśli tylko dusze się uspokoją i będą się modlić o Miłosierdzie, wtedy ich modlitwy zostaną wysłuchane. Katastrofy będą i mogą być złagodzone. Dzieci, zachowujcie żywą nadzieję w waszych duszach. Nie pogrążajcie się nigdy we wzajemnych osądach, a już z całą pewnością nie czyńcie tego nigdy w Moje Imię.

Kto ośmiela się osądzać innych w imię chrześcijaństwa poprzez szyderstwa, będzie musiał stanąć naprzeciw Mnie. Ten, kto grzeszy przeciw Moim prorokom, będzie również musiał odpowiedzieć za to przede Mną. Moje Słowo nie jest odrzucane z miłości. Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu. Nie, Ono jest odrzucane z powodu grzechu pychy.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.