Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie

Orędzie nr 250 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 15 listopada 2011, godz. 11.00

Przychodzę dziś Moja Córko, aby zebrać razem Moje drogie dzieci i wszystkich, którzy wierzą we Mnie, aby modlili się zjednoczeni dla ratowania wszystkich dusz na ziemi.

Jest Moim pragnieniem, abyście wykazali swą bezgraniczną miłość do Świętej Trójcy, okazując pokorę we wzajemnej miłości, tak żeby grzech mógł być wybaczony całej ludzkości.

Ja Jestem Bogiem Sprawiedliwości, ale najpierw i przede wszystkim Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Moja ojcowska Boska Miłość do was odzwierciedlona jest w Mojej miłosiernej Dobroci. Taki jest też mój zamiar uratowania wszystkich dusz na ziemi w tych, jak wiecie, końcowych czasach. Nie obawiajcie się, dzieci. Moim zamiarem nie jest was zastraszyć, ale was objąć Moją wszystko ogarniającą Miłością, jaką mam dla każdego Mojego dziecka.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, szczególnie te dusze pełne miłości dla Mnie, waszego Stwórcy, aby połączyły się razem ze swoimi braćmi i siostrami i powstały przeciwko złu na świecie.

Szatan i wszystkie piekielne demony błąkają się teraz po ziemi, podczas tych ostatecznych czasów, w buncie przeciwko Mnie, dzieci. Są oni rozproszeni po całym świecie, prześladują dusze i prowadzą je na krawędź szaleństwa.

Wpływ złego odczuwany jest w tym czasie przez prawie każdego z was. Dzieje się tak dlatego, że Moje Istnienie oraz Istnienie Mojego umiłowanego Syna stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania, zaprzecza się mu, a nawet usuwa je do lamusa, tak że teraz ciemność pokrywa wasz świat. Nie uznając Prawdy o waszym Stworzeniu na tej ziemi, wy, Moje ukochane dzieci, stałyście się nieświadomie celem dla szatana.

Możecie zauważyć wiele zmian w waszym życiu, od kiedy ta plaga opanowała wasz świat. Morderstwa, nienawiść, wstręt do głoszenia Mojej Chwały lub uznania Mojego Istnienia, wojny, prześladowania, chciwość, żądza panowania i moralne zepsucie. Wszystkie te nikczemności zostały wywołane w waszym świecie przez szatana i rozprzestrzeniają się przez grzeszników, tak otwartych na jego fałszywe, puste obietnice.

On, szatan, kusi przede wszystkim tych żądnych władzy grzeszników i tych słabych w wierze. Kiedy ich uwiedzie, obejmuje ich w posiadanie. Oni z kolei zarażają innych i, znęcając się nad swoimi braćmi i siostrami, zadają okropny ból.

Wy, Moi ukochani wierni, jesteście obecnie przeze Mnie wezwani, aby powstać i bronić Mojego Świętego Słowa tak, żeby ludzkość mogła być ocalona. Możecie uczynić to na dwa sposoby. Po pierwsze, przez nieustanną modlitwę, i po drugie, poprzez rozpowszechnianie Mojego Najświętszego Słowa. Modlitwa nie tylko pomoże ocalić ludzkość od piekła i całkowitego opuszczenia przeze Mnie, ale również złagodzi Moją karząca Rękę. Ta karząca Ręka spadnie, i nie miejcie tu żadnych wątpliwości, na tych nikczemnych grzeszników, którzy pozwolili duchowi ciemności sterować ich zachowaniem wobec tych niewinnych, od nich zależnych ludzi, nad którymi sprawują kontrolę.

Ja, Bóg Ojciec, wzywam z Nieba Moje dzieci, aby usłuchały Mojego apelu, gdy nakłaniam was do natychmiastowego działania. Połączcie się w modlitwie i wypowiedzcie słowa:

Najwyższy Boże, w Imię Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego złożyłeś w ofierze, aby uratować nas, Twoje słabe dzieci, z ogni piekła, wysłuchaj naszej modlitwy. Możemy zaofiarować nasze pokorne poświęcenie i zaakceptować nasze udręki i cierpienia jako sposób uzyskania ocalenia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, abyś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić ze złej drogi i przyjmujemy Twą Miłosierną Dobroć, aby sprawić, że niezbędne wyrzeczenia, które Ty uznasz za stosowne, uczynią ich gotowymi dla ocalenia w Twoich Świętych Oczach.

Gdy modlicie się do Mnie, waszego Niebieskiego Ojca, Najwyższego Boga, Stwórcy wszechświata i ludzkości, Ja wysłuchuję waszej modlitwy i odpuszczam grzechy tym wszystkim duszom, za które się modlicie.

Dziękuję wam, Moje umiłowane dzieci, za uznanie wagi tego Mojego Boskiego Apelu z Nieba. Dziękuję wam za waszą pokorę serc dla rozpoznania Mojego Głosu, gdy przemawiam.

Pamiętajcie, że Ja Jestem Oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością. Dążę jedynie do uratowania każdego z was z uścisku złego, tak abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Święta Rodzina.

Bóg, Przedwieczny Ojciec

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.